Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms241 (29 / maig / 2020)

València - Arxiu Capitular de la Catedral Metropolitana de València - Protocols i notals - 3653/3

Publicació de la fitxa: 2012-03-21
Darrera modificació: 2018-11-03
Bases de dades:Sciència.cat
Arnau
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:València
Institució:Arxiu Capitular de la Catedral Metropolitana de València
Fons:Protocols i notals
Signatura:3653/3
Signatura alternativa:Bonanat Monar, Manuale seu protocollum, 8-I-1389 a 28-VI-1389

Història

Procedència:Escrivania de Bonanat Monar, notari de València.
Persones relacionades:Bonanat Monar (fl. 1352 – 1391)

Bibliografia

Descripcions:Chabàs i Llorens (1997), Índice del Archivo de la ..., p. 348
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 2766
Reproduccions fotogràfiques:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital parcial en color)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1389 - expressa
Origen:València
Copista:Bonanat Monar (fl. 1352 – 1391)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:s. f.
Dimensions
Format:in-4

Descripció interna

1. Arnau de Vilanova, Recepta per a ronya – f. Iv
Preliminars:«Recepta per a ro[n]ya ordonada per mestre Arnau de Vilanova».
Íncipit:«Primerament, prin .VIII. onzes de sal comuna e pica-la e cern-la...»
Èxplicit:«... e aquella que és de dintre te farà orinar e la de deffora fer-l'à sequar».
Text:«Recepta per a ro[n]ya ordonada per mestre Arnau de Vilanova. — Primerament, prin .viii. onzes de sal comuna e pica-la e cern-la; ítem, .v. onzes de segí de porch mascle, e sia dessalat en aygua freda, e pique'l bé ab la sal desusdita en morter de pedra; ítem, prin de encens blanch .ii. onzes, ben picat e cernut; ítem, .ii. onzes de argent viu; ítem, .ii. onzes de such de fumosterra; ítem, .i. onza de suc de plantage; ítem, .ii. onzes de oli de lor; ítem, .ii. onces de cera nova. E totes aquestes coses sien mesclades e meses a coure a foch de carbó e menats-ho tota vegada tro que sia fet l'engüent, e quant tu conexeràs que la cera sia fusa, leva'l del foch e, menant, lexe'l refredar. E prin-ne tant com una amella e fregue-te'n les palmes de les mans e les soles dels peus, e entrò tan .ix. matins, e aquella que és de dintre te farà orinar e la de deffora fer-l'à sequar».
Observacions:Amb petites correccions a la versió publicada.
Edicions:Rodrigo Pertegàs "Efemérides notariales", pp. 1-2, amb errors
Cifuentes i Comamala (2011-2013), "La bibliografia mèdica catalana ...", pp. 231-233, ap. 5, amb reprod. facs.