Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms199 (15 / maig / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu Diocesà de Mallorca - MSL 298

Publicació de la fitxa: 2014-01-15
Darrera modificació: 2014-01-15
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Palma [Ciutat de Mallorca]
Institució:Arxiu Diocesà de Mallorca
Signatura:MSL 298
Signatura alternativa:241 [Seminari]

Relligadura

Original:
Datació:1469 - 1502
Llom
Matèria:Pergamí
Coberta
Matèria:Pergamí

Història

Estat de conservació:En bon estat.
Procedència:Prové de l'antic Arxiu del Seminari de Mallorca.
Persones relacionades:Joana d'Aragó (1455 – 1517)

Bibliografia

Descripcions:Tomàs Monserrat - Coll Tomàs (1982), "El recetario medieval de Bartomeu ...", p. 83

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1469 - 1502 - expressa
Origen:Mallorca
Copista:Bartomeu de Verí (fl. 1456 – 1502)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:138 ff.
Notes:Els ff. 64r-138v són en blanc.
Dimensions
Format:in-fol.

Impaginació

Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Mallorca
Datació:1469 - 1502
Especificacions:Amb trets de la humanística. Molt regular.

Descripció interna

1. Bartomeu de Verí, Receptari de Bartomeu de Verí – ff. 2r-5v
Rúbriques:(1) «Recepta per a curar tísichs e ètichs»; (2) «Altra medecina molt singular per a mal de pits e a persones asmàtiques e per tos secha»; (3) «Medecina per fer cessar lo vòmit»; (4) «Per persona qui no pot dormir»; (5) «Ungüent de ronya molt bo e sens perill»; (6) «Medicina contra peste per a persones robustes»; (7) «Altra medicina contra peste per persones delicades»; (8) «Medicina preservetiva de peste»; (9) «Medicina per a mal de pedra en los ronyons o en la vexiga rompent aquella e trahent-la per urina»; (10) «Electuarium conferens illi qui patitur descensum aque ad occulos»; (11) «Collirium ad descensum aque ad occulos quod desiccat ipsos»; (12) «Pulvis pro reparatione visus et confortatione cerebri secundum magistrum de Sancta Sophia»; (13) «Contra morbum caducum»; (14) «Contra scrofulas»; (15) «Medicamen pro illis qui habent boccium sive gavax in guture»; (16) «Emplastrum sive unguentum pro tibia consolidanda et pro raspatura cum unguibus: et fuit ducis Johannis»; (17) «Per fer haver bon part»; (18) «Per haver molta let»; (19) «A diminuir la llet e totalment tolre-la sens lesió»; (20) «Ex libro Aristotelis De secretis secretorum»; (21) «Ex eodem libro»; (22) «Ex eodem libro»; (23) «Ex libro .XXIIº. Animalium Alberti Magni»; (24) «Pulvis laxativus contra reuma (Rocabertí)»; (25) «Pulvis contra reuma ad comendendum quotidie»; (27) «Recepta per curar de ronya dada per lo mongo de cartoxa»; i (28) «Recepta del bany o levamenta».
Edicions:Tomàs Monserrat - Coll Tomàs (1982), "El recetario medieval de Bartomeu ...", pp. 85-91
2. Bartomeu de Verí, Llibre de comptes de la cambra de Joana d'Aragó, reina de Nàpols – ff. 6r-68r