Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1416 (22 / abril / 2021)

Vaticà [Vaticano] - Biblioteca Apostolica Vaticana - Manoscritti: Pal. lat. - 1180

Publicació de la fitxa: 2014-10-21
Darrera modificació: 2019-09-28
Bases de dades:Arnau
Descripció
Autor:Cristina Sáez
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Vaticà [Vaticano]
Institució:Biblioteca Apostolica Vaticana
Fons:Manoscritti: Pal. lat.
Signatura:1180

Bibliografia

Descripcions:L. Schuba, Die medizinischen Handschriften der Codices Palatini Latini der Vatikanischen Bibliothek (Wiesbaden, 1981), pp. 148-151; S. Giralt, AVOMO, VII.1, pp. 209-210; McVaugh, AVOMO, III, pp. 41-42 i 75-76; Demaitre, AVOMO, IV, pp. 124-126; Paniagua, pp. 11-15, AVOMO, VI.1, pp. 13 i 19; Panigua - Gil-Sotres, AVOMO, VI.2, pp. 253, 262, 374 i 380; McVaugh, AVOMO, X.2, p. 128; Paniagua - García Ballester, AVOMO, X.1, p. 874; McVaugh, AVOMO, V, pp. 89-91, i Anna Trias, “Introducció”, Arnaldi de Villanova Regimen sanitatis ad regem Aragonum (Barcelona, ETD Micropublicaciones, 1994), p. 46.
Nicoud (2007), Les régimes de santé au Moyen ..., vol. II, p. 795-796
https:/​/​books.openedition.org/​efr/​2950
García Ballester - McVaugh - Paniagua (1978), Catálogo de incipits de los ..., 37 (afegit a mà)
https:/​/​digi.ub.uni-heidelberg.de/​diglit/​bav_pal_la ...
Gil Sotres (1994), "Derivation and revulsion: the ..."
Reproduccions fotogràfiques:https:/​/​digi.ub.uni-heidelberg.de/​diglit/​bav_pal_la ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1433 - 1466 - estimada

Història

Procedència:Procedeix de la Biblioteca Palatina, els manuscrits de la qual van ser duts de Heildeberg fins a Roma al voltant de 1623 per Leone Allacci

Descripció interna

1. Arnau de Vilanova, Tractatus de humido radicali – A – ff. 1r-10r
Preliminars:Incipit libellus magistri Arnaldi de humido radicali
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 148
2. Arnau de Vilanova, Speculum medicine – A – ff. 13r-103r
Íncipit:Introductiones appellantur
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
3. Arnau de Vilanova, Medicationis parabole – A – ff. 104r-113v
Preliminars:Incipiunt amphorismi magistri Arnoldi de Vilanova seu parabolae
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
4. Arnau de Vilanova, Compendium regimenti acutorum – ff. 113r-114r
Consistència:fragmentària
Observacions:Anònim
4. Pseudo-Arnau de Vilanova, De quercu – A – ff. 116r-117r
Íncipit:Reuerendissimo in Christo patri et domino
Èxplicit:ad deum dirigantur. Et sic est finis
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
5. Arnau de Vilanova, Tractatus de consideracionibus operis medicine sive de flebotomia – A – ff. 118r-146r
Íncipit:Virtutem querimonie tue
Èxplicit:Explicit flebotomia Arnoldi
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
6. Arnau de Vilanova, De dosi tyriacalium medicinarum – A – ff. 146v-149r
Preliminars:Incipit tractatus Arnoldi de mensuranda dosi medicanarum tyruacalium
Èxplicit:Explicit de tyriaca secundum Arnoldi de Villa noua
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
7. Pseudo-Arnau de Vilanova, Arnau de Vilanova, Tabula super Vita brevis – A – ff. 149r-154v
Preliminars:Incipit tabula Arnoldi super vita breuis
Èxplicit:Explicit
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
8. Arnau de Vilanova, Regimen sanitatis ad regem Aragonum – A – ff. 155v-165v
Íncipit:Prima pars uel
Èxplicit:Explicit regimen conseruande sanitatis factum a magistro Arnoldo de Villa noua ad regem Aragonie
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
9. Pseudo-Arnau de Vilanova, De bonitate memorie – A – ff. 165v-166r
Preliminars:Capitulum de bonitate memorie secundum magistrum Arnoldum de Villa noua
Íncipit:Et sunt hec: primo enarrare materiam impedientem vel alterare malam complexionem
Èxplicit:et hec sufficiunt. Explicit
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
10. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), De aqua olive – A – ff. 166r-167v
Preliminars:Sequitur modus faciendi aquam oliue et eius propietates secundum Arnoldum
Íncipit:De fructibus arboris oliue recentibus antequam maturentur
Èxplicit:cum predictis confectionibus ad pondus. Explicit tractatus aque oliue Arnoldi de Villanova
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
11. Arnau de Vilanova, Tractatus de intentione medicorum – A – ff. 167r-174v
Preliminars:Incipit prologus magistri Arnoldi de Villa noua ad Petrum fratem suum qui intitulatur de medicorum intencione
Íncipit:Eterne sapiencie lumen defluat in cor tuum. Scias tamenkarissime quod inestimabilis utilitas utilitas huius operis
Èxplicit:feliciter terminari. Deo gracias. Amen
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 149
12. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), Libellus regiminis de confortatione visus – A – ff. 174v-181v
Consistència:Dividit en dos llibres: (1) Libellus de sex rebus non naturalibus i (2) De regimine virtutis visive. Corresponen als capítols I-VIII i IX-XII de l'edició de Pansier respectivament.
Preliminars:(1) Incipit libellus de sex rebus non naturalibus compositus ab Arnoldo de Villa nova (f. 174v)
(2) Incipit libellus Arnoldi de regimine virtutis visive (f. 180r)
Íncipit:(1) Quoniam natura humana multipliciter est subiecta (f. 174v)
(2) Cum inter virtutes sensitivas virtus visiva (f. 180r)
Èxplicit:(1) respectu propositi. Ideo dicta sufficiant. Deo gracia (f. 179v).
(2) et vigorancia ipsum (f. 181v)
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 150
13. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), Regimen quartane – A – ff. 181v-184v
Preliminars:Sequitur de quatana
Íncipit:Incipit regumen quartane secundum medicine usumfactum Quod si diligenter secundum ipsum aliquis
Èxplicit:Explicit regimen Arnoldi de Villa noua de cura febris quartane
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 150
14. Arnau de Vilanova, Regimen Almarie – A – ff. 184v-185r
Preliminars:Incipit regmen quod fecit Arnoldus de Villa noua ad regem Aragonie in transitu Samarie
Íncipit:Exercitus debet castra metari ad longam stacionem
Èxplicit:Deo gracias
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 150
15. Arnau de Vilanova, Epistola de reprobacione nigromantice ficcionis – A – ff. 185r-187v
Preliminars:Epistola magistri Arnoldi contra curiositatem dicencium se habere posse cogendi demones
Íncipit:Reuerendissimo patri et non ficte bonitatis exemplo
Èxplicit:mollicies dictis nostri. Explicit
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 150
16. Arnau de Vilanova, Practica summaria – A – ff. 187v-194r
Preliminars:Incipit practica summaria ad papam Clementem Arnaldi de Villanova
Íncipit:In dolore capitis si venter fuerit constipatus
Èxplicit:Explicit. Deo gratias
Bibliografia:L. Schuba, Die medizinischen Handschriften der Codices Palatini Latini der Vatikanischen Bibliothek, Wiesbaden, 1981, pp. 148-151; Thorndike - Kibre, A catalogue of incipits..., c. 671; Giralt, “Estudi introductori”, pp. 209-210. Michael McVaugh “Introductions”, AVOMO, III: Tractatus de amore heroico - Epistola de dosi tyriacalium medicinarum, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1985, pp. 41-42, 75-76; Luke E. Demaitre, AVOMO, IV: Tractatus de consideracionibus operis medicine sive de flebotomia, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1988, pp. 123-128

Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 150
17. Pseudo-Arnau de Vilanova, De conferentibus et nocentibus – A – ff. 194r-197r
Íncipit:Et est sciendum breuiter quod lac et caseus cunt capiti inimica
Èxplicit:frenesis contafia prestant. Explicit de conferentibus nocentibus membris principalibus Arnoldi etc
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 150
18. Arnau de Vilanova, Tractatus de amore heroico – A – ff. 197r-199v
Preliminars:Incipit tractatus de amore hereos
Íncipit:Quanto jarissime dilectionis affectu
Èxplicit:Explicit
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 150
19. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), De simplicibus – A – ff. 202r-230v
Íncipit:Hic incipiunt aureole magistri Arnoldi de Villa noua
Èxplicit:Expliciunt aureole difficulter conquisite
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 150
20. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), Antidotarium – A – ff. 274r-330r
Íncipit:Lamentabatur Ypocras
Èxplicit:Et sic est finis antidotarii Arnaldi de Villa noua
Bibliografia:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ... pàg. 151
21. Pseudo-Arnau de Vilanova, De accidentibus senectutis et senii – ff. 332r-
Íncipit:Domine Raymunde (mundi) quia ex nobilissima (bina) stirpe...