Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms514 (16 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 461

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2015-02-03
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:461
Sigles usuals en la tradició:G

Relligadura

Datació:El ms. presenta característiques molt semblants a les del ms de la BC 462, estudiat més endavant (cf. infra, n. 59). Si d'aquell es pot afirmar que l'enquadernació és l'originària del segle XVIII, refeta després del 1939, en el que ara ens ocupa hauríem d
Notes:IV + III, de paper de fil verjurat i amb filigranes «ingres» i «gua-|escut de Barcelona|-rro». Foli de guarda anterior IIIv, cota actual escrita a mà i en tinta: «Ms. 461». Foli de guarda anterior IVr, dalt de tot, en lletra del s. XVIII, probablement de Pau Ignasi de Dalmases: «Eximenes, llibre de les virtuts y vicis delas donas».
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí, ras.
Títols:1) Inscripció en tinta: «Eximenis Lib | deles Virtuts y | Vicis de les Dones | m. s.»; 2) antiga signatura en tinta: «13»; 3) signatura en tinta de la biblioteca Dalmases: «175»; 4) signatura actual, primer en llapis, després en tinta: «461/461».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant sis nervis interns de relligadura.
Coberta
Matèria:Cobertes de pergamí amb ànima de cartró.
Títols:Contratapa II, angle inferior dret, segell de la BC i etiqueta: «Diputación Provincial | de Barcelona | Biblioteca Central | Regº Ms. 461 / Signª 4-III».
Altres:290 x 230 x 115
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Izquierdo (2007), Lo libre de les dones. Estudi ..., 39-48.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 365

Datació i origen

Datació:Les filigranes indiquen una datació entre 1429 i 1451, aproximadament. - estimada
Copista:Gundisalvus
Notes:Nota de possessió en lletra del s. XVI al foli 365v: «Fra march de cardona du-|-cat del duc de prades com-|-te | frater marcus cardonensis ducatus | et comitatus». És probable que es tracti de Marc d'Orriols, conegut com a Marc de Cardona, personatge cèlebre d'aquesta vila. Va néixer el 1519 en el si d'una família de menestrals humils i es convertí en un personatge influent a la Cort espanyola, on arribà a tenir el càrrec de jardiner reial. Protegit per Carles I i Felip I d'Aragó, II de Castella, va fer el projecte dels jardins del monestir de Yuste i dels de l'Escorial. Adoptà el nom de Marc de Cardona en ingressar a l'orde dels jerònims de Sant Jeroni de la Murtra. Home del Renaixement, va saber combinar la seva condició de religiós amb els interessos polifacètics que va tenir com a botànic, enginyer i músic. Sant Jeroni de la Murtra, fundat a la primeria del segle XV, s'enriquí entre aquest segle i el següent amb una gran biblioteca. El prior Pere Benejam ( 1524), conseller dels reis i del duc de Cardona, li donà un gran impuls. Des dels seus mateixos orígens, el cenobi va posseir, custodiar i copiar un gran nombre de manuscrits de les obres d'Eiximenis, alguna de la qual també consta que va vendre.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Folis 1-31, 80-95, 99-109, 161-365, del carro de dues rodes semblant a la de Briquet 3544, datada a Lucca el 1434 i entre 14631479, a Bèlgica entre 1452-1456, a Lille entre 1456-1474, a Roma entre 1459-1460, a Ulm l'any 1473.
b) Folis 32-79, 96-98, 110-159, del carro de dues rodes semblant a la de Briquet 3527, datada a Perpinyà el 1412 i el 1432, a diversos llocs d'Itàlia entre 1413-1440, a Holanda els anys 1416 i 1439, a Hongria el 1423 i a Anglaterra el 1417.
Foliació
Núm. total de folis:365
Núm. de guardes afegides:4 + 3
Notes:Foliació moderna, contínua, en llapis i xifres aràbigues a l'angle superior dret del recto dels folis. Numeració coetània del ms. en xifres romanes a partir de l'actual foli 16 de la numeració moderna, en llapis i xifres aràbigues.
Dimensions
Alçada x base:280 x 210
Composició material
Plecs
Número:23
Notes:Els plecs de 8 × 2 tenen llur primer i darrer full de pergamí i els fulls interiors de paper.
Al foli 1rb, al marge superior, inscripció en tinta de la mateixa mà que també la va escriure al ms. BC 462: «És de la llibreria». És possible que aquesta nota estigui en relació amb la cota que hi ha a la secció 2) del llom: «13».
Els folis de pergamí s'organitzen segons la seqüència carn-pèl, carn-pèl, pèl-carn, pèl-carn.
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:8/7
Folis:1-15
Reclam:[amb taló entre els folis 13 i 14.]
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:16-31
Reclam:en sa
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:32-47
Reclam:-timament
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:48-63
Reclam:als maiors
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:64-79
Reclam:o ab les
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:80-95
Reclam:diu aci
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:96-111
Reclam:obres e
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:112-127
Reclam:tot hom
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:128-143
Reclam:meten auant
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:144-159
Reclam:donas assi
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:160-175
Reclam:capitol LXXVII
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:176-191
Reclam:aci que per
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:192-207
Reclam:pena ne
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:208-223
Reclam:enuers ton
Plec 15
Tipus:8+2
Folis:224-239
Reclam:tant e tan
Plec 16
Tipus:8+2
Folis:240-255
Reclam:que aquell
Plec 17
Tipus:8+2
Folis:256-271
Reclam:deu hom
Plec 18
Tipus:8+2
Folis:272-287
Reclam:paraula de
Plec 19
Tipus:8+2
Folis:288-303
Reclam:Capitol CCCXXVI
Plec 20
Tipus:8+2
Folis:304-319
Reclam:Car ells
Plec 21
Tipus:8+2
Folis:320-335
Reclam:e per consaguent
Plec 22
Tipus:8+2
Folis:336-351
Reclam:e obstinacio e
Plec 23
Plec:Plec coix.
Tipus:8/6
Folis:352-356
Reclam:[amb sengles talons entre els folis 352-353 i 364-365.]
Signatures:sí. Es poden apreciar poques vegades, ja que els folis van ser tallats i reenquadernats.
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats, posats dins dibuixos més o menys simples, més o menys fantasiosos.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 25 + 66 + 17 + 64 + 40 × 27 + 195 + 55.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:195 x 147
Número de ratlles:36
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom en els folis de paper, 1111 2222, i a punta seca en els folis de pergamí, >>>><<<<. La primera línia en blanc. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5,4.
Perforat:sí. Forats petits i rodons per a definir la caixa d'escriptura.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura gòtica catalana descurada. Gundisalvus.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Fol. 20rv, 25r, 27v, 31v, 37v, 38v, 41r, 53r, 56rv, 61r, 63r, 69r, 71r, 72r, 73r, 74r, 75rv-76v, 78r, 80r, 82v, 84r, 85v, 86v, 89rv, 90r, 91r, 93v, 97v, 105r, 106v, 107v, 108r, 113r, 114rv, 115v-116v, 117r, 118rv, 120rv, 121v-135r, 136rv, 137v-138v, 139v-143r, 144r, 145rv, 146v, 148rv, 149v, 150r-153r, 154r-155v, 156v, 157r-160r, 161r-162r, 163r, 164r-165r, 166v-172r, 173r, 174r-178r, 179r, 180v, 181v, 182v, 184v-187v, 189rv, 193r, 195r, 206r, 207r, 214rv, 215v-220r, 226v, 227v, 228v, 230v, 232r, 235v, 239r, 241v, 242v, 249v, 255r, 259r, 261r, 271r, 273rv, 281v, 282v, 284r, 286r, 294v, 305rv, 311rv, 312v, 316r, 317r, 330r, 332rv, 333r, 334r, 337r, 338r, 342v, 347v, 348r, 352r, 354r, 355r, 358v, 360v.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Caplletra inicial amb orla als folis 1r, 16r, 32v, 44r, 100r, 109r, 117r, 142r, 153r, 163r, 179r, 183r, 207v, 245r, 257v, 307r, 312r; inicials il·luminades i daurades, pròpies del gòtic internacional, adornades amb motius vegetals i zoomòrfics, llevat d'algunes particularitats al foli 16r. L'orla d'aquest foli és a tota pàgina, amb molts motius vegetals, una cara faunesca sota la inicial i un drac alat a l'angle superior esquerre; els colors de la composició són el blau, el violeta, el verd, l'or vell i algun vermell. Capitals blaves i vermelles afiligranades, de dibuix variat; no executada la caplletra del foli 285v. Rúbriques. Calderons blaus i vermells. A l'interior dels paràgrafs majúscules amb tocs de groc. Al foli 365v, dibuix d'una gran creu sobre una base triangular, tot en tinta sèpia. Foliació en vermell. Decoració molt semblant a l'exemplar del Llibre dels àngels contingut al ms. 462 de la BC, de tal manera que s'imposa la impressió que els dos mansucrits provenen del mateix escriptori.
Marginalia:sí. Fol. 4r, 6r, 17r, 22r-24r, 28r, 29r-30v, 33rv, 34v-36r, 37r, 38rv, 42r-43v, 48v-49v, 50v, 52v, 53v, 55r-56r, 57rv, 61v, 67r, 68r, 69r-72v, 73v-74v, 75v, 76v, 78v, 80r, 81r, 82r-84r, 85r-89v, 90v-93v, 94v-97v, 98rv, 101r, 102r-103v, 104v, 112v, 114v, 116r, 117v, 119r-120v, 124v-125r, 126rv, 127v-128r, 130v-132v, 142v, 148r-149r, 150rv, 153r155r, 156r, 157v-160r, 161v, 163v-164r, 165v-169r, 173r-181r, 182rv, 183v-184v, 194r-203v, 207v-212v, 218v-220v, 224r-225r, 226r, 227v-228r, 229r-230r, 232r, 233r-234r, 235r-237v, 241v-242r, 253v-254v, 255v, 256v, 258rv, 260r-261v, 264v, 271r-272v, 274v-275v, 276v, 280r-281r, 282r, 283r285r, 287r-289v, 295r, 296r-297v, 298v-300r, 302r-303r, 307r-308r, 309r310r, 313v-314r, 315v-316r, 319r, 320r-323r, 324v-330r, 332rv, 335rv, 340r-344v, 346rv, 350v, 352r.

Història

Segells:Timbre de la BC als folis 1r, 115r, 216r.
Estat de conservació:El ms. ha estat restaurat amb tela per tal de contrarestar els efectes de la tinta corrossiva. Amb tot, els folis 353 ss. presenten un estat d'oxidació molt avançat, amb forats als folis 355, 361 i 362.
Procedència:Catalunya (Joana de Cardona?).

Fra Marc de Cardona, Biblioteca Dalmases, IEC. Cf. «BBC», III (1916), 32.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones – 1-364vb
Taula de capítols:f.1v.-f.15v.
Ib., inc. de la taula: «Capitol primer que Jesuchrist per gloria sua e eximpli nostre ha fetes pujar infantes e donas en la perfeccio euangelical...».
Fol. 11va, exp. de la taula: «Capitol CCCXCVI qui fa gracies a deu del acabament de aquest libre ab excusacio a la dita senyora comtessa a qui es offert principalment (rúbrica) CCCXLIX».
Folis 12-15 buits.
Pròlegs:"A la molt alta e / molt honorable / senyora mja la / senyora dona / Sanxa ximeniçz / darenos Com / tessa de prades ...(f.1r.)
Fol. 1ra, inc. del pròleg i de la taula de capítols: «A la molt alta e molt honorable senyora mia la senyora dona sanxa Ximeniçz darenos comtessa de prades lo seu humil seruidor en ihesu christ senyor dels senyors ffrare francesch eximeniçz del orde dels frares menors, honor tots temps e deguda reuerencia en aquell matex sobre alt e reuerent redemptor qui dona per ell creada e feta per sa gran dignacio elegi per mare...».
Fol. 2va, exp. del pròleg: «... e de lurs capitols son ordonats sots la forma qui dauall se segueix aci tan tost».
Íncipit:"Ihesu christ eternal deu / e jncomutable princi / pi de tota creatura / perfet redemptor / de tota humana na / tura ...(f.16r.)
Fol. 16ra, inc. del tractat: «(rúbrica) Capitol primer que Ihesu Christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetas puiar infantes e donas en la perfeccio euangelical (fi de rúbrica). Ihesu christ eternal deu e incommutable principi de tota creatura perfet redemptor de tota humana natura per glorifi car
la altesa de la sua virtut e potencia no solament ha fets puiar alscuns homens en la euangelical perfeccio e vida ans encara a aquell mateix grau e a tota especia de virtut ha volgudes exalçar algunes infantes e donzelles delicades e generoses infeels primerament e paguanes mostrant a les esdeuenidores que daqui auant negu ne neguna nos pot escusar de viure justament e perfeta...»
Èxplicit:"Acabat aquest / libre per ajuda / dela clemencia / del nostro saluador / faç a ell sols gracies qui / per sa merce lom ha fet / finar ... Per tal tot ço qui / es aci uull que tots temps / sia sotsmes acorrectio dela / sancta mare esglesia e dels / piadosos seruidors de Jhesu / christ"(f.364r.)
Fol. 364ra-364vb, exp.: «... Acabat aquest libre per ajuda de la clemencia del nostro saluador faç a ell sols gracies qui per sa merce lom ha fet fi nar. Per que senyora contesa molt alta e reuerent placieus que aci ligent si ych ha res qui bon sia que de tot façats gracies a nostro senyor deu qui quant li plau per lengua de besties fa parlar ueritat a les gents. Eus placia que tots quants deffalliments aci ueurets que tots sian imputats a la mia ignorancia e impericia qui molta es. E per tal quant leugerament cascuns en esta uida erram e deffallim e en moltes coses segons que diu lapostol Per tal tot ço qui es aci uull que tots temps sia sotsmes a correctio de la sancta mare esglesia e dels piadosos seruidors de Ihesu Christ.| Ffi nito libro sit laus gloria Christo. | Gundisaluus uocatur qui scripsit benedicatur».
Catàlegs:BITECA textid
Grahit, 32; Massó i Torrents, Les obres, 107; Martí, Eiximenis, 470; Cincuenta años, 137; Cort i Mecenatge: la literatura, l'art, la música i el teatre a l'Edat Mitjana, Barcelona, Biblioteca de Catalunya-Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 1993; BITECA (1998-2010) manid 1467 cnum 668; BOOT (1984) cnum 668.