Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms147 (12 / maig / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 573

Publicació de la fitxa: 2020-06-30
Darrera modificació: 2020-09-29
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:573
Signatura alternativa:Armº. I-IIª-8
20-2-8
X-1-25
X-1-16
1-XV
N.369

Relligadura

Original:
Datació:s. XV-1
Estat:En mal estat. Tancadors trencats. Llom malmès. Els claus que hi havia als plans de cada coberta s'han desprès.
Llom
Matèria:Pell negra
Títols:«XV. | BOECIO | DE | [CO]NSOLATIO[NE]».
«Armº. I / IIª / 8».
Coberta
Matèria:Pell negra sobre fusta
Altres elements:Cada pla de la coberta tenia cinc claus.
Tancadors metàl·lics.

Història

Notes de possessors:A l'interior de la coberta inicial, en un requadre: «Petrus Martii».
Procedència:1. Bernat Sartre, probablement notari de Barcelona (s. XV-1). -- 2. Pere Marc (s. XV-ex). -- 3. Possiblement, Josep Jeroni Besora (m. 1665). -- 4. Biblioteca del convent de Sant Josep dels Carmelitans Descalços de Barcelona (1665-1835/1837; consignat a l'inventari de principis del s. XIX, ms. BRUB 1359, p. 86). -- 5. Biblioteca de la Universitat de Barcelona (des de 1835/1837).
Persones relacionades:Pere Marc (fl. s. XV ex.)
Josep Jeroni Besora (m. 1665)

Bibliografia

Descripcions:Miquel Rosell (1958-1969), Inventario general de manuscritos ..., vol. 2, pp. 97-98
Arnall i Juan (1975), Los manuscritos, incunables y ..., pp. 323 (núm. 1279) i 1684
Weijers (1976), Pseudo-Boèce: De disciplina ..., p. 65
Arnall i Juan (1977), "Los manuscritos, incunables e ...", p. ***
Mateu i Ibars (1984), "Manuscrits de medicina i ...", p. 199, núm. 63
Kristeller (1963-1997), Iter Italicum: A Finding List of ..., vol. 4, pp. 494-495 (sense esmentar el receptari)
Omès a Mateu Ibars (1998), "Manuscritos de ars medica en la ..." i BITECA (29/06/2020)
Reproduccions fotogràfiques:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit important per a l'estudi de la recepció de Boeci a Catalunya i per a la de la cultura dels notaris.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:«Ffinito libro sit laus [et] gloria Cristo. Bernardus vocatur qui scripsit, benedicatur. | Cognomen eius Sartra dicitur esse. | Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat. | Detur pro pena suis, scriptori summum celestis. | Si queritur oriundus unde sit, in villa Oulesie, originem sumpsit» (f. 173r).
Datació:s. XV-1 - estimada
Origen:Barcelona
Copista:Bernat Sartre (fl. s. XV)
Notes:Altres datacions: s. XV (Miquel 1958-1969); s. XV-m (Arnall 1975, textos en cursiva i postil·les).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:L'últim foli (f. 178) és de pergamí. Al principi hi ha un paper solt amb versos llatins inspirats en el bestiari, d'una mà del s. XV-XVI.
Foliació
Núm. total de folis:177 ff.
Notes:Sense foliació antiga. Foliació actual amb llapis, en aràbics, de la biblioteca (ff. 1-178, però omet el 135 sense que falti cap foli). En blanc els ff. 138-140.
Dimensions
Format:in-fol.
Alçada x base:295 x 220 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
columnes
Quantes columnes:2
Notes:El text 5 (receptari) alterna les dues columnes i, secundàriament, la ratlla tirada.
Caixa d'escriptura
Número de ratlles:14
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Texts 1 (Boeci) i 4 (Ps.-Boeci)
Tipologia:Gòtica textual
Datació:s. XV-1
Especificacions:Amb generosos espais interlineals.
Escriptura 2
Lloc al ms:Texts 2-3 i 5-8
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV-1
Especificacions:Aparentment, la mateixa mà que havia escrit en gòtica textual.
Escriptura 3
Lloc al ms:Interior cob. inicial (requadre nom) i ff. 175r, 177v i 178v
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:s. XV ex.
Especificacions:De Pere Marc.
Escriptura 4
Lloc al ms:Títols dels texts 1 (Boeci), 2 (De pomo) i 4 (Ps.-Boeci)
Tipologia:XVII
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades. Caplletres ornamentades amb filigrana en vermell i en blau.
Rúbriques:Calderons. En vermell.

Descripció interna

1. Boeci, De consolatione Philosophiae – ff. 1r-132r
Preliminars:[Rúbrica inicial:] «Boetius, De Consolatione».
Íncipit:«Carmina qui quondam studio florente peregi | flebilis...»
Èxplicit:«... cum ante oculos agitis iudicis cuncta cernentis. — Amen. — Explicit Boetius, De consolatione».
Epíleg:[Colofó:] «Est quingenteno viceno sic quoque primo | Mortuus exilio cruciante Boetius anno | Sorte beatorum scriptor libri potiatur | Sorte reproborum captor libri moriatur | Bernardus vocatur qui scripsit, benedicatur».
Observacions:Amb moltes glosses en els marges i postil·les interlineals.
2. Aristòtil (pseudo), Anònim, Liber de pomo – ff. 132v-137r
Preliminars:[Rúbrica inicial:] «De morte Aristotelis».
Pròlegs:«Praefatio. — Cum homo dignisima creaturarum similitudo sit omnium...»
Íncipit:«Incipit liber. — Cum clausa esset via veritatis sapientibus et impedita via rectitudinis...»
Èxplicit:«... sicut dignum est animam hominis directi et perfecti, sicut
tu es. — Explicit Liber de pomo sive de morte Aristotelis feliciter».
3. Sèneca, De providència, Traductor: Antoni Canals – f. 137v
Consistència:fragmentària
Consistència:Només l'inici del capítol primer.
Observacions:No s'acabà de copiar a l'espai previst (segueixen els tres folis en blanc indicats a Foliació).
4. Boeci (pseudo), De disciplina scolarium – ff. 141r-173r
Preliminars:[Rúbrica inicial:] «Severinus Boetius, De scholastica disciplina».
Íncipit:«Vestra novit intentio de scholarum disciplina compendiosum postulare tractatum...»
Èxplicit:«... alterius saporis inquinamenta permanebunt. — Explicit Boetius, De scholastica disciplina. — Amen».
Observacions:Amb moltes glosses en els marges i postil·les interlineals.
Segueix el colofó del copista transcrit a Datació i origen.
5. Bernat Sartre, Receptari de Bernat Sartre – ff. 173r-177r i 178v
Preliminars:[Rúbrica inicial:] «Vita vivendi».
Observacions:Copiat en diverses fases. Hi ha intercalats uns fragments litúrgics (f. 175r) i els extractes i comentaris de Boeci (f. 177v), inicialment copiats en folis en blanc.
Algunes receptes (núm. 53, 165 i 166) foren afegides per una mà de finals del s. XV aprofitant espais que havien quedat en blanc dels ff. 175, 177v i 178v.
6. Anònim, Extractes i comentaris de lectura de Boeci – f. 177v
7. Anònim, Calendari pasqual (BRUB 573) – f. 178r
Observacions:Amb una roda mòbil per al càlcul de la Pasqua.
8. Anònim, Recull d'oracions (BRUB 573) – interior cob. post.