Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms171 (19 / juny / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 105

Publicació de la fitxa: 2019-03-30
Darrera modificació: 2019-03-31
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:105
Signatura alternativa:A. 113

Relligadura

Original:no
Datació:s. XIX
Estat:En bon estat.
Notes:Amb 9 folis de guarda a l'inici i 5 al final. Al verso del primer dels inicials hi ha la signatura antiga (s. XIX) i, en una etiqueta, l'actual.
Llom
Matèria:Pasta (aigües de color marró)
Títols:«IULIANUS | LIBER PRONOSTICORU[M] | ET ALIA» (daurat, en un teixell vermell)
Altres:Gravats daurats.
Coberta
Matèria:Pasta (aigües de color marró)

Història

Segells:De la BNE.
Notes de possessors:Al f. 124v, tot seguit del text 5: «[...] dominus Berengarius, abbatis? [...]o Vicensi | et Bernardus Sosies tenet in comanda domini rectoris de Cubellis, redat sibi in causa» (lectura dubtosa atès que ha estat raspat), d'una mà de la segona meitat del s. XIV o inicis del XV. Sembla consignar un préstec del volum efectuat pel rector de Cubelles (Garraf), que en devia ser el posseïdor.
Intervencions d'interès històric:Al f. Iv, nota sobre el text 1: «IULIANI EPIPI. TOLET. | PROGNOSTICORUM FUTURI SAECULI | AD IDALIUM BARCHIN. EPISC. | S. Iulianus electus fuit anno 680», d'una mà d'època moderna.
A f. 117v, nota sobre el text 4: «VETIN o Guetin, monge de Richenau, de la dioc. de Constansia, año 824, tuvo la rebelación que se sigue, que la escribió luego Heitton, abbad del mismo monasterio, y el año siguiente, 825, en versos latinos Valfrido Strabón», de la mateixa mà.
Als marges dels texts 1-4 hi ha profusa anotació especialitzada, en llatí, amb claus marginals, manetes i altres crides d'atenció, i numeració del contingut, d'una mà de la segona meitat del s. XIV o inicis del XV diferent de la que va consignar el préstec del volum al f. 124v.
Estat de conservació:En bon estat general. Taques de brutícia, especialment al final del còdex. El primer plec té la tinta esborrada a l'inici i al final, indicant que probablement va estar desprès durant un temps i el ms. amb la relligadura original malmesa.
Procedència:1. Probablement, un canonge de la Seu de Barcelona o d'institucions canonicals relacionades anònim (s.XIV-2); 2. Un rector de Santa Maria de Cubelles, parròquia del bisbat de Barcelona (actualment, del de Sant Feliu de Llobregat) (s. XIV-2), potser el mateix que l'anterior; 3. BNE (s. XIX), potser procedent de la catedral de Toledo (text 1, anotacions d'època moderna).
A Cubelles hi havia hagut una canònica augustiniana (Sant Pere de Cubelles), que depenia de la de Santa Eulàlia del Camp de Barcelona. Sobre Sant Pere i Santa Maria de Cubelles, amb un rectorologi, vegeu Fitxa descriptiva de la parròquia de Santa Maria de Cubelles (web de l'actual bisbat de Sant Feliu de Llobregat).

Bibliografia

Descripcions:Massó i Torrents (1896), Manuscrits catalans de la ..., pp. 53-58, núm. III
Font i Sagué (1908), Historia de les ciencies naturals ..., p. 49
Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos ..., pp. 12-13
Anglès - Subirà (1946-1951), Catálogo musical de la ..., vol. 1, pp. 164-165, núm. 89
AA.DD. (1953-<2002>), Inventario general de manuscritos ..., vol. 1, p. 97
Hitos Nátera (1968-1970), "Indice de los manuscritos ...", 19 (1968), p. 127 (s. XIV)
Spaggiari (1977), "La poesia religiosa anonima ...", pp. 272-275
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia ..., núm. 0.118
Benavent (2007), Biblioteca dispersa: manuscrits i ..., p. 69, núm. 24 (extret de catàlegs)
Catàleg online de la BNE
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1310
Reproduccions fotogràfiques:Biblioteca Digital Hispánica
Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV-2 - estimada
Origen:Barcelona
Copista:Anònim
Notes:Datacions: s. XIV-2 (BITECA); s. XIV (Massó, Hitos, Inventario, Catàleg BNE); s. XV-in (Spaggiari).
El ms. és sens dubte català (llengua dels texts 5 i 6, marc geogràfic d'algunes obres, cursiva de les anotacions). Les obres religioses (especialment la primera, dedicada al bisbe Idali) i la possessió per part d'un rector de Cubelles fan pensar en una elaboració a l'entorn de la Seu de Barcelona o institucions religioses vinculades (vegeu Història del ms.); probablement, per la correcció formal i el preu que denota, per a un canonge (regles de vida monàstica o comunitària al text 2). L'interès per l'alquímia en aquests sectors lliga amb el text 5 i s'adiu amb l'atestació documental d'aquesta obra (vegeu-ne la fitxa). La visió després d'haver pres una poció mèdica que narra el text 4 també s'hi relaciona. La poesia religiosa musicada del text 6 apunta igualment a aquest entorn.
Tot i no ser tan perfecte, formalment es relaciona amb el ms. París - BnF - Manuscrits: Esp. - 212 (pergamí, lletra textual, ornamentació) i un i altre ms. semblen tenir una cronologia pròxima.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Notes:Molt groguenc del costat carn. Es van aprofitar pergamins amb mancances, a les quals s'adapta el text quan convé (ff. 7, 14, 19, 27, 44, 50, 51, 57, etc.).
Foliació
Núm. total de folis:125 (I+124) ff.
Núm. de guardes originals:1 +
Núm. de guardes afegides:9 + 5
Notes:Sense foliació antiga. Foliació actual en tinta i en aràbics, del s. XIX, segurament introduïda per la BNE. Aquesta foliació omet el primer foli (f. I), de guarda, originalment en blanc, que conté l'anotació d'època moderna sobre el text 1.
Dimensions
Format:in-fol.
Alçada x base:275 x 185 mm
Composició material
Plecs
Número:15
Tipus:5[-1]+5, 4+4, 4+4, 5+5, 4+4, 4+4, 4+4, 4+4, 4+4, 4+4, 4+4, 4+4*, 4+4*, 4+4, 5+5
Signatures:sí. Alfabètiques (a-d, visibles al plec 6è, ff. 43r-46r).
Reclams:sí. Horitzontals interns (ff. 8v, 16v, 24v, 34v, 42v, 50v, 58v, 66v, 74v, 82v, 90v, 106v, 114v, sovint mig tallats pel relligador, però tots visibles).

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Caixa d'escriptura
Alçada x base:216 x 150 mm
Número de ratlles:48
Foli de referència:f. 1r
Ratllat:sí. A mina de plom.
Perforat:sí.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 1r-124v
Tipologia:Gòtica textual
Localització:catalana
Datació:s. XIV-2
Especificacions:Amb diferències que s'expliquen pel procés de còpia (a partir del text 3 i a excepció del poema del text 6 la lletra és més gran, però els traços semblen fets per la mateixa mà). Els títols corrents en cursiva que hi ha en algunes obres potser són de la mateixa mà.
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 52-124v
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana
Datació:s. XIV ex. - XV in.
Especificacions:Anotació marginal dels texts 1-4.
Escriptura 3
Lloc al ms:f. 124v
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana
Datació:s. XIV ex. - XV in.
Especificacions:Anotació sobre el préstec del ms. (vegeu Història).
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades; Embotides. Afiligranades, de dues i tres unitats de pauta, en blau i en vermell, alternades, amb filigrana de contrast (texts 1-2 i 4; d'una i dues unitats al text 3). Embotides, de quatre unitats de pauta, en blau i vermell, prolongades amb una banda dels mateixos colors que ocupa tot el marge esquerre del foli, a l'inici de les parts principals del text 3.
embotides amb decoració de filigrana (texts 1-5).
Rúbriques:Rúbriques. Rúbriques en vermell. No hi ha calderons, però sí inicials d'una o, excepcionalment, dues unitats de pauta, en blau i en vermell, alternades, que en fan la funció (text 3, només en vermell al text 5). Numeració marginal del contingut en vermell, del copista (text 3).
Majúscules:sí. Tocsde vrmell, als texts 1-5. Al text 2, fins i tot en algunes crides d'atenció marginals.
Marginalia:sí. Manetes, cares (ff. 20v, 22v, 28v, 34v, 92v), una espasa empunyada (f. 94v) i claus de text, tot exclusivamnet als texts 1-4.
Notació musical:sí. Al text 6.

Descripció interna

1. Julià de Toledo, Liber prognosticorum futuri seculi – ff. 1r-20v
Preliminars:[Rúbrica:] «In nomine Domini, incipit Liber pronosticorum futuri seculi sanctissimo ac pre ceteris familiarissimo michi domino Ydalio, Barchinonesis sedis episcopo, Julianus, kathedre Tholetane sedis episcopus» (f. 1r).
Pròlegs:«Diem illum clare redemptorum omnium...» (f. 1r).
Íncipit:«Incipit liber primus de origine mortis humane. — Quomodo mors primum subintraverit in mundum. — Peccato primi hominis actum esse...» (f. 2r).
Èxplicit:«... ad regnum cuius nullus est finis in secula seculorum, amen. — Explicit Liber pronosticorum» (f. 20v).
Edicions:Migne (1844-1855 i [índexs] 1862-1865), Patrologiae cursus completus, seu ..., vol. 96, col. 453-524
2. Esmaragde de Saint-Mihiel, Diadema monachorum – ff. 21r-51v
Preliminars:[Rubrica:] «Hunc modicum libellum Smaragdus de diversis virtutibus collegit et ei nomen Diadema monachorum imposuit quare sicut diadema gemmis ita et hic libellus fulget virtutibus» (f. 21r).
Pròlegs:«Incipit prologus. — Hunc modicum operis nostri libellum...» (f. 21r).
Íncipit:«Incipit textus. — De oracione. — Hoc est remedium eius qui viciorum...» (f. 21r).
Èxplicit:«... prestante domino nostro Ihesu Christo qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat Deus per omnia secula seculorum amen. — Explicit iste liber» (f. 51v).
Edicions:Migne (1844-1855 i [índexs] 1862-1865), Patrologiae cursus completus, seu ..., vol. 102, col. 593-690
3. Gregori I el Gran [sant], Dialogorum libri IV – ff. 52r-117v
Preliminars:[Rubrica:] «In nomine Domini, incipit Liber dialogorum beati Gregorii pape Romensis» (f. 52r).
Íncipit:«Incipit liber primus Gregorius. — Quadam die nimis quorundam secularium tumultibus depressus...» (f. 52r).
Èxplicit:«... si ante mortem Deo hostia ipsius fuerimus. — Explicit Liber dialogorum beati Gregorii» (f. 117v).
4. Haito de Reichenau, Tremende visionis vera narratio – ff. 118r-122r
Consistència:Falta la rúbrica inicial explicativa; omissió pal·liada per una anotació d'una mà moderna al peu del f. 117v (vegeu Història).
Íncipit:«Cum predictus frater die sabbati cum aliquibus fratribus nostris pocionem ad providendam salutem corporis accepisset...» (f. 118r).
Èxplicit:«... ultimam huius instabilem vite clausit horam. — Explicit Tremende visionis vera narracio» (f. 122r).
Edicions:Migne (1844-1855 i [índexs] 1862-1865), Patrologiae cursus completus, seu ..., vol. 105, col. 771-780
5. Anònim, Virtuts de l'aiguardent, Traductor: Anònim – 122r-124v
Preliminars:[Rúbrica:] «Aquestes són les Virtuts de l'aygua ardent» (f. 122r).
Íncipit:«Primerament, de conservament de cabeyls que no tornen blancs, ço és, canuts. — Si·ls cabeyls muylaràs sovén ab l'ayga ardent en la raÿl...» (f. 122r).
Èxplicit:«... Per fredor. — [...] laven lurs huyls e la cara, per la vista a aver pus bela e la cara. — Laus tibi sit, Christe, quoniam liber explicit iste» (f. 124v).
Observacions:Copiat més tard que el text 6, que queda intercalat en l'obra. Els dos fragments han estat vinculats amb un signe de continuació (una creu amb quatre punts entre els braços inscrita en un cercle) en vermell.
Edicions:Minervini (1989), "Les Virtuts de l'aygua ardent" (ed. de referència)
6. Anonimi (RIALC), Quant ay lo mon consirat – ff. 123v-124r
Íncipit:«Quant ay lo mon consirat, | tot l'als es nient mas Deu...» (f. 123v).
Èxplicit:«... Hon preyarem tots ensems lo Creador | que·ns do s'amor e·ns gart de mal e d'error» (f. 124r).
Observacions:Amb notació musical.
Copiat abans que el text 5.
Edicions:Spaggiari (1977), "La poesia religiosa anonima ...", pp. 273-275