Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms448 (14 / agost / 2022)

París - Bibliothèque nationale de France - Manuscrits: Esp. - 225

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2021-12-26
Bases de dades:Cançoners, Translat
Descripció
Autor:Sadurní Martí, Ivan Vera
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:París
Institució:Bibliothèque nationale de France
Fons:Manuscrits: Esp.
Signatura:225
Sigles usuals en la tradició:J — Cançoner d'obres enamorades

Bibliografia

Bibliografia contextual:Manid 1322
Reproduccions fotogràfiques:http:/​/​gallica.bnf.fr/​ark:/​12148/​btv1b8452205t

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:ayerbe
Datació:post 1461 - estimada
Notes:F 1r rúbrica general del cançoner, que ocupa 4 línies amb lletra gòtica librària de cos gran: "Cançoner de obres ena | morades · e · segueix se | primer la gloria da | mor de fra rocaberti"

Datació segons Torró (2009: 30).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Notes:El cançoner presenta un primer bloc de fulls numerats amb lletres majúscules (A-T) per una mà posterior, que inclou diverses peces i la taula antiga del cançoner. El cançoner pròpiament dit ve numerat antigament, amb xifres romanes (que transformem en aràbigues), de l'1 al 245.

El cançoner (i el seu programa decoratiu) comença pròpiament amb la Glòria d'amor de Bernat Hug de Rocabertí, al f. 1, després del bloc de folis A-T.

Impaginació

Disposició del text:vers
Quantes columnes:1

Descripció interna

1. Ferran I el d'Antequera, Privilegi de la gaia ciència – Ar-Bv
Rúbriques:Ar Privilegi d(e)la gaia s(ien)cia
Observacions:Ar Inicial decorada amb motius vegetals
2. Joan Fogassot, Ab gemecs grans, plors e sospirs mortals – Er-Iv
Rúbriques:5r + Ih(esu)s+
5r Romanç fet per Johan fogassot notari sobre la preso | o detencio del illustrissimo Senyor don Karles princep | de Viana e Primogenit Darago etc. lo qual fou fet en | la vila de Bruxelles del Ducat de Barbant en lo mes | de ffabrer any Mil CCCCLX·Hu
3. Joan Fogassot, Infinits mals divisió ens aporta – Iv-Jv
Rúbriques:Obra feta per lo dit Johan fogassot sobre | la liberacio del dit Senyor Primogenit (Iv )
4. Guillem Gibert, Ab dolor gran e fora de mesura – Kr-Lr
Rúbriques:Complant fet p(er) Guillem gibert en la Ciutat | de Barc(elo)na sobre la mort del primogenit Darago | don Carles {obra encadenada solta [sic]} (Kr )
Observacions:Al final de la peça s'hi llegeix una nota, de la mateixa mà i seguint la mateixa impaginació del poema: "A xxiij de Satembre {festa d(e) sancta tecla} Any MCCCCLXJ | rete la a(n)i(m)a adeu om(n)ipotent lo p(ri)ncep | don carles de gl(ori)osa memoria en | lo palau {real} dela Ciutat de Barc(elo)na".
5. Taula del cançoner J – Mr-Pv
Rúbriques:Mr Taula del present cançoner damor
Observacions:És la taula antiga.
Mr Gran inicial profusament decorada amb motius vegetals
6. Pero Martines, Oh banc segur, en qui lo preu se paga – Qv-Rv
7. Pero Martines, Al rei Jesús donada la sentença – Sr-Tv
8. Bernat Hug de Rocabertí, De tot delit privat e de 'lagria – 1r-24v
Pròlegs:Inclou el pròleg en prosa (1r-2v) i a 3r comença el vers, que s'allarga fins a 24v.
Íncipit:Pròleg 1r: "A(12) uosaltres(4) | jouens en la memoria dels q(ua)ls"

Text 3r: "D(10)e tot delit priuat e delagria | Ple de tristor enuig e pençament"
Rúbriques:A la part superior del foli 1r, en vermell, una rúbrica de grans dimensions indica: "Cançoner de obres ena| morades e segueix se | primer la gloria da| mor de fra rocaberti". Segueix una inicial de 12 línies decorada profusament amb motius vegetals i animals. Al llarg de la peça hi ha diverses inicials menors, algunes decorades amb motius vegetals
9. Ausiàs March, Qui és aquell qui en Amor contemple – 25r-26r
Rúbriques:25r Mossen auzias march
10. Ausiàs March, Si Déu del cors la mia arma sostrau – 26r-26v
Rúbriques:26r Mossen auzias march
11. Ausiàs March, Junt és lo temps que mon goig és complit – 27r-27v
Rúbriques:27r Mossen auzias march
12. Ausiàs March, Malventurós no deu cercar ventura – 27v-28r
Rúbriques:27v Mossen auzias march
13. Ausiàs March, Quins tan segurs consells vas encercant – 28r-28v
Rúbriques:28r Altra | Mossen auzias march
14. Ausiàs March, Amor se dol com breument jo no muir – 29r-29v
Rúbriques:29r Mossen auzias march
15. Ausiàs March, Entre Amor só portat e Fortuna – 29v-33r
Rúbriques:29v Altra | Moss(en) auzias march
16. Jaume March menor, Dos són los alts, segons lo meu parer – 33r-33v
Rúbriques:33r Moss(en) jaucme march
17. Ausiàs March, Aquesta és perdurable dolor – 34r-35r
Rúbriques:34r Moss(en) auzias march
18. Ausiàs March, Per lo camí de mort he cercat vida – 35v-36v
Rúbriques:35v Moss(en) auzias march
19. Ausiàs March, La gran dolor que llengua no pot dir – 36v-37r
Rúbriques:36v Moss(en) auzias march
20. Ausiàs March, Si per null temps creguí ser amador – 37r-38r
Rúbriques:37r Moss(en) auzias march
21. Ausiàs March, Què val delit, puix no és conegut – 38r-39r
Rúbriques:38r25r Moss(en) auzias march
22. Ausiàs March, Puis me trob sol en amor, a mi sembla – 39v-41r
Rúbriques:39v Moss(en) auzias march
Observacions:Al f. 42rv la mateixa mà ha afegit als marges 6 cobles alternatives, indicades b, c, d, e, f, g.
23. Ausiàs March, Aquelles mans que jamés perdonaren – 41v-43v
Rúbriques:41v Moss(en) auzias march
24. Jaume March menor, Un sobrespler m'és vengut per lo veure – 44r-44v
Rúbriques:44r Moss(en) iacme march
25. Ausiàs March, Los ignorants Amor e sos exemples – 44v-46r
Rúbriques:44v Moss(en) auzias march | Estrampa
26. Ausiàs March, Per molt amar ma vida és en dubte – 46r-46v
Rúbriques:46r Moss(en) auzias march
27. Ausiàs March, Qui, sino foll, demana si m'enyor – 47r-47v
Rúbriques:47r Moss(en) auzias march
Observacions:Al f. 47v la tornada està afegira al marge per la mateixa mà.
28. Ausiàs March, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra – 47v
Rúbriques:47v Mossen auzias march
29. Lluís de Vila-rasa, Sobresdamor m'ha tret de llibertat – 48r
Consistència:fragmentària
Consistència:FALSA ATRIBUCIÓ
Rúbriques:48r Moss(en) auzias march
30. Jaume March menor, Las, treballat e fora de mesura – 48r-48v
Rúbriques:48r Mossen jacme march
31. Ausiàs March, Així com cell qui en lo somni es delita – 49r-49v
Rúbriques:49r Mossen auzias march ma feta | croada e capcaudada
32. Ausiàs March, Pren m'enaixí com al patró que en platja – 49v-50r
Rúbriques:49v Auzias march croada e capcaudada
33. Ausiàs March, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra – 50v
Observacions:Comença de manera abrupta i sense rúbrica
34. Ausiàs March, Així com cell qui desija vianda – 50v-51v
Rúbriques:50v Auzias march croada capcaudada
35. Ausiàs March, Tant he amat, que mon grosser enginy – 51v-52r
Rúbriques:51v Auzias march croada capcaudada
Observacions:Abans de la primera cobla una altra mà ha afegit "·24·".
36. Ausiàs March, Molt he tardat en descobrir ma falta – 52v-53r
Rúbriques:52v Mossen Auzias march
Observacions:Abans de la primera cobla una altra mà ha afegit "·25·".
37. Ausiàs March, Si com rictat no porta béns ab si – 53r-54r
Rúbriques:53r Mossen Auzias march
Observacions:Abans de la primera cobla una altra mà ha afegit "·26·".
38. Ausiàs March, Qui serà aquell del món superior – 54v-55v
Rúbriques:54v Moss(en) auzias march
Observacions:Abans de la primera cobla una altra mà ha afegit "·27·".
39. Pere Torroella, Delit no em ve per dir ma gran tristura – 56r
Rúbriques:56r Complanta
40. Pere Torroella, Per tres mitjans son poder habilita – 56r
Rúbriques:56r Sparça de p(ere) torroella
41. Pere Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura – 56v
Rúbriques:56v Conort e notifficacio d(e)la | mort d(e)la senyora
42. Anònim, Ivó, car fill, contínuu per tu plor – 57r
Rúbriques:57r Complanta | d(e)la mort
43. Pere Torroella, Callen aquells qui, abcegats per amor – 57v
Consistència:fragmentària
Rúbriques:57v Lahors de p(ere)| torroella
44. Figueres, Enteniment, saber ne fantesia – 58r-58v
Rúbriques:58r Ffigueres | Lahors de sa | senyora
45. Figueres, Temps ha que visch peccant sens penedir – 59r
Rúbriques:59r Obra de figueras | ab la sua oracio
46. Figueres, Subiran Deu [e] creador – 59v-60r
Rúbriques:59v La oracio
47. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus dau raho a mi, de mal perlar – 61r-61v
Rúbriques:61r Maldits en cobles | masdovelles
48. Joan Berenguer de Masdovelles, Ara conech sso que no conexia – 61v-62r
Rúbriques:61v Lo dit masdovelles
49. Joan Berenguer de Masdovelles, Enuig mostrau haver que us vulla bé – 62v-63r
Rúbriques:62v Lo dit masdovelles
50. Joan Berenguer de Masdovelles, Per que·m digues que, sens vostre voler – 63r-63v
Rúbriques:63r Lo dit masdovelles
51. Joan Berenguer de Masdovelles, Un jorn, mirant, així com fer solia – 64r-64v
Rúbriques:64r Complants p(er) departiments masdovelles
52. Joan Berenguer de Masdovelles, Sert es a tots c'amor es cosa pura – 64v-65r
Rúbriques:64v Lohament masdovelles
53. Joan Berenguer de Masdovelles, Si prest no em val vostra gran gentilesa – 65v-66r
Rúbriques:65v Masdovelles
54. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus per amar he de morir – 66r-66v
55. Joan Berenguer de Masdovelles, Ja que lo temps no es vui tal com solia – 66v-67r
56. Joan Berenguer de Masdovelles, En lloc molt alt de terra plana mir – 67v-68r
57. Joan Berenguer de Masdovelles, Yeu vull ez am la plus bella que·s mir – 58r-58v
58. Joan Berenguer de Masdovelles, Eras, pus sui si fort enamorats – 69r-69v
59. Joan Berenguer de Masdovelles, No crec prengués ab major paciença – 69v-70r
60. Joan Berenguer de Masdovelles, De vos, Amor, no pusch ges null be dir – 70v-71r
Observacions:71r Inclou una "Endreça als mantenidors"
61. Joan Berenguer de Masdovelles, Bé saps, Amor, que volentat havia – 71r-75r
Rúbriques:71r Debat de moss(en) masdovelles ab amor | parla p(ri)mer lo dit masdovelles
62. Joan Berenguer de Masdovelles, Anuig me te insesantment llunyat – 75r-75v
Rúbriques:75r Joha(n) bere(n)guer de masdovelles
63. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus no em feu bé, ne fer no el me voleu – 76r-76v
64. Joan Berenguer de Masdovelles, Ço que no vol ma dispossissio – 76v-77v
65. Francesc Martí Gralla, Mossèn Joan, segons openió – 77v-78v
Rúbriques:77v Resposta feta ala prop dita obra per mossen Marti gralla
66. Joan Berenguer de Masdovelles, Mossèn Francesc, lo noïble agulló – 78v-79v
Rúbriques:78v Resposta feta p(er) lo dit masdovelles
67. Joan Berenguer de Masdovelles, Despuix partí de vós, ma bella aimia – 79v-80v
Rúbriques:79v Altra masdovelles
68. Joan Berenguer de Masdovelles, Destretz d'amor, ab cuytat enament – 80v-81v
69. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus que sabi que a vostra senyoria – 81v-82r
Rúbriques:81v Altra feta p(er) lo dit masdovelles
70. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus vei que us plau per vós vaja rodant – 82r-82v
71. Joan Berenguer de Masdovelles, Tant hai sofert, que plus avant sofrir – 83r-83v
72. Joan Berenguer de Masdovelles, Morir me cuit de dol e gran faunia – 83v-84r
73. Joan Berenguer de Masdovelles, Si james pusch del tot aconseguir – 84v-85r
74. Joan Berenguer de Masdovelles, Quan me ssove d'aquell jorn que parti – 85r-85v
75. Joan Berenguer de Masdovelles, Anuig trop gran en la festa que feu – 86r-86v
76. Joan Berenguer de Masdovelles, Perdut he pler, deport, solas he riure – 86v-87r
77. Joan Berenguer de Masdovelles, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda – 87v-88r
78. Joan Berenguer de Masdovelles, Vos no sentiu sso que sentir deuria – 88v-89r
79. [Error: obra=0 no existeix] – 89r-89v
80. Joan Berenguer de Masdovelles, Elianor, per tant com fos m'aimia – 89v-90r
81. Joan Berenguer de Masdovelles, Jamés haguí d'Amor tal sentiment – 90v-91r
82. Joan Berenguer de Masdovelles, No em clam d'Amor, ab tot que molts turments – 91r-91v
83. Joan Berenguer de Masdovelles, A vós, qui sou de complida bellesa – 92r-92v
Rúbriques:92r Altra obra feta p(er) lo dit Johan berenguer de masdovelles en lehors dela m(ar)quesa doriifany
84. Joan Berenguer de Masdovelles, Dins un gran prat, a totes parts a caire – 92v-93v
85. Arnau March, Presumptuós cors, ple de vanitats – 93v-94v
Rúbriques:93v Canço damor tençonada feta per moss Arnau march e hay sentensia donada per ell mateix la qual no es aci p(er) manament d(e)la senyora Reyna dona margarida a ell fet
86. Lluís de Vila-rasa, Per ben amar jo pas lo darrer dan – 94v-95r
Rúbriques:94v Luys de vilarasa
87. Bernat Serra, Pus so destret no·m tenguats a follia – 95v-96r
Rúbriques:95v Mossen b(er)n(a)t serra
88. Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amics, de béns e de senyor – 96r-96v
Rúbriques:96r Mossen Jordi
89. Jordi de Sant Jordi, Un cors gentil m'ha tant enamorat – 97r-97v
90. Jordi de Sant Jordi, Ajustat vei d'Amor tot lo poder – 97v-98v
Rúbriques:97v Setge damor fet p(er) mossen Jordi
91. Jordi de Sant Jordi, Enyorament, enuig, dol e desir – 98v-99v
Rúbriques:98v Mossen Jordi
92. Lluís de Vila-rasa, L'enuig és meu e vostre el dan – 99v
Rúbriques:99v Vilarasa
93. Francí Guerau, E qui pora, donzella virtuosa – 100r-100v
Rúbriques:100r Obra feta per ffransi guerau p(er) lehor d(e)la nobla dona Leonor de Cardona
94. Francí Guerau, Si co·l malalt quant la febre·l combat – 100v-101r
Rúbriques:100v Altra feta p(er) lo dit ffransi guerau
95. Francí Guerau, Un gran enuig dins mon cor sent causar – 101v-102r
96. Jordi de Sant Jordi, Sovint sospir, dona, per vós, de lluny – 102r-102v
Rúbriques:102r Comiat de mossen Jordi
97. Francí Guerau, Bellesa gran vostre cors illumina – 103r
Rúbriques:103r Cobles Sparças
98. Joan Berenguer de Masdovelles, Poderós Déu e hom incomprensible – 103r
Rúbriques:103r Cobla sparça feta p(er) moss(en) iohan berenguer de masdovelles
99. Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pensa molt saber – 103v
Rúbriques:103v Altra cobla sparça feta per en .p. iohan de masdovelles
100. Pere Joan de Masdovelles, L'home d'honor qui trenca sa paraula – 103v
Rúbriques:103v Altra sparça feta p(er) lo dit .p. iohan de masdovelles
101. Jaume March, Sus en lo mig d'una costa – 103v-104r
Rúbriques:103v Cobla equivocada feta p(er) mossen Jac(me) march a mossen .p. march
102. Pere March, Blanxa i bella n'és la costa – 104r
Rúbriques:104r Resposta feta p(er) mossen .p. march a mossen Jac(me) march
103. Joan de Vilagut, Certes dic, pus que la millor – 104v
Rúbriques:104v Altra sparça feta p(er) fra vilagut
104. Joan Berenguer de Masdovelles, Car fort teniu, dona, virtut sens frau – 104v
Rúbriques:104v Altra masdovelles
105. Joan Berenguer de Masdovelles, Mossèn Guerau, pus lo temps és vengut – 104v
Rúbriques:104v Altra feta p(er) lo dit masdovelles quant fon novi moss(en) Guerau de S(er)vello
106. Joan Berenguer de Masdovelles, Qui perd lo temps detràs ço que no val – 105r
Rúbriques:105r Altre sparça feta p(er) ell mateix e tramesa a son frare en .p. ioha(n) de masdovelles
107. Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal – 105r
Rúbriques:105r Resposta
108. Joan Berenguer de Masdovelles, Entès haveu tan bé lo general – 105r
Rúbriques:105r Replicacio
109. Joan Berenguer de Masdovelles, Qui de mi us dix que fos enamorat – 105r
Rúbriques:105r Altra
110. Joan Berenguer de Masdovelles, L'enamorat que en temps antic amava – 105v
Rúbriques:105v Altre sparça
111. Joan Berenguer de Masdovelles, Encalçant fuig del que atènyer volria – 105v
Rúbriques:105v Altre
112. Joan Berenguer de Masdovelles, Tres enuigs tinc, qui em fan pensiu estar – 105v
113. Joan Berenguer de Masdovelles, Sostenir pot dona, secretament – 106r
114. Joan Berenguer de Masdovelles, De ben servir no són las ni cansat – 106r
115. Joan Berenguer de Masdovelles, Despuix partí de vós, ma bella aimia – 106r
116. Joan Berenguer de Masdovelles, Ja volgués Déu que posqués abstenir – 106r
Íncipit:I(x8)a volgues deu e pusques abstenir | Vnoraliorn mos vlls amon voler
Rúbriques:106r "Altre"
117. Joan Berenguer de Masdovelles, Pobre de joi e malestruc d'aimia – 106v
118. Joan Berenguer de Masdovelles, A mi mateix cové que diga: «Fora» – 106v
119. Joan Berenguer de Masdovelles, Ai las, catiu!, bé fonc maleït lo dia – 106v
Íncipit:E(x6)las catiu be fonch maleyt lo dia | Que mon partir volgui exequtar
Rúbriques:106v Altre
120. Joan Berenguer de Masdovelles, Dona del món no em pot gens enganyar – 107r
121. Joan Berenguer de Masdovelles, Anar-me'n vull. Per ço prenc comiat – 107r
122. Joan Berenguer de Masdovelles, Tu·m fas partir, per qui jo romendria – 107r
123. Bertomeu, En lo món trop molts hòmens ralladors – 107v
Rúbriques:107v Altre de ber(t)homeu d(e) moss(en) corella
124. Bertomeu, Enamorats de sentiment grosser – 107v
Rúbriques:107v Altre ell mateix
125. Bertomeu, No està bon seny a home qui molt fia – 107v
Rúbriques:107v Altre
126. Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona amistat – 107v
127. Lluís de Requesens, Nunca diré qui és la que jo am – 108r
128. Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal lloc – 108r
129. Anonimi (RIALC), Pus que d'amar vós fets merxanderia – 108r
130. Anonimi (RIALC), La mia amor, pus no us puc dar entendre – 108v
131. Lluís de Requesens, No vull anar en lloc on dones sien – 108v
Rúbriques:108v Altre luýs d(e) requesens
132. Antoni Vallmanya, Pus que tots jorns no cessats fer gabella – 109r
Rúbriques:109r Altra vallmanya
133. Antoni Vallmanya, Vostres viltats me foren manifestes – 109r
Rúbriques:109r Altre vallmanya
134. Francí Guerau, De mi us recort, senyora, mia vida – 109r
Rúbriques:109r Altra ffran(ci) guerau
135. Francí Guerau, Cert, com no us veig, senyora de mon cor – 109v
136. Francí Guerau, Un gran espant de tots espants major – 109v
137. Jordi de Sant Jordi, D'haver lo nom e lo dret tall d'aimia – 110r-110v
Rúbriques:110r Mossen Jordi
138. Jordi de Sant Jordi, Ara ojats, domnas, que us fau sauber – 110v-111v
139. Pere de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir – 111v-112r
Rúbriques:111v Mossen .p. de queralt cavaller
140. Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprenc e desaprenc ensemps – 112v-113r
Rúbriques:112v Mossen Jordi de sant Jordi
141. Ramon de Cardona, Lo vostre sguart ences l'autrir greu flama – 113r-113v
Rúbriques:113r Mossen Ramon de cardona p(re)vere
142. Ramon de Cardona, Amant amor, d'amor suy ben amats – 114r-115r
143. Blai Sesolles, Per a totstemps hay cremat l'inventari – 115r-116r
Rúbriques:115r Desaximent e comiat damor fet per blay seselles
144. Pau de Benviure, Domna gentil, vós m'enculpats a tort – 116r-116v
Rúbriques:116r Pau de bellviure
Observacions:Inicial "D" conformada per un drac arraulit
145. Pere Torroella, Qui volrà veure un pobre estat – 117r-119r
Consistència:fragmentària
Consistència:manquen els vv. 94 i 103 (?COMPROVAR)
Rúbriques:117r Lay de pere torroella
146. Pere Torroella, Enamorats, los qui per ben amar – 119v-120v
Rúbriques:119v Altre lay de pere torroella
147. Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemic de jovent – 121r-123r
Rúbriques:121r Los enuigs de mossen Jordi
148. Martí Garcia, Temps és que sospir e que plor – 123r-123v
Rúbriques:123r Lay de marti garcia
149. Dionís Guiot, Reys magniffichs, trop me par causa folla – 124r-125r
Rúbriques:124r Obra figurativa ab rims estrams | en lahor del Rey feta p(er) en dionis | guiot notari de valencia
150. Pere March, Jo em meravell com no es ve qui ulls ha – 125r-126r
Rúbriques:125r Mossen .p. march
151. Pere March, Al punt que hom naix comença de morir – 126r-127r
152. Pere March, Cest qui ço fai d'on li deu seguir dan – 127v-128r
153. Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals – 128r-128v
Rúbriques:128r Mossen Jacme march | cobles de fortuna
154. Blai Sesolles, Dona gentil e d'excel·lent natura – 129r-129v
Rúbriques:129r Blay çasselles obra encadenada
155. Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal lloc – 129v-130r
Rúbriques:129v Altra obra feta p(er) mos(sen) iordi de sa(n)t iordi | vnjçonant aperiada la meytat
130r Tornada
156. Pere Despuig, Pus que bondat ne és abtesa – 130v-131r
Rúbriques:130v Moss(en) .p. d(e)zpuig cavaller | sirventesch
157. Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir – 131r-132v
Rúbriques:131r Debat del cor ab lo cors tot encadenat | e vnjçonant fet per en pestrana
158. Pere Tresfort, Gran càrrec han hui tuit l'hom de paratge – 132v-133r
Rúbriques:132v Trasfort notarj vnjçonant | croada
159. Pere Joan de Masdovelles, Dona d'honor qui viure vol honesta – 133v-134r
Rúbriques:133v .p. Johan de masdovelles vnjçonant | mjg croada e mig encadenada
160. Pere Joan de Masdovelles, Temps és estat que m'anaveu pastar – 134r-134v
Rúbriques:134r Maldit fet per lo dit .p. ioha(n) de mas | dovelles ab pauzes tornades vnjço | nant mjg croada e mig encadenada
161. Pere Joan de Masdovelles, Lliurada us sou a mi no per amor – 135r-135v
Rúbriques:135r Maldit fet p(er) lo dit .p. iohan de mas | dovelles vnjçonant mig croat e mig encadenat
162. Joan Rocafort, Enamorat no fou més de Isolda – 135v-136r
Rúbriques:135v Johan roquafort solta e croada
163. Joan Rocafort, Tots mos delits e pensa ten joyosa – 136v-136bisr
Rúbriques:136v Depertime(n)t fet per | solt e encadenat
164. Antoni Vallmanya, Mort me donau, senyora, vida mia – 136bisr
Rúbriques:136bisr Vallmanya esparça
165. Lluís de Vila-rasa, Començ de cas me porta pensament – 136bisv
Rúbriques:136bisv Lujs de vilarasa les .v. balades | La p(ri)mera ab rims vnjconants | e crohats ab vn retronx | La primera
166. Lluís de Vila-rasa, Sobresdamor m'ha tret de llibertat – 137r
Rúbriques:137r La segona balada ab rjms | tots vniçonants quatre | bordons crohats dos estra(m)ps | e dos derrers appariats | e ab vn retronx
167. Lluís de Vila-rasa, No és pus amor sinó ço que jo sent – 137v
Rúbriques:137v Terça balada vnjçonant ab | rims crohats dos biochs dos | bordons estra(m)ps e vn retronx
168. Lluís de Vila-rasa, Sí com l'hom flac qui en brega no és estat – 138r
Rúbriques:138r Quarta balada tota vnjçona(n)t | ab rims crohats e ab retronx
169. Lluís de Vila-rasa, Com l'hom posat en l'extrem de la mort – 138v
Rúbriques:138v Quinta balada ab cobles soltes | e ab rims crohats ab vn retronx
170. Antoni Vallmanya, Tots los delits d'Amor veig lluny de mi – 139r-139v
Rúbriques:139r Anthonj vallma(n)ya notarj | capcaudada ab rjms crohats
171. Gabriel Ferruç, Reina de prets, doctrina dels saubents – 139v-140v
Rúbriques:139v Gabriel ferruix req(ue)sta damor | ab rims cro(a)ts e encadenats ab | ampelt e bioch tot solt e capfinjt
172. Joan Fogassot, Rei virtuós, senyor d'insigne terra – 140v-141v
Rúbriques:140v Johan fogaçot notarj en lahors | d(e)la venguda d(e)l rey solta ab rjms | crohats e vn perdut
173. Antoni Vallmanya, Només en vós, virtut havets estrema – 141v-142r
Rúbriques:141v Anthonj vallma(n)ya notarj en lahor | de vna monga qui seruaue leyaltat | al seu enamorat ab rims solts e croats | vallmanya
174. Francesc Navarro, Veig ço que·m plau e pas dolor estrema – 142v
Rúbriques:142v Moss(en) nauarro | Estrampa
175. Pere Torroella, No m'ajut Déu si vós no m'ajudau – 143r
Íncipit:Nom aiut deu | si vos nom aiudau
Èxplicit:Que Jo vaig sech | hon vostramor me guia
Rúbriques:143r Pere torroella
176. Pere Torroella, No sent, ne veig, ne oig, ne conec res – 143v
Íncipit:No sent ne veig | ne hoig ne conech res
Rúbriques:143v Pere torroella
177. Pere Torroella, Ara pots fer, Amor, tes voluntats – 144r-144v
Íncipit:Ara pots fer | amor tes voluntats
Rúbriques:144r Pere torroella
178. Pere Torroella, Oh passió, qui sens poder has força – 144v-155r
179. Francesc Ferrer, Qui bé serveix lleixau, que grat ne ten – 145r-145v
Rúbriques:145r Ffrancesch ferrer
180. Francesc Ferrer, De fi en fi, vos am tan finament – 145v-146r
181. Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida – 146r-146v
182. Martí Garcia, De ferm en ferm sui lligat ab la ferma – 147r-147v
Rúbriques:147r Marti garcia
181. Martí Garcia, Despuis que só presoner de fortuna – 147v-148r
182. Ramon Boter, Si com Adam per dona fon vençut – 148v
Rúbriques:148v Ramon boter
183. Ramon Boter, Pus en lo mon sou feta singular – 149rv
184. Ramon Boter, Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa – 149v-150v
185. Ausiàs March, Sí co·l malalt, qui llong temps ha que jau – 150v
Rúbriques:150v Sparça de moss(en) auzias march
186. Ramon Boter, Tant com lo sel la terra environa – 151rv
Rúbriques:151r Ramon boter
187. Ramon Boter, Prenent lo tot per la pus simpla part – 151v-152r
188. Ramon Boter, Quina dolor sera 'gual ab la mia – 152rv
189. Ramon Boter, O mort cruel, mostra ta gran potença – 153rv
190. Pere Torroella, Jo só partit e partint me partia – 153v-154r
Rúbriques:153v Pere torroella
191. Antoni Vallmanya, Qual mils de mi en tal ira cayguda – 154r-156r
Rúbriques:154r Altra obra de grat e de ingrat feta per Nanthonj Vallmanya notari per amor de una senyora monga ala q(ua)l son enamorat era stat desconaxe(n)t ab rims solts / e encadenats | vallmanya
192. Antoni Vallmanya, Per lo que veig de vós tot me reprenc – 156r
Rúbriques:156r Sparça
193. Antoni Vallmanya, Qual un de tants dir porà que ell no senta – 156v-157v
Rúbriques:156v Altra obra feta contra fortuna aduersa p(er) lo dit vallmanya
194. Ausiàs March, Quan plau a Déu que la fusta peresqua – 157v
Rúbriques:157v Sparça
195. Ferran d'Ayerbe, Tal indispost qual só, novell e tendre – 158rv
Rúbriques:158r Altra obra contra fortuna aduersa feta p(er) mestre ferrando metge
196. Francesc Ferrer, Lo conhort – 159r-160r
Rúbriques:159r Lo conort de francesch farrer
197. Berenguer de Vilaragut, A Dieu prey me fira l'am – 160rv
Rúbriques:160r Moss(en) b(ere)ng(uer) de vilaragut
198. Gilabert de Pròixida, Trasit m'avets, dona desconaxent – 160v
Rúbriques:160v Moss(en) proxida
290. Jaume Escrivà, Amor, Amor, quisvulla us don lausor – 160v-161r
Rúbriques:160v Moss(en) Jac(me) Scriva
291. Jordi de Sant Jordi, Pus que tan bé sabets de cambiar – 161r
Rúbriques:161r Moss(en) Jordi
292. Joan Roís de Corella, Gens no cregau que la vostr[a] onor – 161rv
Rúbriques:161r Moss(en) corella
293. Pere de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir – 161v
Íncipit:Sis pogues fer | q(ue) tot qua(n)t ne agut
Rúbriques:161v Moss(en) pe(re) de quaralt
294. Joan (fra) Basset, Per gran rayso, cruel dona malvada – 161v-162r
Rúbriques:161v Ffrare basset
295. Bernat de Palaol, Cercats d'uimai, ja en siats bella i pros – 162r
Rúbriques:162r Lo mercader mallorqui
296. Bernart de Ventadorn, Can vei la lauzeta mover – 162rv
Consistència:fragmentària
Íncipit:Deles dones me desesper
Rúbriques:162r B(er)n(ar)t del ue(n)tadorn
297. Guillem de Masdovelles, Diats, mi-doncs: cuidau-vos que us servesca – 162v
Rúbriques:162v Masdovelles
298. Ausiàs March, Vós qui sabeu de la tortra el costum – 162v-163r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Quant hoireu alcavota provada
Rúbriques:162v Moss(en) auzias march
299. Francesc Centelles, Donosa sou, bella, sens gens offana – 163r
Rúbriques:163r Moss(en) sentelles
300. Pau de Benviure, Per fembre fo Salomo enganat – 163r-164r
Rúbriques:163r Pau de bellviura
301. Joan Berenguer de Masdovelles, Increat Déu, sol creador – 164rv
Rúbriques:164r Obra feta p(er) moss(en) Joha(n) b(ere)ng(uer) de masdovelles sobre les morts
164v Resposta de n(ost)ra dona
199. Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama sens merci, Traductor: Francesc Oliver – 165r-176r
Íncipit:No ha gran temps | cavalcant io pençava
Rúbriques:165r Raquesta damor de madama sens merci feta per mestre | treta de frances e(n) cathala p(er) fran(cesc) oliver
176r Parle lactor a totes les dames e done fi a la present obra
200. Ausiàs March, Tot entenent amador mi entenga – 176v-183r
Rúbriques:176v Mossen auzias march
Observacions:Manca el foli 177
201. Ausiàs March, Tal só com cell qui pensa que morrà – 183r-183v
202. Ausiàs March, Sí co·l malalt, qui llong temps ha que jau – 183v
203. Ausiàs March, Veles e vents han mos desigs complir – 184r-184v
204. Ausiàs March, Tot metge pren càrrec de consciença – 184v-185r
205. Ausiàs March, La mia por d'alguna causa mou – 185r-185v
206. Ausiàs March, O mort, qui est de molts mals medecina – 185v-186r
207. Ausiàs March, Tots los desigs escampats en lo món – 186v-187r
208. Ausiàs March, Sens lo desig de cosa desonesta – 187r-187v
209. Ausiàs March, Lo jorn ha por de perdre sa claror – 187v
210. Ausiàs March, Sobresdolor m'ha tolt l'imaginar – 188r-188v
211. Ausiàs March, Tant en Amor ma pensa ha consentit – 188v-189r
212. Ausiàs March, Oïu, oïu, tots los qui bé amats – 189r-189v
213. Ausiàs March, Sí com lo taur se'n va fuit pel desert – 189v
Rúbriques:189v Sparça | moss(en) auzias march
214. Ausiàs March, Tot llaurador és pagat del jornal – 189v
215. Ausiàs March, On és lo lloc on ma pensa repose – 190r-190v
Rúbriques:190r Mossen auzias march
216. Ausiàs March, No guard avant ne membre lo passat – 190v-191r
217. Ausiàs March, Així com cell qui es veu prop de la mort – 191r
Rúbriques:191r Sparça
218. Ausiàs March, Malament viu qui delit perd de viure – 191v-192v
Rúbriques:191v Mossen auzias march
219. Ausiàs March, Cervo ferit no desitja la font – 192v-193v
220. Ausiàs March, No es meravell algú perquè m'enyor – 193v-194v
221. Ausiàs March, Lexant a part l'estil dels trobadors – 194v-195r
222. Antoni Vallmanya, Vós, d'amar fals, mereixeu portar mal – 195r
Rúbriques:195r Sparça
223. Ausiàs March, Si bé mostrau que mi no avorriu – 195v-196r
Rúbriques:195v Mossen auzias march
224. Ausiàs March, A mal estrany és la pena estranya – 196r-196v
225. Antoni Vallmanya, No em plau lo tall que teniu ne manera – 196v
Rúbriques:196v Sparça
226. Ausiàs March, Sí com aquell qui per sa infinitat – 197r-197v
Rúbriques:197r Mossen auzias march
227. Ausiàs March, Ab tal dolor com l'esperit s'arranca – 197v-198r
228. Ausiàs March, Ma voluntat, amant vos, se contenta – 198v-199r
229. Ausiàs March, Sí com l'hom ric que per son fill treballa – 199r-199v
230. Ausiàs March, Clar és e molt a tots los amadors – 200r-200v
231. Ausiàs March, Què m'ha calgut contemplar en Amor – 201r-202v
232. Ausiàs March, Lo temps és tal que tot animal brut – 202v-203r
233. Ausiàs March, No pot mostrar lo món menys pietat – 203r-203v
234. Ausiàs March, Colguen les gents ab alegria festes – 203v-204r
235. Lleonard de Sos, Cell qui mal diu d'altri ne s'adelita – 204r
Rúbriques:204r Sparça
236. Ausiàs March, Qui no és trist, de mos dictats no cur – 204v-205r
Rúbriques:204v Mossen auzias march
237. Ausiàs March, Ffantasiant, Amor a mi descobre – 205r-206r
238. Ausiàs March, Vós qui sabeu de la tortra el costum – 206r-206v
239. [Error: obra=0 no existeix] – 206v-207r
Íncipit:(P)ujar no pot | algu en mes valer
Rúbriques:206v Mossen auzias march
Observacions:Cobla V escrita al marge
240. Pere d'Abella, Pus així et plau ta bandera estendre – 207r
Rúbriques:207r Sparça
241. Ausiàs March, Junt és lo temps que mon goig és complit – 207v-208r
Íncipit:Junt es lo temps | que sera conegut
Rúbriques:207v Mossen auzias march
242. Ausiàs March, No sec lo temps mon pensament immoble – 208r-208v
243. Ausiàs March, Sí com un rei, senyor de tres ciutats – 208v-209r
244. Ausiàs March, Molts hòmens oig clamar-se de Fortuna – 209r-209v
245. [Error: obra=0 no existeix] – 210r-211v
Íncipit:(C)omforms desigs | ab calitats diverses
Rúbriques:210r Ffra rocaberti comenador delfambra | stra(m)pa
246. Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull apendre – 211v
Rúbriques:211v Sparça
247. Lluís de Vila-rasa, Segons los fets així és lo pensament – 212r-212v
Rúbriques:212r Luis de vilarasa
248. Lluís de Requesens, Ans de molt temps veureu los confessors – 212v-213r
Rúbriques:212v Mossen luis de requesens
Observacions:Està tot tatxat en negre
249. Lluís de Requesens, L'acaptador vesat de petitesa – 213r-213v
250. Verdú (mossèn), Moltes gents son en aquest mon loades – 213v-214v
Rúbriques:213v Mossen verdu
251. Martí Garcia, Desconcertat d'aquell saber – 215rv
Rúbriques:215r Marti garcia | Lay
252. Lluís d'Avinyó, [C]om a forçat m'aure de vos partir – 215v-216r
Rúbriques:215v Mossen avinyo
253. Lluís d'Avinyó, [L]o molt voler jo crech no·s pot compendre – 216r-216v
Rúbriques:216r Mossen avinyo | stra(m)pa
254. Francesc d'Estanya, Ric só d'enuits e pobre de conhort – 216v
Rúbriques:216v Mossen estanya | canço
255. Lluís d'Avinyó, [N]o perque cert a tot lo mon no sia – 217r-217v
Rúbriques:217r Mossen auinyo
256. Lluís d'Avinyó, [L]ohar cascu segons lo seu merexer – 217v-218r
257. Lluís d'Avinyó, [P]us bona sort de mi tots jorns s'absenta – 218r-218v
Rúbriques:218r Mossen auinyo | stra(m)pa
258. [Error: obra=0 no existeix] – 218v-219r
Íncipit:Damor me clam | d(e)l interes que prench
Èxplicit:Lo pobre cors | la mort te per esper
Rúbriques:218v Mossen auinyo
259. Lluís d'Avinyó, [N]ou pensament es present a la pensa – 219r-219v
260. Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat – 219v
Rúbriques:219v Sparça | Mossen lujs de requesens
261. Lluís d'Avinyó, [S]egons comprench, pratica cortesana – 220r-220v
Rúbriques:220r Mossen auinyo
262. Lluís d'Avinyó, [A] molts compren que, prenen[t] entrenyor – 220v-221r
263. Lluís d'Avinyó, Tots mos delits en un punt volguí perdre – 221r-221v
264. Lleonard de Sos, Enamorats qui teniu prim sentit – 221v
Rúbriques:221v Sparça | Mossen sors
265. Joan Berenguer de Masdovelles, Prenguen espill los curials que són – 222r-222v
Íncipit:(P)renguen espill | los curials que son
Èxplicit:Em guarts dan(y) | que mes no dech estim
Rúbriques:222r Mossen berenguer de masdovelles
266. Joan Berenguer de Masdovelles, Ab los suptils llaços que par'Amor – 222v-223r
Rúbriques:222v Mossen masdovell(e)s
267. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus ma dolor tan fort tots jorns almenta – 223r-223v
Rúbriques:223r Mossen masdovelles
268. Joan Berenguer de Masdovelles, En temps d'enuig e mig desllibertat – 223v-224r
Rúbriques:223v Mossen masdovell(e)s
269. Joan Berenguer de Masdovelles, L'om qui del mon s'eparta, per servir – 224r-224v
Rúbriques:224r Mossen masdovelles
270. Joan Berenguer de Masdovelles, Com pus pens, mes difficultos me par – 225r-225v
271. Joan Berenguer de Masdovelles, Tot mon treball fins al jorn d'uy passat – 225v-226r
272. Joan Berenguer de Masdovelles, Apoderat d'Emor, per son poder – 226r-226v
273. Lleonard de Sos, Cert ara, Amor, me covendrà parlar – 226v-227r
Rúbriques:226v Mossen lehonard d(e)z sors | cavaller
274. Lleonard de Sos, De vós me dolc qui perdeu temps en va – 227r-227v
Rúbriques:227r Mossen sors predit
275. Lleonard de Sos, Lo meu deport és poder-vos mirar – 227v
Rúbriques:227v Mossen sors
276. Ramis, Oïu de mi quanta dolor – 228r-229r
Rúbriques:228r Lay den Ramjs
277. Antoni Vallmanya, Ansiós tot de l'amagat engan – 229v-230v
Rúbriques:229v Anthoni Vallmanya notari ma feta per lo posedor de la joya de desconaxença de la enamorada
Observacions:Comentari en vermell al marge dret, al costat de la tornada
278. Antoni Vallmanya, L'ignorant hom porta ab si un greu dany – 230v-232v
Rúbriques:230v Obra de desconexença ab la q(ua)l Lo predit Vallmanya gonya La joya
Observacions:Comentari en vermell al marge dret, just a sota de la rúbrica
279. Antoni Vallmanya, Ingrat voler me fa d'Amor complànyer – 232v-233v
Rúbriques:232v Vallmanya p(er) honor d(e)la joya
280. Antoni Vallmanya, Si tardes veus he fallit en respondre – 233v-234r
Rúbriques:233v Vallmanya ma feta p(er) una mo(n)ga quim trames a un seu enamorat
281. Antoni Vallmanya, Sentir no pot una amor tan encesa – 234v-235r
Rúbriques:234v Vallmanya ma feta per vna mo(n)ga quim trames a vn seu enamorat
282. Simó Pastor, Segui, segui aventures gentils – 235r-235v
Rúbriques:235r Altra obra feta per en Simon pastor en Lehor de na ysabel suaris
283. Simó Pastor, Joan Moreno, Omne rarum preciosum COMPROVAR! – 236r-236v
Rúbriques:236r Altra obra feta per en Simon pastor
284. Simó Pastor, Per divulgar la pràtica damnada – 236v-237v
Rúbriques:236v Altra obra ço es maldit fet per en Simon pastor
285. Antoni Vallmanya, Als desitjants aconseguir lo premi – 237v-240v
Rúbriques:237v Obra jntitulada sort feta per Nanthonj vallmanya notarj en lahor de les monges de valldonzella hon parle de vna desconexença a ell feta
Observacions:Molts comentaris i afegits als marges
286. Antoni Vallmanya, Quala és vui que per amar llanguesca? – 241r-242v
Rúbriques:241r Altra obra feta per lo dit Vallmanya per vna senyora que repta son enamorat de desconaxe(n)ça
Observacions:NOTA MARGINAL: Fou spandida la p(re)sent obra p(er) mj anthoni vallmanya not(ar)j dins lo cor d(e) Valldonzella digme(n)ga a xxv de juny any mil cccclviij
287. Antoni Vallmanya, Qual és aquell envejós que ha bastat – 242v-244v
Rúbriques:242v Altra obra apellat escondit ab la q(ua)l obra lenamorat demu(n)t dit colpat se escusa d(e)la colpa a ell imposada per sanamorada. Vallma(n)ya vnjçonant e maridat co(m)pas.
288. Antoni Vallmanya, Novellament he sentida l'empresa – 244v-245v
Rúbriques:244v Altra scondit maridat fet per lo dit Vallmanya scusantse e desancolpantse de vna colpa falçame(n)t i(m)posada
Observacions:NOTA MARGINAL: Fou espandida la p(re)sent scusacio digmenge a vj d(e) Maig any Mil cccclviiij per mj anthoni vallmanya djns lo cor de valldonzella hon tenja consistorj dela tanço d(e)l sastre e d(e)l argenter q(ua)l offici merexia mes honor
289. [Error: obra=0 no existeix] – 246r-248r