Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms455 (26 / juliol / 2021)

París - Bibliothèque nationale de France - Manuscrits: Lat. - 7416 A

Publicació de la fitxa: 2018-08-22
Darrera modificació: 2018-08-22
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:París
Institució:Bibliothèque nationale de France
Fons:Manuscrits: Lat.
Signatura:7416 A
Signatura alternativa:[Colbert] 4427
Regius 6053·5·5

Història

Procedència:Havia pertangut successivament a Antoine Mizault i a Oronce Finé, que hi afegiren anotacions autògrafes, especialment al f. 10v, explicant el primer, amb algun error (confongué el català amb l'italià), la història de la traducció del tractat per Joan de Bònia, i el segon l'existència d'uns cànons escrits posteriorment, l'any 1500, per Bartomeu de Solliolis. També formà part de la biblioteca de Colbert.
Persones relacionades:Antoine Mizault
Oronce Finé
Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683)

Bibliografia

Descripcions:Mellot - Fourmont - Villefroy (1739-1744), Catalogus codicum manuscriptorum ..., vol. 4.2, p. 354
Thorndike (1923-1958), A History of Magic and ..., vol. 2, p. 94
Poulle (1980), Les instruments de la théorie ..., pp. 418-419 i 812-813
Aguiar Aguilar - González Marrero (1996), "El tratado astronómico del ..."
Boudet (1997-1999), Le Recueil des plus célèbres ..., p. 149 (cita ms. i obra)
González Marrero - Aguiar Aguilar (1999), "Posible correspondencia árabe de ..."
Aguiar Aguilar - González Marrero (2001), "Los capítulos del tratado del ..."
Aguiar Aguilar - González Marrero (2003), Un texto valenciano del siglo XV ..., pp. 75-86
Cifuentes i Comamala (2007), "Textes scientífiques en catalan ...", p. 114
Catàleg online de la BnF

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:El ms. conté també (text 2) un tractat ampli en 5 parts i 45 capítols, en llatí, sobre el sexagenarium, degut a Joan de Bònia, que inclou utilitzacions planetàries i que duu data de 12 de març de 1464 (comença al f. 11r: «Ad Ferrandum Valentinum virum insignem preclarumque jureconsultum Johannis Bonie ad novam inventionem in sexagenarium instrumentum incipit prefacio. Plurimorum virtus ad unum dumtaxat corpus redacta...» Acaba al f. 57r: «... in locum casus huius linee est quantitas radix quesite. Deo gracias. Amen. Expletum fuit hoc opus per dominum magistrum Johannem de Bonia Valentinensem, 12 mensis marcii 1464»).

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:«Deo gracias. Amen. Expletum fuit hoc opus per dominum magistrum Johannem de Bonia Valentinensem, 12 mensis marcii 1464» (f. 57r).
Datació:c. 1464 - estimada
Origen:València?
Notes:A partir del colofó del text 2, que d'altra banda pren com a base per a la llista d'arrels per al càlcul de la graduació calendària l'any 1461.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:61 ff.
Notes:Els ff. 8v, 9rv, 10, 60rv i 61rv són en blanc. Manquen els ff. 1 i 2.
Dimensions
Format:in-4
Alçada x base:215 x 145 ff.

Descripció interna

1. Anònim, Lectura del sextant, Traductor: Joan de Bònia – 3r-8r
Taula de capítols:Taula dels vint capítols del primer llibre (ff. 3rv).
Preliminars:[Invocació:] «+Ihesus+Maria+».
Pròlegs:[Primer pròleg del traductor:] «La Lectura del xaxante que lo moro alfaquí de Patrena [sic] portà novel instrument en la ciutat de València l'any de Nostro Senyor Déu Jhesuchrist 1450...» (f. 3r, segueix la taula).
[Segon pròleg del traductor:] «Loat sia Nostro Senyor Jhesu Christ Déu he hom... -- ... he comensa axí» (f. 3v)
Íncipit:«En quant despuys no han trobat en los struments celestials nengun strument que puguen hobrar generalment per tota la terra sinó lo strument del xixante...» (f. 3v)
Èxplicit:«... lo restant és la fondària del pou de la masura del diàmetre. Deo gracias» (f. 8r).
3. Anònim, Lectura sexagenarii, Traductor: Joan de Bònia – 57v-59v
Consistència:fragmentària
Consistència:Només fins al cap. 3.
Íncipit:«Incipit Lectura sexagenarii quam Johannes Bonie ex arabico in ydioma valentinum interpretatus est super quadam in romanam linguam omnem preclarissimam nunc traduxit Lectura sexagenarii quod sarracenus alfachi loci de Paterna duxit...»