Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms430 (16 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Biblioteca: Còdexs - 21

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-05
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
Fons:Biblioteca: Còdexs
Signatura:21
Sigles usuals en la tradició:H

Relligadura

Datació:La pell de la primera enquadernació probablement és l'original i és pot datar al segle XV entrat. La segona pell afegida sembla més tardana: Entre el s. XVI i el XVII.
Estat:El manuscrit és guardat ara en una capsa de cartró, del tipus que ja hem vist en els anteriors mss. 30 i 49 de l'Arxiu Capitular de Barcelona i que es veu a propòsit d'altres manuscrits que el 1936 foren incorporats a la Biblioteca de Catalunya o a d'altres centres bibliotecaris depenents de la Generalitat de Catalunya. La capsa amida 300 × 425 × 15. Al centre de la tapa I, etiqueta quadrada de paper amb inscripció impresa en cercle al voltant d'una creu de Malta: «Capitvlvm Almae Sedis Barcinonensis. Archivvm». Més avall, en tinta negra i traç gruixut, cota actual: «21». Al llom, teixell de pell vermella amb inscripció daurada: «Eiximenis | Vita Christi». Al capdavall del llom, gomet vermell amb la cota actual del ms. escrita a mà: «21». Sobre el gomet i recobrint-lo en part, tira de paper amb la cota actual: «21».
Llom
Matèria:Llom destruït en les seves 3/5 parts. El que en resta és del mateix material que la segona pell al·ludida.
Títols:1) inexistent; 2) hi subsisteix un fragment de teixell amb la cota del manuscrit «[2]1» i, a sota, la cota que rebé el volum en ésser ingressat el 1936 a la BC: «[16]08-Fol.»; 3) buida; 4) fragment de teixell, amb inscripció: «... fr...ximeni[ç] | V[i]da d[e Crist]», escrita ara de cap per avall; 5) inexistent.
Altres:L'arrasament del llom posa ara al descobert les onze tires de pergamí que relligaven les tapes entre elles per dintre el llom i els quatre dobles nervis que relligaven el cos del volum. En el espais entre nervi i nervi, com a reforç del llom, hom hi havia
Coberta
Matèria:Ànima de fusta, coberta de pell gofrada.
Títols:Contratapa I, angle superior esquerre, de cap per avall, cota que rebé el ms., escrita a mà i en tinta, quan l'any 1936 va entrar a la BC: «Ms. 1608 Fol.».
Altres:400 x 290 x 80
Decoració de la coberta:Les dues tapes presenten dues menes de recobriments de pell, perquè, el més antic havent-se fet malbé a partir del llom, hom afegí a partir d'aquest una tira d'una altra pell que va de dalt a baix i mesura 115 mm. d'ample. El recobriment més antic presenta en les dues tapes la mateixa decoració: rectangle de doble cantó, amb cantoneres triangulars adornades amb el motiu que es repetirà en tots els dibuixos de la coberta: punt i llacet. Al centre, estrella de David amb creu al centre. Entre l'estrella central i els angles del rectangle interior, la mateixa creu de l'interior de l'estrella. En la tapa II, sobre l'estrella de David, restes de teixell de pell enganxat, amb restes d'inscripció: « mins | esucrist (¿)».
La pell que hom afegí a les cobertes en un segon moment és clavada a la post amb claus petits de bella cabota. Una sanefa amb orla emmarca dos rectangles amb les diagonals incises. Rectangles i diagonals són traçades amb el procediment de bordó i mitja canya.
Les tapes s'han desprès del llom precari i del cos del volum.
Altres elements:Tancadors: dos, dels quals només s'ha perdut el gafet de la segona cinta de cuiro. Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Massó 161
Martí 79
http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1527 ...
Bibliografia contextual:[Error: bib=5420 no existeix], 149-150.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:Les filigranes orienten entre 1430 i 1450. - estimada
Notes:El número del còdex és el que li donà J. Caresmar en dreçar el catàleg, tothora manuscrit, del fons de la Catedral, on, després de reunir el contingut temàtic del llibre, Caresmar diu: «Dividitur hoc opus in decem libros, et quisque in plura capita: scriptum est lingua Catalana qua utebatur seculo 14. Continet folia 245. Est manuscriptum in optimo papiro in fol. optime conservatum». Per tant, la degradació del manuscrit s'ha produït del segle XVIII ençà.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:) Folis [3]-[8], CXLVI-CLII, CLIV-[CCLVI], filigrana de la torre, semblant a la de Briquet 15865, datada a Prato el 1427, amb variants similars a Pistoia el 1430 i a Palerm sense data.
b) Folis I-CXLI i CLIII filigrana del carro de dues rodes, semblant a la Briquet 3528, datada justament a Perpinyà a el 1429, amb variants similars a Gènova entre 1429 i 1433, a Holanda entre 1430 i 1434, a Pisa entre 1431 i 1448, a Koblenz i Brusel·les el 1432, a Perpinyà els anys 1432-1437, a Forcalquier el 1433, a Anvers el 1434, a Palerm i a Fabriano el 1442, a Lucca els anys 1444-1452, a Udine el 1447, a Treviso el 1448, a Provença els anys 1448-1452, a Ginebra el 1449, a Pignerolo i a Barcelona el 1451, a Montpeller el 1452, i a Catània el 1453.
Foliació
Núm. total de folis:256
Núm. de guardes afegides:8 +
Notes:Els vuit primers folis no són numerats. Els altres porten una numeració coetània del manuscrit, en tinta i xifres romanes a l'angle superior dret del recto dels folis. El darrer foli és numerat en tinta i xifres aràbigues.
Dimensions
Alçada x base:395 x 280
Composició material
Plecs
Número:23
Notes:Al foli [1], en lletra de Caresmar, cota del manuscrit escrita a partir de l'espai de l'intercolumni: «Codex 21», repetit al fol IIr.
Entre el foli IV i el V, tres talons.
Entre el foli VII i el VIIII, un full en blanc avisa que falta el foli 8; el full és de l'Arxiu de la Catedral i porta data: «20 de març 1985».
El plec nº 16, corresponent als folis CLVII-CLXVI, presenta un espai en blanc en el seu darrer foli, CLXVIvb; a peu de columna la nota «nichil defficit», del mateix copista, avisa que l'espai en blanc no comporta pèrdua de text.
Plec 1
Tipus:4+2
Folis:[1] - [8]
Plec 2
Plec:Plec coix.
Tipus:4/3
Folis:1-7
Plec 3
Tipus:2+2
Folis:9-12
Reclam:forma
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:13-24
Reclam:reuelats
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:25-36
Reclam:no sen poria
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:37-48
Reclam:lin fa
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:49-60
Reclam:Johan la
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:61-72
Reclam:confessio
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:73-84
Reclam:fel xristia
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:85-96
Reclam:carn
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:97-108
Reclam:e apres
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:109-120
Reclam:la setena
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:121-132
Reclam:quel sant
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:133-144
Reclam:reposats
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:145-156
Reclam:tots [reclam en rúbrica.]
Plec 16
Tipus:5+2
Folis:157-166
Reclam:exclamatio
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:167-178
Reclam:tots aquells
Plec 18
Tipus:6+2
Folis:179-190
Reclam:saluaria
Plec 19
Tipus:6+2
Folis: febrer 1912
Reclam:summariament
Plec 20
Tipus:6+2
Folis:203-214
Reclam:-uotio
Plec 21
Tipus:6+2
Folis:215-226
Reclam:no solament
Plec 22
Tipus:6+2
Folis:227-238
Reclam:auar e
Plec 23
Plec:Plec coix.
Tipus:5/3
Folis:230[9]-246
Signatures:sí. Rastres mínims als folis XXXI, CXXII, CXXXVIII, CXLV, CXCIIII, CCVI, CCXXVIII.
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli LXr: 32 + 80 + 27 + 78 + 70 × 59 + 263 + 75.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:263 x 185
Número de ratlles:47-48
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en sec, molt tènue: >>>><<<<. En alguns folis el ratllat és a la mina de plom: 1111 2222. Primera línia escrita. 13. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5,8.

La taula numera tots els capítols amb continuïtat des del I al CCCC XLV. En el cos de l'obra els capítols no porten cap numeració.
Perforat:sí. Es veuen vuit perforacions rodones a prop dels talls, assenyalant les línies principals.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV m.
Especificacions:Escriptura de transició de les formes bastardes a les humanístiques, d'una mateixa mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Fol. [4]v, XIra-va, XVIIva, XXVIIva, XLVII-IIra, CXXIIIIrb-va, CLIIIIvb, CCLIra.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials de tractat o llibre blaves i vermelles, amb filigrana vermella i lila. Capitals blaves i vermelles amb tocs afiligranats. Rúbriques. Calderons blaus i vermells en els folis de taula. Subratllats en vermell els noms d'autoritats.
Marginalia:sí. Fol. [1]r, VIIrb, XVrb-XVIra, XXIra, XXIIIrb, XXVIvb, XXVIIrb-va, CXVIIva-b, CCXXXVra.

Història

Notes de possessors:Al verso del darrer foli, marge inferior esquerre, hi ha escrita en tinta la signatura que rebé el ms. en ésser ingressat a la BC el 1936: «Ms. 1608».
Estat de conservació:Coberta fatal. Primers i darrers folis molt fatigats. Talls en alguns folis. Els folis CX-CXXI escantonats del centre i de la part inferior. Algunes taques. Oxidació sensible, que el paper aguanta prou bé a causa de la seva qualitat excel·lent. Que el foli I hagi restat en blanc, possiblement és degut que el foli original fos defectuós o que hom desitjava una presentació més acurada del primer full, amb orla o altra possible decoració, i es deixés la realització per un altre copista.
Procedència:Catalunya.

ACB. Al foli 246vb, marge inferior, hi ha escrit en tinta marró molt esvaïda del s. XVII, un nom (podria haver estat un antic propietari?): «J. Bruixjosa».

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – [1]-246
Taula de capítols:Fol. [1]ra, inc. de la taula: «(rúbrica) Aci comença la taula del uolum de Vita Christi ordenat per lo molt reuerent mestre frare francesch eximeneç (fi de rúbrica.) Capitol primer qui mostra a qui se e (sic) endreça e per contemplatio de qui fon ordenat lo present libre...».
Fol. [8]ra. exp. de la taula: «... Com apres tot aço Ihesu Christ regnara sobre tots los elets speritualment e special e amorosa e imperial e general e patent senyoria Quina sera la manera del regnat del seyor (sic) | Deo gratias».
Fol. IIIrb, inc. de l'obra: «(rúbrica) Comença lo primer libre de uita Christi. Capitol primer declara que es predestinacio e com ihesu christ en quant deu no estech ne poch esser predestinat. Libre primer (fi de rúbrica). Lo Primer tractat donchs de aquest libre si ha a tractar de la predestinacio eternal del
nostre saluador e dels gran bens qui de aqui son seguits los quals los theolechs appellen obres de predestinacio. Per que per declaracio desta materia nota que segons que posa sent (rúbrica) agosti (fi de rúbrica) en lo libre appellat de la predestinacio dels sants per aquest nom predestinatio entenen comunament los sants doctors...».
Fol. 246ra, exp. de l'obra: «... infi nits e sobirans benifets quens ha fets ens fa continuament el suppliquem que per la sua merce nos faça plaents a si matex perdonant nos nostres peccats e donant nos aci la sua gratia e apres la sua gloria Amen. Aci es acabat lo seten tractat daquest deen libre de la uida de Ihesu christ e per conseguent (seq l expunct) tot lo present uolum de la uida de Ihesu christ | Deo gratias».
Pròlegs:Fol. I en blanc. Foli IIra, inc. del pròleg: «(initio mutilus) ... Ne uuyll escusar diu aquest doctor que noy haia alguns fantastichs e indiscrets homens qui axi com a ypocrits qui uolen guanyar fama e axi com a enganats per lo dyable qui a ells temptant los engana per alguns falsos tocaments e arrapaments que son mes enrabiaments o a uegades que ni ha que parlen enganats per lur mala e gran presumptio...»
Fol. IIIrb, exp. del pròleg: «... lo deen libre de aquest uolum conten breument set tractats. lo primer es de la resurreccio. lo primer es de la resurrectio (sic) del nostre saluador. lo segon tracta que feu los xl iorns apres la resurrectio. lo terç es de la sua ascensio al cel. lo quart com trames lo sant esperit. lo quint es (expunct com trames) del proces de la santa esgleya de la qual ell es constituit cap segons que diu sent pau ad efesios primo. lo sisen tracta del iuhy fi nal e de la pena dels dampnats. Lo seten ensenya com ell te la monarchia general e es gloria dels beneuuyrats e rey perpetual».
Catàlegs:J. Caresmar, Catalogus codicum seu Librorum Manuscriptorum qui in segregatis sanctae Ecclesiae Barchinonensis asservantur, ms. de l' ACB, Indices de Caresmar, I, I, fol. sense numerar; Massó i Torrents, Les obres, 161; Catàleg dels manuscrits catalans de la Biblioteca Capitular de Barcelona, dins «BBC», 1 (1914), 149-150; Martí, Eiximenis, 474; Oliveras, 7, n. 8; Josep Baucells i Reig, Documentación franciscana en el Archivo Capitular de Barcelona. II. Manuscritos, incunables e impresos del siglo XVI, dins «Archivo Ibero-Americano», XLII (1982), 168; BOOCT (1984) cnum 730; BITECA (1999-2004) manid 1527 cnum 730.