Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms526 (15 / maig / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 79

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2021-03-16
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:79
Signatura alternativa:36
2
234
Sigles usuals en la tradició:B

Relligadura

Original:
Datació:s. XVIII
Estat:Ben conservada.
Notes:II + I. El foli de guarda inicial I i el foli de guarda final són de paper contemporani de la relligadura; el foli de guarda inicial II és del mateix paper que el del cos del volum. Foli de guarda Ir, dalt de tot, en lletra del s. XVIII: «Lo Author de aquest llibre es fra francesc Eximeniz del orde dels frares Menors, com consta del proleg». Dessota, en llapis vermell, cota antiga: «21-2-21». Foli de guarda IIrv, probationes pennae, que repeteixen el motiu «A molt magnific senor...».
Llom
Matèria:Llom de pergamí, ras.
Títols:Dalt de tot, teixell de paper, escrit en tinta: «Eximenich/Llibre/Des Dones/ (en llapis:) 36». El llom té una inscripció antiga, que va de dalt a baix: «[Tract]at dels Estaments». A baix de tot, en tinta, cota actual: «Ms. 79/BUP».
Altres:Es distingeixen quatre nervis interns, que no formen seccions a l'exterior.
Coberta
Matèria:Ànima de cartró, coberta de pergamí flexible amb solapes.
Títols:Contracoberta I, en llapis vermell, signatura antiga: «21-2-21», «2-2-2». Dessota, etiqueta de paper blanc amb la cota actual: «Ms. 79».
Altres:287 x 230 x 70
Decoració de la coberta:Sense decoració, d'un to marró clar tirant a groc.
Altres elements:Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Reproduccions fotogràfiques:BiPaDi

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 366

Datació i origen

Colofó:"Miq(ue)l Çegrau pelljs(er) me | ffeçit a(n)y· 1435· e | siutada de barç(e)lo(n)a" [363ra]

"Açi acaba lo libre ap(e)llat d(e) | les dones lo qual feu mest(re) | ffrencesch Eximenjz mestre | en theologia dela orda dels | frares menos Deo graçias | Amen | Esc(ri)t p(er)ma de(n) miq(ue)l çagrau pelliçer | e çiutada de barçelona a(n)y ·1435·" [363rb]
Datació:1435 - expressa
Origen:Barcelona
Copista:Miquel Sagrau (fl. 1435)
Notes:Al foli 363v, dalt de tot, nota de possessió: "De(n) miq(ue)l çagrau pellis(ser)".

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Al foli de guarda inicial I, filigrana del creixent somat de creu, amb les lletres «C», «t» [?] i «M», semblant a la de Briquet 5254 datada a Gènova el 1549.
b) Folis 1-15, del carro, semblant a la de Valls i Subirà II, 39, documentada a Vic el 1418, i a la de Briquet 3528, datada justament a Perpinyà el 1429, amb variants similars a Gènova entre 1429 i 1433, a Holanda entre 1430 i 1434, a Pisa entre 1431 i 1448, a Koblenz i Brusel·les el 1432, a Perpinyà els anys 1432-1437, a Forcalquier el 1433, a Anvers el 1434, a Palerm i a Fabriano el 1442, a Lucca els anys 1444-1452, a Udine el 1447, a Treviso el 1448, a Provença els anys 1448-1452, a Ginebra el 1449, a Pignerolo i a Barcelona el 1451, a Montpeller el 1452, i a Catània el 1453.
c) Folis 16-363, de la corona, semblant a la de Briquet 4714, datada a Lucca el 1424.
Foliació
Núm. total de folis:363
Núm. de guardes originals:2 + 1
Notes:Foliació moderna, contínua, en llapis i xifres aràbigues, del 1 al 363, a l'angle superior dret del recto dels folis, posterior a l'any 1909. Restes d'una numeració antiga en xifres romanes, que començava al principi del tractat, a l'actual foli 16.
Dimensions
Alçada x base:280 x 215
Composició material
Plecs
Número:22
Notes:El taló que hi ha entre els folis 15 i 16 correspon al foli de guarda inicial
I. El taló inicial del plec 22) serveix per a unir el foli de guarda final amb els folis del plec.
De cap a cap del manuscrit, al marge superior del recto i verso dels folis, una rúbrica escandalla la matèria de què s'hi tracta.
Plec 1
Plec:Foli de guarda inicial.
Tipus:8+2
Folis:2-15
Reclam:[amb taló final.]
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:16-31
Reclam:james valla
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:32-47
Reclam:que cascu
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:48-63
Reclam:que tots temps
Plec 5
Tipus:9+2
Folis:64-81
Reclam:james no li volch
Plec 6
Tipus:9+2
Folis:82-99
Reclam:-des ans es viura
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:100-115
Reclam:E per tal que pus clar
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:116-131
Reclam:de cor son proisma
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:132-147
Reclam:Demanar saluaçio
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:148-163
Reclam:cuydauen
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:164-179
Reclam:al mon
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:180-195
Reclam:Agusti
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:196-211
Reclam:sobiranament
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:212-227
Reclam:envers ell
Plec 15
Tipus:9+2
Folis:228-245
Reclam:lo guolafre
Plec 16
Tipus:8+2
Folis:246-261
Reclam:entre ells
Plec 17
Tipus:8+2
Folis:262-277
Reclam:nel serua
Plec 18
Tipus:8+2
Folis:278-293
Reclam:Deu. Car de
Plec 19
Tipus:8+2
Folis:294-309
Reclam:dona infinit
Plec 20
Tipus:9+2
Folis:310-327
Reclam:XIº diu
Plec 21
Tipus:9+2
Folis:328-345
Reclam:quela anima
Plec 22
Plec:Plec coix.
Tipus:9/10
Folis:346-foli de guarda final, amb taló inicial.
Signatures:sí. Restes de signatures de quadern alfanumèriques. Al foli 354 n'hi ha un testimoni ben clar: «y VIIIIº».
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 40 + 62 + 7 + 61 + 50 × 43 + 175 + 68.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:175 x 133
Número de ratlles:28-32
Ratllat:sí. A llapis de plom, molt marcat. Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222 i algunes vegades en sec >>>><<<<, sense guies per les línies d'escriptura. Quatre línies verticals i dues línies horitzontals de justificació, escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:no.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Gòtica bastarda del segle XV d'una mateixa mà. Miquel Çagrau, pellicer i ciutadà de Barcelona. Als colofons sembla que hi han intervingut dues mans. La segona fa servir una tinta més clara i una lletra més gòtica que bastarda.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:2r, 16r, 18r, 20r, 29v, 32v, 37v, 41r, 47v, 49r, 56v, 58r, 62v, 68v, 69r, 73r, 101r, 113r, 121r, 142v, 143rv, 147r, 172r, 179r, 184v, 187r, 189r, 200r, 202r, 205r, 209v, 213rv, 215rv, 221v, 236v, 262r, 263r, 271r, 284r, 303v, 315r, 318r, 319r, 333r.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials de pròleg i de tractats blaves i vermelles amb orla afiligranada vermella i morada, folis 1 i 16. Inicials de capítol blaves i vermelles alternades amb tocs afiligranats. Rúbriques. Calderons blaus i vermells. A l'interior dels paràgrafs majúscules amb tocs de vermell.
Marginalia:sí. 21v, 22r, 23r, 28rv, 60r, 61r, 67r, 77r, 78v, 89rv, 90v, 93v, 126rv, 144v, 146r, 147v, 148r, 149v, 151r, 152r, 153r, 154v, 156r, 161r, 162v, 172v, 187r, 188rv, 189v-192v, 194rv, 198v, 200v, 212rv, 213v, 214r, 215r, 237rv, 240r, 251r, 264rv, 265rv, 268rv, 269rv, 276r, 279v, 282v, 294r, 296r, 297r, 300v, 323rv, 324v, 353r, 354r, 355v.

Probationes pennae al foli de guarda IIrv.
Notació musical:no.

Història

Segells:Segell blau de la Biblioteca Provincial de Barcelona als folis 1r, 63r, 217r. Segell vermell de la BUP als folis 10r, 20r, 30r, 40r, 50r, 60r, 72r, 82r, 94r, 106r, 118r, 130r, 142r, 154r, 168r, 178r, 187r, 202r, 214r, 226r, 238r, 250r, 262r, 272r, 282r, 294r, 296v, 306r, 314r, 326r, 328r, 332r, 342r, 354r, 362r.
Notes de possessors:Cf. supra I, 1, c.
Estat de conservació:Manuscrit malmès per la humitat. Els fongs, els rosegadors i els corcs han malmès l'angle inferior extern dels folis finals, sense arribar a afectar el text. Folis 165-178 despresos. Taques i algun estrip. Conservació mediocre.
Procedència:Barcelona.

Miquel Sagrau. Convent de Santa Caterina de Barcelona (principis del segle XIX). Desamortització (1835).

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones – 1 – 1-363
Taula de capítols:f.1v.-f.15v.
Pròlegs:"Ala molt alta / e molt hono / rable Senyo / ra mja dona / Sanxa Xime / niç daranos / Contessa de Prades ... (f.1r-1v)
Fol. 1ra, inc. del pròleg i de la taula: «A la molt alta e molt honorable Senyora mia dona Sanxa ximeniç daranos contessa de Prades lo seu humil seruidor en Ihesu Christ Senyor dels Senyors ffrare ffrenssesch eximeniç del orde dels frares menos...».
Fol. 15vb, exp.: «Capitol CCCXCVI qui fa gracias a deu del acabament de aquest libre ab sclemacio a la dita senyora compteça a qui es offert prinçipalment. Ffi nit».
Íncipit:"Iesuchrist Eternal deu / e jncumutable prin / çipi detota creatura / perffet redemtor de / tota humane natura (f.26v.)
Fol. 16ra, inc. del tractat: «(rúbrica) Capitol primer que Ihesu Christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetes pujar Inffantes e dones en la perfecció euengelical (fi de rúbrica). Ihesu christ Eternal deu e incumutable principi de tota creatura perffet redemtor de tota humane natura per gloriffi car la
altea de la sua virtut e potencia no ssolament ha ffet puiar alscuns homens en la angelical perfeccio e vida ans ancara...»
Fol. 362vb, exp.: «... per tal tot aço que açi es vull que tots (sic) sia sotsmes a tota correcçio de la santa mara esgleya e dels piadors e seruidors de Ihesu christ | Ffi nit. Amen. Miquel Çegrau pellisser me ffecit any 1435. (al man) e Siutada de Barçelona».
Text:Fol. 363ra, darrer exp. del copista: «(al man) Açi acaba lo Libre apellat de les dones lo qual feu Mestre ffrencesch Eximeniz mestre en theologia dela orda dels frares menos Deo graçias. | Amen. Escrit per ma den Miquel çagrau pellicer e çiutada de barçelona any 1435».
Catàlegs:BITECA
Bibliografia:Villanueva, XVIII, 177-178; Massó i Torrents, Les obres; 102; Martí, Eximenis, 470; Miquel Rosell, I, 92; Mateu Ibars, Siglos XV-XV, 72, n. 31 i 117, n. 311; BOOCT (1984) cnum 670; Jordi Torra i Mir et al., eds., Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària, Barcelona 1990, ít. 190; BITECA (1991-2004) manid 1469 cnum 640.