Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms449 (26 / juliol / 2021)

París - Bibliothèque nationale de France - Manuscrits: Esp. - 255

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2018-08-15
Bases de dades:Sciència.cat, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:París
Institució:Bibliothèque nationale de France
Fons:Manuscrits: Esp.
Signatura:255
Signatura alternativa:Colbert, nº 5505
Ancien fonds, nº 8164(3)
Sigles usuals en la tradició:A (Badia 1985-1986; Conchis 1997, ed. Badia i Pujol)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XIX segon quart
Llom
Títols:«GUILLELMUS | DE CONCHIS» (teixell)
Altres:Monograma de Lluís Felip I de França (1830-1848)
Coberta
Matèria:Cartró folrat de pell, amb daurats

Història

Notes de possessors:De Colbert (signatura).
Intervencions d'interès històric:No hi ha anotacions marginals ni proves d'escriptura.
Estat de conservació:Manquen 5 folis al principi i 7 al final. Els actuals ff. 1, 2 i 148, trencats i restaurats (nota de la BnF al segon foli de guarda: «Volume de 148 Feuillets. Le Feuillet 1 est mutilé. 6 mars 1876»). Taques d'humitat i galeries de corcs.
Procedència:Biblioteca de J.-B. Colbert. Ingressà a la Biblioteca reial de França el 1732.
Persones relacionades:Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683)

Bibliografia

Descripcions:Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits ..., p. 30, núm. 83
Bohigas i Balaguer (1985), Sobre manuscrits i biblioteques, pp. 98-99
Conchis (1997), Dragmaticon Philosophiæ / Summa ..., p. 277
Catàleg online de la BnF
BITECA, manid 1435: http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Bibliografia contextual:Bloch (1988), "La bibliothèque de Colbert"
Briquet (1923), Les filigranes: dictionnaire ...
Reproduccions fotogràfiques:Gallica (b/n)
Arxiu de Sciència.cat (reprod. digtal en b/n a partir de microfilm)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:«E as... Déus nos do alonc bona vida al servex... Finito libro sit laus gloria Christo. Hic liber est escriptus. Qui escripsit sit ben<edictus>. A.M.E.N. Acabada és aquesta <Fi>losofia feyta per <Guillem> de Conques, nor<man>. Barçalona. Jaqua»
Datació:s. XIV ex. - XV in. - estimada
Origen:Barcelona
Copista:NN Jaca (fl. s. XIV-XV)
Notes:Altres propostes de datació: s. XV (Morel-Fatio 1892, Bohigas 1985 i Badia i Pujol a Conchis 1997); primer quart del s. XV (BITECA); finals del s. XIV (BC).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigranes al plec dels bifolis: muntanya de tres cims amb creu (Briquet 1923: núm. 11872, Pisa 1420-1421); corn de cacera amb corda; cap de brau amb cercle; mà.
Foliació
Núm. total de folis:152 (II + 148 + II) ff.
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Foliació en aràbics del s. XIX a tot el volum, amb tinta. El primer plec (ff. 1-11) té una foliació antiga en romans. El f. 61r és en blanc.
Dimensions
Alçada x base:222 x 132 mm
Composició material
Plecs
Número:10
Tipus:8[-5]+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8[-7]
Signatures:sí. Amb errors.
Reclams:sí.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Caixa d'escriptura
Alçada x base:147 x 86 mm
Número de ratlles:27 / 32
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica híbrida
Especificacions:D'una sola mà. Amb acusats trets de la bastarda.
Correccions antigues
Correcció 1
Corrector:NN Jaca (fl. s. XIV-XV)
Especificacions:Correccions del mateix copista.
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades; Simples. Amb la mateixa tinta que el text. La primera (f. 1r) amb decoració de filigrana.
Dibuixos:Figures esquemàtiques. Amb la mateixa tinta que el text.

Descripció interna

1. Guillem de Conches, Summa de filosofia – 1r-148v
Preliminars:[Rúbrica:] «Ací és comensament d'un libre <de filosofia. In nomine> domini nostri Dei, qui feçet celum et terra<m, et> beate gloriosse senperque virginis Marie, incipit Suma de philosophia in vulgari et çetera»
[Invocació:] «En nom del Pare e del Fill e del Sant Sperit»
Pròlegs:[De l'autor:] «Tu, honrador duc de Normandia e compte d'Enjaus, demanas per què als maestres qui són en nostre temps creu hom meyns que als antics no creuria...»
Íncipit:«Cor l'offci de demanar és a mi donat deman-te, con tu prometes que tractaràs d'aquesta cosa que és substància...» [ff. 3v-4r]
Èxplicit:«... Capítol de la derrera <edat>, so és, com hom no pot ésser. — La derrera edat és velea de .LXXX. ayns, que és freda e humida, [...] d'on els homes se desvien. Calor natural és morta <e no pot> hom pus viure»
Observacions:L'existència de llacunes a l'antígraf, o el mal estat del còdex que el contenia, explicarien que els dos últims capítols es copiessin amb les ratlles incompletes (Morel-Fatio 1892). L'èxplicit correspon al final del cap. VI.26, el darrer de l'obra en bona part de la tradició.