Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms545 (09 / maig / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 2801

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:S
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:2801

Relligadura

Datació:1401-1500. És l'original.
Notes:II + I. Al foli de guarda del principi Ir hi ha el resum següent de la Vida de JC de Francesc Eiximenis i del contingut del ms. en lletra del s. XVI entrat: «Ihesus Mª. La primera part conte V libres lo primer dels quals comensa en lo primer capitol de ensenyar ques predestinacio etc. E lo derrer libre en Lo XXII capitol posa com Ihesu christ tench vida ermitana». «Aquesta segona part conte altres V libres Lo primer (afegit al marge: lo qual es VI en orde) comensa com sant Johan baptista batejaue e preycaue. E lo X e derrer Libre fina quina sera la manera del Regne de Deu etc. Lo VII ensenya com lo Senyor appella sos dexebles apres hague XXX anys. Lo VIII tracta de la marauellosa preycacio de Jhesu christi. Lo VIIIIe tracta dels inimichs de Jhesu christi moguts de enueja etc. e continua tota la passio etc. Lo X libre tracta dela Ressurrecció de Jhesu christi. E fina vt suppra dela manera del regne de Deu etc.». Dessota, en lletra del s. XVIII, signatura: «Sal. 3ª. Est 15. Cax. 6º».
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell, restaurat.
Títols:1) teixell de pell amb inscripció de lletra del segle XVI: «Vida de Christo | P. 2.»; 2) i 3) buides; 4) secció perduda, ara restaurada amb pell diferent, etiqueta de paper escrita amb bolígraf: «Mss | 2801».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant tres nervis interns, que en treuen tres d'externs, formant quatre seccions al llom.
Coberta
Matèria:Ànima de fusta coberta de pell marró.
Títols:Contratapa I, dalt de tot, en llapis: «32/»; antiga signatura: «I. 308». Dessota, etiqueta de paper: «Mss./ 2801». Cap al centre de la part superior, apaïsat, es llegeix en lletra del s. XV: «Die XXVIIª nouembris anno CCCCIº | dictus Raymundus fusterii substituit procuratorem suum | dominicum [espai en blanc] porterium dicti domini Regis ad | [una línia més avall] testes Jhoannes crepolli et | Johannes Dasserium scriptores scribanie». Contratapa II, angle inferior esquerre, a l'inrevés: «die jouis in vesperis quando [... ... ...] |-runt abbas cum suo aduoca[... ... ...] |-no franc. [... ...] eiusdem cum [... ... ...] | R. canc. assignauit ad terras precibus [... ... ...] | ibidem pro disputando super hiis [... ... ...]».
Altres:312 x 225 x 70
Decoració de la coberta:Dos rectangles de doble ratlla: dos rectangles interiors amb sengles dobles sanefes. Als angles del primer rectangle interior sanefes en forma de ventall. A dins del segon rectangle, creu de quatre cercles amb rombe interior, cercle i rombe amb sanefes interiors. Cinc forats per als botons, ara absents, i a cada tapa cegats quatre dels cinc forats. Estil mudèjar.
Altres elements:Tancadors: N'hi havia dos, es conserven restes dels claus de metall que els subjectaven. Cobertes (folres) de pergamí, aprofitant un document de finals del segle XIV o principis del segle XV. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Puig i Oliver - Perarnau i Espelt - Avenoza - Soriano - Clausell Nácher - Gispert-Saüch - Guixeras - Izquierdo Molinas - Martí - Renedo - Rojas Fernández (2012), Catàleg dels manuscrits de les ... 485-490 [n. 92]

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV m. - estimada
Notes:Al foli de guarda del principi IIr, signatura de la biblioteca Heberiana, de Londres, d'on procedeix: «Sal 3ª. Est. 15. Cax. 6º».

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis I-LXVII i 262-269, del carro de dues rodes, semblant al de Briquet 3527, datada a Perpinyà el 1412 i el 1432, a diversos llocs d'Itàlia entre 1413-1440, a Holanda els anys 1416 i 1439, a Hongria el 1423 i a Anglaterra el 1417.
b) Folis 68-123, de les muntanyes somades de creu, semblant a la de Briquet 11694, datada a Laak el 1423.
c) Folis 129-138, 160-170, de les muntayes somades de creu, semblant a Briquet 11686, datada a Udine els anys 1406-1407.
d) Folis 146-147 de l'arc, semblant a la de Briquet 794, datada a Palerm els anys 1437-1444, amb una variant idèntica a Pisa el 1435 i a Nàpols el 1437.
e) Folis 172-209, de les muntanyes encerclades i somades de creu, semblant a la de Valls i Subirà II, 205, datada a partir del 1425.
f) Folis 214-241, de la destral, semblant a la Briquet 7514, datada a Gènova l'any 1383, amb variants idèntiques a París el 1385, a Bruges el 1387 i a Chateauneuf-en-Valromey el 1404.
g) Folis 244-261, del carro de dues rodes semblant a Valls i Subirà, ib., 37, datada a Vic el 1416.
Foliació
Núm. total de folis:271
Núm. de guardes afegides:2 + 1
Notes:Els primers 67 folis són numerats en xifres romanes i en rúbrica, en escriptura possiblement del rubricador de tot el manuscrit. Sobre aquesta foliació se'n veu una altra també en xifres romanes, en tinta marró i mòdul molt petit, que segurament era la guia per al rubricador. La resta dels folis són foliats a llapis, en xifres aràbigues i caràcters del segle XX, amb el salt referit.
Dimensions
Alçada x base:295 x 220
Composició material
Plecs
Número:19
Notes:En el plec 10) hi ha un salt en la numeració, que passa del foli 149 al 160. Els tractats són anunciats amb sengles xifres romanes al marge superior dels folis Ir(VI), XIIIr(VII), 68r(VIII), 139r(VIIII, 231r(X).
Igualment a partir del foli 68ss un anotador que empra una cursiva del segle XV molt regular escriu als marges superiors petits lemes bíblics, ordinàriament citats en el text del foli, com a possible repertori de sermons. A partir del foli 127va, aquest tipus d'anotacions apareix també als marges.
Al marge inferior de la part escrita per la primera mà s'observen, escrites en lletra molt petita i tallades pel relligador, anotacions que havien de guiar el rubricador del ms., i al marge superior dret les anotacions que havien de guiar la foliació.
Probationes pennae al foli 104r.
Foli 271vb, marge inferior, en llapis i escriptura del segle XIX: «Termina en la hoja | 271 plana segunda | aquí» (possible nota de l'enquadernador del manuscrit).
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:1-12
Reclam:-ment e ell
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:13-24
Reclam:interrogaren
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:25-36
Reclam:lo jorn dela
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:37-48
Reclam:basten a saluar
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:49-60
Reclam:axi com tu
Plec 6
Plec:Plec coix.
Tipus:6/1
Folis:61-67
Reclam:[amb sis talons i sense reclam.]
Plec 7
Plec:Plec coix.
Tipus:7/8
Folis:68-82
Reclam:lexas anar soterrar son
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:83-98
Reclam:prophetauit
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:99-114
Reclam:es quis pora saluar
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:115-130
Reclam:a gran dampnacio
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:131-146
Reclam:aqui axi com es
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:147-172
Reclam:entesos en lo seruey
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:173-178
Reclam:entenent aquest perill
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:179-194
Reclam:matex lo interrogas
Plec 15
Tipus:8+2
Folis:195-210
Reclam:que no obres de hom
Plec 16
Tipus:8+2
Folis:211-226
Reclam:cosa damunt
Plec 17
Tipus:8+2
Folis:227-242
Reclam:Pere e
Plec 18
Tipus:8+2
Folis:243-258
Reclam:illuminat
Plec 19
Plec:Plec coix.
Tipus:8/5
Folis:259-271
Signatures:sí. Se'n veuen rastres molt escadussers. La numeració era a base de lletres majúscules i començava a la primera meitat del plec.
Reclams:sí. Reclams horitzontals, sovint encerclats.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 25 + 65 + 15 + 65 + 37 × 30 + 200 + 65.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:200 x 145
Número de ratlles:33-38
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a punta seca en els folis escrits per la primera mà, amb la primera línia escrita trepitjant la línia de justificació superior, i a la mina de plom. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, quatre línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 6,06 / 5,2.
Perforat:sí. Perforacions rodones marcant tos els límits de la justificació, visibles als marges, a prop dels talls.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:I-LXVII
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura gòtica catalana, amb colofó final del copista: «Qui escripsit scribat semper cum domino bibat».
Escriptura 2
Lloc al ms:68-71ra
Especificacions:Mateixa escriptura d'una altra mà, amb trets cursius i influències de la bastarda.
Escriptura 3
Lloc al ms:71rb-236vb
Datació:s. XV
Especificacions:Cursiva catalana, amb influències de la semibastarda.
Escriptura 4
Lloc al ms:236vb-271vb
Datació:s. XV
Especificacions:Bastarda.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol. IIIrb, XIIIIva, XXIIIIra, XXVvb, XXVIIIrb, XXXrb, XLIIIra, 88ra, IIIvb, 118rb, 159va, 169rb, 196r, 212r, 213va, 234ra.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Caplletres blaves amb filigrana vermella i malva al fol Ira i XIIIva. Inicials de capítol blaves i vermelles amb antenes en els llibres VI (f. I-XIIIva) i VII (f. XIIIva-LXVIIrb). En aquests mateixos llibres, rúbriques i calderons blaus i vermells. Les rúbriques manquen als folis 68-193r i tornen a aparèixer des del fol. 193v fins al final. Des del foli 68 endavant les capitals són vermelles sense decoració i els calderons uniformement vermells. Algunes lletres amb tocs de vemell i d'altres ensafranades. Autoritats i textos bíblics adduïts subratllats en vermell o en tinta negra.
Marginalia:sí. Notes, signes de nota i manícules als fol. XXIIIva, XXXVIrb, LXIIIra, 71ra, 82rb, 83va-84va, 88vb, 94va, 97rb-104r, 106va, 107va, 110rb, 111ra, 112vb, 114ra-121rb, 123rb-124vb, 126rb-132va, 135r-v, 137ra, 140va142va, 144rb-145va, 147ra-148vb, 162va-164va, 166ra-167va, 169va-171va, 173vb-190vb, 194rb-209va, 212va-215rb, 217rb-223va, 225va-226vb, 229rb-230ra, 231rb-237rb, 238va-245ra, 248ra-261ra, 262vb, 264ra-265rb, 267va-271va.

Història

Segells:Segells i timbres als fol. de guarda del principi IIr, XXXr, LIIr, 75rb, 124rb, 160r, 169r, 228rb, 242rb, 255rb, 271v.
Notes de possessors:I 308 (contratapa I).
Estat de conservació:Correcte.
Procedència:Catalunya.

Forma part de les col·leccions reials des del s. XVIII.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – 1-271
Consistència:fragmentària
Text:Al marge superior del foli 1r, lletra del s. XVIII, tinta negra: «Vida de Christo parte 2ª en leng. catal».
Fol. 1ra inc.: «(rúbrica) Aci es acabat lo Ven libre de la vida de Jhesu Christ. Aci comença lo VIe libre qui tracta primerament com sent Johan baptista baptejaua e preycaua (fi de rúbrica). Acabat lo temps en lo qual lo nostro saluador jhesu christ estech al mon amagat Segueix se lo libre sisen de la sua sagrada vida que comença a tractar deles sues alteses e obres que comença a obrar en lo temps en lo qual ell se comença de publicar...»
Fol. 271vb, exp.: «... E lo segon punt es que com jhesu christ sie ver deu appar vera la paraula allegada que los benehuyrats vehents a ell ver deu son en ell perfetament benehuyrats axi com diu la dita paraula, hec est vita eterna. Lo terç que no solament la nostra anima es benehuyrada vehent ell hoc encara lo nostro cors es en ell bene... (fi ne mutilus)».
Fol. 271va: «(rúbrica) Aci comença lo seten tractat e derrer daquest Xen libre qui mostre com apres tot aço jhesu christ regne sobre tots los elets specialment per amorosa e imperial e general e potent senyoria lo qual tractat conte en si III capitols (fi de rúbrica)».
Catàlegs:Massó i Torrents, Les obres, 166; Martí, Eiximenis, 474; Domínguez Bordona, Manuscritos catalanes, 39-49; IGMBN, t. VIII, 361; AIA 19 (1923), 385; Castro, 182-183; BOOCT cnum 739; BITECA (1997-
2002) manid 1535 cnum 739.