Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms178 (09 / abril / 2020)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 18396

Publicació de la fitxa: 2006-08-08
Darrera modificació: 2014-08-26
Bases de dades:Sciència.cat
Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:18396
Signatura alternativa:1188 (int. coberta inicial)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XIX
Estat:En bon estat
Llom
Matèria:Cartró folrat de pergamí. Teixell de pell (part sup.)
Títols:«BOECIO | FREY ANTON | DE | GINEBREDA» (teixell)
Altres:Segell de paper amb la signatura actual (part inf.)
Coberta
Matèria:Cartró folrat de pergamí

Història

Segells:Segell imprès de Pascual de Gayangos (recto del f. de guarda inicial).
Notes de possessors:Ex-libris de Federico Guillermo Cosens (int. coberta inicial).
Intervencions d'interès històric:«Historia de Teodorich, Rey dels Gots, por fr. Antonio Ginebreda, dominico. Barcelona MD?», en tinta, d'una mà del s. XIX (recto f. de guarda inicial).
«This is the Consolatione of Boetius in Catalan and has been printed», en llapis, d'una mà del s. XX (recto f. de guarda inicial).
Estat de conservació:Molt bo, amb petites taques d'humitat. Marges nets, sense notes.
Procedència:Ingressà a la BNE el 1899, procedent de la biblioteca de Gayangos.
Persones relacionades:Frederick William Cosens (1819 – 1889)
Pascual de Gayangos y Arce (1809 – 1897)

Bibliografia

Descripcions:Massó i Torrents (1896), Manuscrits catalans de la ..., p. ***
Roca (1904), Catálogo de los manuscritos que ..., pp. 304-05, núm. 935
Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos ..., pp. 96-97
Riera i Sans (1984), "Sobre la difusió hispànica de ...", pp. 322-23, núm D3 (tercera variant)
Kristeller (1963-1997), Iter Italicum: A Finding List of ..., vol. 4, p. 542
Hitos Nátera (1968-1970), "Indice de los manuscritos ...", p. ***, núm. ***
Catàleg online de la BNE
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1373
Reproduccions fotogràfiques:Biblioteca Digital Hispánica

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:"Finito libro sit laus gloria Christo. Amen" (f. 156ra).
Datació:s. XV m. - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana: carro (Briquet 3527: Perpinyà 1412, Nàpols 1439-1440).
Foliació
Núm. total de folis:156
Núm. de guardes originals:1 + 1
Notes:Foliació antiga en romans (ff. I-CLV; f. CLVI s. n.). Guarda inicial restaurada. En blanc v. de la guarda inicial i r. i v. de la guarda final.
Dimensions
Alçada x base:295 x 220 mm
Foli de referència:2
Composició material
Plecs
Notes:Plecs d'uns 20 folis, de molt difícil distinció.
Reclams:no. Sense reclams.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Caixa d'escriptura
Alçada x base:183 x 133 mm
Intercolumni:13
Número de ratlles:21
Foli de referència:2
Ratllat:sí.
Perforat:sí.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 1ra-156ra
Tipologia:Gòtica híbrida
Datació:s. XV m.
Especificacions:Amb trets humanístics.
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades. Caplletres alternades en vermell i blau, amb decoració afiligranada alternada en vermell i lila. Filigrana molt simple, que en algun cas afegeix dibuixos de cares fetes amb les mateixes ploma i tinta.
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. Calderons en vermell (només a la taula inicial). Rúbriques en vermell.

Descripció interna

1. Boeci, Llibre de consolació, Traductor: Antoni Ginebreda – ff. 1r-156r
Taula de capítols:Conté taula de capítols després del pròleg.
Preliminars:«En nom de Déu sia e de la Verge gloriosa molt humil nostra dona santa Maria. [Rúbrica inicial i invocació:] Assí comença lo proemi del libre de Boeci De conçolaçió, en lo qual proemi se conté la istòria de Theodorich, rey dels gots, lo qual libre ordonà frare Anthoni Ginebreda, de la orda dels frares preÿcadors, de la ciutat de Barcelona, en la forma que·s seguex» (segueix el pròleg).
Pròlegs:Inclou pròleg amb la història de la persecució de Boeci per Teodoric, rei dels gots.
Íncipit:«Per tal com lo libre següent, lo qual féu lo gloriós Boeci, sia mils entès...» (inc. del pròleg).
Èxplicit:«... al qual sia donada honor e laor e glòria per tots los segles dels segles. Amén. Assí fenexen tots los .V. libres de Boeçi, apellat De conçolaçió» (segueix el colofó).