Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms267 (23 / setembre / 2021)

València - Biblioteca Històrica de la Universitat de València - Manuscrits - 1084

Publicació de la fitxa: 2013-11-24
Darrera modificació: 2019-04-12
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:València
Institució:Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Fons:Manuscrits
Signatura:1084
Signatura alternativa:Descripció feta a partir del microfilm de la BC
PENDENT D'ACTUALITZAR

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVIII
Notes:No reproduïda al microfilm de la BC (vegeu Bibliografia). Sembla endevinar-se que és de pergamí flexible o cartró cobert de pergamí, amb folis de guarda de mida major que el cos del volum i de paper diferent, cosa que indicaria que és posterior, potser obra o contemporània de Maians.
Llom
Matèria:Pergamí
Coberta
Matèria:Pergamí

Història

Intervencions d'interès històric:No hi ha anotacions marginals, però alguns epígrafs (44, 132 y 149) s'han marcat al marge amb una creu. La majoria dels comptes de la 5a part (149, 151 y 152) porten barres inclinades transversals sobre el text que indiquen cancel·lació.
Estat de conservació:El ferro que conté la tinta negra s'ha oxidat en alguns folis i els ha malmès, afectant al text (sobretot a la part central del ms., que correspon a la 3a part de l'obra, ff. 34r-54r). Taques d'humitat. Sense forats o galeries d'insectes.
Procedència:Francesc Pérez Baier, a l'edició comentada de l'obra de Nicolás Antonio (1788), afirma haver-lo consultat a la biblioteca de Joan Antoni Maians quan aquest ja era canonge de València (a partir de 1774).
Venut per la Llibreria Tuèbols, de Barcelona (avui inexistent), després de sol·licitar un peritatge a la BC (1963), que se'n va reservar una reproducció en microfilm. Joaquim Tuèbols fou un dels proveïdors de fons valencians antics de Nicolau Primitiu Gómez Serrano (1877 – 1971) (Gómez-Senent 1998), però a la correspondència entre ambdós no consta que li oferís aquest ms. (confirmació de la Biblioteca Valenciana, 5-V-2014). Venut l'any 2018 a la BHUV pels hereus de Joan Gili, segurament el comprador de l'any 1963.
Persones relacionades:Joan Antoni Maians i Siscar (1718 – 1801)
Francesc Vicent Pérez i Baier (1711 – 1794)
Joaquim Tuèbols (s. XX)
Joan Gili i Serra (1907 – 1998)

Bibliografia

Descripcions:Antonio (1788), Bibliotheca Hispana Vetus et Nova ..., vol. 2 (llib. X, cap. XV), p. 344 , nota al peu de Pérez Baier (2a col.)
Latassa y Ortín (1884-1886), Biblioteca antigua y nueva de ..., vol. 3, p. 306 (Bibl. antigua, 1796, vol. 2, pp. 328-329), extret de Pérez Baier
Ibarra y Rodríguez (1935), Escritores aragoneses de asuntos ..., p. 3, extret de Latassa
Moret i Coso (1994), "Escriptors aragonesos ...", p. 89 (p. 82 de la 2a ed.), extret de Latassa
Cifuentes i Comamala - Córdoba de la Llave (2011), Tintorería y medicina en la ..., pp. 43-45, a partir del microfilm de la BC
Cifuentes i Comamala (2017), "Le manuel de teinturerie de ..."
Catàleg online de la BHUV
Bibliografia contextual:Gómez-Senent Martínez (1998), "Curiosidades de la biblioteca de ...", pp. 39-40
Reproduccions fotogràfiques:Somni (reprod. digital en color).
BC, Microfilms, C 431 (microfilm de 1963 i còpia digital del microfilm en b/n).
Arxiu de Sciència.cat (reprod. en paper a partir del microfilm de la BC, còpia digital del microfilm en b/n, i reprod. digital en color).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Còpia en net d'un antígraf segurament del mateix segle XV (parts 1-3), a la qual es van fer addicions successives.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:«Aquest libre fon aquabat en lo tint de Sent Mori a .XXIII. dies del mes de gener, any .M.CCCC.LXXXXVII. Escrigué'l Juanot Vallero, de Sarión de Aragón» (f. 54r)
Datació:1496/1497 - 1501 - expressa
Origen:València
Copista:Joanot Valero (fl. 1497 – 1515)
Notes:Datació i localització a partir del colofó i de les addicions i comptes del final del ms., de la mateixa mà: «Primo, me dio en Valencia...» (f. 66v), «Contamos mi amo y yo a .XX. de mayo, anio 1501...» (f. 67v). El tint de Sant Mori (sant Maurici, Maur o Mori és el patró dels tintorers) molt probablement també era a la ciutat de València. Al s. XVIII el ms. era a la mateixa ciutat. La còpia segurament s'inicià l'any 1496.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:68 ff.
Núm. de guardes afegides:1 + 1?
Notes:Sense foliació antiga. Foliació actual en aràbics, amb llapis, que no inclou el primer foli de guarda modern, al verso del qual anotà «La fecha está en el folio 54». En blanc els ff. 36v (entre les receptes 73-74), 56v (entre receptes 134-135), 58r-60v (entre receptes 135-136), 65v-66r (entre quarta i cinquena part de l'obra) i 68rv (últim foli del cos del volum). El microfilm no inclou els ff. 58v-60r, 65v, 68v, el recto del foli de guarda inicial i un possible foli de guarda final, que deuen ser en blanc.
Dimensions
Format:in-8
Composició material
Plecs
Notes:No es distingeixen al microfilm de la BC.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Notes:Marginals en blanc mínims, especialment a la dreta.
Ratlles i marge esquerre rectes.
Caixa d'escriptura
Número de ratlles:17/20
Ratllat:No sembla haver-hi preparació de la pàgina.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Tot el ms.
Tipologia:Humanística cursiva
Localització:València
Datació:s. XV ex. - XVI in.
Especificacions:Amb diferent cursivitat i formalitat. La més formal, regular, gran, clara i arrodonida, al conjunt inicial de l'obra (parts 1-3, ff. 1r-54r); la més informal i descurada, a la part final (part 5, ff. 66v-67v). El conjunt inicial acaba amb el colofó datat el gener de 1497 i segurament s'inicià el 1496. Les parts 4 (ff. 54v-65r) i 5 s'afegiren posteriorment, fins a maig de 1501, a València.
Correccions antigues
Correcció 1
Corrector:Joanot Valero (fl. 1497 – 1515)
Especificacions:Nombroses correccions, efectuades per la mateixa mà autora del text mentre l'escriu, sobretot al conjunt inicial de l'obra (parts 1-3). Aquestes correccions revisen errors de còpia, que manifesten un coneixement vacil·lant de la llengua catalana i del codi d'abreviatures. N'hi ha més sense corregir.
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples. La primera lletra del text de cada recepta sol ser més gran, com a reminiscència de les caplletres dels llibres formals, però traçada amb la mateixa lletra i tinta que el text.
Orles i extensions:Sanefa. Entre les receptes s'ha deixat una línia en blanc en la qual quasi sempre hi ha una sanefa simple, centrada, i feta amb la mateixa tinta que el text, que representa el símbol de la lliura (£) amb l'últim traç allargat.
Rúbriques:Rúbriques. En els trenta primers folis les receptes s'inicien amb un títol copiat en el mateix cos del text i només excepcionalment adopta la forma de rúbrica o epígraf a part, centrat en la línia de text i sovint inscrit en un marc (obert o tancat). Més endavant, les rúbriques són habituals, però sense marc. No hi ha cap títol general de l'obra, però les parts 2 i 3 de l'obra sí que tenen títols inscrits en un marc tancat, a la primera escrit en caràcters que volen ser més formals. Invocacions a l'inici de l'obra, sobre la recepta 33 i al principi de les parts 2 i 4. Totes aquestes rúbriques i invocacions estan fetes amb la mateixa lletra i tinta que el text.
No hi ha calderons.

Descripció interna

1. Joanot Valero, Manual de tintoreria – ff. 1r-67v
Preliminars:[Invocació:] «+ Ihesus + Christus +» (f. 1r).
Íncipit:«Per tenyir ffil vermel. — A .Iª. liura de ffil pendràs miga liura de fustet picat...» (f. 1r).
Èxplicit:«... Esto es lo que yo tomo dél enpués de aver contado. — Primo, me dio una casteliana — .XXVII. sueldos» (f. 67v).
Edicions:Cifuentes i Comamala - Córdoba de la Llave (2011), Tintorería y medicina en la ..., pp. 158-243
1.1. Joanot Valero, Receptari de Joanot Valero – ff. 33v-54r
Preliminars:[Rúbrica:] «Medecines» (f. 33v).
Íncipit:«Per trencar fero. — Si vols trencar feros ho grilons de presó, pren sal armoniac e verdet mòlt...» (f. 34r).
Èxplicit:«... Per fer aygua ardent sens vi molt maraveliosa e virtuosa. — [...] e a la fi, quant començarà a sesar lo destilar, met-i poliol» (f. 54r, segueix el colofó).
Edicions:Cifuentes i Comamala - Córdoba de la Llave (2011), Tintorería y medicina en la ..., pp. 202-231