Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms261 (15 / maig / 2021)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Manuscrits - 229

Publicació de la fitxa: 2006-08-08
Darrera modificació: 2016-05-16
Bases de dades:Sciència.cat, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Vic
Institució:Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
Fons:Manuscrits
Signatura:229
Signatura alternativa:8532 (núm. d'inventari)
Sigles usuals en la tradició:E (Panunzio 1963-1964)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XX
Notes:De la restauració de l'ABEV
Coberta
Matèria:Pergamí

Història

Notes de possessors:Al ms. BC 310 (vegeu a continuació) apareix el nom de Joan de Casacoberta.
Intervencions d'interès històric:Proves d'escriptura (lletres i paraules) als ff. 1v, 2r i 3v.
Estat de conservació:Tres folis esparsos d'un còdex, amb els marges malmesos. Restaurat.
Procedència:Adquirit per Josep Gudiol, per al Museu Episcopal de Vic, a la comarca d'Osona l'any 1929.
Persones relacionades:Joan de Casacoberta (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Josep Gudiol i Cunill (1872 – 1931)

Bibliografia

Descripcions:Gudiol (1934), Catàleg dels llibres manuscrits ..., pp. 218-219
Panunzio (1963-1964), Bestiaris, vol. 1, pp. 26-27
Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ...", pp. 162 i 164-165
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1059
Reproduccions fotogràfiques:Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ...", p. 171 (f. 1r, òlim LXXIr, amb el peu erroni)
Hill Museum & Manuscript Library (microfilm complet fet abans de la restauració)
Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital completa en b/n a partir del microfilm)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:És un fragment de còdex, exactament continuació del que constitueix la unitat D del ms. factici Barcelona - BC - Manuscrits - 310 (Martín 2010: 164-165).

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV ex. - estimada
Origen:Monestir de Ripoll?
Copista:Anònim
Notes:Vegeu el ms. BC 310, unitat D. Altres datacions: s. XV (Gudiol 1934: 219; Panunzio 1963-1964: I, 26).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:11 (iv + 3 + iv)
Núm. de guardes afegides:4 + 4
Notes:Foliació antiga en romans al marge superior dret, amb mancances (ff. LXXI i LXXVII-LXXVIII). Foliació actual correlativa, de l'ABEV, en aràbics, a llapis.
Dimensions
Format:in-8
Alçada x base:200 x 135 mm
Composició material
Reclams:sí. Un reclam al f. 1v (òlim LXXIv), horitzontal, interior i emmarcat.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Caixa d'escriptura
Alçada x base:155 x 100 mm
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Tot el ms.
Tipologia:Gòtica híbrida
Localització:Catalana
Especificacions:Amb trets de la bastarda. Prolongacions d'algunes lletres a la primera i a la darrera línia de les pàgines. Diferent grau de formalitat, que va passant de la semicursiva o híbrida a la cursiva i que Panunzio va interpretar que equivaldria a tres mans autores del text (la primera hauria copiat el f. 1rv, la segona la resta del text 1 i la tercera el text 2).
Decoració i jerarquització
Inicials:Absents [buits]. Al text 1 i al text 2. Sense lletres d'espera.
Dibuixos:Absents [buits]. Al text 1.
Rúbriques:Només hi ha una rúbrica al text 2, en tinta negra. No hi ha calderons.

Descripció interna

1. Anònim, Llibre de natures de bèsties i d'ocells i de llur significació, Traductor: Anònim – ff. 1r-3v [òlim LXXIrv, LXXVIIr-LXXVIIIv]
Consistència:fragmentària
Consistència:Text acèfal, i amb una llacuna determinada per la pèrdua dels folis LXXII-LXXVI.
Íncipit:«[...]diència e an laxat lo peccat d'Adam e la sua desobadiència. Per lo peccat vell cové que hom aje babtisme...»
Èxplicit:«... que com hom ou ço que Déus dix, sí ou la sua veu. E si nós açò fem, nós haurem bé aprese la semblança dels fill<s> de la perdiu. Amén».
Rúbriques:(1) [De la natura de l'àguila] (acèfal); (2) [De la natura del cavall] (àpode); (3) [De la natura de l'elefant] (acèfal); (4) [De la natura del papagai]; i (5) [De la natura de la perdiu].
Edicions:Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ...", pp. 164-165, parcial (capítol acèfal de l'àguila, inici del f. 1r, òlim LXXIr, per error LXXv)
2. Anònim, Receptes de medicina (ABEV 229) – f. 3v [òlim LXXVIIIv]
Consistència:fragmentària
Consistència:Text apòde per la pèrdua d'un o més folis al final del ms.
Preliminars:[Rúbrica inicial:] «[A]sí comensa com pots apendre consell, ab Déu, si fas aquestes coses, de alcun enterèsser qui vengua a la presona».
Íncipit:«A pressona qui age desfici, prene ffell de vadell ab let de fembre e mescla-ho tot ensems, e unt-se'n lo ventre e deu guarir...»
Èxplicit:«... A mal de vòmit, pren móres gregues seques e sien picades [...]»