Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms509 (16 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 299

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-05
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:299
Signatura alternativa:Fons Salvador Babra
Sigles usuals en la tradició:G

Relligadura

Datació:1401-1500. És l'original.
Notes:El ms. és guardat en capsa de cartró, de 243 × 313 × 98, amb teixell vermell al llom i inscripció en lletres daurades: «Eiximenis |Vida |de | Jesucrist». A baix, gomet vermell amb la cota actual: «299». Dessota, cota de l'IEC: «2-V».

Folis de guarda de pergamí, al començament i al final: I + I.
Llom
Matèria:Llom ras, de la mateixa pell, conservada molt fragmentàriament, i restaurada.
Títols:1) - 4) buides, amb dibuix de rombes.
Altres:Són visibles quatre nervis interns de relligadura, que és de nervi doble, i no formen seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Posts recobertes de pell marró gofrada.
Títols:Contratapa II, angle inferior dret, etiqueta: «Institut | d'Estudis Catalans Biblioteca | Núm 299 | Armari 2 | Prestatge V».
Altres:300 x 230 x 70
Decoració de la coberta:Relligadura del fons Sánchez Muñoz, molt fatigada i restaurada, és a dir, consolidat modernament el que en restava. Forma un conjunt de rectangles amb sanefa en un dels rectangles exteriors i amb un plafó d'entrellaçats entorn del quadrat central, que conté un dibuix semblant d'entrellaçats en el seu interior. Sobre les dues cobertes resten les bases metàlliques on s'encaixaven cinc botons o claus per banda, ara perduts.
Altres elements:Tancadors: N'hi havia, però només en resta un. Cobertes (folres) del mateix pergamí que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix. Queix de la mateixa pell, pràcticament desaparegut.

Bibliografia

Descripcions:http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1520 ...
Bibliografia contextual:Massó n. 160
Martí n. ?

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1401 - 1430 - estimada
Notes:Segons la descripció que en donava Massó, el mss. tenia l'any 1909 exactament 295 folis i al final n'hi havia tres de blancs. Igualment al llom hi havia un paper enganxat en el qual en lletra gòtica es llegia: «Reuelacion de un santo abad de la vida de xto manuscripto en catalan». Massó fa notar que en aquell moment el ms. tampoc no era xifrat. Aquests elements encara hi eren el 1998, més tard han desaparegut.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Fol. 1-40, 49, filigrana del corn, semblant a la de Valls i Subirà 1504, datada a Vic el 1367.
b) Folis 47, 50-53, 188, 194, 200-201, 252, filigrana de la campana, semblant a la Briquet 3967, documentada a Treviso el 1387, i en relació amb la de Valls i Subirà 1300, datada a Vic l'any 1395.
c) Folis 54-187, 192-193, 198, 202-250, 255-294, filigrana de la muntanya somada de creu, semblant a les de Briquet 11685 i 11687, datades a Treviso el 1405, amb varians a Niewport el 1410, Friedberg el 1411 i Maestricht el 1414, i a Pàdua entre 1408 i 1415, respectivament.
Foliació
Núm. total de folis:294
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Foliació del s. XX, contínua, en llapis, a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:290 x 215
Composició material
Plecs
Número:27
Notes:En el que ara formen les restes dels dos primers plecs almenys s'han perdut 11 folis.
Plec 1
Tipus:2+2
Folis:1-4
Plec 2
Plec:Plec coix.
Tipus:0/1
Reclam:-tuosos [del qual només roman el foli final.]
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:6-17
Reclam:axi senyor
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:18-29
Reclam:-lors
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:30-41
Reclam:fins a terra
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:42-53
Reclam:gran
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:54-65
Reclam:et dalguns
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:66-77
Reclam:hic son
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:78-98
Reclam:lig entre
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:99-101
Reclam:dada en
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:102-113
Reclam:als mals
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:114-125
Reclam:era la dolor
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:126-137
Reclam:qual cascu
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:138-149
Reclam:quam dedisti
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:150-161
Reclam:la sua natiuitat
Plec 16
Tipus:6+2
Folis:162-173
Reclam:ascientat
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:174-185
Reclam:morts al mon
Plec 18
Tipus:6+2
Folis:186-197
Reclam:diran en lo
Plec 19
Tipus:6+2
Folis:198-209
Reclam:feyt de herodes
Plec 20
Tipus:6+2
Folis:210-221
Reclam:axi com legim
Plec 21
Tipus:6+2
Folis:222-233
Reclam:lo seu sperit
Plec 22
Tipus:6+2
Folis:234-245
Reclam:seruidor del
Plec 23
Tipus:6+2
Folis:246-257
Reclam:estes coses la
Plec 24
Tipus:6+2
Folis:258-269
Reclam:son pares
Plec 25
Tipus:6+2
Folis:270-281
Reclam:-ment ques
Plec 26
Tipus:6+2
Folis:282-293
Reclam:-biranament
Plec 27
Plec:1 foli escadusser i desenganxat.
Folis:294
Signatures:sí. Signatures de quadern alfanumèriques. N'hi ha poquíssims rastres als fol. 30r-31r, 43r-44r, 47r-48r, 78r-79r, 91r, 94r, 115r, 119r, 133r-136r, 161r-162r, 176r, 185r, 205r, 208r, 227r, 280r-281r. És explícita al foli 191r.
Reclams:sí. Reclams horitzontals situats cap a la dreta, fent caixa amb el marge inferior dels folis, tancats dins rectangle gairebé sempre ornamentat amb dibuixos; al foli 283v, sense rectangle i amb una cara dibuixada al costat.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli 9r: 20 + 64 + 21 + 60 + 52 × 40 + 190 + 65.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:190 x 145
Número de ratlles:30
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom i en tinta malva. 1111 2222. Primera línia en blanc. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 6,2.
Perforat:sí. Restes de perforacions rodones situades molt a prop dels talls, que assenyalen les línies de guia fonamentals. La cisalla n'ha fet desaparèixer molts.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura gòtica librària, d'una mateixa mà. Les rúbriques en cursiva gòtica bastarda del s. XV.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol. 194r.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials de tractat en vermell i blau, i filigranes en lila i vermell. Capitals blaves i vermelles amb tocs afiligranats de color lila i marró. Rúbriques. Calderons blaus i vermells. Al fol. 7v, rúbrica en blau. Alguna lletra caudada i amb dibuix, fol. 182r, 203v, 209r, 214v, 217v, 219r, 220r, 221r, 222v, 228v, 245v, 248v, 251v, 253v, 262r, 290. Majúscules ensafranades i passatges subratllats en vermell. Títols al marge superior, centrats, en vermell i blau.
Marginalia:sí. Notes i signes de nota als fol. 5v, 7v-9v, 10v-44r, 46v-102r, 104r-120v, 122r-131v, 133r-149v, 151r-162v, 164v-171v, 173rv, 177r-179r, 181r, 183r217v, 219v-244r, 247r-269v, 271r-273r, 275v.

Història

Segells:Timbre de la BC als fol. 1r, 102r, 294v.
Estat de conservació:Folis 1-6 fatigats. Folis 7, 49, 100, 178, 255-256 i 258, retallats pel marge inferior sense pèrdua de text. Estrip als folis 49, 66, 75, 101, 257, 271. Folis 294 desprès. Taca al foli 238v. Forats de corc.
Procedència:Catalunya.

El manuscrit havia pertangut a la família Sánchez Muñoz, del sud de Terol, emparentats amb Gil Sánchez Muñoz, darrer papa de l'obediència avinyonesa amb el nom de Climent VIII. Fou adquirit al llibreter Salvador Babra l'any 1914, juntament amb el lot de mss. de la BC que ara tenen les cotes 295-339.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – 1-294
Consistència:fragmentària
Taula de capítols:Fol. 1ra, inc., de la taula: «(initio mutilus) Capitol XXV qui ensenya per que la circuncisio se faya lo huyten dia...».
Fol. 4ra. exp. de la taula (acaba en el sisè tractat): «Capitol XVI qui enssenya per quantes uies la sancta anima del saluador estech consolada en lo dessert».
Pròlegs:Fol. 5ra, inc del pròleg: «(initio mutilus) ... saluador reuelant los alguns dolcos actes seus qui no son expressats per los sancts euangelistes lieren estats reuellats per Ihesu Christ en les sues altes contemplacions».
Fol. 7rb, exp. del pròleg: «... Lo seten tractat ensenya com ell te la monarchia general et es gloria dels benauyrats et rey perpetual».
Íncipit:Fol. 7rb, inc dels tractats: «(rúbrica) Aci comenca lo primer tractat del present libre de la vida de Ihesu Xrist. Capitol primer qui ensenya que es predestinacio e com ihesu xrist en quan Deu no estech ne poch esser predestinat (fi de rúbrica) [fol. 7va]. Lo primer tractat donchs de aquest libre sia atractar dela predestinacio eternal de nostre saluador e dels grans bens que de aqui se son seguits los quals los theolechs apellen obres de predestinacio...».
Èxplicit:Fol. 294ra, exp.: «E aco sia dit quant al deiuni que lo nostre saluador feu en lo desert apres lo seu sanct baptisme et per conseguent es aci acabat lo sissen tractat ho libre dela uida de ihesu xrist hon auem tractat del seu baptisme et del seu deiuni en lo desert a pres dela temptacio a ell aqui feta per lo dimoni. Ara se seguira lo seten libre hon auem a tractar com appella sos dexebles et com altament los informa».
Catàlegs:Massó, Les obres, 160; Martí, Eximenis, 474; Curt J. Wittlin, Les Manuscrits dits «del Papa Luna» dans deux inventaires de la Bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel, dins «Estudis Romànics», XI (1962-1967), 29 [nota 82, on hi ha una errada d'impremta: 229 per 299]; Cincuenta
años, 133; J. Monfrin, La bibliothèque Sánchez Muñoz et les inventaires de la bibliothèque pontifi cale à Peñíscola, dins «Studi di bibliografi a e di Storia in onore di Tammaro de Marinis», vol. III, Verona, Giovanni Mardersteig 1964, 261; BOOCT cnum 723; BITECA (1998) manid 1520 cnum 723.