Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms453 (11 / agost / 2020)

París - Bibliothèque nationale de France - Manuscrits: Esp. - 473

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2018-08-15
Bases de dades:Sciència.cat
Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes; Josep Pujol
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:París
Institució:Bibliothèque nationale de France
Fons:Manuscrits: Esp.
Signatura:473
Signatura alternativa:R 7671 (Colombina)
Sigles usuals en la tradició:B (Badia 1985-1986; Conchis 1997, ed. Badia i Pujol)

Relligadura

Original:no
Datació:ss. XVI-XVII
Estat:Tancadors de pell trencats.
Notes:La relligadura és antiga, però segurament d'època moderna.
Llom
Matèria:Pergamí
Títols:«SUMMA DE PHILOSOPHIA» (pel llarg, a ploma, molt esvaït)
Coberta
Matèria:Pergamí
Altres elements:Restes d'un dels tancadors de baga.

Història

Notes de possessors:Hernando Colón (signatura, però sense la nota escrita habitual, intencionadament eliminada).
Intervencions d'interès històric:Moltes notes marginals (rúbriques, a vegades repetides, noms dels autors esmentats al text).
Estat de conservació:Manca un plec (30 folis) al final. Marges malmesos per la humitat, galeries de corcs i alguns folis mig despresos. Sectors raspats (fins a fer-hi forat) i esborrats amb aigua als marges superior i inferior, respectivament, del f. 1r.
Procedència:D'Hernando Colón. Ingressà a la BnF l'any 1885 procedent de la Biblioteca Colombina de Sevilla (Harrisse 1885: 39, núm. 2; Sáez Guillén 2004: 259, núm. 14720, sense identificar-lo; i Sevilla - Colombina – Abecedarium B / Supplementum / Registrum B – Inventari; Privat – ante 1539, núm. 14720): «N 473» i «Fonds espagnol N 473» al marginal superior del f. 1r, escrit per mans del s. XIX, de la BnF.
Persones relacionades:Hernando Colón (1488 – 1539)

Bibliografia

Descripcions:Harrisse (1885), Grandeur et décadence de la ..., p. 39, núm. 2
Dramard (nov.-déc. 1885), "Les malheurs de la Bibliothèque ...", p. 528, núm. 2
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits ..., p. 354, núm. 639
Bohigas i Balaguer (1985), Sobre manuscrits i biblioteques, p. 99
Conchis (1997), Dragmaticon Philosophiæ / Summa ..., pp. 277-278
Sáez Guillén (2004), "Los manuscritos en catalán de la ...", p. 259, núm. 14720 (no l'identifica)
Catàleg online de la BnF
BITECA, manid 1434: http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Bibliografia contextual:Briquet (1923), Les filigranes: dictionnaire ...
Reproduccions fotogràfiques:Gallica (b/n)
Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en b/n a partir de microfilm)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV m. - estimada
Notes:Altres datacions: s. XV (Morel-Fatio 1892, Bohigas 1985 i Badia i Pujol a Conchis 1997); c. 1425-1460 (BITECA).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigranes: corn de cacera amb cordill (Briquet 1923: núm. 7825, Provença 1454); enclusa amb creu (Briquet 1923: núm. 5953-5954 i 5956, Palerm-Itàlia 1415-1450); cavall.
Foliació
Núm. total de folis:91 (I + 89 + I) ff.
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Foliació antiga en aràbics, amb la mateixa tinta que el text, visible a partir del f. 4, en alguns casos reescrita i restituïda posteriorment.
Dimensions
Alçada x base:288 x 205 mm
Composició material
Plecs
Número:3
Tipus:15+15, 15+15, 15+15
Notes:La presència d'un reclam a l'últim foli (f. 89v) i el caràcter àpode de l'obra que conté indiquen que manca un plec.
Reclams:sí. Verticals.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Notes:Cap a la meitat del volum l'escriptura envaeix els marges, especialment el dret, i al final acaba ocupant tota la pàgina.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:235 x 155 mm
Número de ratlles:24-28 al principi, progressivament molt irregulars
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica híbrida
Especificacions:Descurada i gran. D'una sola mà. Tinta esvaïda.
Decoració i jerarquització
Inicials:Absents [buits]. Lletres guia. Cap altra ornamentació.
Dibuixos:Figures esquemàtiques. Al f. 66r, la roda dels vents, amb la mateixa tinta que el text.
Rúbriques:Rúbriques. Amb la mateixa tinta que el text. En manquen algunes al text, indicades en notes al marge.

Descripció interna

1. Guillem de Conches, Summa de filosofia – 1r-89v
Consistència:fragmentària
Preliminars:[Rúbrica:] «In nomine domini nostri <Dei>, qui fecit celum et terram, et beate gloriose semperque virginis <Marie>, incipit Suma de philosofia in vulgari»
[Invocació:] «En nom del Pare e del Fil e del Sant Esperit»
Pròlegs:[De l'autor:] «Tu, honrador duc de Normandia e comte d'Anyaus, demanes per què als maestres qui són e·l nostre temps creu hom més [sic] que als antichs...»
Íncipit:«Cor l'offici de demanar és a mi donat deman-te, con tu prometes que tractaràs d'aquesta cosa que és substància...» [f. ***]
Èxplicit:[Àpode:] «... Encara, si era plana, la ciutat qui és posada en Orient auria ensemps matí e migdia, car despuys qu·ela apparria desobre...»
Observacions:L'acabament correspon al capítol 2 del llibre VI («Capítol de la terra: e comensa <a dir> sa raó lo fillosof», apartat «Falsa sentència d'alcuns qui dixeren que la terra era plana» (f. 104v del ms. BnF Esp. 255). Manca, per tant, la major part del llibre VI.