Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms511 (17 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 456

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-21
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:456
Signatura alternativa:Dalmases 51
Sigles usuals en la tradició:C
Barcelona - BC - Manuscrits - 456

Relligadura

Datació:s. XVIII
Notes:I + I, amb filigrana «TM», que no hem pogut identificar. Foli de guarda Ir, dalt de tot, en tinta i mà de segles XVII-XVIII: «Eximenes, Del Crestia. (ratllat: T. 1). Llibre primer». Foli de guarda Iv, angle superior esquerre, signatura actual del ms. en tinta: «Ms. 456».
Llom
Matèria:Llom ras, del mateix pergamí.
Títols:1) dalt de tot, en llapis: «456»; 2) en tinta: «Eximenes | del Christia | Libre pr | ms»; 3) en la mateixa tinta: «T. Iº»; 4) signatura antiga: «12»; 5) signatura de la biblioteca Dalmases: «51».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant quatre nervis interns perfectament visibles, els quals formen cinc seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pergamí, amb ànima de pasta de paper.
Títols:Contratapa II, angle inferior dret, etiqueta: «Diputación Provincial | de Barcelona | Biblioteca Central | Regº Ms. 456 | Signª 3-IV».
Altres:395 x 288 x 65
Altres elements:Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Massó=3
Martí=1
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-34

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Ms. homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:Ffon acabat lo present libre a .xxx. del mes de maig de l any de nostre senyor .M.cccclv. per mans den anthoni gabriel saulina
Datació:30 maig 1455 - expressa
Copista:Antoni Gabriel Saulina (fl. 1455)
Notes:Fol. 1r, lletra del s. XVII-XVIII: «Es de la llibreria», inscripció que es troba en molts volums de la biblioteca Dalmases.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Fol. 2-48, de la lletra R, semblant a la de Briquet 8970, documentada a Colle a partir del 1427, amb variants a Lucca l'any 1439 i a Venècia el 1449.
b) Fol. 52-77, 108-110, 112, 124-163, filigrana del carro, no identificada en Briquet.
c) Fol. 78-106, 113-118, 123, 165-229, filigrana de la flor, semblant a la de Valls i Subirà 1547, documentada a Vic els anys 1430, 1437 i 1440, i a Olot l'any 1439.
Foliació
Núm. total de folis:229
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Hi ha una foliació antiga en tinta a l'angle superior dret del recto de cada foli, del 1 al 228. Numeració moderna en llapis al recto de l'angle superior dret dels folis, al foli 1 i des del 58 al 229. En aquest segon tram, la numeració moderna comença després del foli 57 de l'antiga, justament quan el numerador itera per error el foli 57, en el que hauria d'haver estat numerat 58; per tant, la segona numeració rectifica la primera i sempre l'avança d'una unitat.
Dimensions
Alçada x base:390 x 283
Composició material
Plecs
Número:16
Notes:El plec 16 és un plec coix amb taló entre el foli 228 i el 229.
Plec 1
Tipus:8+2
Folis:1-16
Reclam:gues los dits
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:17-32
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:33-48
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:49-64
Plec 5
Tipus:7+2
Folis:65-78
Plec 6
Tipus:7+2
Folis:79-92
Plec 7
Tipus:7+2
Folis:93-106
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:107-122
Plec 9
Tipus:7+2
Folis:123-136
Plec 10
Tipus:7+2
Folis:137-150
Plec 11
Tipus:7+2
Folis:151-164
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:165-180
Plec 13
Tipus:7+2
Folis:181-194
Plec 14
Tipus:7+2
Folis:195-208
Plec 15
Tipus:7+2
Folis:209-222
Plec 16
Plec:Plec coix.
Tipus:6+1
Folis:223-229
Reclams:sí. Reclams horitzontals, situats al marge inferior dret.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 55 + 85 + 20 + 85 + 30 × 40 + 255 + 90.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:255 x 195
Número de ratlles:44-47
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5,1 / 4,8.
Perforat:sí. Forats tallats pel relligador.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Antoni Gabriel Saulina. Escriptura gòtica librària. Massó indica que hi ha intervingut una segona mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Els deu primers folis, axí com els folis 43-44, han estat revisats per una mà del segle XVI entrat, que ha escrit els títols dels capítols allà on hi havia d'haver rúbriques que no foren executades. Correccions més antigues als folis 1v, 2r, 15v, 19r, 42r, 51r, 55r, 72r, 74rv, 81r, 99r, 102r, 110r, 122rv, 123v, 124r, 145rv, 148r, 149r, 151r, 158rv, 157r, 166r, 179r, 203r, 213r, 216v, 217r, 218r, 219rv, 220v.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicial blava, vermella i morada amb filigrana i antenes. Capitals blaves i vermelles amb trets afiligranats. Rúbriques, algunes en tinta marron: les del pròleg i quatre del text, fol. 1r-3r, 10r, 43v, 44r. Alguns textos citats en llatí, de l'Escriptura o títols d'obres d'altri, són subratllats en vermell, en marron i en tots dos colors. Calderons vermells. Majúscules amb tocs de vermell.
Marginalia:sí. Nota del segle XV al capítol XXXIII: «crech que diu de frare anselm Turmeda». Signes de nota: f. 75v, 214r. Notes en llatí: f. 219r, 220v.

Història

Segells:Timbres de la BC als folis 1r, 101r, 202r, 229r.
Notes de possessors:«12», «56».
Estat de conservació:Bo, llevat del foli 1, descosit del seu plec.
Procedència:Catalunya.

Sant Jeroni de la Murtra?, Pau Ignasi de Dalmases (†1718), Institut d'Estudis Catalans a partir del 1916.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià – 1-228
Taula de capítols:Fol. 9rb, exp. de la taula: «Fenida donques la rubricha comença lo primer libre appellat christia enlo qual sera tractat que es religio christiana e com e da qui ha son fonament o començament e son esser e quines son ses grans e altes dignitats».
Pròlegs:Fol. 1ra, inc. del pròleg i de les rúbriques: «En nom de nostre saluador Jhesucrit comencen les rubriques sobra lo prolech en lo libre apellat christia lo qual prolech conte V capitols continents ço que ensenyen les seguents Robriques».
Fol. 3va, exp.: «… Ans uull que començant al primer capitol daquest libre se seguesca lo comte dels capitols del començament per orde fi ns a la fi del libre per la manera ordonada en la taula tantost seguent. Capitol primer, quin es lo principal fonament...».
Íncipit:Fol. 10ra, inc. del tractat: «Comença la primera part del dit libre primer, appellat christia en la qual es tractat e ensenyat que es christiana Religio donant son fonament per qui fon ordonada e don es exida Radicalment e deuallada (al man saec. XVI-XVII) Capitol primer quin es lo principal fonament e
principi de la santa religio christiana (fi n al man) Christiana religio per fonament principal dela sua crehença si posa e creu fermament...».
Èxplicit:Fol. 229ra, exp.: «... E per tal que mills te puxes aparellar e que mills te sapies en les temptacions guardar de caure sera lo libre segon quis segueix tantost apres daquest de tot linatge de temptacions e ensenya com de aquelles ab la aiuda de nostre Senyor poras auer fi nalment victoria axi que sit uols miiançant la sua gracia null temps no cauras en la temptacio. Aci feneix lo
primer libre apellat christia en lo qual es tractat que es Religio christiana e com e de qui ha son començament e son esser e quines son ses grans e altes dignitats. | Comença apres tanost (sic) lo segon libre enlo qual sera tractat com lom christia per diuerssors linatges de temptacions cau dela dignitat de christianisme e dels dons a ell dats venssuts per temptacio. | Ffon acabat lo present
libre a XXX del mes de maig del any de nostre senyor M.CCCCLV per mans den anthoni gabriel saulina.»
Bibliografia:Grahit, 25; Massó i Torrents, Les obres, 3; [Jordi Rubió i Balaguer] La Biblioteca Dalmases, dins «BBC» III (1916) 32; Martí, Eiximenis, 454; Cincuenta años, 137; BITECA (1993-2002) manid 1492; BOOCT 694.