Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms296 (18 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Col·leccions, Còdexs: Ripoll - 113

Publicació de la fitxa: 2012-06-26
Darrera modificació: 2012-06-26
Bases de dades:Sciència.cat, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Fons:Col·leccions, Còdexs: Ripoll
Signatura:113
Signatura alternativa:«Estante 2º, cajón 3º, nº 27 moderno, nº 89 antiguo»

Relligadura

Original:no
Datació:s. XIX
Llom
Matèria:Pergamí
Coberta
Matèria:Pergamí

Història

Procedència:Prové del monestir de Santa Maria de Ripoll.

Bibliografia

Descripcions:Beer (1907-1908), Die Handschriften des Klosters ..., vol. 2, p. 107
Beer (1909-1910), "Los manuscrits del Monastir Santa ...", p. ***
Beer - García Villada (1915), "Barcelona - Archivo General de la ...", p. 602
Valls Taberner (1931), "Códices manuscritos de Ripoll", p. 157
Vives (1962), "Un llegendari hagiogràfic ..."
Voràgine (1976), Llegenda Àuria, pp. xxi-xxvii
BITECA, manid 1308: http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:2

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 64

Datació i origen

Datació:s. XIV-1 - estimada
Notes:P. de Bofarull, a Valls Taberner (1931), "Códices manuscritos de Ripoll", el data del s. XIII
Beer (1907-1908), Die Handschriften des Klosters ... el data del s. XIV

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:64
Notes:Foliació antiga en romans: ff. LXXV-LXXVIII, LXXXI-CXXXIX, i un foli sense numerar al final amb diverses anotacions a manera de sumari del text 1 que indiquen que allí devia acabar-se el ms. original. Els antics ff. LXXV-LXXVIII (ff. 41-44) es troben situats entre els ff. CXX-CXXI (ff. 40-45).
Dimensions
Alçada x base:254 x 190

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 1ra-63rb
Tipologia:Gòtica textual
Localització:catalana
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades. En vermell i en blau
Rúbriques:Rúbriques. En vermell

Unitat de composició B

Folis implicats:65 - 69

Datació i origen

Datació:c. 1367-1400 - estimada
Notes:Segons Riera i Sans (1984), "Sobre la difusió hispànica de ..."

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:5
Notes:Sense foliació antiga, però potser es va tallar al relligar l'actual volum.

Impaginació

Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 65ra-69vb
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana
Decoració i jerarquització
Inicials:Absents [buits].
Rúbriques:Absents [buits].

Descripció interna

1. Jaume de Voràgine, Flor dels sants, Traductor: Anònim – A – 1ra-63rb
Consistència:fragmentària
Edicions:Vives (1962), "Un llegendari hagiogràfic ...", pp. 264-265, apèndix 4 (vides de santa Nunilo i santa Elòdia, ff. 129rb-130rb)
2. Boeci, Llibre de consolació, Traductor: Pere Saplana – B – 65ra-69vb
Consistència:fragmentària
Observacions:Fragment acèfal corresponent al principi de l'obra, on s'explica la història de Teodoric i l'empresonament de Boeci. Conté gairebé tot el capítol primer, els capítols segon a setè complets, i la major part del capítol vuitè, del llibre I, fins al metre 4.
Edicions:Tastú (1902), "Papers de Josep Tastú ...", p. 153 (extractes, al ms. París, Mazarine, 4525, ff. 16r-[31v])
Bofarull i Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua ..., pp. 395-413