Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms435 (19 / juny / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 1791

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-07
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:1791
Signatura alternativa:P.5. (al v. de la coberta en una etiqueta. Lletra del XVII-XVIII)
Sigles usuals en la tradició:C (Massó, ed. OFE)
A (Annicchiarico)

Relligadura

Datació:s. XVII
Notes:III folis de guarda al principi i al final, amb filigrana moderna, d'una S i una P lligades per una línia inferior, que no hem sabut trobar repertoriada. Al foli de guarda inicial Iv, cap a l'angle superior esquerre, etiqueta rectangular de paper amb la cota actual del ms.: «Mss / 1971». Al foli de guarda final IIIv, probatio pennae amb tinta negra, en forma de gargot.
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell, color avellana més esvaït.
Títols:1) 3) 4) 5) i 6) amb una doble línia daurada sota i sobre cada nervi exterior; 2) entre les mateixes línies: «XIMENEZ | DEL CRESTIA | LIB. II»; 7) etiqueta amb la signatura actual: «Mss | 1791».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant sis nervis interns que formen set seccions a l'exterior del llom.
Coberta
Matèria:Ànima de cartró, recoberta de marroquí color avellana.
Títols:Contratapa I, dalt de tot, etiqueta enganxada amb la signatura antiga del manuscrit: «P. 5.» Contratapa II, dalt de tot i centrada, etiqueta plastificada de la BN, amb codi de barres.
Altres:428 x 285 x 60
Decoració de la coberta:Petita sanefa d'or als quatre cantons de les cobertes.
Altres elements:Capçalera i capçada dalt i baix. Ferro daurat a tots sis llavis. Cinta fina de color verd esvaït lligada a la capçada.

Història

Intervencions d'interès històric:f.clxiij: "Me conta una dona bona (chris)tiana, un gran susto tingue / Acostumave la dita sempre "

Bibliografia

Descripcions:BITECA - http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1506 ...
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-12

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Ms. homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV in. - estimada
Notes:El manuscrit és inacabat en la taula de capítols, perquè hom va ometre la indicació del foli on es troben. Al ms. hi ha diverses notes sobre sant Jeroni; a vegades sense venir a tomb en el text, perquè Eiximenis no el cita: Fol. XXXIIIva: «Axi ho diu sanct Hieronym scriuint ad Castricianum dicens: Magna ira est quando peccantibus non irascitur deus». Altres notes subratllen les cites que Eiximenis fa de textos de sant Jeroni: a) fol. LXXVIIva: «Jeronimus ad Eustochium»; b) fol. CXva: «ad Rufinum monacum». Tres cites en llatí de sant Jeroni que fa Eiximenis han estat millorades per l'anotador anònim, una al foli CXva, línies 15-16: «Semper aliquid boni (afegit al marge: operis) facito ut te dyabolus inueniat occupatum». L'altra és al foli CXVIvb, línies 20-28 on la línia cinquena (24) de la citació de la lletra de sant Jeroni a Repocià ha estat raspada i reescrita. La tercera és al foli CXXXXVIIIrb, línies 38-42, on un mot de la segona línia (39) de la citació ha estat corregit.
El ms. ha estat en un convent i ha estat anotat per un frare: a) fol. Vva: «Nota per als nouicis e als cahents en pollucio»; b) fol. VIrb: «Nota aci en aquests dos capitols si es setglar o religios»; c) fol. LIIrb: «Nota del frare que nos uolia leuar a matines»; d) fol. CXVIva: «Nota de femina», a propòsit d'un text de sant Ambrós, De officiis I, sobre la conveniència que els eclesiàstics no tinguin tracte amb dones; e) fol. CXXVIIva: «Nota aci per los religiosos hi eclesiastichs»; f) fol. CXXXVIIva: «Nota aci per als setglars».
Finalment, l'antiguitat de les filigranes demana una data primerenca per a la còpia d'aquest manuscrit. Tots els indicis apunten, doncs, cap a un cenobi on sant Jeroni fos una autoritat de primer ordre i on a la primeria del segle XV els monjos tinguessin en molt d'apreci mestre Francesc Eiximenis: Sant Jeroni de la Murtra.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Paper gruixut.

a) Folis III-XXXXVI, LXXXVI-CXXXX i CLX-CLXI del lleó rampant, semblant al de Briquet 10506, documentada a Montbrisson el 1388.
b) Folis XXXXVII-LXXXXV, del lleó rampant, semblant al de Briquet 10503, documentada a Avinyó l'any 1379.
c) Folis CXXXXIII-CLVI, de l'ocell, semblant al de Briquet 12080, documentada a Venècia l'any 1398; Piekosinski la troba en un manuscrit dels anys 1388-1389.
Foliació
Núm. total de folis:163
Núm. de guardes afegides:3+3 + 3
Notes:Foliació romana contínua des del foli III al foli CLXIII, coetània del ms., a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:410 x 280
Foli de referència:lxxxij / clxiij
Composició material
Plecs
Número:14
Notes:Al foli XXXXIXvb, el rubricador va ometre la rúbrica, suplerta en tinta negra per una mà de finals del segle XVI o principis del XVII, que també ha estampat alguna nota marginal.
Al foli LIXvb les línies 1-34 són enquadrades dins un rectangle escrit en tinta vermella. Al començament i al final del retangle hom ha escrit a banda i banda «uacat», donant entenent que aquell tros és superflu; en efecte, aquelles línies repeteixen les línies 14-47 de la columna precedent.
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:3-14
Reclam:capitol
Plec 2
Tipus:5+2
Folis:15-24
Reclam:laor
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:25-36
Reclam:mouen
Plec 4
Tipus:5+2
Folis:37-46
Reclam:Capitol LV
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:47-58
Reclam:sancts
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:59-70
Reclam:Nota aci
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:71-82
Reclam:lo menor
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:83-94
Reclam:-teniment
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:95-106
Reclam:malicia
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:107-118
Reclam:repetia
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:119-130
Reclam:animas
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:131-142
Reclam:-truits
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:143-154
Reclam:-ja a qualque grans
Plec 14
Plec:Plec coix.
Tipus:5/4
Folis:155-163
Signatures:sí. En queden algunes, pràcticament il·legibles, que no s'han tallat en relligar als ff. xxiiiir, lxxxiijr-lxxxvr, lxxxviijr, lxxxxvr-lxxxxviir, cviijr, cxxxir-cxxiiir, cxxvr . Al plec "l" (cxix-cxxiiij) es veuen senceres: "l j" a "l vj". I alguna cosa semblant a una foliació (paginació) de referència per a l'enquadernador als versos d'alguns folis.

Numeració de plecs alfanumèrica, molt castigada per la cisalla: rastres als folis XIX, XXIIII, XXXXI, XXXXIII, LIX-LXIII, LXXIII-LXXV, LXXXIII-LXXXVI, LXXXVIII, LXXXXV-LXXXXIX, CXIX-CXXIV, CXXXI-CXXXIII.
Reclams:sí. Rudimentaris en un cos més petit, centrats a sota de la caixa, o alineats a la dreta de la columna b.

Reclams horitzontals, centrats sota la caixa, llevats els dos dels plecs 9) i 10), que se situen sota el segon corondell.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli Xr: 27 + 85 ½ + 25 + 85 ½ + 60 × 48 + 270 + 90.

De la taula de capítols: 196 × 273, a dues columnes, de 34-38 línies. Impaginació del foli IIIIr: 25 + 86 + 25 + 85 + 60 × 45 + 273 + 87.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:270 x 196
Intercolumni:22
Número de ratlles:42-48
Foli de referència:xxv versoa / 50ra
Ratllat:sí. Punta seca. Forma un esquema de tipus 2x1 (dues columnes i un bloc de caixa) i el ratllat s'allarga pels espais en blanc fins al marge i es veu pràcticament a tots els folis. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 6,4 / 5,6.

Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222. Primera línia trepitjada o no escrita.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Al verso del foli CLXIII, darrer, una mà del s. XVIII ha escrit una relació que transcrivim en apèndix.
Especificacions:Escriptura gòtica librària. Canvi de tinta al foli 141r.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol XVIrb, XVIIra, XXIva, XXIIra, XXIIv, XXIVva, XXVIva, XXXva, LXXXvb, on s'afegeixen 9 línies a columna tirada, etc. Alguns fragments llargs són enquadrats i porten la nota «vacat»: f. LIXvb, f. CXXVIIra, f. CLIIIIra. La qual cosa significa que aquest ms. fou col·lacionat amb un altre on els paràgrafs ací enquadrats eren regulars.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Capitals vermelles, rúbriques, calderons vermells, lletres majúscules a l'interior dels paràgrafs amb tocs de groc. Textos llatins subratllats en vermell.
Marginalia:sí. Moltes notes marginals de diverses mans i èpoques, signes de nota, alguna manícula. Al foli XXVIIIv, marge inferior, nota filògica, de mà moderna, als mots «que amuides trobaras», del capítol XXIX: «† que amvides: id est, â penes, eo, nunca trobaras». La mateixa mà escriu en tinta negra la rúbrica del capítol LX: «Capitol LX Per que deu dona sperit de prophecia als mals homens».

Història

Segells:Timbres de la BNM als folis IIIr, XIr, CLXIIIrb i vb.
Notes de possessors:La signatura antiga «P. 5» de la contratapa I es repeteix, escrita en tinta, a l'angle superior esquerre del foli IIIr.
Estat de conservació:Bo. Els folis VII i X són tallats i no solidaris. Els folis VIII i IX, que són el centre del plec, estan enganxats amb un taló. Els folis LXX i LXXI han estat reforçats en el marge inferior per una tira de paper. El foli CXXXXIIII té una trencadura que fou adobada enganxant un tros de pell al damunt. El darrer foli també té un gran estrip, adobat amb paper japonès.
Procedència:Catalunya, tal com delata el fragment esmentat suara.

Sant Jeroni de la Murtra. Formava part de la Biblioteca Reial a principis del segle XVIII.

Apèndix: al foli CXLIIIv, escrita en lletra de finals del s. XVI o principis del XVII, hom llegeix la nota següent: «Me conta una dona bona christiana vn gran susto tingue. Acostumave la dita sempre que sabia la mort de algun difunt ó difunta, resar vna salve y vn pare nostre y Ave Maria per aquelles animas; sabe auian mort al N. A. D.: feu sa deuocio y al començarla se li vnpli tot lo aposento de vna flamarada de foc que casi queda desmaÿada, y tornant algo ab si fugí; hec mihi dicta recitavit, deus scit quod non mentior; si illa michi mendacia retulit, non convenio, nec particeps sum in mendacio. [ratllat:] Hay, femines».

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià – III-CLXIII
Taula de capítols:Ib., inc. de la taula de capítols: «Lo primer capitol posa com deus ha posat lom en aquest mon per traballar per tall que aconseguescha sa gracia e gloria en...». Fol. VIIra, exp. de la taula: «Lo CCXXXIX capitol qui posa sumariament tot ço quis conten en aquest segon libre».
Pròlegs:Fol. IIIra, inc. del pròleg: «(rúbrica) Prolech sobre lo segon libre del christia qui tracte de temptacio segons la forma quis conten en les Rubriques seguents (fi de rúbrica). Temptacio es als elets purgacion de lurs peccats creximent de grans merits e escala per apuiar al cel ... Deus açi primerament notar e veura tot lo proçes en general daquest libre qui largament tracta la materia de temptacio e de les coses pertanyents a ella segons que mostren les rubriques seguents».
Íncipit:Fol. VIIIra., inc. del tractat (rúbrica:) «Capitol primer daquest present libre qui posa com Deus ha posat lom en aquest mon per batayllar, e per hauer uictoria de sos enemichs per tal que aconseguescha merit e gloria (fi de rúbrica). Proceent donchs al primer punt principal ab la gracia e ajuda del nostro Reuerent cap e patro Jhesu Christ, Deus açi notar primerament que la
sobirana sauiesa...».
Èxplicit:Fol. CLXIIIrb, exp. del tractat: «E aquest pus prop seguent libre sera appallat lo terç segons lorde a ell dat en lo començament del primer. E aqui ueurem larguament que es colpa e peccat e uici e ses circumstancias començant a tractar aqui primerament que es mal».
Bibliografia:Massó i Torrents, Manuscrits catalans, 101, XV; Les obres, 11; Martí, Eiximenis, 455; Martí, Notes descriptives, 357; Domínguez Bordona, 29; IGMBN, V, 202; Castro, 101, nº 92; BOOCT (1984) cnum 709; BITECA (1991-2001) manid 1506.