Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms142 (17 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 59

Publicació de la fitxa: 2018-06-07
Darrera modificació: 2018-06-09
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:59
Signatura alternativa:O.73 (Sant Josep de Barcelona)
21-4-27 (BRUB, 2n f. gda. ant. i f. Ir)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVIII - XIX
Estat:Despresa.
Notes:Té dos folis de guarda de paper a l'inici i dos més al final, els més pròxims a la relligadura dels quals enganxats a un paper d'aigües de color grana que els uneix a l'interior de les cobertes.
Llom
Matèria:Cartró folrat de pergamí
Títols:«R. LULL | CENT NOMS DE | DEU».
Coberta
Matèria:Cartró folrat de pergamí
Decoració de la coberta:Ferros daurats.

Història

Segells:De la Biblioteca de la Univesitat de Barcelona («Biblioteca | Provincial | Universitaria | Barcelona»).
Intervencions d'interès històric:En el marge superior del f. 1r, una mà del s. XVII anotà: «Esta obra es de Ramon Lulio».
Anotacions marginals d'una mà de mitjan s. XV (f. 33r, 84r).
Estat de conservació:En molt bon estat. Unes poques galeries d'insectes a l'inici i al final, on els folis (en part. el f. 111) estan més enfosquits i tacats. Res d'això afecta la lectura del text.
Procedència:Biblioteca del convent de Sant Josep (carmelites descalços) de Barcelona, fundat el 1586 i clausurat el 1835 (apareix als inventaris de la biblioteca del convent dels mss. BRUB 1359, p. 369, i BRUB 1361, f. 177r, amb la sign. O.73). Possiblement, ingressà a la biblioteca del convent en el s. XVII (vegeu Intervencions d'interès històric).

Bibliografia

Descripcions:Galmés - Alòs-Moner (1936-1938), Ramon Llull, Rims, vol. 2 (ORL XX), p. 324
Miquel Rosell (1958-1969), Inventario general de manuscritos ..., vol. 1, pp. 61-62
Mateu Ibars (1971), "Los manuscritos de los siglos XV ...", p. 81
Duran - Torra (1990), Ciència i cultura a Barcelona ..., p. 14, núm. 182
Duran (2000), Repertori de manuscrits catalans ..., vol. 2.1, pp. 77-78
Verger (2016), Els tresors de la Universitat de ..., pp. 86-89 (Albert Soler Llopart)
Catàleg online de la BRUB
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1669
MCEM (2011-<act.>), Manuscrits Catalans de l'Edat ..., id 396
Llull DB
Reproduccions fotogràfiques:BiPaDi
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-1 - estimada
Origen:Catalunya
Copista:Anònim [copista professional]
Notes:Altres datacions: finals del s. XV (totes les altres descripcions).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Notes:Vitel·la.
Foliació
Núm. total de folis:116 (IV + 112) ff.
Núm. de guardes originals:4 + 2
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Sense foliació antiga. Foliació recent en aràbics, feta amb llapis, a l'angle superior dret del recto dels folis. Aquesta foliació exclou els quatre folis del principi, que són en blanc (ff. I-IV, originalment de guarda), però no els vuit que hi ha final que també són en blanc (ff. 105-112, els dos darrers originalment de guarda). Al verso del penúltim foli (f. 111v) un posseïdor del tercer quart del s. XV hi va afegir una oració en català (text 2) i al verso de l'últim foli (f. 112v), en un paper enganxat, hi ha una nota d'una mà de finals del s. XIX o inicis del XX que identifica el text 1 i valora breument el ms.
Dimensions
Format:in-16
Alçada x base:120 x 80 mm.
Composició material
Plecs
Número:13
Tipus:2+2, 5+5, 5-5 a, 5+5 b, 5+5 c, 5+5 d, 5-5 e, 5+5 f, 5+5 g, 5+5 h, 5-5 i, 5+5 k, 1+1
Signatures:sí. Alfanumèriques, en vermell, al marge inferior dret (els dos primers plecs i el darrer sense lletra, als altres a-k). Sovint guillotinades pel relligador.
Reclams:sí. Horitzontals centrats, entre claus, del mateix color que el text (ff. 10v, 20v, 30v, 40v, 50v, 60v, 70v, 80v, 90v i 100v).

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Caixa d'escriptura
Alçada x base:65 x 50 mm.
Número de ratlles:16
Foli de referència:f. 4r
Ratllat:sí. Amb tinta (ff. 1r-108v). Deixa un extens marge inferior.
Perforat:sí. Amb rodeta de punxes, visible en alguns folis.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Text 1
Tipologia:Gòtica textual
Datació:s. XV-1
Escriptura 2
Lloc al ms:Anotacions marginals al text 1 (ff. 33r i 84r)
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV m.
Especificacions:Amb atracció per la humanística.
Escriptura 3
Lloc al ms:Text 2
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV tercer quart
Especificacions:Amb atracció per la humanística, menys que en la mà 2.
Datada en el s. XVI per totes les altres descripcions.
Correccions antigues
Correcció 1
Especificacions:Del mateix copista.
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades; Simples. Caplletra inicial afiligranada (en blau i filigrana en vermell), de tres unitats de pauta, al text 1 (f. 1r). En la resta del text 1, caplletres simples en vermell i blau, alternades, d'una unitat de pauta.
Rúbriques:Rúbriques. Rúbriques i títols corrents en vermell al text 1 (en alguns folis hi resta el títol corrent preindicat al rubricador, en lletra cursiva molt menuda). Només hi ha un calderó (en blau) a la rúbrica inicial del text 1 (f. 1r); en la resta del text 1, les caplletres simples en fan la funció.
Majúscules:sí. En safrà (text 1).

Descripció interna

1. Ramon Llull, Cent noms de Déu – ff. 1r-104v
Consistència:fragmentària
Preliminars:[Rúbrica:] «Déus, ab ta virtut comença aquest libre qui és dels cent noms de Déus» (f. 1r).
Pròlegs:«Com los sarrayns entenen provar lur lig ésser donada de Déu per ço car l'Elcorà es tan bell dictat... -- ... soptil matèria en rims que no és posar l'Alcorà en lo dictat en què és posat» (ff. 1r-3v).
Íncipit:«O Déus. — Primera feria: matines. — O ens divinal, tu és Déu per obrar | que·n tu has axí com és Déus per estar...» (f. 4r)
Èxplicit:«... A vós, Mare de Déu, present | aquest xant qui novellament | és fet a vostre honrament» (f. 104v).
Observacions:Copiat amb els versos separats i no a ratlla tirada.
Edicions:Galmés - Alòs-Moner (1936-1938), Ramon Llull, Rims, vol. 1 (ORL XIX), pp. 75-170
2. Anònim, Oració de sant Restitut per conservar la vista – f. 111v
Preliminars:[Rúbrica:] «Oració de sant Restitut per conservar la vista».
Íncipit:«Senyor ver Déus totpoderós e eternal, qui per los mèrits del beneuyrat mossèn sant Restitut...».
Èxplicit:«... Jesucrist, fill teu, qui ab tu viu e regne per tot lo setgle dels setgles. Amén».
Observacions:Copiada en el que inicialment era un foli de guarda per un posseïdor del ms. durant el tercer quart del s. XV.