Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1344 (17 / juny / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu Capitular de Mallorca - Capbreus, còdexs i repertoris - CC-14060

Publicació de la fitxa: 2013-12-29
Darrera modificació: 2018-08-20
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:altra procedència
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Palma [Ciutat de Mallorca]
Institució:Arxiu Capitular de Mallorca
Fons:Capbreus, còdexs i repertoris
Signatura:CC-14060
Signatura alternativa:III-2-9

Relligadura

Original:
Datació:s. XV ex. - XVI in.
Notes:Es plega formant una solapa.
Llom
Matèria:Pergamí
Coberta
Matèria:Pergamí
Títols:«Llibre de conreus» (coberta ant.)
Altres:«Carles Dezbach» (coberta ant.)
Altres elements:Restes d'un tancador de cordill.

Història

Notes de possessors:«Carles Dezbach» (coberta ant. i tres lletres autògrafes d'un Bernat Seguí adreçades a un Carles Desbac —el mateix?— en els anys 1590 i 1591 encartades al volum)
Intervencions d'interès històric:Natalicis a les pp. 106-107.
Estat de conservació:En bon estat.
Procedència:És un llibre de comptes d'una possessió rústica (Son Bac) a Petra, Mallorca, de finals del s. XV i principis del XVI, amb anotacions dels segles XV, XVI i XVII en parts originalment en blanc.
Persones relacionades:Carles Desbac (m. post 1495)
Carles Desbac (m. 1595)
Bernat Seguí (fl. 1590 - 1591)

Bibliografia

Descripcions:Miralles Sbert (1936-1943), Catálogo del Archivo Capitular ..., vol. 1, p. ***
Garau Amengual (1988), "Unes cançons amoroses inèdites ...", pp. 95-96
Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons ..., p. 111
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 2831

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV ex. - XVI in. - estimada
Origen:Mallorca
Copista:Anònim
Notes:Altres datacions: ss. XV-XVII (Garau 1988; Seguí 2008); 1494-1510 (BITECA).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:150 ff.
Notes:Sense foliació original. Paginat recentment (307 pp.). En blanc les pp. 25-39, 41, 76-81, 85-126, 136-137, 140-143, 146-152, 157-217, 235-236, 244-295, 299 i 303.
Dimensions
Alçada x base:300 x 110 mm.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:pp. ***, 296-298 i 300-302
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Mallorca
Datació:s. XV ex. - XVI in.
Especificacions:Diverses mans. Amb trets de la humanística, que domina en les més recents.
Escriptura 2
Lloc al ms:paper solts
Tipologia:XVI
Localització:Mallorca
Datació:1590 - 1591
Escriptura 3
Lloc al ms:pp. 1-24
Tipologia:XVII
Localització:Mallorca
Datació:s. XVII
Especificacions:Diverses mans.

Descripció interna

1. Anònim, Llista de poetes i poemes en castellà – pp. 1-24
Observacions:Afegit per diferents mans del s. XVII.
Bibliografia:Garau Amengual (1988), "Unes cançons amoroses inèdites ...", p. 96
2. Anònim, Poemes amorosos en català – pp. ***-***
Observacions:Copiats per una mà de finals del s. XV o principis del XVI.
Edicions:Garau Amengual (1988), "Unes cançons amoroses inèdites ..."
3. Carles Desbac, Llibre de conreus – pp. ***-***
Observacions:Llibre de comptabilitat d'una possessió rústica.
4. Carles Desbac, Receptari de Carles Desbac – pp. 296-298 i 300-302
Preliminars:«Jhesus Christus, Marie filius», amb una creu a cada extrem, a l'encapçalament de tots els folis que ocupa aquesta obra.
Rúbriques:(1) «Per a naffra: axarm»; (2) «Per a traura tota manera da fferro o d'asta que astigua en lo cos da alguna persona»; (3) «Haxarm per a mall de lop»; (4) «Lo ves dell turment»; (5) «Per homa que vulan santansiar»; (6) «Mamoriall per fer ungüent per curar e gorir tota nafra»; (7) «Pínoles molt apropiadas a rellma, a confortar lo vantrayll e tornar lo manyar»; (8) «Madasina per a rellma da cap hordenada per papa Borya»; (9) «Rasapta per a porsalanes molt maravalosa e provada, e sans perill la guarda»; (10) «Si tindràs lo vantrall pla de felma e per ella saràs dasmanyat»; (11) «Haxarm maravalós per a tot mall e naffra»; (12) <Eixarm per a la ràbia>; i (13) «Ha<questes> són paraules maravalloses per a mall de caxall».
Observacions:Afegides per la mà més antiga que intervé al ms., que hi copia comptes datats dels anys 1494 i 1496 (BITECA), potser identificable amb Carles Desbac (m. post 1495). La p. 299 és en blanc.
Edicions:Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons ..., pp. 118-122
5. Bernat Seguí, Cartes a Carles Desbac – pp. ***-***
Observacions:Tres cartes autògrafes, datades dels anys 1590-1591, sobre l'administració de la possessió de Son Bac (Petra, Mallorca), llavors detinguda per Carles Desbac (m. 1595). En papers solts plegats dintre del volum.
Bibliografia:Garau Amengual (1988), "Unes cançons amoroses inèdites ...", p. 96