Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms314 (23 / setembre / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 831

Publicació de la fitxa: 2006-08-08
Darrera modificació: 2021-06-26
Bases de dades:Sciència.cat, Cançoners, Translat, Gnòmica
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:831
Sigles usuals en la tradició:Hk

Relligadura

Original:no
Datació:Moderna
Notes:En pergamí; restes de cordills per lligar-lo.

Bibliografia

Descripcions:Olivar i Daydí (1920-1922 [=1925]), "Un nou manuscrit d'obres de ..."
Metge (2010), Llibre de Fortuna i Prudència, p. $-$
Cabré - Martí (2012), "Manuscripts and Readers of Bernat ..."
Bibliografia contextual:BITECA : Manid 1760

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:58
Núm. de guardes originals:3 + 1
Notes:Els ff. 17v, 22v i 37-40v són en blanc. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues.
Dimensions
Format:in-4
Alçada x base:224 x 148
Foli de referència:f. 2
Composició material
Plecs
Número:8
Plec 1
Tipus:3+3
Folis:[i-iii] + 1-3
Plec 2
Tipus:1+1
Folis:4-5
Plec 3
Tipus:[1+1] + 5+5
Folis:8-17
Plec 4
Tipus:3+3
Folis:18-23
Plec 5
Tipus:1+1
Folis:24-25
Plec 6
Tipus:7+7 [-1]
Folis:ff. 26-38
Plec 7
Tipus:1+1
Folis:ff. 39-40
Plec 8
Tipus:10+10 [-2]
Folis:41-58

Impaginació

Caixa d'escriptura
Alçada x base:125 x 185
Número de ratlles:22
Foli de referència:f. 2
Perforat:no.
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples.

Descripció interna

1. Bernat Metge, Lo somni – 1-5 / 6-17
Consistència:fragmentària
Consistència:Primer fragment: Lo somni, III.iv.24.307-viii.37.452 (Cingolani 2006, 203-212)
Segon fragment: Lo somni, III.viii.37.452-ix.58.795 (Cingolani 2006, 212-229)
Íncipit:[f. 1] Comensa lo libre on se trachta lo mal deles dones || L3adochs ell comenca afallagar ab la vna ma la sua barba he guardant feloname(n)t vers mj ab lo basto ...
Èxplicit:[f. 17] ara vet q(ue) pots esp(er)ar daquest maleyt linatge femjnj lu(n)yata esp(er)ansa dell e peresque ab jnjqujtat e fallssia
2. Bernat Metge, Seguesca el temps qui viure vol (Sermo) – 18-22r
Íncipit:[f. 18r] Sermo feyt p(er) en b(er)n(a)t metge || Segueixqual t(em)ps q(ui) viure vol | Sino porias trobar sol | E menys de argent | Per so q(ue) haia bon foname(n)t ...
Èxplicit:[f. 22r] Sobre tota res comportats | los homens rjchs | e cels q(ui)s fan vostres amjchs | Quant ops vos han | AMEN
3. Bernat Metge, De vostra salut he desig (Medecina) – 23r-25v
Íncipit:[f. 23r] La medessina feta per en b(er)n(a)t | metge apropiada ha tot mal || De v(ost)ra salut he desig | Moss(en) b(er)n(a)t e del fastjg | Que vos soferits cascu(n) jorn | Vos torn en repos he seny sojorn...
Èxplicit:[f. 25v] E no ga(us) q(ui) noure(us) pora | Car aq(ue)st nou mal be fara | E creu q(ue) nos t(ri)gara mol
4. Ovidi (pseudo), Ovidi enamorat, Traductor: Bernat Metge – 26-36v
Íncipit:[f. 26r] Com se comporta oujlli | essent enamorat || O[3] vosaltres q(ui)y enugats e qui(us) enujats de | portar lo jorn damor aprenets don mes | vengut tan gran e tan soptos mundame(n)t | sapies verame(n)t que erra una donzella de mara|vellosa bellesa dotada de tots graciosos bens e no ...
Èxplicit:[f. 36v] so com meten q(ue) no fasen pijors que aquella la | qual yo esper que(s) aura en vers mj mjls | que altra q(ue) djra q(ue) son vell e impotent e | q(ue) ja comenc? a dessaber :· ffiat ·:
5. Bernat Metge, Llibre de Fortuna e Prudència – 39-58
Íncipit:[f. 41] Car laygua q(ue) p(er) vn forat | Entraua p(er) laltre exja | E puys la barqa q(ue) puja ...
Èxplicit:[f. 58v] E moray sin so cregut | E ab aytant de(us) vos do sallut | En parradjs apres lamort | AMEN