Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms24 (19 / juny / 2021)

El Escorial - Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial - Manuscritos - h-iii-21

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-04
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:El Escorial
Institució:Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Fons:Manuscritos
Signatura:h-iii-21
Sigles usuals en la tradició:R

Relligadura

Datació:s. XVI
Notes:III + III, amb filigrana de la mà somada de margarita de sis pètals, amb inscripció al palmell, que no trobem repertoriada i que en tot cas es pot relacionar amb la de Likhachev 3094, documentada a Espanya el 1562, i la de Briquet 11306, documentada a Bretagne el 1553 i a Perpinyà el 1564. Foli de guarda inicial IIIv, angle superior esquerre, signatura en tinta marró: (ratllat: «20») «21». Dalt de tot al centre, signatura en tinta negra: «III. M. 19». Dessota, mateixa tinta, cota actual: «iij.h.21». Dessota, altra signatura en tinta marró: «Est-15-4»». Dessota, inscripció en la mateixa tinta, lletra del s. XVI: «fray françisco ximenez, de la naturaleça angelica y sus propiedades en lengua lemosina». Dessota, mateixa tinta, altra cota, ratllada: «V.D.17». Finalment, en llapis vermell, cota actual: «h. III. 21».
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell.
Títols:1) - 5) buides.
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant quatre nervis interns, que formen cinc seccions exteriors, amb quatre nervis externs.
Coberta
Matèria:Pell marró amb ànima de cartró.
Títols:Contratapa I, dalt de tot, angle superior esquerre, en tinta negra: «E De natura angelica». d) Elements decoratius com el ms. h. II.16, supra n. 53.
Altres:280 x 205 x 50
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçada dalt i baix. Talls ben daurats. Al central, inscripció en tinta negra: «21. E. DE NATURA ANGE. 17».

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 93*-96*.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-21

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada
Notes:Les notes dels folis de guarda permeten de conjecturar que durant el segle XVI entrat el ms. ja era en terres castellanes.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis 1-8, 208-212, de la balança encerclada, semblant a la de Briquet 2532, datada a Venècia el 1480 i a Brescia el 1484.
b) Folis 18-50, de l'estandard, semblant a la de Briquet 5988, datada a Venècia a partir del 1474, amb una variant similar a Roma de l'any 1475.
c) Folis 51-88 en paper sense verjures visibles, filigrana del carro de les dues rodes, semblant a la de Valls i Subirà II, 43, datada a Poblet el 1459.
d) Folis 892-204 i 214-216, filigrana del fermall semblant a la de Briquet 2874, datada a Florència a partir del 1466.
Foliació
Núm. total de folis:216
Núm. de guardes afegides:3 + 3
Notes:Foliació moderna, contínua, amb llapis, a l'angle superior dret del recto dels folis, amb la repetició al·ludida.
Dimensions
Alçada x base:272 x 195
Composició material
Plecs
Número:16
Notes:Al marge inferior del foli 1r: «De natura angelica E».
El primer plec té els folis molt fatigats i els marges interiors restaurats amb tires de pergamí d'un manuscrit litúrgic. Al foli 8rv, probationes pennae.
En el vuitè plec el foli 89 és iterat.
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:5/3
Folis:1-8
Plec 2
Tipus:7+2
Folis:9-22
Reclam:que hom
Plec 3
Tipus:7+2
Folis:23-36
Reclam:-nis no ha
Plec 4
Tipus:7+2
Folis:37-50
Reclam:amal regiment
Plec 5
Tipus:7+2
Folis:51-64
Reclam:grans perills
Plec 6
Tipus:7+2
Folis:65-78
Reclam:-ses les qui toquan
Plec 7
Tipus:5+2
Folis:79-88
Reclam:de sa propria salut
Plec 8
Tipus:7+2
Folis:89-101
Reclam:-vien
Plec 9
Tipus:7+2
Folis:102-115
Reclam:torben
Plec 10
Tipus:7+2
Folis:116-129
Reclam:perdudes
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:130-145
Reclam:per conseguent
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:146-161
Reclam:te de pendre
Plec 13
Tipus:7+2
Folis:162-175
Reclam:-nya special
Plec 14
Tipus:7+2
Folis:176-189
Reclam:mayor
Plec 15
Tipus:7+2
Folis:190-203
Reclam:-sent
Plec 16
Plec:Plec coix.
Tipus:7/6
Folis:204-216
Reclams:sí. Reclams horitzontals.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del fol. 11r: 30 + 62 + 20 + 60 +23 × 24 + 200 + 50. Línies 35/34 per columna.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:200 x 142
Número de ratlles:32-35
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en sec, >>>><<<<, i a punta de plom, 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5.
Perforat:sí. Restes de perforacions rodones situades a prop dels talls, visibles en les línies verticals.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:s. XV-2
Especificacions:Amb influències de la bastarda, d'una mateixa mà.
Escriptura 2
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:s. XV-2
Especificacions:Amb influències de la bastarda, d'una mateixa mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Als folis 210v-211r, hi ha una part del text ratllada.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Espais per a les capitals, no executades. Calderons vermells. Executades les majúscules dels folis 66 i 67, en tinta vermella, també les dels folis 84, 85 i 88v. Rúbriques, a vegades en tinta molt esvaïda, pràcticament lila.
Marginalia:sí. Fol. 4v, 32v.

Probationes pennae erràtiques: fol. 23r, 26r.

Història

Segells:Timbre de la Biblioteca de l'Escorial al foli 50r.
Notes de possessors:«III.M.19». «Est-15-4». «V. D.17».
Estat de conservació:Estrips als folis 1, 9, 22, 96, 214, 215, 216. Els primers nou folis foren restaurats en el moment de procedir a l'enquadernació (s. XVI). Hi ha taques d'oxidació. L'estat general és satisfactori.
Procedència:Catalunya.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-216
Taula de capítols:Fol. 7va, exp. de la taula: «... C. L. e derrer qui tancha lo libre el sotsmet a la santa esglesia Romana».
Foli 8, probationes pennae.
Pròlegs:Fol. 1ra, inc. del pròleg i de la taula: «Al molt honorable e molt saui caualler mossen pere dartes maestre racional del molt alt princep e senyor mossenyor don Johan per la gracia dedeu Rey darago lo seu humil seruidor frare francesc eximenez del horde dels frares menors si matex ab tota Reuerencia en aquel eternal deu qui es pare de tots los sants angels e virtuosos spirits en gloria...».
Íncipit:Fol. 9ra, inc. del tractat: «(rúbrica) Capitol primer qui posa curt e en general la altea de la angelical natura (fi de rúbrica). [A]ngelical natura es tan alta e tan marauellosa e tan excellent creada e axalsada ordenada e glorifi cada per nostre Senyor deu que passa tot nostre seny e enteniment segons lestament enque de present correm en sta mortal uida. E tant que de lur altea e dignitat
no podem pensar scriure ne parlar propriament segons que es de fet ne requer lur gloriosa e magnifi ca reuerencia...».
Èxplicit:Fol. 216rab, exp.: «... e ab tant sia ab uos tots temps Ihesu christ per la sua clemencia Amen. Ffi nito libro sit laus et gloria Amen».
Ib., exp. del copista: «Qui scripsit escribat semper cum domino uiuat. Laudabo deum in omni tempore. Deo gracias. Amen».
Fol. 216v, probationes pennae.
Catàlegs:Grahit, 29; Massó i Torrents, Les obres, 65; Martí, Eiximenis,
465; Zarco, 35-36; BOOCT (1984) cnum 678; BITECA (2000-2002)
manid 1476 cnum 678.