Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms1427 (26 / setembre / 2021)

Viena [Wien] - Österreichische Nationalbibliothek - 5315

Publicació de la fitxa: 2014-10-23
Darrera modificació: 2015-12-21
Bases de dades:Arnau
Descripció
Autor:Cristina Sáez
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Viena [Wien]
Institució:Österreichische Nationalbibliothek
Signatura:5315

Bibliografia

Descripcions:S. Giralt, AVOMO, VII.1, pp. 208-209; Roger A. Pack, “De pronosticatione sompniorum...”, p. 248. No es tracta de l'autèntica Interpretatio de visionibus in somniis tal com apareix recollit en Santi, Arnau de Vilanova..., p. 263; Panigua - Gil-Sotres, AVOMO, VI.2, pp. 367, 374-376; McVaugh, AVOMO, V, pp. 89-91; McVaugh, “Two texts, one problem...”

Unterkircher (1971), Die datierten Handschriften der ..., 138.

http:/​/​manuscripta.at/​_scripts/​php/​cat2pdf.php?cat= ...

http:/​/​manuscripta.at/​m1/​hs_detail.php?ID=6818
http:/​/​www.vhmml.us/​research2014/​catalog/​detail.asp ...
Reproduccions fotogràfiques:http:/​/​data.onb.ac.at/​rec/​AL00159739

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1436 - expressa

Descripció interna

1. Qusta ibn Luqa, De physicis ligaturis, Traductors: Constantí l'Africà, Pseudo-Arnau de Vilanova – ff. 74r-75r
Preliminars:Costa been Luca Hebraeus [!] de Ligatuis versus ab Arnaldo de Villa Nova.
Èxplicit:Explicit liber costabeen luce de physicis ligaturis translatus a magistro anraldo de villa nova finitum anno iesu christi 1436 currente...
Bibliografia:Wilcox - Riddle (1995), "Qusta ibn Luqa's Physical ..."
2. Pseudo-Arnau de Vilanova, Remedia contra maleficia – ff. 76r-78r
Observacions:Anònim
Bibliografia:Montero Cartelle (2010), "Remedia contra maleficia ..."
3. Arnau de Vilanova, Epistola de reprobacione nigromantice ficcionis – ff. 78r 80v
Preliminars:Incipit epistola magistri Arnoldi de Villanova ad Valentinum presulem an aliquis posset cogere demonem et cetera.
Íncipit:Reverendissimo patri et non ficte bonitatis exemplo
Èxplicit:labendis molliorum dictorum nostris. Explicit epistola Arnoldi de Villanova.
4. Pseudo-Arnau de Vilanova, De bonitate memorie – f. 81r-v
5. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), De arte cognoscendi venena – 82r-83v
Preliminars:Tractatus de venenis Arnaldi de Villanova
Íncipit:Timens de venenis caveat sibi de manu ministrantis cibos et potus suos
Èxplicit:efficaci protectore omnium adversorum misericorditer dirigantur. Explicit Liber de venenis Arnaldi de Villanova
6. Arnau de Vilanova, Regimen podagre – A – ff. 84r-86v
7. Pseudo-Arnau de Vilanova, De quercu – ff. 91a-92a
8. Pseudo-Arnau de Vilanova, Breviarium practice – ff. 92v-94v
Consistència:fragmentària
Consistència:Cap. 30
9. Arnau de Vilanova, Aphorismi de memoria – ff. 95v-96r
10. Guillem d'Aragó, Pseudo-Arnau de Vilanova, De pronosticatione somniorum – A – ff. 245-252v
Observacions:atribuït a Arnau de Villanova
Bibliografia:Pack (1966), "De pronosticatione sompniorum ..."
11. Pseudo-Arnau de Vilanova, De conferentibus et nocentibus – ff. 87r-90v