Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms189 (16 / juny / 2021)

Montserrat - Biblioteca de l'Abadia de Montserrat - Manuscrits - 810

Publicació de la fitxa: 2013-12-09
Darrera modificació: 2018-01-17
Bases de dades:Sciència.cat, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Montserrat
Institució:Biblioteca de l'Abadia de Montserrat
Fons:Manuscrits
Signatura:810
Signatura alternativa:«N.º 140 Est.ª 33» (Sant Francesc, Barcelona)

Relligadura

Estat:Sense relligadura (Olivar 1977: 200). Només en resten tres nervis trencats (BITECA).

Història

Estat de conservació:Alguns plecs solts (Relligadura). Manquen alguns folis (Foliació). El f. 304 té el terç dret mutilat i del f. 302 en resta només una quarta part. Marges estripats i parcialment restaurats al principi i al final del volum. Taques d'humitat.
L'últim plec (ff. 304-308 i [1] final) està col·locat al principi del volum. Al marge superior del primer d'aquests folis hi ha la signatura de Sant Francesc, escrita per una mà del s. XIX o anterior, que es repeteix al principi dels plecs solts (Procedència), cosa que indicaria que el volum ja estava desordenat, sense relligar, mutilat i desmembrat en aquesta data.
Procedència:Biblioteca Mariana del convent de Sant Francesc d'Assís de Barcelona, desamortitzat el 1835 («N.º 140 Est.ª 33 Llibre espiritual dels Frares Menors», en un tros de pergamí; la signatura també als ff. 133r, 162r, 181r i 304r, on comencen les parts desmembrades del ms.).
Monestir de Santa Clara de Barcelona (benedictines), des de 1954 a Sant Benet de Montserrat (nota autògrafa d'Anselm M. Albareda).
Persones relacionades:Anselm M. Albareda i Ramoneda (1892 – 1966)

Bibliografia

Descripcions:Albareda (1917), "Manuscrits de la biblioteca de ...", pp. ***-***
Batlle (1962), "L'antiga versió catalana de la ...", pp. ***-***, amb facs. dels ff. 1r i 61v
Mundó (1974), "Regles i observances monàstiques ...", p. 22
Batlle (1976), "Dues versions medievals catalanes ...", pp. ***-***
Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la ..., pp. 199-201
Batlle (1979), "Un receptari supersticiós del ...", pp. 1-2
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1309
Reproduccions fotogràfiques:Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (reprod. digital en color).
Hill Monastic Manuscript Library (microfilm, núm. 30077).
Arxiu de Sciència.cat (reprod. en fotocòpia del text 3).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV ex. - estimada
Origen:Catalunya oriental
Copista:Anònim
Notes:Datació segons Olivar 1977: 200.
Altres datacions: darrer quart s. XIV (Batlle 1962: 299).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigranes: arc amb sageta i fruit amb dues fulles, documentades entre 1336-1407, també a Perpinyà (Batlle 1962: 299; BITECA).
Foliació
Núm. total de folis:283 ff.
Notes:Foliació en romans, en vermell, emmarcada (ff. IA-VIIIA i I-CCCVIII, consecutius). Dos folis sense numerar, un al principi del volum i un altre al final (el f. [1]r prel. conté la taula del text 1; el rector del f. [1] final, ara col·locat amb tot el seu plec al principi del volum, conté proves d'escriptura). En blanc els ff. [1]v prel., 300v, 302rv (ara primer del volum, molt mutilat, s'endevinen algunes proves d'escriptura al recto), 308rv i [1]rv final. Manquen trenta-cinc folis (ff. 145-161, 164-180 i 303). L'estructura original del còdex era, doncs: [1] + VIII + CCCVIII + [1].
Dimensions
Alçada x base:290 x 220 mm
Composició material
Plecs
Tipus:De sis bifolis (senions o sexterns).
Notes:Originalment, 53 plecs.
Reclams:sí. Al marge inferior dels folis, centrats i horitzontals. Inscrits en un marc en vermell amb figuració humana (125v, 204v, 252v), animal (12v, 36v, 48v, 60v, 84v, 108v, 144v, 192v, 229v, 264v, 276v, 288v) o abstracta (24v, 72v, 96v, 132v, 216v, 240v, 300v).

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Ratllat:sí.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Tot el ms.
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Catalunya
Datació:s. XIV ex.
Especificacions:Molt regular i acurada. Sovint amb astes ascendents a la primera línia de les pàgines.
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades; Absents [buits]. Molt senzilles, alternades en vermell i blau. Buit per a la primera del còdex (E), que havia de ser més gran, sense lletra guia (f. 1Ara).
Orles i extensions:Sanefa. Sanefes en vermell, molt simples, al final dels apartats (texts 1-2).
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. Rúbriques en vermell. Calderons en vermell i blau alternats.
Majúscules:sí. Majúscules en vermell i blau alternades (text 3).

Descripció interna

1. Anònim, Vides dels sants pares – ff. 1r-61r
2. Anònim, Col·lacions dels sants pares, versió 1 – ff. 108v-300r
3. Alcuí de York (pseudo), Llibre del usos dels salms, Traductor: Anònim – ff. 301ra-307vb
Consistència:fragmentària
Consistència:Manca el f. 303. Del f. 302 en resta només un tros, i sembla que era en blanc. El f. 304 està mutilat del terç dret. Els ff. 304-307 estan col·locats al principi del volum.
Pròlegs:«Letra tramesa al papa D<a>masco per sent Gerònim. — L'espirit de profecia no és totstemps en les pensas dels prophetes...» (ff. 301ra-301rb).
Íncipit:<Primer ús>. — «Si vols fer penitència de tos peccats e confessió, e demanar perdon d'aquells, aytant con pusques de cor, no cuytan, mas recogitan e escrutan, digues los .VII. psalms penitencials...» (f. 301va).
Èxplicit:«... e serà estruch en tota mercaderia que sarà [sic] de comprar e de vendre. — Però és entès que tota persona qui volrà demanar les gràcies qui demunt són anomenades, per dir los psalms del psaltiri és master que sia dret confessat e penident, e que a bon dret deman les gràcies a nostro Senyor, e ab dreta e bona consciència; en altra manera no serà hoÿt per nostro Senyor» (f. 307vab).
Observacions:Només el pròleg porta rúbrica. L'última frase del text («Però és entès... nostro Senyor») és en vermell. Acaba al principi de la segona columna del f. 307v; resta de la columna en blanc.