Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms132 (02 / juliol / 2020)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 3548

Publicació de la fitxa: 2013-08-30
Darrera modificació: 2013-09-01
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:3548
Signatura alternativa:20-VI
61 Var 3 (texts 1-3)
61 Var 5 (text 4)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XX
Notes:De la BC

Història

Notes de possessors:«J. R. P.» (=Josep Rodrigo Pertegàs), f. 27r.
Procedència:Biblioteca personal de Josep Rodrigo Pertegàs, en part adquirida per la BC a la seva neboda per mediació de Josep Sanchis Sivera. El ms. conté còpies de treball efectuades per ell de diversos mss. conservats en arxius i biblioteques de la ciutat de València, excepte el text 4, que fou copiat per José Osset Merle. Cada ítem s'identifica amb una signatura escrita amb llapis que correspon al seu arxiu (i no als mss. originals, com s'interpretà a la BC). Vegeu els mss. Barcelona - BC - Manuscrits - 1151 i Barcelona - BC - Manuscrits - 3547.
Persones relacionades:Josep Rodrigo Pertegàs (1854 – 1930)
José Osset Merle (1879 – 1936/1939)
Josep Sanchis Sivera (1867 – 1937)

Bibliografia

Descripcions:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 367
AA.DD. (inèdit), Inventari de manuscrits de la ..., vol. 2, p. 353
Catàleg online de la BC
Bibliografia contextual:Rodrigo Pertegàs (1929), "Boticas y boticarios: materiales ...", pp. 110 i 123n, afirma haver-ne efectuat les còpies molts anys enrere.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Inclou una còpia parcial (texts 3 i 4) del ms. València - BHUV - Manuscrits - 216.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIX ex. - XX in. - estimada
Origen:València
Copista:Josep Rodrigo Pertegàs (1854 – 1930) [texts 1-3]
José Osset Merle (1879 – 1936/1939) [text 4]
Notes:Texts originals dels ss. XIV-XVI.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Els folis són majoritàriament papers reaprofitats per una cara, de diverses mides (4º), i relligats tots junts molt recentment. Els del text 1 porten el segell «Administración de Justicia». Els del text 2 són de paper pautat. Els del text 3 són formularis en blanc de la comptabilitat municipal de València.
Foliació
Núm. total de folis:53 ff.
Dimensions
Alçada x base:245 x 205 mm
Foli de referència:dimensions molt variables

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Decoració i jerarquització
Inicials:Caplletres marcades en vermell i blau, alternades, per indicar el color de les del ms. original, al text 3.
Rúbriques:Rúbriques. Rúbriques subratllades en vermell, per indicar el color de les del ms. original, al text 3.

Descripció interna

1. Symphorien Champier, De medicine claris scriptoribus – ff. 1r-26v
Consistència:fragmentària
Consistència:Al f. 27r: «no pude seguir copiando este interesante incunable [sic] por tener que devolverlo a su dueño. J. R. P.».
Observacions:Còpia incompleta de l'edició impresa de 1506.
Aquest plec porta la signatura antiga «61 Var 3».
Bibliografia:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 265, núm. 255, sense identificar-ne la procedència.
Catàleg online de la BC
2. Anònim, Lista de médicos y cirujanos de Valencia entre 1446 a 1450 – ff. 28r-31v
Observacions:Extreta del «libro titulado De la Casa de la Reyna que se guarda en el Archivo del Convento de monjas de la Santísima Trinidad de Valencia», i en la qual Rodrigo va excloure els barbers.
Aquest plec porta la signatura antiga «61 Var 3».
Bibliografia:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 266, núm. 256, sense identificar-ne la procedència.
Catàleg online de la BC
3. Anònim, Dies caniculars; Departiment de la sagnia; Virtuts de les dotze pedres – ff. 33r-47r
Observacions:Còpia del ms. València - BHUV - Manuscrits - 216/5 i 9 (ff. 68vb-69va, «Dies caniculars» i «Departiment de la sagnia», en apèndix al Llunari de València; i ff. 93vb-96rb, «Virtuts de les dotze pedres»).
Aquest plec porta la signatura antiga «61 Var 3».
Bibliografia:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 267, núm. 257
Catàleg online de la BC
4. Anònim, Virtuts de les dotze pedres, Traductor: Anònim – ff. 48r-53v
Observacions:Fou «copiado este tratado de las Virtuts de les pedres por D. José Osset Merle del códice de la Biblioteca Universitaria de Valencia M. 216» (f. 53v). És, efectivament, una còpia del ms. València - BHUV - Manuscrits - 216/9.
Aquest plec porta la signatura antiga «61 Var 5».
Bibliografia:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 268, núm. 258, prenent el copista per l'autor, i sense identificar-ne la procedència.
Catàleg online de la BC