Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms513 (09 / maig / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 458

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-07
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:458

Relligadura

Datació:s. XVII
Notes:1 + 1. F. de g. Ir, dalt de tot, en tinta i lletra del s. XVII: «Eximenis del Crestia (ratllat: T3) segona part del llibre 3er».
Llom
Matèria:Llom ras, del mateix pergamí.
Títols:1) en llapis, signatura actual: «458»; 2) en tinta, lletra del segle XVII: «Eximenes | del Christia | segona part | del libre ter(ç) m.s.»; 3) «T. III»; 4) «15»; 5) «51».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant cinc nervis interns.
Coberta
Matèria:Pergamí.
Títols:Coberta anterior, dalt de tot, en tinta: «12» o «L 2». Contratapa II, angle inferior dret, etiqueta amb la cota actual del ms.: «Diputación Provincial | de Barcelona | Biblioteca Central | Regº Ms 458 | Signª 4-IV». Foli de guarda Iv, angle superior esquerre, cota actual en tinta: «Ms. 458».
Altres:397 x 281 x 60
Altres elements:Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-9

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Ms. homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:18 desembre 1450. - expressa
Notes:Complementari del ms. BC 457

Fol 1r, dalt de tot, lletra del s. XVII-XVIII: «Es de la llibreria».

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Folis 1-48, 56-68, del carro, semblant a la de Briquet 3544, documentada a Lucca a partir del 1434, amb variants similars a Damme dels anys 1452-1456, a Lille dels anys 1456-1474, a Roma dels anys 14591460, a Lucca dels anys 1463-1479 i a Ulm del 1473.
b) Folis 51-54, 71-215, del carro, semblant a la de Briquet 3527, documentada a Perpinyà el 1412 i el 1432, a diversos llocs d'Itàlia entre 14131440, a Holanda els anys 1416 i 1439, a Hongria el 1423 i a Anglaterra el 1417.
Foliació
Núm. total de folis:216
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Foliació moderna, en xifres aràbigues, en llapis i contínua des del primer al darrer foli. Una foliació antiga, en tinta i xifres aràbigues, des de l'actual foli 10 fins al final del volum.
Dimensions
Alçada x base:392 x 280
Composició material
Plecs
Número:12
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:4/5
Folis:1-9
Reclam:[amb taló entre el foli de guarda i el foli 1.]
Plec 2
Tipus:10+2
Folis:10-29
Reclam:lo seten libre
Plec 3
Tipus:10+2
Folis:30-49
Reclam:ab aygua zoff
Plec 4
Tipus:10+2
Folis:50-69
Reclam:E uol dir axi
Plec 5
Tipus:10+2
Folis:70-89
Reclam:diuite epulone
Plec 6
Tipus:10+2
Folis:90-109
Reclam:de natura
Plec 7
Tipus:10+2
Folis:110-129
Reclam:tantost la diu
Plec 8
Tipus:10+2
Folis:130-149
Reclam:nou ha
Plec 9
Tipus:10+2
Folis:150-169
Reclam:per lo trencament
Plec 10
Tipus:9+2
Folis:170-187
Reclam:no solament
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:188-203
Reclam:sufficientment
Plec 12
Plec:Plec coix.
Tipus:7/6
Folis:204-216
Signatures:sí. Signatures de quadern alfanumèriques a-k, en rúbrica a l'angle inferior dret del recto de la primera meitat de cada plec, molt afectades per la guillotina, fins al punt que en molts plecs han desaparegut.
Reclams:sí. Reclams horitzontals, subratllats amb vermelló, arrenglerats amb el marge interior de la segona columna.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli 7r: 33 + 83 + 21 + 82 + 57 × 40 + 270 + 86.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:270 x 186
Número de ratlles:51
Ratllat:sí. Sistema de ratllat amb tinta marró. 1111 2222. Com l'anterior. UR = 3,8.
Perforat:sí. Es veuen rastres de perforacions situades molt a prop del tall central; per això han desaparegut pràcticament.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Escriptura semigòtica cursiva, d'una mateixa mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions de diverses mans passim, des del foli 1r al 10v; fol. 81v, 92rv, 94rv, 95r, 104r, 108r, 111r, 116r, 123v, 133v, 140r, 147v, 149v, 163v, 167v, 176r, 179v, 180rv, 184r, 189r, 200v, 205r, 215v.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Gran inicial blava i vermella afiligranada i amb orla al marge esquerre i en l'espai entre columnes. Capitals blaves i vermelles alternades, amb tocs afiligranats. Calderons blaus i vermells. Rúbriques. A l'interior dels paràgrafs majúscules amb tocs de vermell.
Marginalia:sí. Notes i signe de nota als folis 1rv, 2r, 3r-4r, 5rv, 17r, 29r, 37r, 39r, 40r, 44rv, 45r, 46r, 49rv, 51v, 52r, 55v, 56r, 57r 58r, 59r, 64r, 65r, 67r-71v, 74r, 75r, 76r-77r, 79r, 80r, 81r-88r, 91r, 92r, 93r-94v, 96r, 98rv, 110rv, 111r, 112r, 114r, 120v, 121r, 122r, 123r, 125r-130r, 138r, 141r-142r, 144r, 146r149r, 150v-162v, 168r, 177v, 180r, 181rv, 183r-185v, 193r, 195r-216r.

Història

Segells:Segell de la BC als folis 1r, 109r, 210r.
Estat de conservació:Bo.
Procedència:Catalunya (Barcelona?).

Convent de Sant Jeroni de la Murtra, Pau Ignasi de Dalmases (s. XVIII), IEC.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià – 1-216
Consistència:fragmentària
Consistència:Segon volum del Terç del Crestià, complementari del ms. BC 457
Taula de capítols:Fol. 1ra, inc. de la taula: «(rúbrica) Prolech sobre la segona part del terç libre de la obra del crestia. | Per tal cant aquest terç libre del crestia conten moltes materias...»
Fol. 6va, exp. de la taula: «Lo MLX es qui posa terma e fi nament a tot aquest terç libre appellat cristia».
Folis 7-8 en blanc.
Íncipit:Fol. 10ra, inc. del tractat: «(rúbrica) Capitol DXXIIII que posa que es peccat de luxuria (fi de rúbrica). | Lvxuria es lo terç peccat mortal: qui es posat apres peccat de gola: e peccat de perea o de ociositat...»
Èxplicit:Fol. 216 vb, exp.: «... e la primera daquestes releuacions dela qual ha a tractar lo primer libre seguent sapella supernal gracia. Açi son accabats aquests XII tractats damunt dits daquest terc libre apelat crestia qui tracten e mostren generalment de tots los peccats mortals e venials Lo qual libre migançant la gracia del saluador nostre Jhesu christ ha fet e ordonat lo reuerent pare Mestre Francesch eximeniç del orde dels frares menors Decimo octauo die decembris Anno A Natiuitate domini MºCCCCºLº. | (rúbrica:) Deo gracias etc».
Rúbriques:Fol. 37rb, el ms. copia la rúbrica del capítol 593, però salta directament al capítol 594.
Catàlegs:Massó i Torrents, Les obres, 18; [Jordi Rubió i Balaguer], La Biblioteca Dalmases, dins BBC III (1916) 32; Martí, Eiximenis, 458; Cincuenta años, 137; J. J. E. Gracia, Francesc Eiximenis' «Terç del Crestià»: Edition and Study of Sources. Chapters 353-430, tesi doctoral, Toronto University 1971, 75-78.