Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms23 (31 / juliol / 2021)

El Escorial - Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial - Manuscritos - h-ii-13

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Sciència.cat, Eiximenis
Descripció
Autor:S
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:El Escorial
Institució:Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Fons:Manuscritos
Signatura:h-ii-13
Sigles usuals en la tradició:Q

Relligadura

Datació:s. XVI
Notes:III + VI, amb filigrana de la creu llatina posada dins escut acabat en punxa i amb les inicials de traç simple «R A» al final i fora de l'escut. Foli de guarda anterior IIIv, en tinta negra, signatura del ms.: «ij.h.13». Dessota, amb la mateixa tinta, inscripció amb lletra del s. XVI: «fray francisco ximenez, de la naturaleza angelica y sus propiedades -en lengua lemosina». Dessota, altra signatura en tinta negra ratllada: «V.D.9». Més avall, en llapis vermell, signatura actual: «h.II.13». Foli de guarda posterior IIIr, escrit en cursiva humanística de la segona meitat del s. XV, diverses receptes descrites més avall. Al verso d'aquest mateix foli de guarda hi ha dues probationes pennae: la primera és escrita a l'inrevés en tinta sèpia: «le present oracio»; la segona, és en hebreu.
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell.
Títols:1) - 5) buides.
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant quatre nervis interns, que en treuen altres tants d'externs i formen cinc seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pell marró amb ànima de cartró.
Altres:300 x 225 x 60
Decoració de la coberta:Mateixa decoració a les dues cobertes: escut de l'Escorial, amb la graella característica, dins doble rectangle amb cantons de dues línies. Als quatre punts d'intersecció dels cantons del rectangle interior, ferros en sec dirigits cap a l'exterior.
Altres elements:Cobertes (folres) amb folre de paper com els folis de guarda. Capçada dalt i baix. Talls daurats. Al central, inscripció en tinta negra: «13. DE NATURA ANGELICA. 9»

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 87*-92*.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-24

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV m.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis I-LXIV, del carro de dues rodes, semblant a la de Briquet 3528, datada justament a Perpinyà el 1429, amb variants similars a Gènova entre 1429 i 1433, a Holanda entre 1430 i 1434, a Pisa entre 1431 i 1448, a Koblenz i Brusel·les el 1432, a Perpinyà els anys 1432-1437, a Forcalquier el 1433, a Anvers el 1434, a Palerm i a Fabriano el 1442, a Lucca els anys 1444-1452, a Udine el 1447, a Treviso el 1448, a Provença els anys 1448-1452, a Ginebra el 1449, a Pignerolo i a Barcelona el 1451, a Montpeller el 1452, i a Catània el 1453.
b) Folis LXV-CLXXXXVIII, de l'àncora, semblant a la de Briquet 430, datada a Perpinyà el 1420.
c) Foli CCLXXXXIII, filigrana del fruit menut, semblant al tipus Briquet 7381, documentada a Asti el 1451, i en relació amb el tipus Briquet 7380, documentada a Lucca el 1433.
Foliació
Núm. total de folis:283 [en realitat: 276]
Núm. de guardes afegides:3 + 6
Notes:Foliació contínua, coetània del ms. amb els accidents al·ludits, en xifres romanes.
Dimensions
Alçada x base:290 x 215
Composició material
Plecs
Número:18
Notes:En el moment de l'enquadernació del ms., hom va intercalar entre els tres primers folis del plec i el que ara és foli de guarda posterior III, dos folis de guarda de paper diferent, i tres més del mateix paper a continuació del dit foli de guarda III.
En la numeració del ms. hom es va estrompassar el foli 89, passant del LXXXVIII al XC. També hi ha un salt brusc del foli CLXXVIII al CC, sense que hi hagi pertorbació en el text. Després del foli CCX hi ha tres folis sense numerar que modernament han estat renumerats: «CCX2, CCX3, CCX4; i segueix el manuscrit amb un salt enrera: «CCXI».
Plec 1
Tipus:8+2
Folis:1-16
Reclam:esser en aquella
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:17-32
Reclam:aço son juys
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:33-48
Reclam:-na miserable
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:49-64
Reclam:amb reclam en rúbrica: Capitol X qui proua la dita sentencia
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:65-80
Reclam:lo seruidor de deu
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:81-97
Reclam:dolors
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:98-113
Reclam:per qui langel
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:114-129
Reclam:santes scriptures
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:130-145
Reclam:-geccio
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:146-161
Reclam:-dre tractada
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:162-177
Reclam:Thobie
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:178-[210]
Reclam:e per lo psalm
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:211-226
Reclam:licoue deperdre
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:227-242
Reclam:temps dauie
Plec 15
Tipus:8+2
Folis:243-258
Reclam:desconoxenca
Plec 16
Tipus:8+2
Folis:259-274
Reclam:que vnas
Plec 17
Tipus:8+2
Folis:275-290
Reclam:sent miquel
Plec 18
Plec:Plec coix.
Tipus:3/1
Folis:291-293
Reclam:[en la seva primera meitat i pel foli de guarda posterior III, més dos talons dels quals es veuen les restes a continuació del dit foli de guarda.]
Reclams:sí. Reclams horitzontals, centrats, a vegades enquadrats dins rectangles de línies vermelles, tancats o oberts pel cantó superior, a vegades exempts, a vegades amb tocs de groc.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Notes:Impaginació: 30 + 125 + 60 × 40 + 180 + 70.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:180 x 125
Número de ratlles:25-36
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en sec, >>>><<<<; en tinta sèpia esvaïda i a la mina de plom, 1111 2222. Primera línia escrita. Dues línies de justificació horitzontals, dues línies de justificació verticals, escriptura de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Perforacions menudes situades a prop dels talls, visibles al foli ccxxix, fetes amb punta de compàs o altre instrument fi.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV-1
Especificacions:Escriptura bastarda.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Fol. Xr, XIIIr, XVIIr, XVIIIr, XXXIIIv, XXXVr, XXXIXv, XXXXv, XXXXIv, XXXXVIIIv, LXIIIr, LXIIIIr, LXXXIr, LXXXVIIv, XCIIIIr, XCIXr, CIIv, CVIIr, CXIr, CXIXr, CXXVr, CXXXIXr, CXLIIIIr, CXLIXv, CLv, CLVIIv, CLXIIr, CLXVIv, CLXXVIv, CLXXIXr, CCVIIIv, CCXIIIr, CCXIIIIr, CCXXv, CCXXIIv, CCXLv, CCX-LIr, CCLXXVIIr, CCLXXVIIIr, CCLXXXVIr, CCLXXXXIIr.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Espais en blanc per a les inicials i capitals no executades, seguides per lletres gòtiques de traç gruixut i caixa molt alta amb tocs de color, generalment vermell i or. Rúbriques. Calderons vermells. A l'interior dels paràgrafs, lletres amb tocs d'or, vermell i safrà. Alguna lletra caudada amb tocs de vermell i groc.
Marginalia:sí. Un anotador marginal, potser el mateix copista, ha escrit en tinta marró els títols del capítols que en el llibre vénen en rúbrica, en escriptura humanística de mitjan s. XV amb tocs de la gòtica cursiva encara, amb interrupció entre els folis LXIIIv i LXVIIr i altres interrupcions més saltades.

Història

Segells:Notes i signes de nota als fol. IIv, IIIrv, IIIIv, Vrv, VIIrv, VIIIrv, IXr, XXXXv, XXXXIv, XXXXIIr, Lv, LIrv, LIIIIv, LVIIv-LIXr, LXIv, LXVv-LXVIIr, LXXIr, LXXIIv, LXXIIIv-LXXVIv, LXXVIIIr, LXXIXv, LXXXr, LXXXIv, LXXXIIIr, LXXXIIIIv, XCIr, XCIIIr-XCVr, XCVIv, XCVIIv-XCVIIIv, Cv-CIr, CVr-CVIIv, CXrv, CXIv, CXIIIr, CXVv, CXIXr-CXXIv, CXXVr-CXXVIIv, CXXIXr, CXXXv-CXXXIIv, CXCr, CXLIIr, CXLVIr, CLVrv, CLVIv-CLVIIr, CLVIIIv-CLIXr, CLXIVv, CLXXVIv-CLXXVIIr, CCX4r, CCXIr, CCXIIr, CCXVr, CCXVIr, CCXXr, CCXXIv, CCXXXVIr, CCXXXVIIrv, CCXLv, CCXLIrv, CCXLVr, CCXLVIIv-CCXLIXr, CCLVIIIr, CCLXr-CCLXIIIr, CCLXVr, CCLXVIr-CCLXXVIr, CCLXXVIIIr-CCLXXXr, CCLXXXIIIr, CCLXXXVIv-CCLXXXVIIv, CCLXXXIXr-CCLXXXXr.
Notes de possessors:Foli de guarda inicial IIIv: «V. D. 9». Foli 1r: «29». «III. M. 3»
Estat de conservació:Bo.
Procedència:Catalunya.

Pertanyé a la biblioteca d'Antoni Agostí, nº 538 del seu catàleg: Cf. Ant. Agustini Archiepiscopi Tarraconen. Bibliotecae Graeca m. s. Latina m.s. Mixta ex Libris editis variarum linguarum, Tarracone, apud Phi lippum Mey, M D XXCVI, [fol 125 v].

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-164
Pròlegs:Fol. 1ra, inc. del pròleg i de la taula: «Al molt honorable e molt saui caualer mossen Pere dartes mestra racional del molt alt princep monseyor e seyor en Johan per la gracia de deu Rey daragon...»
Fol. 6va, exp.: «Capitol L qui tanca lo libre el sotmet a la sancta esgleya Romana». Fol. 6vb, al fi nal, en rúbrica: «Primerament posa curt en general la altesa dela angelical natura».
Íncipit:Fol. 1ra, inc. del tractat: «Angelical natura es ten alta e tant maraueylosa e tant excellent creatura exalsade, ordonade e gloriffi cade per nostre seynor deu que passa tot nostre seyn e enteniment...»
Èxplicit:Fol. 164rb, exp. del tractat: «En special per merits de monseyer sent Miquell edels sans angels als quals vos recoman axi com se ni puch. E ab aytant sia ab vos tots temps ihesu christ per la sua clemencia. Amen. Ffinito libro sit laus gloria Christo».
Text:Fol. 164va, exp. del copista: «Dentur pro penna scriptori celica Regna qui frater petrus de fabricis nuncupatur Camerarius sancti petri de bisulduno qui diuino subsidio ac gratia XIIIª die nouembris Anno A natiuitate domini MCCCC quarto eum perfecit [expunctuat: Amen] deo gracias semper Amen».
Catàlegs:Martí, Notes descriptives, 392; P. Roca, Catálogo de los manuscritos que pertenecieron a D. Pasqual de Gayangos existentes hoy en la Biblioteca Nacional, Madrid 1904, 315-316, nº 994; Castro, p. 600-601, nº 637; BOOCT (1984) cnum 683 (1984; BITECA manid 1481 (1991-2009).
2. Anònim, Receptes de confitura i salses (El Escorial h-ii-13) – f. CCLXXXVIIIr
Rúbriques:(1) «Racepta per fer bona composta en cantitat de una olla de .VII. diners»; (2) «Rasepta per fer mostalla»; i (3) «Rasepta per uruga».
Observacions:Afegides per una mà de la segona meitat del segle XV, humanística, potser nord-catalana, en un antic foli de guarda del ms. (f. gda. post. III).