Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms155 (18 / abril / 2021)

Castelló de la Plana - Sociedad Castellonense de Cultura - Manuscrits - s/n [Hores de Morella]

Publicació de la fitxa: 2011-02-27
Darrera modificació: 2019-08-25
Bases de dades:Sciència.cat, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:il·localitzat
Ciutat:Castelló de la Plana
Institució:Sociedad Castellonense de Cultura
Fons:Manuscrits
Signatura:s/n [Hores de Morella]

Relligadura

Original:no
Datació:s. XV
Notes:Segons Betí 1913, que no en precisa la datació ("está encuadernado en fecha muy posterior"). Colón 1960: 32 la data del s. XV.
Llom
Matèria:Pell marró
Títols:En un teixell: «Ofic. B. M. et Diversa Oficia, etca.» (mà del s. XVIII).
Coberta
Matèria:Fusta recoberta de pell marró
Decoració de la coberta:Tres requadres, un amb una flor de lis i els altres dos amb decoració mudèjar trenada i al mig un fènix inscrit en un losange, tot en gofrat.

Història

Intervencions d'interès històric:Notes manuscrites de Manuel Betí.
Estat de conservació:Els ff. 91 i 102 estan mutilats.
Procedència:Manuel Betí el localitzà a l'Arxiu Arxiprestal de Morella (Betí 1913), i el retingué per a estudiar-lo. A la seva mort (1926) passà, amb el seu arxiu, a la Societat Castellonenca de Cultura, a Castelló de la Plana, on el va veure Germà Colón per a preparar-ne l'edició dels tetxos en català que conté (Colón 1960). Darrerament (2012), l'equip de BITECA no l'hi ha pogut trobar.
Persones relacionades:Manuel Betí Bonfill (1864 – 1926)

Bibliografia

Descripcions:Betí (1913), "Códice notable del siglo XIV"
Betí (1920-1922 [=1925]), "Notícies de llibres tretes dels ...", p. 314
Colón (1960), Llibre d'hores, pp. 38-40
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 2276

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Colón 1960: 32 n'apuntà el possible caràcter factici, pel canvi de mà i l'ús quasi exclusiu del llatí (d'un millor llatí) a partir del plec que comença al f. 61. Si fos així, el ms. hauria estat relligat amb la relligadura actual a l'afegir-s'hi aquesta segona part. Colón el relacionà amb l'exemplar que apareix a l'inventari d'Antoni Narbonès (per error, 'Carbonell'), mercader de Sant Mateu del Maestrat, fet l'any 1434: «Ítem, unes ores en pregamí escrites, molt velles, ab cubertes de vellut vermell, en les quals és lo offici de sancta Maria e de deffunts» (Betí 1920-1922: 314; Colon 1960: 8 i 33). Contingut general del ms.:
* 1. ff. VIIv-VIIIv Calendari i taula pasqual.
* 2. ff. 1r-*** Hores de santa Maria (Ofici menor de la M. de D.).
* 3. ff. 32v-*** Hores de difunts.
* 4. ff. 56r-58r Ps.-Agustí d'Hipona, Oració de sant Agustí.
* 5. ff. 58v-60v Notes sobre devocions (s. XV).
* 5.1. ff. 58v-*** Anselm de Canterbury, Amonestament de sant Anselm.
* 5.2. ff. *** Devoció a les gotes de sang de Crist.
* 5.3. ff. *** Les tres veritats.
* 6. ff. 61r-*** Hores de la Creu, ordenades pel papa Joan [XXII].
* 7. ff. 64r-*** Officium beate Marie, en llatí.
* 8. ff. 67v-*** Officium sancti Spiritus, en llatí.
* 9. ff. 70r-*** Officium sante Trinitatis, en llatí.
* 10. ff. 72v-74v Oracions per a la taula, en llatí amb rúbriques en català.
* 11. ff. 75r-76r Oracions en llatí i en català (s. XV).
* 12. ff. 77r-*** Exordi del saltiri abreujat per sant Jeroni, rúbrica en català i text en llatí.
* 13. ff. 91r-92v Oració acèfala, en llatí.
* 14. ff. 92v-102r Exordi dels salms del Divendres Sant, rúbrica en català i text en llatí.
Només en destaquem, a Descripció interna, les obres d'interès per al projecte.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV-2 - estimada
Origen:Morella?
Notes:Segons Colón 1960: 38 (tres mans principals d'aquesta època, amb addicions de la darreria del s. XV). Altres datacions: finals del s. XIV (Betí 1913: 1; Colón 1960: 5). Copiat a Morella, o potser a Tortosa i després traslladat a Morella. Entre les addicions del s. XV hi ha un text que «lo reverent mestre Cavaler, frare menor, dix sermonant en Sant Clara» [de Tortosa] (Colón 1960: 7-8).
La taula pasqual posa com a exemple, amb el verb en passat, l'any 1340 (Colón 1960: 59). Una addició d'una mà molt posterior afegeix, també en passat, l'exemple de l'any 1485 (Colón 1960: 18-19 i 39).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:110 (VIII + 102) ff.
Notes:Vuit folis preliminars sense numerar i 102 folis numerats en llapis, segurament per Manuel Betí. En blanc els ff. Ir-VIIr prel. Manca un foli entre els ff. 2 i 3 i un altre entre els ff. 8 i 9. Els ff. 49-53 estan desordenats (l'ordre correcte és: 50, 49, 52, 51 i 53).
Dimensions
Alçada x base:204 x 138 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. Ir-VIIIv prel.
Tipologia:Gòtica cursiva
Especificacions:Al f. VIIr, dins la casella 51 de la taula pasqual, una altra mà, de c. 1485, anotà: «Nota: en l'any mil .CCC[C].LXXXV. fon la Pasqua en sta casa».
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 1r-60v
Tipologia:Gòtica cursiva
Especificacions:En els ff. 58v-60v, inicialment en blanc, hi ha addicions de diverses mans del s. XV.
Escriptura 3
Lloc al ms:ff. 61r-102r
Tipologia:Gòtica cursiva
Especificacions:En els ff. 75r-76r, inicialment en blanc, hi ha addicions d'una mà del s. XV.
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples. En vermell a la primera part. En vermell i en blau, alternades, a partir del f. 61r.
Rúbriques:Rúbriques. En vermell. El calendari i la taula pasqual estan copiats a dues tintes.

Descripció interna

4. Agustí d'Hipona [sant] (pseudo), Oració de sant Agustí, Traductor: Anònim – ff. 56r-58r
Preliminars:«Ací comença la oració del benaventurat bisbe monsenyor sent Agostí, la qual oració és molt profitosa a tota persona atribulada».
Íncipit:«Molt dolç senyor meu Jesuchrist, verdader Déu e verdader hom, que per lo sant sobiran Pare fós tramès en aquest món per los peccadors a salvar...»
Èxplicit:«... Prech-te, Senyor, que m'aports a vera penitència e a vera confessió e contricció. Amén».
Observacions:Afegit per una mà del s. XV.
Edicions:Colón (1960), Llibre d'hores, pp. 165-167
5.1. Anselm de Canterbury [sant], Amonestament de sant Anselm, Traductor: Anònim – ff. 58v-***
Preliminars:[Invocació:] «Ihesus Christus».
Íncipit:«Açò és lo amonestament lo qual féu lo gloriós mossènyer sant Encelm, lo qual deu hom dir al christià com stà en lo punt de la mort...»
Èxplicit:«... que si hom lo diu tres vegades, que, abans que muyra, tots los seus peccats li són perdonats».
Edicions:Colón (1960), Llibre d'hores, pp. 179-180