Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms2414 (14 / agost / 2022)

Venècia [Venezia] - Biblioteca Nazionale Marciana - Manoscritti - Str. App. 11 (=278)

Publicació de la fitxa: 2017-05-20
Darrera modificació: 2019-03-05
Bases de dades:Cançoners
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Venècia [Venezia]
Institució:Biblioteca Nazionale Marciana
Fons:Manoscritti
Signatura:Str. App. 11 (=278)
Sigles usuals en la tradició:V trobadoresc

Relligadura

Original:no
Datació:1964
Estat:Les cobertes de cartró, que estan folrades amb pell, tenen encolades les restes d'una coberta anterior de cuir. Sembla que el segon full de guarda i el f. 151 constituïen la coberta superior de la relligadura precedent.

Història

Notes de possessors:A finals del segle XVII el manuscrit pertanyia al bibliòfil Antonio Magliabechi. Posteriorment, a Giacomo Nani, que en morir el 1797, va cedir part del seu patrimoni literari a la Biblioteca Marciana.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:2
Notes:Zamuner (2003) diferencia dues unitats de composició: la primera conté les obres en vers (ff. 25r-119v) i la segona, el "Roman honestatz es e cortesia" de Daude de Pradas (ff. 120r-148r).
Alberni (2005) subratlla que el còdex és un llibre miscel·lani compost per dues parts materialment autònomes. La suma de V1+V2+V4 (ff. 25-119) formen el cançoner líric. V3 (ff. 120-151) conté un afegit narratiu amb escriptura, ornamentació i pergamí diferents. Curiosament, però, la "mise en page" de les mans 1 (V1) i 3 (V3) és molt semblant: podria ser que el copista 3, quan va transcriure el Roman de Daude de Pradas, procurés imitar els criteris formals de la part lírica.

Unitat de composició A

Folis implicats:128

Datació i origen

Datació:s. XIII últim quart - estimada
Origen:Catalunya

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:128
Núm. de guardes afegides:2 +
Notes:Acèfal (ha perdut tres plecs i comença al f. 25r amb les últimes paraules d'una cançó de Ponç de Capduelh) i amb llacunes.
Dimensions
Alçada x base:185 mm x 132 mm
Composició material
Plecs
Número:12
Notes:Els 12 plecs (I-XII) contenen les peces líriques. V1 està format per 168 textos organitzats en seccions d'autor, originalment adèspotes, que després van ser puntuades per les rúbriques atributives de la mà 3. La major part de les peces, obra de poetes de la segona meitat del segle XII, són cançons.
Plec 1
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:25-32
Plec 2
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:33-40
Plec 3
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:41-47
Plec 4
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:48-55
Plec 5
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:56-63
Plec 6
Plec:Binió
Tipus:4 (-2) + 4 (-2)
Folis:64-67
Plec 7
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:68-75
Plec 8
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:76-83
Plec 9
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:84-91
Plec 10
Plec:Senió
Tipus:8 (-2) + 8 (-2)
Folis:92-103
Plec 11
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:104-111
Plec 12
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:112-119

Impaginació

Disposició del text:lírica: r. tirada
Quantes columnes:1
Notes:c. 36 línies. La primera estrofa de cada peça lírica dels ff. 25r-118v i 119 presenten un espai de dues línies de separació. Això significa que el copista 1 i 4 pretenien inserir l'anotació musical.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:25r-118v (V1)
Tipologia:Gòtica textual
Localització:Catalunya
Datació:s. XIII-2
Especificacions:El copista 1 també va elaborar les inicials roges i blaves d'on parteix una sanefa vertical del marge de relligadura, les inicials d'estrofa més petites i les inicials ornades dels ff. 92r i 104r (amb un fons de rombets daurats). Va preveure la inserció de notació musical (espai interliniar de dues ratlles en cada estrofa inicial del poema).
Escriptura 2
Lloc al ms:25v, 26v, 27r, 48r-50r, 63v, 77rv, 81rv, 90v, 91v, 102v-103v, 148v i 149v (V2)
Localització:Itàlia (Toscana)
Datació:s. XIV tercer quart
Especificacions:Minúscula gòtica italiana (Zamuner 2003). Folena (1990) la considera «una mano veneta della fine del trecento»; Crescini (1892) la situa «tra il finire del trecento e il principiar del secolo successivo». Aquesta mà ha omplert els fulls deixats en blanc per la mà catalana (Copista 1) i ha completat alguns textos, fet correccions i anotacions marginals. Mà posterior als copistes 3 i 4.
Escriptura 3
Lloc al ms:120r-148r
Localització:Catalunya?
Datació:s. XIV in.
Especificacions:Copia el Roman de Daude de Pradas. També afegeix diverses rúbriques atributives (la majoria del cançoner líric, que en una primera fase de la còpia era adèspot) i algunes inicials filigranades de color vermell i lila. Segons Crescini (1892), és el rubricador de tot el manuscrit.
Escriptura 4
Lloc al ms:119rv (V4)
Localització:Catalunya
Datació:s. XIII ex.
Especificacions:Gòtica librària. Només transcriu l'alba religiosa de Guillem d'Autpol. Va preveure la inserció de notació musical (espai interliniar de dues ratlles)
Escriptura 5
Datació:s. XIV
Especificacions:Mà força descurada. Copia alguns versos no identificats al f. 149v, i fa algunes proves de ploma.
Escriptura 6
Localització:Catalunya?
Datació:s. XIII
Especificacions:Copista "a". Copia cinc rúbriques al marge extern d'alguns fulls, parcialment guillotinades.
Escriptura 7
Lloc al ms:78r, 82r i 91r
Localització:Catalunya
Datació:s. XIV
Especificacions:Copista "b". Rúbriques vermelles amb catalanismes. Sembla que es tracta de la mateixa mà que introdueix les sanefes de tancament de vers al final d'alguns versos.
Escriptura 8
Especificacions:Copista "c". Rúbriques.
Escriptura 9
Especificacions:Copista "d". Rúbriques.

Unitat de composició B

Folis implicats:31

Datació i origen

Colofó:f. 148r amb data del 31 de maig de 1268, el signum i el nom del copista:

A quest romanz es finit / D ieus nesia benesit / A nno do(m)inj Mº. CCº. LXº. VIIJº. IIº. Kalendas iunii / S i + gnum. R. Decapelades qui h(oc) sc(r)ipsit / T estes huic rej su(n)t. Cindipendiu(m) et penna(m).
Datació:s. XIII ex.
Origen:Catalunya?
Notes:El copista 3 va transcriure el Roman de Daude de Pradas. Posteriorment, d'altres cinc mans (5, a, b, c, d) van escriure-hi: la 5 (per força toscana) va afegir uns versos al f. 149v i un llistat de noms al f. 151r, les mans "a" i "b" (catalanes) i les "c" i "d" (italianes) van sumar-hi algunes rúbriques. Segons Alberni (2005): «M. Signorini ha cridat l'atenció sobre la figura d'un 'Pedro de Capellades', documentat entre els notaris i escrivans de Jaume I (1213-1276), que va treballar al servei dels cancellers Andreu d'Alabat i Guillem de Montcada. De 1263 a 1270, essent ja notari, se'l troba al front de la cancelleria de l'infant Jaume, i en la de l'infant Pere a partir de 1267. La informació, així com la castellanització del nom, provenen d'un treball de J. Trenchs sobre els cancellers i escrivans al servei del Conqueridor. Davant de les dades proporcionades pel malaguanyat paleògraf, i sense haver pogut confrontar la lletra i el signum de l'escrivà Pere de Capellades amb els del colofó del cançoner venecià, Signorini proposa dues explicacions, que Zamuner es limita a repetir: 1) o bé hi ha un R. de Capellades, contemporani i també escrivà de cancelleria, no documentat fins ara; 2) o bé el colofó és copiat, i en la còpia s'ha produït un error en la inicial del nom ("R" en lloc de "P"). De fet, [...] hi ha almenys una altra possibilitat, igualment factible, que potser caldria considerar implícita en qualsevol de les dues proposicions anteriors, però que val la pena formular: que hagi existit en efecte un escrivà Ramon de Capellades fins ara no documentat, no necessàriament vinculat a la cancelleria reial, i que el colofó on apareix el seu nom no sigui original, sinó copiat». Finalment, avança la hipòtesi que la mà responsable de la còpia del Roman fos la d'un escrivà de lletra rodona, potser format en un escriptori eclesiàstic i que treballava per encàrrec.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:31
Núm. de guardes afegides: + 1
Dimensions
Alçada x base:185 mm x 132 mm
Composició material
Plecs
Número:4
Notes:Aquests 4 plecs (XIII-XVI) transcriuen el Roman de Daude de Pradas.
Plec 1
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:120-127
Plec 2
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:128-135
Plec 3
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:136-143
Plec 4
Plec:Quaternió
Tipus:4 + 4
Folis:144-151

Impaginació

Disposició del text:vers
Quantes columnes:1
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:120r-148r (V3)
Localització:Catalunya
Datació:s. XIV in.
Especificacions:Gòtica librària.

Descripció interna

1. Pons de Capduelh, Humils e francs e fis soplei ves vos – 25r
Observacions:Copista 1.
Té espai per a la música.
2. Arnaut de Maruelh, Las grans beutatz e·l fis essejnhamentz – 25r
Observacions:Copista 1.
2.1. Arnaut Daniel, Lo ferm voler qu' el cor m' intra – 25v
Observacions:Copista 2.
Té espai per a la música.
3. Gaucelm Faidit, Us gais cors honrat – 26r
Rúbriques:Ai com(enzon) las cha(n)sons (Copista 3).
Den. Gausselm faydit (Copista 1).
3.2. Peirol, Coras que·m fezes doler – 26v
Íncipit:Copista 2.
Rúbriques:sparse (Copista c).
Observacions:Té espai per a la música.
3.4. Anònim, El mon mais gran iois non es – 26v
Observacions:Copista 2.
Té espai per a la música.
3.5. Bertran de Born, Non puesc mudar mon cant – 27r
Rúbriques:Bertran dalborn (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
4. Gaucelm Faidit, Mon cor e mi e mas bonas chanssos – 27v
Observacions:Copista 1.
5. Gaucelm Faidit, De faire chansso – 28r
Observacions:Copista 1 i 2.
6. Gaucelm Faidit, Tuit cil que amon valor – 28v
Observacions:Copista 1.
7. Gaucelm Faidit, Gen fora contra l'afan – 29r
Observacions:Copista 1.
8. Gaucelm Faidit, Quant vei reverdir les jardis – 29v
Observacions:Copista 1.
9. Gaucelm Faidit, Trop a pujnhat amors e mi delir – 29v
Observacions:Copista 1.
10. Gaucelm Faidit, A semblan del rej tyes – 30v
Observacions:Copista 1.
11. Gaucelm Faidit, Ia mais nuil tems no·m pot res far amors – 31r
Observacions:Copista 1.
12. Gaucelm Faidit, Be·m platz e m'es gen – 31v
Observacions:Copista 1.
13. Gaucelm Faidit, Si anc nuils hom p(er) aver fin coratge – 32r
Observacions:Copista 1.
14. Gaucelm Faidit, C'om poges partir son voler – 32v
Catàlegs:Copista 1.
15. Gaucelm Faidit, Tant ay sufert Ioniamen gran afan – 33v
Observacions:Copista 1.
16. Gaucelm Faidit, Lo rossinholet salvatge – 34r
Observacions:Copista 1.
17. Gaucelm Faidit, De solatz e de chan – 34v
Observacions:Copista 1.
18. Gaucelm Faidit, Iausent ab gran benenanza – 35v
Observacions:Copista 1.
19. Gaucelm Faidit, Tot me cugej de chanzo far sofrir – 36r
Observacions:Copista 1.
20. Gaucelm Faidit, Non alegran chans ni critz – 36v
Observacions:Copista 1.
21. Gaucelm Faidit, Ges de chantar non aten nj esper – 37r
Observacions:Copista 1
22. Gaucelm Faidit, Chant e deport, ioy, domnej e solatz – 37v
Observacions:Copista 1
23. Gaucelm Faidit, Tot zo que pert els truans amadors – 38v
Observacions:Copista 1.
24. Gaucelm Faidit, Ab cossirer plajn – 39r
Observacions:Copista 1.
24bis. Gaucelm Faidit, Cel qui no vol auzir chanzos – 39v
Observacions:Copista 1.
Té espai per a la música.
25. Raimon de Miraval, Cel qui no vol auzir chanzos – 40r
Rúbriques:Aixi com(enzon) las chanzos (Copista 1)
den mj / rauail. (Copista 1)
Text:Copista 1.
26. Raimon de Miraval, Dels ·iiij· mestiers valens – 40r
Observacions:Copista 1.
27. Raimon de Miraval, Un sonet m'es bel qu'espanda – 41r
Observacions:Copista 1.
28. Raimon de Miraval, Tot cant eu be faz ni dic – 41v
Observacions:Copista 1.
29. Raimon de Miraval, Chans, can non es qui l'entenda – 42r
Observacions:Copista 1.
30. Raimon de Miraval, Molt m'agrada·l tems d'estiu – 42v
Observacions:Copista 1.
31. Raimon de Miraval, A penas sai on m'apreyn – 42rbis
Observacions:Copista 1.
32. Raimon de Miraval, De trobar ai tot saber – 42vbis
Observacions:Copista 1.
33. Raimon de Miraval, Cel qui ioy tajn nj chantar sap – 43r
Observacions:Copista 1.
34. Raimon de Miraval, Lonc tems ai aut cossirers – 43v
Observacions:Copista 1.
35. Raimon de Miraval, Tal va mon ioy enqueren – 44r
Observacions:Copista 1.
36. Raimon de Miraval, Contr'amor vau durs (et) embroncs – 44v
Observacions:Copista 1.
37. Raimon de Miraval, Enfre dos volers sos peisius – 45r
Observacions:Copista 1.
38. Raimon de Miraval, Aixi com es gencer pascors – 45v
Observacions:Copista 1.
39. Raimon de Miraval, Bel m'es qu'ieu chant e cujndej – 46r
Observacions:Copista 1.
40. Raimon de Miraval, Res contr'amor no·m es guirens – 46v
Observacions:Copista 1.
41. Raimon de Miraval, Be sai que per aventura – 47r
Observacions:Copista 1.
42. Raimon de Miraval, Anc non atendej de chantar – 47v
Observacions:Copista 1.
43. Raimon de Miraval, Car ogan no·m plac l'estius – 48r
Observacions:Copista 1.
44. Raimon de Miraval, Anc trobar clus ni braus – 48r
Observacions:Copista 1.
44.6. Bertran de Born, Mout m'es discandre carcol – 48v
Rúbriques:Betran dalborn (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
44.7. Bertran de Born, S'abrils foillas e flors – 49r
Rúbriques:Betran dalborn (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
44.8. Bertran de Born, Pos al barons vei qu'enuia e pesa – 49v
Rúbriques:Bertran dalborn (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
45. Bernart de Ventadorn, Gent estera que chantes – 50v
Rúbriques:Aisi com(enzon) las chansons (Copista 3)
Den B. Deue(n)tador. (Copista 1)
Text:Copista 1.
46. Bernart de Ventadorn, Ab joi mou lo vers e·l comens – 51r
Observacions:Copistes 1+2?
47. Bernart de Ventadorn, Can par la flor, l'erba fresca e la fuella – 51v
Observacions:Copista 1.
48. Bernart de Ventadorn, Tug cels que p(re)gon qu'eu chan – 52r
Observacions:Copista 1.
49. Bernart de Ventadorn, Non es meravilla s'eu chan – 52v
Observacions:Copista 1.
50. Bernart de Ventadorn, Bel m'es qu'eu chant en aquel mes – 52v
Observacions:Copista 1.
51. Bernart de Ventadorn, Estat ai com hom esp(er)dutz – 53r
Observacions:Copista 1.
52. Bernart de Ventadorn, (L)an can uei la fueyla – 53v
Observacions:Copista 1.
53. Bernart de Ventadorn, Lo rossinnhol s'esbaudeya – 54r
Observacions:Copista 1.
54. Bernart de Ventadorn, Aquestz terminis cars e gens – 54v
Observacions:Copistes 1+2
55. Bernart de Ventadorn, Can vei la lauzeta mover – 55r
Observacions:Copista 1.
56. Bernart de Ventadorn, Can l'erb'es vert e la fuella par – 55v
Observacions:Copista 1.
57. Bernart de Ventadorn, Ges mos chantars no·m es honors – 56r
Observacions:Copista 1.
58. Bernart de Ventadorn, Can la douza aura venta – 56v
Observacions:Copista 1.
59. Bernart de Ventadorn, Per miels cobrir lo maltrait e·l cossire – 57r
Observacions:Copista 1.
60. Bernart de Ventadorn, Lonc tems a qu'eu no chantej mai – 57v
Observacions:Copista 1.
61. Bernart de Ventadorn, En cossir (et) en esmai – 58r
Observacions:Copista 1.
62. Bernart de Ventadorn, Mandat m'es que no·m recreia – 58v
Observacions:Copista 1.
63. Bernart de Ventadorn, Tan son apessatz – 59r
Observacions:Copista 1.
64. Bernart de Ventadorn, Estat aurai estas doas sazos – 59r
Rúbriques:W. de S(aint) leid(ier) (Copista "a").
Text:Copista 1.
Observacions:El copista 1 el va atribuir a Bernart de Ventadorn, la mà "a" va inserir la rúbrica per corregir-ne l'error.
65. Bernart de Ventadorn, Per Crist, amor, en gentil luec saubes – 60r
Observacions:Copista 1.
66. Bernart de Ventadorn, Anc no gardei sazo ni mes – 60v
Observacions:Copista 1.
67. Bernart de Ventadorn, Conort, eras sai eu be – 60v
Observacions:Copista 1.
68. Bernart de Ventadorn, Be m'an p(er)dut de sai vas Ventadon – 61r
Observacions:Copista 1.
69. Bernart de Ventadorn, La douza votz ai auzida – 61v
Observacions:Copista 1.
70. Bernart de Ventadorn, Tant ai mon cor plen de ioya – 62r
Observacions:Copista 1.
71. Bernart de Ventadorn, Ara·m escoutatz, sejnhor – 62v
Observacions:Copista 1.
71.9. Arnaut Daniel, Anz qe·l cim reston de brancatz – 63v
Íncipit:Arnautz danielh (Copista 2)
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
72. Guiraut de Bornelh, (E)r auziretz. enchabalitz chantars – 64r
Rúbriques:Aixi com(enzon) las chanzos (Copista 3)
Den. G. de Bornjelh (Copistes 1+2)
73. Guiraut de Bornelh, (B)en es dreitz pos en tal portx – 64v
Text:Copista 1.
74. Guiraut de Bornelh, En un chantar. que dei de ses – 65r
Observacions:Copista 1.
75. Guiraut de Bornelh, Era sim fos en grat tengut – 65v
Observacions:Copista 1.
76. Guiraut de Bornelh, (I)oys e chanz e solatz – 66r
Rúbriques:Jois e chans e solatz
Text:Copista 1.
Observacions:Té espai per a la música.
77. Guiraut de Bornelh, (S)im sentis fizels amics – 66r
Observacions:Copista 1.
78. Guiraut de Bornelh, Sera non pueia mos chans – 67r
Observacions:Copista 1.
79. Guiraut de Bornelh, Senz ualer de pascor – 67r
Observacions:Copistes 1+2.
80. Guiraut de Bornelh, (L)eu chansoneta uil – 68r
Observacions:Copistes 1+2.
81. Guiraut de Bornelh, Gen maten – 68v
Observacions:Copistes 1+2.
82. Guiraut de Bornelh, Ans que veina·l nou frug tendres – 69r
Observacions:Copista 1.
83. Guiraut de Bornelh, Ben deu en bona cort dir – 69v
Observacions:Copistes 1+2.
84. Guiraut de Bornelh, Mamigam menestra lei – 70r
Observacions:Copista 1.
85. Guiraut de Bornelh, (J)am uai reuenen – 70v
Observacions:Copista 1.
86. Guiraut de Bornelh, Qan creis la fresca fuylles rams – 71r
Observacions:Copistes 1+2.
87. Guiraut de Bornelh, (L)os apleis ab qieu sueill – 72r
Observacions:Copistes 1+2.
88. Guiraut de Bornelh, Ges aisi del tot non lais – 72v
Observacions:Copistes 1+2.
89. Guiraut de Bornelh, Quant la brunaura ses lucha – 73r
Observacions:Copistes 1+2.
90. Guiraut de Bornelh, Non puesc sofrir caladolor – 73v
Observacions:Copistes 1+2.
91. Guiraut de Bornelh, Sieus quier conseill bela miga lamanda – 74r
Observacions:Copista 1.
92. Guiraut de Bornelh, Tot soauet e dapas – 74v
Observacions:Copistes 1+?
93. Guiraut de Bornelh, Amors, e si·m clam de vos – 75r
Observacions:Copista 1.
94. Guiraut de Bornelh, Per solatz reueillar – 75v
Observacions:Copista 1.
95. Guiraut de Bornelh, Al plus leu quieu sai far chansos – 76r
Observacions:Copista 1.
96. Guiraut de Bornelh, (U)n sonet fatz maluais ebo – 76v
Observacions:Copista 1.
96.10. Blacasset, Ben platz lo gai tenps del pascor – 77r
Rúbriques:Emblagaçim (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Peça de Bertran de Born.
96.10bis. Blacatz, Amor vol drutz cavalcador – 77r
Text:Copista 2.
Observacions:Peça anònima.
97. Peire d'Alvernha, Chantarej, pus vei c'a far m'er – 78r
Rúbriques:Aci com(ençen) les chanz(ons) el u(ers) q(ue) (Copista "b")
feu. p. dalu(er)gne. (Copista 1).
Text:Copista 1.
98. Peire d'Alvernha, Deiusta·ls breus iorns e·ls loncs sers – 78r
Observacions:Copista 1.
99. Peire d'Alvernha, Sobre·l viell trobar e·l novel – 78v
Observacions:Copista 1.
100. Peire d'Alvernha, Qui bon vers agrada a auzir – 79r
Observacions:Copista 1.
101. Peire d'Alvernha, Gent es, mentr'om n'a lezer – 79v
Observacions:Copista 1.
102. Peire d'Alvernha, Ben a tengut dret viatge – 80r
Observacions:Copista 1.
103. Peire d'Alvernha, Rossinnol, el seu repaire – 80v
Observacions:Copista 1.
103.11. Bertran de Born, Can vei pels vergier desploiar – 81r
Rúbriques:Bertran dalborn (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
104. Folquet de Marsella, Anc vas amor no puec ren contradire – 82r
Rúbriques:De folq(ue)t de mansela (Copista "b").
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Arnaut de Maruelh.
105. Folquet de Marsella, Per Deu, amors, be sabetz veramen – 82v
Observacions:Copista 1.
106. Folquet de Marsella, Tan m'abelez l'amoros pessamen – 83r
Observacions:Copista 1.
107. Folquet de Marsella, Ben an mort mj e lor – 83v
Observacions:Copista 1.
108. Folquet de Marsella, Amor, merce! no muira tan soven – 84r
Observacions:Copista 1.
109. Folquet de Marsella, En chantan m'aven a menbrar – 84v
Observacions:Copista 1.
110. Folquet de Marsella, Greu fera nuils hom faillenza – 84v
Text:Copista 1.
111. Folquet de Marsella, S'al cor plages, be for'huy mais sazos – 85r
Observacions:Copista 1.
112. Folquet de Marsella, A! an gen venz e ab tan pauc d'afan – 85v
Observacions:Copista 1.
113. Folquet de Marsella, Sitot me soi a tart aperceubutz – 86r
Observacions:Copista 1.
114. Folquet de Marsella, Tant mou de cortesas razos – 86v
Observacions:Copista 1.
115. Folquet de Marsella, Chantar me torna ad afan – 87r
Observacions:Copista 1.
116. Folquet de Marsella, Mout i fe gran peccat amors – 87v
Observacions:Copista 1.
117. Folquet de Marsella, Us volers outra cuiatz – 88r
Observacions:Copista 1.
118. Folquet de Marsella, Ia no·s cug hom qu'eu camge mas chanzos – 88v
Observacions:Copista 1.
119. Folquet de Marsella, Cantan volgra mon fin cor descobrir – 89r
Observacions:Copista 1.
120. Folquet de Marsella, Si com cel qu'es tan greuiatz – 89v
Observacions:Copista 1.
120.12. Anònim, L'aura amara – 90v
Text:Copista 2.
Observacions:Peça atribuïda a Arnaut Daniel.
Té espai per a la música.
121. Blacasset, Si·m fai amor ab fizel cor amar – 91r
Rúbriques:blancaet (Copista "b").
Observacions:Copista 1.
121.13. Blacasset, Per merce·lh prec qe sa merces mi prenda reprendra – 91v
Rúbriques:Emblagasim (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
121.14. Blacasset, Celh qe·m ten p(er) siu servidor – 91v
Rúbriques:Emblagasim (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
122. Peirol, Coras que·m fezes doler – 92r
Rúbriques:Aizi com(enzon) las chanzos. (Copista 3)
Den peirol. (Copista 1).
Observacions:Copista 1.
123. Peirol, Molt m'entremis de chantar volontiers – 92r
Observacions:Copista 1.
124. Peirol, Si be·m son lojn (et) entre gent estrayna – 93r
Text:Copista 1.
125. Peirol, M'entencio ai tot en ·i· vers messa – 93v
Observacions:Copista 1.
126. Peirol, Un sonet vau pessan – 94r
Observacions:Copista 1.
127. Peirol, Per dan que d'amor me vejnha – 94v
Observacions:Copista 1.
128. Peirol, Ab ioi que·m demora – 95r
Observacions:Copista 1.
129. Peirol, Ben dej chantar, pus amor m'o essejnha – 95v
Observacions:Copista 1.
130. Peirol, D'un bon vers dej pessar cossi·l fezes – 96r
Observacions:Copista 1.
131. Peirol, Nuill hom no s'auci tan gen – 96v
Observacions:Copista 1.
132. Peirol, Tot mon enginn e mon saber – 97r
Observacions:Copista 1.
133. Guillem de Cabestany, Lo dous consire – 98r
Rúbriques:W. de Gabestanh (Copista "c").
Lo dous consire
Text:Copista 1.
Observacions:Té espai per a la música.
134. Guillem de Cabestany, Anc mais no·m fo semblan – 98r
Observacions:Copista 1.
135. Guillem de Cabestany, Egan res qu'ieu vis – 98v
Observacions:Copista 1.
136. Guillem de Cabestany, Aixi com cel que laxa·l fuell – 99r
Observacions:Copista 1.
137. Ponç de la Guàrdia, Faray chanzo ans que vejnha·l laig tems – 100v
Observacions:Copista 1.
138. Berenguer de Palol, Plus ay de talent que no suil – 101r
Observacions:Copista 1.
139. Ponç de la Guàrdia, Totz tems de tota fazenda – 101r
Observacions:Copista 1.
140. Bernart Marti, Ben es dretz que faza huy may – 102r
Observacions:Copista 1.
140.15. Arnaut Daniel, Sim fos amors de ioy donar tant larga – 102v
Rúbriques:Arnautz danielh (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
140.16. Arnaut Daniel, Ab gay son quindet e leri – 103r
Rúbriques:Arnatz danielh (Copista 2).
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
140.17. Arnaut Daniel, "L"os brais e·l(s) criz – 103r
Text:Copista 2.
Observacions:Té espai per a la música.
141. Gausbert de Poicibot, Partir de ioy e d'amor – 104r
Rúbriques:Aizo com(enzon) las chanzos de (Copista 3)
pugcibot (Copista 1)
Observacions:Copista 1.
142. Gausbert de Poicibot, Merces es e chausimentz – 104r
Observacions:Copista 1.
143. Gausbert de Poicibot, Cuindas razos novelas e plasentz – 105r
Rúbriques:N v g <Bru>nent (Copista "a")
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Uc de Brunet.
144. Gausbert de Poicibot, En aital sp(er)anza – 105v
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Guiraut de Salaignac.
145. Perdigon, Bel m'es lo douz tems amoros – 106r
Rúbriques:perdigos (Copista "c").
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Arnaut de Maruelh.
146. Perdigon, Bona dona, cui rje pretz fai valer – 106v
Rúbriques:perdigos (Copista "c").
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Berenguer de Palol.
147. Perdigon, Ben ayo·l mal e·l afan e·l cossir – 107r
Rúbriques:perdigos (Copista "c").
p(er)di<gon> (Copista "a").
Text:Copista 1.
148. Folquet de Marsella, A per pauc d'amor no·m recre – 107v
Rúbriques:folquet (Copista "d").
Text:Copista 1.
149. Perdigon, Tot l'an estau d'aital faizo – 108r
Rúbriques:perdigos (Copista "c").
Text:Copista 1.
150. Peirol, Can m'era de joy lujnhatz – 108v
Observacions:Copista 1.
151. Perdigon, Trop ai estat mon Bon Esper no vi – 109r
Observacions:Copista 1.
152. Perdigon, Cel cui plajnhon tuit bon saber – 109v
Observacions:Copista 1.
153. Perdigon, Mais no·m cug que sons gais – 110r
Observacions:Copista 1.
154. Raimbaut (III) d'Aurenga, A ssatz sai d'amor ben parlar – 111r
Rúbriques:Aissi com(enzon) las chanzos (Copista 3).
Den Raymbaut Daurenga (Copista "a").
Raymbaut <Dau>renga (Copista 1).
Text:Copista 1.
155. Raimbaut (III) d'Aurenga, Dona, s'eu m'auses rancurar – 111v
Observacions:Copista 1.
156. Raimbaut (III) d'Aurenga, Compajnho, qui qu'en irais ni·n veill – 112r
Observacions:Copista 1.
157. Raimbaut (III) d'Aurenga, Ab meu cor (et) ab nueu talen – 112v
Observacions:Copista 1.
158. Raimbaut (III) d'Aurenga, Ab vergojnha, part marimentz – 113r
Observacions:Copistes 1+"d".
159. Raimbaut (III) d'Aurenga, Ara·m so del tot conquis – 113v
Observacions:Copista 1.
160. Raimbaut (III) d'Aurenga, A las, com muir! - que as, amis – 114r
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Giraut de Bornelh.
161. Raimbaut (III) d'Aurenga, Un sonet novel fatz – 114v
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Peire Bremon Ricas Novas.
162. Raimbaut (III) d'Aurenga, D'un vers a far vau pessan co·l fezes – 114v
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Peirol.
163. Raimbaut (III) d'Aurenga, Tug mej cossir son d'amor e de chan – 115v
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Guillem de Saint Leidier.
164. Raimbaut (III) d'Aurenga, En talent ai qu'eu retraja – 116r
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Guillem de Saint Leidier.
165. Raimbaut (III) d'Aurenga, En chantera, si m'estes ben d'amor – 116v
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Guillem de Saint Leidier.
166. Raimbaut (III) d'Aurenga, Dona, eu vos soi missatgiers – 117r
Rúbriques:W. de S<aint> leidier (Copista "a").
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Guillem de Saint Leidier.
167. Raimbaut (III) d'Aurenga, El mon non a creatura neguna – 117v
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Guillem de Saint Leidier.
168. Raimbaut (III) d'Aurenga, Aixi com es bela cil de qui eu chan – 118r
Text:Copista 1.
Observacions:Peça atribuïda a Guillem de Saint Leidier.
169. Anònim, Esperansa de totz ferms esperans – 119r
Text:Copista 4.
Observacions:Peça atribuïda a Guillem d'Autpol.
170. Daude de Pradas, Les quatre vertus cardenales – 120r
Rúbriques:Aici com(enza) el Romanz de(n) Daude de P(r)adas (Copista 3).
Text:Copista 3.
170.18. Anònim, "F"arai un vers, pos mi sonelh – 148v
Text:Copista 2.
Observacions:Peça atribuïda a Guilhem de Poitiers.
170.19. Anònim, Tanz salutz e tantas amors – 149r
Text:Copista 2.
Observacions:Peça atribuïda a Azalais d'Altier.
171. Anònim, Ki vuol plaser a Dieu – 149v
Text:Copista 5.
Observacions:L'incipit figura al llistat de la BEdT però no retorna cap informació.