Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms1828 (28 / octubre / 2021)

Vaticà [Vaticano] - Biblioteca Apostolica Vaticana - Manoscritti: Pal. lat. - 1205

Publicació de la fitxa: 2014-12-04
Darrera modificació: 2019-09-04
Bases de dades:Arnau
Descripció
Autor:Mireia Subirana
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Vaticà [Vaticano]
Institució:Biblioteca Apostolica Vaticana
Fons:Manoscritti: Pal. lat.
Signatura:1205

Bibliografia

Descripcions:Schuba (1981), Die medizinischen Handschriften ..., pp. 188-191
García Ballester - McVaugh - Paniagua (1978), Catálogo de incipits de los ..., p. 54
Nicoud (2007), Les régimes de santé au Moyen ..., vol. II, p. 797-798
https:/​/​books.openedition.org/​efr/​2950

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada
Origen:Alemanya

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:160

Descripció interna

1. Pseudo-Arnau de Vilanova, De conferentibus et nocentibus – ff. 13v-18r
Preliminars:Incipit breuis tractatus Arnoldi de nova villa de rebus nocentibus et conferentibus membris organicis tocius corporis.
Íncipit:Et sciendum est breuiter quod lac et caseus
Èxplicit:explicit iste tractatus Arnoldi de noua villa qui eciam fecit speculum medicine et tractatum de vinis medicinalibus.
2. Pseudo-Arnau de Vilanova, De conceptu – ff. 18v-24v
Preliminars:Incipit tractatus contra impedimenta concepcionis Arnoldi.
Íncipit:Unde altissimus masculum et femellam ad producendum fructum creavit
Èxplicit:et cooperies cum findone [sic] rubea. Explicit tractatus contra impedimenta concepcionis.
Observacions:Autor: Arnau de [Vilanova?]
Bibliografia:Conde - Montero - Herrero (1999), El tratado Sobre la concepción ..., p. 41
3. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), Recepte varie – ff. 31v-33r
Preliminars:Item Arnoldus de noua villa dicit proprietates fraxini... Contra omnia vicia oculorum... Puluis contra pestem...
4. Pseudo-Arnau de Vilanova, Breviarium practice – ff. 67v-71r
Consistència:fragmentària
Preliminars:Arnoldus de villa noua, libro 4º capitulo XXXII sui breviarii
Íncipit:Et quia quandoque contingit aerem corrumpi
Èxplicit:ut dixi sani iam egri.
5. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), De vinis – ff. 84r-100r
Íncipit:Sacre et semper victoriose regie maiestati
6. Pseudo-Arnau de Vilanova, De quercu – ff. 145r-146v
Preliminars:Incipit tractatus magistri Arnoldi de villa noua in medicina egregii