Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms508 (17 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 1804

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2012-12-24
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:altra procedència
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:1804

Relligadura

Datació:s. XX
Notes:El manuscrit és ara guardat doblement: una coberta exempta, de pell marró i ànima de cartró, recoberta de camussa en el seu llom interior i contratapes, li fa de camisa. Llavors camisa i manuscrit es guarden en una magnífica funda de cartró recoberta de pell, amb un llom recobert de la mateixa pell, dividit en sis seccions per cinc falsos nervis externs. Les seccions es presenten així: 1) ferros gofrats en sec; 2) inscripció en lletres daurades: «FR. EXIMENES | MANUSCRIT»; 3) «SEGLE XV»; 4)-6) ferros gofrats en sec.


II + III. Els folis de guarda inicials porten filigrana «[?] & H». Els folis de guarda finals porten filigrana «J G». No les trobem repertoriades.
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí, ras.
Títols:Dalt de tot, en tinta: «any | 1336 | Ximenes | Lo | Cartuixá».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres nervis interns de relligadura.
Coberta
Matèria:Ànima de cartró, cobertes de pergamí.
Títols:Contratapa I, angle superior esquerre, etiqueta: «Armº 10 | Est. 4º». Contratapa II, angle superior dret, etiqueta escrita a mà i en tinta: «Nº 106 | costó | 400s | reales», angle inferior dret, etiqueta: «(imprès) Biblioteca Central | (a mà) Bon 10-VI-33 | Ms. 1804».
Altres:280 x 210 x 30
Altres elements:Cobertes (folres) de paper com el dels folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix. Llavis del mateix pergamí.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit miscel·lani.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV m.
Notes:Fol 144vb, in calce, en lletra del s. XVII o del XVIII: «Falta lo resto de est capitol y la conclusio de la obra». Segons Massó i Torrents, és probable que aquest manuscrit s'hagi d'identificar amb el que posseïa Josep Anton Llobet i Vall-llosera, d'acord amb A. Pi i Arimon, Barcelona antigua y moderna, t. II, 1854, 226 i 1106. Grahit, en el lloc citat més amunt, afirma que el sr. Joan Armengol de Barcelona posseïa un còdex que contenia quatre obres diferents, la darrera de les quals era la Scala Dei d'Eiximenis.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana del carro de dues rodes, semblant a la de Briquet 3544, datada a Lucca el 1434 i entre 1463-1479, a Bèlgica entre 1452-1456, a Lille entre 1456-1474, a Roma entre 1459-1460, a Ulm l'any 1473, com la dels mss. 269, 490 i 2008 de la BC.
El foli final no numerat [146] porta filigrana de «F[rancesc] C[amps]», relacionable amb les de Valls i Subirà 140 i 141, però molt més evolucionada, datable almenys del segle XIX ben entrat.
Foliació
Núm. total de folis:146
Núm. de guardes afegides:2 + 3
Notes:Foliació del segle XX, contínua, a llapis i xifres aràbigues, a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:275 x 205
Composició material
Plecs
Número:11
Notes:El darrer bifoli ha estat afegit en temps recent.
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:7/8
Folis:1-15
Reclam:aconexer
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:16-31
Reclam:E dampniffiquen
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:32-47
Reclam:de superflues
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:48-63
Reclam:ha a tu
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:64-79
Reclam:qui termena
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:80-95
Reclam:si has peccat
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:96-111
Reclam:Per la qual
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:112-127
Reclam:Religiosa
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:128-143
Reclam:lom entena
Plec 10
Plec:Foli escadusser.
Folis:144
Plec 11
Plec:Bifoli.
Folis:145-[146]
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 20 + 65 + 20 + 65 + 30 × 33 + 170 + 75.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:170 x 150
Número de ratlles:28-34
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en tinta malva ennegrida. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable. Primera línia escrita.
Perforat:sí. Restes de perforacions rodones situades a prop dels talls, assenyalant les línies fonamentals de justificació.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura cursiva humanística catalana, amb influències de la bastarda, d'una mateixa mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol. 11r, 13v, 23rb, 50va, 100ra, 135ra, 140ra.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:És incompleta. Capitals blaves i vermelles alternades. Rúbriques. Calderons vermells. Algunes majúscules amb tocs de vermell. La decoració i altres elements codicològics són molt semblants als del ms. 460 de la BC, encara que aquest és en general més descurat.
Marginalia:sí. fol 49v. Probationes pennae als folis 8v, 9r, 113v.

Història

Segells:Timbre de la BC als folis 1r, 50r, 100r, 145v.
Notes de possessors:«Bon 10-VI-33».
Estat de conservació:Estrip al foli 95. Primers i darrers folis molt fatigats. Estrips restaurats. Estat satisfactori.
Procedència:Catalunya o València.

Isidre Bonsoms i Sicart. Ingressa a la BC el 1948.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Scala Dei - Tractat de contemplació
2. Francesc (pseudo) Eiximenis, Cercapou – 24v-56v