Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms58 (17 / juny / 2021)

París - Bibliothèque nationale de France - Manuscrits: Esp. - 9

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí; David Guixeras
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:París
Institució:Bibliothèque nationale de France
Fons:Manuscrits: Esp.
Signatura:9
Sigles usuals en la tradició:A

Relligadura

Datació:s. XVIII
Notes:IV + IV. Foli de guarda inicial IIr, en llapis, dalt de tot, cap a la dreta: «Espagnol 9». A baix de tot, cap a l'esquerra; «Reliure restaurée en 1970».
Llom
Matèria:Llom de pell de color vermell, ras; restaurat el 1970, com si la relligadura antiga hagués estat enganxada sobre una de moderna.
Títols:1) ferros daurats, amb anagrama de la Biblioteca Reial i flor de llir als quatre angles; 2) en majúscules daurades: «Lo dotze | del cristia»; 3) ferros daurats: flor de llir al centre; 4) com 3); 5) com 3); 6) com 1) i 4). Sobre la sisena secció, etiqueta enganxada amb la cota actual: «Espagnol | 9» i gomet vermell enganxat sobre l'etiqueta.
Altres:Plecs directament cosits a les tapes mitjançant sis nervis interns.
Coberta
Matèria:Pasta de paper de color marró.
Títols:Contratapa I, cap al centre, etiqueta amb la cota actual del ms.: «Espagnol | 9».
Altres:387 x 270 x 107
Decoració de la coberta:Coberta i contracoberta enquadrada per ferros daurats.
Altres elements:Cobertes (folres) de paper d'aigues. Capçalera i capçada dalt i baix. Llavis amb ferros daurats ja molt esvaïts.

Bibliografia

Descripcions:Puig i Oliver - Perarnau i Espelt - Avenoza - Soriano - Clausell Nácher - Gispert-Saüch - Guixeras - Izquierdo Molinas - Martí - Renedo - Rojas Fernández (2012), Catàleg dels manuscrits de les ... 169-173 [n. 23]
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm 157

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Ms. homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada
Notes:F. 14, dalt de tot, en tinta i lletra del segle XVII: «Es de sant pere de rodas».

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:I vitel·la.

No n'hi ha als folis de guarda. Arreu del volum, de les tisores, del tipus Briquet 3668, datada a Roma el 1454, amb variants similars a Itàlia dels anys 1456-1459.
Foliació
Núm. total de folis:335
Núm. de guardes afegides:4 + 4
Notes:Foliació contínua en tinta a l'angle superior dret del recto dels folis, efectuada durant el segle XIX.
Dimensions
Alçada x base:375 x 258
Composició material
Plecs
Número:28
Notes:Els reclams que falten han desaparegut a causa de la cisalla.
En el darrer plec manquen dos folis del volum, i per això ara el text és incomplet en el seu darrer capítol, el 461 [no 161, com diu Morel Fatio i, darrere d'ell, Massó], final de la quarta part del llibre.
Els plecs són formats invariablement, llevat del darrer, per un full exterior de vitel·la, quatre fulls de paper i un full interior de vitel·la. Els folis de vitella presenten l'ordre següent: carn-pèl, carn-pèl, pèl-carn, pèl-carn.
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:253-264
Reclam:Que sua
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:265-276
Reclam:-sa publica
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:277-288
Reclam:uol e hauem
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:289-300
Reclam:res de llurs
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:301-312
Reclam:axi vol
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:313-324
Reclam:-cerdoci
Plec 7
Tipus:6/5
Folis:325-335
Reclam:lo dit de alguns
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:85-96
Reclam:quel hom
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:97-108
Reclam:matauen
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:109-120
Reclam:Capitol CLXV
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:121-132
Reclam:vna sua ciutat
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:133-144
Reclam:la primera edat
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:145-156
Reclam:dient ells
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:157-168
Reclam:lo nombre
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:169-180
Plec 16
Tipus:6+2
Folis:181-192
Reclam:a fugir
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:193-204
Reclam:coratges
Plec 18
Tipus:6+2
Folis:205-216
Reclam:han dit
Plec 19
Tipus:6+2
Folis:217-228
Reclam:-sa per les
Plec 20
Tipus:6+2
Folis:229-240
Reclam:reclam escapçat: [demana la]
Plec 21
Tipus:6+2
Folis:241-252
Reclam:e aço per les
Plec 22
Tipus:6+2
Folis:253-264
Reclam:Que sua
Plec 23
Tipus:6+2
Folis:265-276
Reclam:-sa publica
Plec 24
Tipus:6+2
Folis:277-288
Reclam:uol e hauem
Plec 25
Tipus:6+2
Folis:289-300
Reclam:res de llurs
Plec 26
Tipus:6+2
Folis:301-312
Reclam:axi vol
Plec 27
Tipus:6+2
Folis:313-324
Reclam:-cerdoci
Plec 28
Plec:Plec coix.
Tipus:6/5
Folis:325-335
Plec 29
Tipus:6+2
Folis:253-264
Reclam:Que sua
Plec 30
Tipus:6+2
Folis:265-276
Reclam:-sa publica
Plec 31
Tipus:6+2
Folis:277-288
Reclam:uol e hauem
Plec 32
Tipus:6+2
Folis:289-300
Reclam:res de llurs
Plec 33
Tipus:6+2
Folis:301-312
Reclam:axi vol
Plec 34
Tipus:6+2
Folis:313-324
Reclam:-cerdoci
Plec 35
Plec:Plec coix.
Tipus:6/5
Folis:325-335
Signatures:sí. Numerats els plecs en l'època contemporània, amb llapis, a l'extrem inferior esquerre de cada foli inicial de plec, segurament en el moment de la darrera relligadura.
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats, sota el segon corondell, llevat els dels folis 96, 108, 120, 132, 144, 276 i 312, que són o verticals o en forma de mitja lluna i se situen al marge extern del segon corondell. A voltes els reclams estan encerclats en les volutes finals amb què acaba una lletra caudada.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:30 + 74 + 25 + 74 + 60 × 450 + 258 + 77.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:258 x 170
Ratllat:sí. En sec i sobre el costat carn en els fulls de pergamí. En sec i a la mina de plom sobre el paper. Esquema dels dos primers plecs: >< 1111 2222 | 1111 2222 <>. Dues línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació no assenyalada i de justificació no assenyalada a justificació. Línies: 42. Unitat de ratllat = 6,06.
Perforat:sí. Es veuen perforacions rodones, una a l'angle superior intern del segon corondell, una altra a 7 mm. de l'angle superior extern del mateix corondell, i una tercera al marge exterior, situada a 38 mm. del marge superior de la caixa, prop del tall.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV-2
Especificacions:Escriptura gòtico-humanística, d'una sola mà. Un copista principal escriu el text del llibre.
Escriptura 2
Datació:s. XV-2
Especificacions:Escriptura gòtico-humanística. Un segon copista escriu les rúbriques amb el mateix tipus de lletra.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:F. 22va, 24vb, 155va, 230rb, 276vb. Els autors citats són subratllats en vermelló.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Grans inicials sobre fons daurat, de colors blau o rosa i amb decoració floral a l'interior, filigranes i antenes: fols. 1r, 13r, 58r, 248r, 281v, és a dir, a l'inici de cada gran part, tractat o divisió principal de l'obra. Capitals blaves i vermelles, amb filigrana vermella i malva, i a vegades antenes; rúbriques; calderons blaus i vermells; lletres caudades.
Marginalia:sí. F. 26va, 30vb, 40rb, 47vb, 93ra, 58vb, 88va, 92va, 93va, 108rb, 111va, 112va, 118va, 119rb, 120rb, 129vb, 130rb, 131ra, 131va, 132rb, 133va-b, 134vb, 138va, 142rb, 144va, 146va-b, 147rb, 147va, 148va, 149va, 155vb, 156va, 157va, 160va-b, 162va, 175va, 176va, 191va, 194ra, 195va, 201ra-202ra-b, 204rb, 221rv-va, 247ra, 255va, 266vb, 269vab, 272ra-vab, 275vb, 287va, 291va, 296va, 297va, 308ra, 308va, 315va-b.

Història

Segells:Segell de la «Bibliothèque Royale» als folis 1r i 335v.
Notes de possessors:«Supplément Français, nº 235».
Estat de conservació:Excel·lent en tots els aspectes. Hi ha senyals d'oxidació, però el paper és sencer i sembla molt fort. A la vitel·la no s'hi veu cap tara.
Procedència:Catalunya.

Monestir de Sant Pere de Roda. Com la major part dels manuscrits del fons Supplément français, entrà a la Biblioteca Règia durant la segona meitat del segle XVIII.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià – 1-335
Taula de capítols:Fol. 1va, íncipit de la taula: «Primerament Senyor molt alt per endreçament
uostre e de aquells que uolran açi estudiar uos placia açi primerament entendre que aquest libre summariament conte VII parts principals...».
Fol. 12rb, èxplicit de la taula: «... Lo cccclxvi capitol posa e tracta que han dit alguns (iter expunc que han) de alguns dels regnes presents e de llur durada. E de nouell imperi. (rúbrica) Açi fenexen les Rubriques dela quarta part del dotzen libre del christia appellat Regiment de princeps | Deo gracias».
Fol. 12v buit.
Pròlegs:Fol. 1ra, íncipit del pròleg: «(rúbrica) Comença lo preambol del present libre appellat Lo Dotze del Cristia (fi de rúbrica). Al molt alt e poderos Senyor Namfos marques de Villena compte de denia e de Ribagorça fi ll del molt alt princep e senyor Mon senyor e de Sancta memoria infant ffrare pere de Arago del orde dels frares menors fi ll del molt alt e poderos senyor en Jachme per la gracia de deu ça enrere Rey darrago de bona memoria Lo seu humil seruent frare francesch eximenis de aquell mateix orde Si mateix ab tota reuerencia en aquell e per aquell qui es senyor dels senyors e general regidor e patro de tot lo mon e de totes senyories...».
Fol. 1va, èxplicit del pròleg: «... Car esper en la misericordia del princep subira queus dara souint al cor gran alegria E al enteniment clar lum atractar e fi nar uostres alts e molts negocis eus aiudara (cancell m) molt a uiure en repos E adesenpatxar uos leugerament de molts carrechs temporals e fahenes».
Íncipit:Fol. 13ra, inc. del tractat: «(rúbrica:) Comença lo primer capitol del present libre appellat lo dotze del Cristia. Qui ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu (anticip. expunct nos mostra) sobre tot lo mon Nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme. E que ell es tot nostre be e tota nostra benahuyrança (fi de rúbrica. Caplletra:) Regiment excellent e gouernacio passant tot enteniment dela vniuersitat deles corporals creatures de aquest mon ensenya clarament als illuminats de vera fe christiana que lo subiran regidor e general gouernador de aquella es sauiesa fontal e saber abisal e inscrutable pelech de infi nida prouidencia...».
Èxplicit:Fol. 335vb, exp. del tractat: «... E dien que daquesta pau e deuocio e sanct e alt estament ja dit propheta sanct Johan Apochalypsis viiº quan dix Et cum apparuisset sigillum septimum factum est scilencium in celo quasi media hora. E uol dir que com fos vengut lo seten temps dela present es... (fi ne mutilus)».
Catàlegs:Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana Vetus, ii, 180; Morel-Fatio, Catalogue, 5a, nº 18; Massó i Torrents, Les obres, 29; Martí, Eiximenis, 462; François Avril et al., Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique, Paris, BN 1982, 123-124; BOOCT (1984) i BITECA (2004) cnum 663; BITECA (2004) manid 1462.