Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms353 (22 / abril / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Diversos - DIV-37 B/2

Publicació de la fitxa: 2019-02-11
Darrera modificació: 2019-02-11
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Palma [Ciutat de Mallorca]
Institució:Arxiu del Regne de Mallorca
Fons:Diversos
Signatura:DIV-37 B/2
Signatura alternativa:Nº 371 (cob. ant.)
108

Relligadura

Original:
Datació:s. XVI
Estat:Exterior parcialment clivellat, gastat pel fregadís i tacat d'humitat, però bon estat general.
Llom
Matèria:Pergamí amb reforços de cuir
Coberta
Matèria:Pergamí
Títols:«Llibre que esplica lo que à de | ser un bon mercader», a l'exterior de la coberta inicial, d'una mà del s. XVII que també és autora de la signatura antiga que hi ha just al damunt («Nº 371»). Altres anotacions illegibles i operacions aritmètiques de diverses mans a l'exterior i a l'interior.
Altres elements:Amb solapes interiors. La coberta posterior es prolonga sobre l'anterior i es tanca amb un tancador de cordill.

Història

Notes de possessors:1. «Aquest llibre és de Domingo Pau, notari, | fet de sa mà pròpria» (f. 1r), amb la primera frase repetida i la darrera afegida per una altra mà coetània o per la mateixa amb una altra cal·ligrafia.
2. «Est Petri Anthonii Cererols, filius magnifici Joannis Baptiste Cererols, juris utriusque doctoris. Anno a nativitate Domini Ihesus 1684» (f. 4r).
Intervencions d'interès històric:Els f. 1r i 195v, inicialment en blanc, estan ocupats per tot d'operacions aritmètiques, proves d'escriptura, anotacions i l'ex-libris indicat, de diverses mans dels ss. XVI i XVII. Destaquen, al f. 1r: «T[estament darrer] en [Mallorca a ... ] de janer de .M.D.XX[...]», «Fas memòria que al darer de setembre restaren 41 ...»; i al f. 195v: «Testament en Mallorqua a .XXVI. de novembre 1541» (repetit), «Magnifico domino micer Esteve Viladrau in Materó» (repetit, de la mateixa mà que anotà al f. 192v «Jesús. En Mallorca a 24 de Janer 1556. Magnifico señor: per la matexa via vos tinch escrit ab con»), «Mayorca, 19 setembre 1684» (mà de Pere Antoni Cererols), etc. A l'interior de la coberta posterior: «28/12/45», en llapis, atribuïble, sembla, als posseïdors anteriors al seu ingrés a l'ARM.
Procedència:1. Domingo Pau, notari de Mallorca (s. XVI-1). 2. Pere Antoni Cererols, potser jurista, ennoblit (1684). 3. Una notaria o un particular no identificats, de Mallorca, posseïdors d'un fons de protocols notarials en el qual hi havia aquest volum (fins 1966/1976). 4. ARM, on ingressà per compra d'aquest fons efectuada per F. Sevillano Colom quan n'era director (1966-1976).
Persones relacionades:Domingo Pau (fl. 1520)
Pere Antoni Cererols (1665 – 1726)
Francesc Sevillano Colom (1909 – 1976)

Bibliografia

Descripcions:Quadrado (1887), "Códices del Archivo General de ..." (verificar)
Sancho y Vicens (1916), "Memoria descriptiva del Archivo ..." (verificar)
Sevillano Colom (1974-1979), "Un manual mallorquín de ..."
Sevillano Colom (1980), "Monedas que circulaban en el ..."
Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., vol. 2, § 612
Santamaría Arández (1993), "La compilación mallorquina de ..."
Docampo Rey (2004), La formación matemática del ..., pp. 177-306
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 312-313
López Espinasa (2017), El Llibre que explica lo que ha ..., pp. 35-39
Reproduccions fotogràfiques:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:gener 1520 - expressa
Origen:Mallorca
Copista:Domingo Pau (fl. 1520)
Notes:Ed. datació Hillgarth 1991: doc. 612

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:193 ff.
Notes:El f. 154 està esquinçat i en manca la meitat inferior, afectant el text.

Descripció interna

1. Anònim, Llibre de l'art de la mercaderia – ff. 5r-67v
2. Anònim, Taules per al càlcul d'interessos – ff. 67v-76r
3. Anònim, Llibre de l'art de l'àbac – ff. 76r-168r
4. Gaspar Montmany, Llibre de l'art mercantívol – ff. 168r-188r