Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms498 (19 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Biblioteca: Còdexs - 47

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-07
Bases de dades:Sciència.cat, Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
Fons:Biblioteca: Còdexs
Signatura:47

Relligadura

Datació:1401-1600. És l'original.
Notes:I + I, de paper verjurat, amb filigrana escapçada al tall interior del foli de guarda inicial, que sembla ésser d'una lletra majúscula. Al foli de guarda I inicial, dalt de tot, amb lletra del s. XVIII i tinta molt carregada d'òxid, que s'ha menjat tot el paper: «Codex 47», cota donada per J. Caresmar. Al foli de guarda posterior Iv, diverses probationes pennae en lletra cursiva del s. XVI, la primera de les quals sembla un vers apariat: «do [no?] ueus som les brases | ab ques cremen les grans cases».
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí, desprès del cos del volum.
Títols:1) Teixell de paper amb la cota actual del ms. escrita en números grans i en tinta negra: «47». Dessota, en tinta molt més fina, cota de l'any 1936: «Ms. 1633 - Fol.»; 2) 3) i 4) Altre teixell de paper amb inscripció del títol en tinta marró, lletra de finals del s. XV o del XVI: «Llibre apellat Christia»; 5) buida.
Una altra intitulació escrita en tinta sèpia molt esvaïda i en lletra de finals del segle XV i principis del segle XVI comença al capdavall del llom, desviada del centre cap al cantó esquerre: «[E]s lo terç libre apellat christia».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjaçant quatre dobles nervis interns, que formen cinc seccions exteriors. El fet que el llom s'hagi desprès del volum permet de veure que els dobles nervis han estat muntats sobre una gran tira de vitel·la qu
Coberta
Matèria:Pergamí simple.
Títols:Contratapa II, angle inferior dret, en tinta, cota que va rebre el manuscrit en ésser ingressat a la BC l'any 1936: «Ms. 1633.-Fol.»
Altres:400 x 310 x 86
Altres elements:El ms. és protegit amb una camisa solta de cartró gris reforçat amb un doblec a l'indret dels llavis dret i esquerre. La camisa amida 328 × 405 × 95. A l'angle inferior esquerre de la tapa I, etiqueta quadrada de paper amb inscripció impresa en cercle al voltant d'una creu de Malta: «Capitvlvm Almae Sedis Barcinonensis. Archivvm». Més avall, cap a l'angle inferior esquerre, cota actual escrita en tinta negra, xifres grosses i traç gruixut: «47».

Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Massó(K,21); Martí(10)
Bibliografia contextual:[Error: bib=5420 no existeix], 151.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm 67

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada
Notes:El manuscrit és a l'ACB des d'abans que Cares-mar n'ordenés i catalogués els fons. El 1936 fou ingressat a la BC, d'on sortí el 1939, en ésser retornat als seus propietaris. Les filigranes i la lletra permeten de situar l'escriptura d'aquest manuscrit durant els anys seixanta del segle XV, més que cap altre dels que hem analitzat fins ara. Això donaria peu a posar-lo en relació amb la notícia que a principis del segle XVII dóna el prior Francesc Talet, segons el qual durant el trienni 1466-1468 dos religiosos del convent de Sant Jeroni de la Murtra escrivien el Cristià d'Eiximenis en tres volums, dos de pergamí i un de paper: cf. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 2516, p. 65-66; citat per Duran, III, 333.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Folis II-CCLXXIX, filigrana de les tisores, semblant a la de Briquet 3669, documentada a Gènova els anys 1457-58, amb una variant similar a Palerm de l'any 1460.
b) Folis CCLXXXIII-CCCXV, del carro de dues rodes, semblant a la de Briquet 3544, documentada a Lucca a partir del 1434, amb variants similars a Damme dels anys 1452-1456, a Lille dels anys 1456-1474, a Roma dels anys 1459-1460, a Lucca dels anys 1463-1479 i a Ulm del 1473.
Foliació
Núm. total de folis:322
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Foliació coetània del ms. en xifres romanes a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:385 x 275
Composició material
Plecs
Número:23
Notes:Del 1) al 14), els plecs tenen full extern i intern de pergamí. A partir del plec 15) —primer dels mutilats—, els plecs només tenen full extern de pergamí. La disposició del pergamí en el plec respon a l'ordre carn-pèl, pèl-carn.
La major part dels folis perduts són de pergamí i comporten pèrdua de text. Són els folis 197, 210-212, 224-225, 252-253, 266. Sengles folis de paper blanc, datats uniformement el 16 d'abril del 1985, intercalats en el lloc dels folis perduts, adverteixen l'anomalia.
Plec 1
Tipus:7+2
Folis:1-14
Reclam:lauors
Plec 2
Tipus:7+2
Folis:15-28
Reclam:-ta per aquesta fi
Plec 3
Tipus:7+2
Folis:29-42
Reclam:tenen
Plec 4
Tipus:7+2
Folis:43-56
Reclam:materies
Plec 5
Tipus:7+2
Folis:57-70
Reclam:sa
Plec 6
Tipus:7+2
Folis:71-84
Reclam:napols
Plec 7
Tipus:7+2
Folis:85-98
Reclam:temps
Plec 8
Tipus:7+2
Folis:99-112
Reclam:-cio no es
Plec 9
Tipus:7+2
Folis:113-126
Reclam:tota la
Plec 10
Tipus:7+2
Folis:127-140
Reclam:fills segons
Plec 11
Tipus:7+2
Folis:141-154
Reclam:fahem damunt
Plec 12
Tipus:7+2
Folis:155-168
Reclam:Capitol CCL
Plec 13
Tipus:7+2
Folis:169-182
Reclam:vie sunt
Plec 14
Tipus:7+2
Folis:183-196
Reclam:del cors
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:197-209
Reclam:[amb pèrdua dels folis 197 inicial i 210 final de plec]
Plec 16
Plec:Plec coix.
Tipus:5/6
Folis:213-223
Reclam:[amb dos talons al començament i un al final del plec, pèrdues respectivament dels folis 211 i 212 inicials i 224 final de plec.]
Plec 17
Plec:Plec coix.
Tipus:6/7
Folis:226-238
Reclam:lo sacrari [amb taló inicial i pèrdua del foli 225 inicial.]
Plec 18
Plec:Plec coix.
Tipus:7/6
Folis:239-251
Reclam:[amb taló final i pèrdua del foli 252 final de plec.]
Plec 19
Tipus:6+2
Folis:254-265
Reclam:[amb taló inicial i final i pèrdua del foli 253 inicial i 266 final de plec.]
Plec 20
Tipus:7+2
Folis:267-280
Reclam:Si donchs
Plec 21
Tipus:7+2
Folis:281-294
Reclam:quant era
Plec 22
Tipus:7+2
Folis:295-308
Reclam:E aço hauem
Plec 23
Tipus:7+2
Folis:309-322
Reclam:lexa al hom
Reclams:sí. Reclams horitzontals.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 40 + 73 + 24 + 75 + 63 × 50 + 260 + 75.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:260 x 172
Número de ratlles:44/45
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en sec sobre pergamí, >< ><. A la mina de plom sobre paper, 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5,7.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV-2
Especificacions:Escriptura gòtico-bastarda, amb trets d'humanística, d'una sola mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions als folis IIra, VIrb, VIIvb, Xrb, XIvb, XVIIIra, XXIIIrb, XXXIIra, XLIIIIrb, LIXrb-va, LXIIIIra-va, LXVIva, LXVIIra, LXVIIIra, LXIXrb, LXXIIra, LXXIIIIva, LXXVIIIva, LXXXra, LXXXIIvb, LXXXIIIra, LXXXVra, LXXXXrb, XCIrb, XCIIIra, XCIIIIr-v, XCVIIIv, XCVIIIIra, CXIrb, CXXXra-CXXXva, CXXXVIIIrb, CXLIIIr-b, CXLVrbva, CCXLVIIra, CXLIXrb, CLIrb, CLIIra, CLIIIva, CLVIva, CLVIIIvb, CLXIIIIva, CLXIXra, CLXXIva, CLXXVIrb, CLXXXIva, CLXXXIIIIrb, CLXXXXva, CLXXXXIra, CCIrab, CCVIIIvb, CCXXVIIrb, CCXXXIIIrbva, CCXLVIIIra, CCLIIIva, CCLXXIrb, CCLXXIIrb, CCLXXXIIIra, CCCrb, CCCXvb, CCCXVIIvb, CCCXVIIIva.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials de cada tractat blaves i vermelles, amb filigrana i antenes dels mateixos colors. Capitals blaves i vermelles alternades amb trets afiligranats vermells i liles. Els primers mots de cada capítol són escrits en gòtica cal·ligràfica de caixa alta. Rúbriques. Calderons blaus i vermells. A l'interior dels paràgrafs, lletres majúscules amb tocs de vermell. Dibuix en tinta als folis Ir (d'una coca o nau). Lletres caudades. Probationes pennae al foli Irb.
Marginalia:sí. Notes de mans diverses i signes de nota i manícula als folis Ir-IIIv, IVv-XIIIr, XVIva-LXVIIIv, LXXrb-XCVr, XCVIv, XCVIIIrb-CXIIIrb, CXVra-CXXVIIrb, CCXXVIIIIrb-CXLrb, CXLIIvb-CLVIra, CLVIIvb-CLVIIIra, CLIXvb-CLXXIXv, CLXXXIIrb-CLXXXVIIIv, CLXXXXr-CCrb, CCIIr-CCXLIIv, CCXLIIIIr-CCLXXXVIIIv, CCXCr-CCXCIIv, CCXCIIIIr-CCCX-XIIv.

Història

Notes de possessors:cfr supra, I. 1 c) i I.2.b).
Estat de conservació:La coberta és despresa del cos del volum. Forat al foli CLXX, estrip al foli CLXXXXIX. El paper essent molt bo, el ms. s'ha conservat en bon estat. Però l'oxidació avança.
Procedència:Catalunya.

Arxiu Capitular de Barcelona.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià – 1-322v
Taula de capítols:Ib., inc. de l'obra: «Capitol segon proua per diuerses raons lo damunt dit proposit. E que aci sia de fet com posa la primera part de la difi nicio de mal...».
Preliminars:Fol. 1r, dalt de tot, sobre l'intercolumni, manuscrit en tinta negra molt oxidant: «Codex 47».
Pròlegs:Fol. 1vb, exp. del pròleg: «... E cascu dels dits mals es dit mal principalment per raho de algun be quis proua en lo loch hon deu esser».
Text:Foli 1ra, inc.: «(rúbrica) Comença lo prolech sobre lo terç libre appellat Cristia (fi de rúbrica). Mal propriament parlant no es neguna essencia ne neguna cosa jatsia que aquest nom mal significh absensia e fretura de algun be lla on lo dit be deu esser en quina que manera...».
Fol. 322vb, exp.: «... (rúbrica) Capitol DVIIIIº Com es mala cosa indeuocio qui es fi lla de peresa (fi de rúbrica). La nouena fi lla de peresa es indeuocio. E deus saber que indeuocio es defalliment de tot sentiment de deu qui segons que diu sant bernat no (fi ne mutilus)».
Catàlegs:J. Caresmar, Catalogus codicum seu librorum manuscriptorum qui in segregatis sanctae Ecclesiae Barchinonensis asservantur, ms. de l'ACB, Indices de Caresmar, I, I, fol. sense numerar; Massó i Torrents, Les obres, 21; Id., Catàleg dels manuscrits catalans de la Biblioteca Capitular de Barcelona,
dins «BBC» I (1914), 151; Martí, Eiximenis, 458; J. J. E. Gracia, Francesc Eiximenis' «Terç del Crestià»: Edition and Study of Sources. Chapters 353-430, tesi doctoral, Toronto University 1971, 79-80; Josep Baucells i Reig, Documentación franciscana en el Archivo Capitular de Barcelona. II. Manuscritos, incunables e impresos del siglo XVI, dins «Archivo Ibero-Americano», XLII
(1982), 169.