Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1755 (24 / juny / 2021)

París - Bibliothèque nationale de France - Manuscrits: Lat. - 7300B

Publicació de la fitxa: 2018-08-22
Darrera modificació: 2018-08-22
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:París
Institució:Bibliothèque nationale de France
Fons:Manuscrits: Lat.
Signatura:7300B
Signatura alternativa:Codex Colb. 3721 (f. 3r)
Regius 5871 (amb un 3 a sota del 5) (f. 3r)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVII últim quart
Llom
Matèria:Cartró folrat de pell vermella
Coberta
Matèria:Cartró folrat de pell vermella
Decoració de la coberta:Escut d'armes de Colbert (d'or, una colobra d'atzur ondulant en pal).

Història

Segells:De la Biblioteca del rei de França (ff. 3r i 128v).
Intervencions d'interès històric:Nota de la mà de Baluze al f. 4bis v.: «Joannes hic de Paguera, qui hoc volumen composuit, erat Barchinonenchis [sic], ubi etiam hoc opus scripsit anno .M.CCCC.III., ordinis sancti Benedicti» (vegeu Biografia d'aquest autor). A l'extrem superior del f. 3r hi ha una altra nota sobre el contingut del còdex, més breu, potser de la mateixa mà o molt pròxima.
Proves d'escriptura al f. 128v, entre les quals: «Ego sum panis vivus qui de celo descendi | Non sicut manducaverunt patres vestri manna, et mortui sunt» (Jn 6, 51 i 59).
Estat de conservació:Alguns folis, que contenien il·lustracions, han estat retallats (ff. 6, 9bis, 13-14 i 21), segurament durant els segles XVI o XVII (vegeu biografia de Pere de Foix i Foliació), amb pèrdua de text (especialment als ff. 6 i 9bis, dels quals resta només el quart inferior).
Procedència:De la biblioteca de Benet XIII (inventari de 1423), confiscada pel cardenal Pere de Foix (inventari de 1429), a qui fou cedida per Martí V i amb la qual més tard creà la del Col·legi de Foix de la Universitat de Tolosa (1457). En els anys 1680 i 1683, amb la intermediació de Baluze, bibliotecari de Colbert, i valent-se d'un suposat interès del rei, aquesta biblioteca fou adquirida pel ministre del rei de França. Aquest ms. figura en el segon lot rebut per Colbert el 1680 (cfr. Delisle 1868-1881: I, 494-509). El 1732 la Biblioteca del rei comprà els còdexs manuscrits de Colbert. Atès que els inventaris de Peníscola permeten una identifcació exacta del còdex, la prudència d'Avril et al. 1982 ("provient probablement") és sobrera. A banda de les edicions indicades a l'apartat Descripcions, vegeu aquests documents a:
Barcelona - BC - Manuscrits – 233, ff. 1r-130r – Inventari, Notarial – 1423, núm. S 1078
Barcelona - BC - Manuscrits – 229, ff. 19r-38r – Inventari, Notarial – 25 agost 1429, núm. M 232
Persones relacionades:Benet XIII d'Avinyó (c. 1328 – 1423)
Pere de Foix, el Vell (1386 – 1464)
Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683)
Étienne Baluze (1630 – 1718)

Bibliografia

Descripcions:Baluze, Catalogue de la bibliothèque de Colbert , ms. BnF, Baluze 101, f. 176v, núm. 3721, "Joannes de Paguera" (bibl. de Colbert)
Mellot - Fourmont - Villefroy (1739-1744), Catalogus codicum manuscriptorum ..., vol. 3.2, p. 529, núm. 7300B
Delisle (1868-1881), Le cabinet des manuscrits de la ..., vol. 1, p. 500, inv. II (7-X-1680), núm. 5, "Martyrologium Joannis de Pagnera [sic] Barcinonensis" (ed. inv. Col·legi de Foix-Colbert 1680)
Martí de Barcelona (1922-1923), "La Biblioteca papal a Penyíscola ...", 28 (1922), p. 429, núm. 232 (ed. inv. Peníscola 1429)
Avril - Aniel - Mentré - Saulnier - Zaluska (1982), Manuscrits enluminés de la ..., p. 112, núm. 122 [l'identifiquen amb Peníscola 1429 i Col·legi de Foix-Colbert]
Perarnau i Espelt - Serrano i Calderó (1987), "Els inventaris de la biblioteca ...", pp. 151, núm. S 1078 (ed. inv. Peníscola 1423) i 266, núm. M 232 (cit. inv. Peníscola 1429) [no l'identifiquen amb aquest ms.]
Jullien de Pommerol - Monfrin (1991), La bibliothèque pontificale à ..., vol. 2, p. 944, núm. Pb 1043, Fa 225 i Fc II,5 (ed. inv. Peníscola 1423 i 1429 i Col·legi de Foix-Colbert 1680) [l'identifiquen amb aquest ms.]
Planas Badenas (1991), La miniatura catalana del ..., vol. 2, pp. 556-560
Planas Badenas (1998), El esplendor del gótico catalán ..., p. 186, nota 458
Planas Badenas (2011), "Un manuscrito desconocido ...", p. 304
Catàleg online de la BnF
Bibliografia contextual:Delisle (1863), "Les manuscrits de Colbert"
Delisle (1868-1881), Le cabinet des manuscrits de la ..., vol. 1, pp. 494-509
Perarnau i Espelt (1987), "Scriptores (illuminatores) ..."
Bloch (1988), "La bibliothèque de Colbert"
Reproduccions fotogràfiques:Gallica (b/n)
Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en b/n a partir de microfilm)
Avril - Aniel - Mentré - Saulnier - Zaluska (1982), Manuscrits enluminés de la ..., làm. LXVIII, núm. 122 (miniatura doble del f. 25r [sagitari], b/n)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:c. 1409-1415 - estimada
Origen:Barcelona?
Notes:El còdex es confeccionà entre la data més tardana que apareix al calendari (1404) i la del primer inventari de Peníscola (1423), on apareix consignat. Atès el seu contingut (un calendari acabat d'elaborar per un franciscà de Barcelona), és molt probable que es copiés durant l'estada de Benet XIII a Barcelona (1409-1415) i que els responsables de la còpia i la il·lumnació fossin alguns dels documentats per Perarnau 1987.
Altres datacions: "decimo quinto saeculo ineunte" (Mellot et al. 1739-1744); c. 1404-1429 (Martí de Barcelona 1922).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:126 ff.
Núm. de guardes afegides:3 + 2
Notes:Sense foliació antiga. Foliació de Baluze, introduïda quan alguns folis del còdex ja estaven mutilats. Els folis de guarda afegits són en blanc, però, excepte el primer (que té la signatura actual al recto), han estat inclosos en la foliació (ff. 1-2 i 129-139). En blanc els ff. 3r (signatures i segell) i 128v (proves i segell)
Dimensions
Alçada x base:265 x 200 mm

Impaginació

Decoració i jerarquització
Dibuixos:Miniatures. El calendari contenia vuit il·lustracions, de les quals se'n conserven quatre (vegeu Descripció interna). Segons Planas 2011: 304, són "producto de un miniaturista poco diestro" i per això el ms. ha estat deixat de banda pels historiadors de l'art. Analitzades a Avril et al. 1982: 112, núm. 122. Potser degudes a algun dels il·luminadors de Perarnau 1987.

Descripció interna

1. Joan de Peguera, Kalendarium novum generale
Consistència:fragmentària
Consistència:Quatre de les vuit miniatures que contenia han estat retallades, amb pèrdua de text (vegeu Estat de conservació).
Observacions:El calendari d'organitza al voltant de 8 il·lustracions agrupades de 2 en 2, de les quals se'n retallaren 4. En aquestes il·lustracions dobles el signe zodiacal se situa a l'esquerra i l'ocupació del mes corresponent a la dreta. Es tracta d'una disposició habitual en els calendaris baixmedievals (Planas 1998: 186, "Iohannes de Paguera Barcinonensis Martyrologium").