Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms499 (16 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Col·leccions, Fragments de còdexs - carp. 8, núm. 216

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-04
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Fons:Col·leccions, Fragments de còdexs
Signatura:carp. 8, núm. 216
Llom
Matèria:Llom inexistent.
Coberta
Matèria:El fragment va servir per a reforçar les cobertes d'un inventari, a finals del segle XVI. Separarem, doncs, tant clarament com podrem, els elements primitius del fragment, de quan formava part d'un manuscrit enter, dels elements que s'hi van sobreposar qu
Títols:1) Al marge inferior del foli 1ra i a l'inrevés de l'escriptura primitiva: «7 de jun 1577». 2) Al marge inferior del foli 1rb i també a l'inrevés, comptes d'una mà del s. XVI. 3) Al marge inferior del foli 1v, dibuix de creu que separa dos triangles amb base comuna; unes xifres: «30.| plec XXX»; altres xifres: «39, 39, 39»; a sota i en llapis, d'una mà moderna: «Nº 4498». 4) Al marge superior del foli 1v, nota gairebé il·legible en tinta i lletra de finals del s. XVI o principis del s. XVII: «Reuerendus Joannes Calu[ç][x] benef. (?) ecclesie Celiomontis (?) monasterii de (?) | parrochialis de hospitaleto». A sota, d'una altra mà i amb una altra tinta: «Montalegre et alios», «quoniam audiuimus»; a sota: «Nº 3», i una signatura: «Bartho. Çanou»; més avall: «Quare popule | meus []». 5) Al marge inferior de 2rb , en llapis, «235/». 6) Al marge de 2vb i a l'inrevés: «19 treto delespiels». 7) Marge esquerre del foli 3ra, escrit en sentit vertical i d'una mà del segle XVI: «Tiana n. 4». Ib., i d'una altra mà del mateix segle XVI: «Tiana. Nº XXII | Carta 2ª». Més avall i a l'esquerre, de la segona mà del segle XVI: «Delmes». 8) Fol. 3rb, de mà d'Anscari Mundó: «O[rdenes] R[eligiosas i Militares] H[acienda] lig. 8º, 87 | Montalegre, dels | delmes de Tiana, s. XVII | nº 2888». Una mica més avall, tocant a l'extrem inferior del foli: «14-III-77», data de la identificació del fragment.
Altres:El fragment és protegit primer per una carpeta de cartró gris i, a l'interior de la carpeta, per una camisa de paper blanc, de mida DIN A3. A la tapa Ir de la carpeta, hi ha unes notes de mà d'Anscari Mundó. A l'angle superior dret, encerclat: «216». A l'

Història

Notes de possessors:Cartoixa de Montalegre (Tiana, Maresme)

Bibliografia

Descripcions:Massó(-); Martí(-)
http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​2324 ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:Segons Gascón Uris, el fragment presenta un text amb afinitats amb els mss. BNM 73 (a. 1431, supra, n. 57) i BC 342 (a. 1418, supra, n. 54), amb una coincidència significativa amb el ms. 4030 de la BNM (a. 1398, supra, n. 50). Per tant, es podria datar els primers anys del segle XV.
Datació:s. XV in. - estimada
Notes:El manuscrit era de la Cartoixa de Montalegre, on, un cop desballestat, serví de reforç de coberta d'un capbreu o inventari de delmes de Tiana. Ara bé, no hi ha elements que permetin de saber quan s'incorporà a la Cartoixa ni on era abans. Podia haver estat adquirit pels cartoixans a partir del primer moment que la cartoixa va existir (1415), o hi va arribar quan s'hi traslladaren els cartoixans de Sant Pol (1434) o més endavant. Les obres de construcció de les dependències monacals van durar del 1415 al 1463. El domini sobre Tiana fou adquirit el 1441. A partir d'aquests fets, el camp és obert per a recerques ulteriors més precises.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:Dos folis de pergamí i un de paper.

Filigrana de la creu llatina arbrada, del tipus Briquet 5613, datada a Gènova el 1357.
Foliació
Núm. total de folis:3
Notes:Foliació perduda.
Dimensions
Alçada x base:338 x 235
Composició material
Plecs
Notes:El bifoli de pergamí era amb tota seguretat l'últim, és a dir, el més interior dels fulls que componien el plec en què s'integrava. Ho demostra, a més d'altres detalls físics, com és ara les restes de reforç central de paper, la continuïtat del text. El foli solter de paper, ja cap al final del manuscrit, devia lliurar-se al corresponent foli del suposat full de pergamí que tancava el manuscrit. Però atès que la taula, si n'hi havia, podia haver estat copiada al principi o al final, no en tenim cap certesa.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli 2v: 40 + 70 + 20 + 70 + 33 × 30 + 232 + 73.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:232 x 160
Número de ratlles:42-44
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en tinta sèpia sobre el pergamí: 1111 2222. Sobre el paper no s'en veu. Quatre línies de justificació verticals i dues línies de justificació horitzontals. Escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Forats rectilinis, un a dalt i un altre a baix, per a construir la caixa d'escriptura.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions als folis 1rb, 2va, 3va.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Capitals blaves i vermelles alternades, amb tocs de filigrana i antenes. Calderons blaus i vermells alternats. Rúbriques.

Història

Notes de possessors:«OR. H. llig. 8º, 87».
Estat de conservació:El foli I presenta un forat que afecta part del text del foli Irb i Iva. Ha desaparegut el marge inferior dret del foli 2r.
Procedència:Catalunya.

Cartoixa de Montalegre. Incautat en el moment de la Desamortització (1835), passà a les dependències d'Hisenda de l'Estat i d'aquí a l'ACA.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1ra-3rv
Consistència:fragmentària
Text:Fol. 1ra, inc.: «… Nolina [regina en Lichao]nia [si estech ajustada ab] rey fort fo[ll E] co[m ella pen]sas que apres deu son marit era la sua corona per tal ela posa en son cor de cobrir e soplir tots los defaliments del dit Rey marit seu…».
Fol. 2vb, exp.: «… Als quals respon la veritat de la santa ffe catholica dient que aço ha plagut axi fer al Senyor del mon per ensenyar a nos la altea de la sua magnificencia aqui plau…».
Fol. 3ra, inc.: «...[d]e deu quem digues curt qual[que] deuota contemplacio qui tots [temp]s me infl am em adolçesqua [lo cor] en deuocio quant hi uolre [pens]ar…».
Fol. 3vb, exp.: «… Angels [la qual] hau[ia a tractar] de lur prin[çep ex]cel[lent] ço es del glorios pare car [procurador] e amich nostr[e] mon seny[er] sent Miquel. (rúbrica) Capitol Cinquanta qu[i] tanqua lo present libre el sotsmet ala esglesia Roma[na]. Deo gracias (fi de rúbrica)».
Edicions:Sergi Gascón Uris, Eiximeniana fragmenta recuperata, dins «Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval», Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá 1997, 683-687; Sadurní Martí, ed. c., 65-74.
Curt Wittlin, ed. c., 140-144; Sergi Gascón Uris, Eiximeniana fragmenta recuperata, dins «Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval», Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá 1997, 687-688.