Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1523 (31 / juliol / 2021)

Venècia [Venezia] - Biblioteca Nazionale Marciana - Manoscritti: lat. - Z. 538

Publicació de la fitxa: 2014-10-31
Darrera modificació: 2020-07-16
Bases de dades:Arnau
Descripció
Autor:Sebastià Giralt
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Venècia [Venezia]
Institució:Biblioteca Nazionale Marciana
Fons:Manoscritti: lat.
Signatura:Z. 538
Signatura alternativa:1976
Valentinelli, vol. 5 , p. 91

Bibliografia

Descripcions:http:/​/​www.nuovabibliotecamanoscritta.it/​Generale/​r ...
Gil Sotres (1994), "Derivation and revulsion: the ..."
Nicoud (2007), Les régimes de santé au Moyen ..., vol. II, p. 941 https:/​/​books.openedition.org/​efr/​2950

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV - estimada

Descripció interna

1. Arnau de Vilanova, Medicationis parabole – ff. 1-3
2. Arnau de Vilanova, Aphorismi extravagantes – f. 3r
3. Arnau de Vilanova, Compendium regimenti acutorum – ff. 3r-4r
Íncipit:Nota quod quinque sunt consideraciones...
4. Arnau de Vilanova, Regimen sanitatis ad regem Aragonum – ff. 4r-8r
Bibliografia:Vilanova (1996), Regimen sanitatis ad regem ..., p. 406
5. Hipòcrates, Abbreviatio libri pronosticorum, Adaptador: Arnau de Vilanova (autoria dubtosa) – 8r-10v
Preliminars:Incipit abbreviacio libri pronosticorum secundum magistrum Arnaldum de Villa Nova
Íncipit:Nunciatum (?) signo futurorum aut significat futurum morbum in sanis
6. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), De urinis – f. 10r-v
Pròlegs:De iudicio de urina
Íncipit:Iudicium de urina tali modo sumitur in iudicando. Nam cum quatuor sint humores
Observacions:És anònim, malgrat que en el catàleg la situa entre les obres arnaldianes.