Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms163 (15 / maig / 2021)

Girona - Arxiu Capitular de la Catedral de Girona - Còdexs - 80

Publicació de la fitxa: 2019-03-31
Darrera modificació: 2019-03-31
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Girona
Institució:Arxiu Capitular de la Catedral de Girona
Fons:Còdexs
Signatura:80
Signatura alternativa:I-e-16
I-e-17
II-I-2
20-e-5
10-c-1

Relligadura

Original:no
Datació:s. XX
Llom
Matèria:Cartró folrat de pell marró
Títols:«MEDICINA»
Coberta
Matèria:Cartró folrat de pell marró

Història

Intervencions d'interès històric:En els marges de tot el ms. hi ha una profusa anotació especialitzada en llatí introduïda per diversos usuaris. En alguns casos (ff. 76v i 79) són receptes mèdiques, de les quals n'hem individualitzat a la descripció interna els grups més significatius.
Estat de conservació:Els folis inicials i finals estan molt malmesos.
Procedència:De la biblioteca del bisbe Berenguer d'Anglesola, inventariada el 1406 pel notari Lluís Carbonell (núm. 25). S'ha dit erròniament que va pertànyer a aquest notari i després a Pere Miquel Carbonell.
Persones relacionades:Lluís Carbonell (fl. 1368 – 1406)
Pere Miquel Carbonell (1434 – 1517)
Berenguer d' Anglesola (m. 1408)

Bibliografia

Descripcions:Batlle i Prats (1932), "Inventari dels llibres de ...", pp. 78-79, núm. 25 (Anglesola)
Morera Sabater (1935), Catedral de Gerona ..., p. 50
Bohigas i Balaguer (s. d. [=1936]), Inventari de manuscrits ..., p. 7
Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", pp. 196 (text 3), 197 (text 6), 207 (text 7) i 211 (text 4)
Kristeller (1963-1997), Iter Italicum: A Finding List of ..., vol. 4, p. 502 (text 3)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIII - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:107 ff.
Notes:Sense foliació antiga. Foliació moderna a llapis, que inclou les guardes de la relligadura actual i les antigues, que contenen diverses anotacions. El f. 107v és en blanc.
Dimensions
Format:in-4
Alçada x base:258 x 165 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
columnes
Quantes columnes:2
Notes:El text 3 és a ratlla tirada; els altres, a dues i a tres columnes.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:texts 3, 6 i 7
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XIII
Especificacions:Molt acurada. Correspon al cos inicial del ms.
Escriptura 2
Lloc al ms:texts 1, 2, 4, 5 i 8 i marginals dels ff. 78v i 79r
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:ss. XIII i XIV
Especificacions:Receptes i altres anotacions afegides pr diversos usuaris del ms.
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades; Simples. El text 3 té algunes caplletres afiligranades i altres de simples en vermell i en blau, alternades. El text 4 només té caplletres simples en vermell i en blau.
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. Només el text 3 té rúbriques en vermell i calderons en vermell i en blau, alternats.
Marginalia:sí. Manetes i cares.

Descripció interna

1. Anònim, Receptes i notes de medicina (ACGirona 80/1) – f. 2r
Observacions:Unes notes (receptes? en llatí?) illegibles. Afegides per usuaris del ms.
2. Anònim, Receptes de medicina (ACGirona 80/2) – f. 2v
Observacions:En llatí. Afegides per usuaris del ms.
3. Al-Rāzī, Liber Almansoris, Traductor: Gerard de Cremona – ff. 3r-97v
Observacions:En llatí. Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 41 suggereix que aquest testimoni és en català.
4. Anònim, Receptes de medicina (ACGirona 80/4) – ff. 97v-98v
Observacions:En llatí. Afegides per usuaris del ms.
5. Anònim, Receptes de medicina (ACGirona 80/5) – f. 98v
Èxplicit:«... gran edelitament en lo concebiment».
Observacions:Deu receptes afegides per una mà de la segona meitat del s. XIV (difrent de la que copià el text 4), en català i en llatí. Les quatre primeres són a la part superior del foli i les restants a la part inferior.
6. Ricard l'Anglès, De medicinis repressivis – ff. 99ra-103va
Observacions:En llatí.
7. Anònim, Synonima – ff. 103va-106rc
Observacions:En llatí.
8. Anònim, Receptes i notes de medicina (ACGirona 80/8) – ff. 106v-107
Observacions:En llatí. Afegides per usuaris del ms. De molt mal llegir.