Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms585 (19 / juny / 2021)

València - Biblioteca Històrica de la Universitat de València - Manuscrits - 576

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-06
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:València
Institució:Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Fons:Manuscrits
Signatura:576
Signatura alternativa:olim 92-5-39

Relligadura

Datació:s. XV
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell, estripat i malmès.
Títols:Decorades amb ferros en sec: creu i aspes de dos bordons i mitja canya, buides. Al capdavall, etiqueta de paper blanc enganxada, amb la cota actual: «M | 576».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres nervis interns, que formen quatre seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pasta de paper i pell marró, força esgavellada, sobretot la primera tapa.
Títols:Tapa I, dalt de tot, centrada, inscripció en tinta negra: «NUM 4». Contratapa I, en llapis, signatures del ms.: «92-5-39» (antiga) | «M 576» (actual) | «G. C. 1201» (de Gutiérrez del Caño).
Altres:295 x 220 x 105
Decoració de la coberta:L'enquadernació és devastada pel corc i la vellura. És ben visible la decoració: cinc rectangles dibuixats l'un dins l'altre a base de bordons i mitges canyes. Entre rectangles, dues sanefes; mateixa sanefa dins el rectangle més interior.
Altres elements:Tancadors de cintes de pell. Només es conserven els de la tapa I. Cobertes (folres) de pergamí. Capçalera i capçada a dalt i a baix, fatigades. Hi ha un cordill de punt de llibre de color marró, lligat a la capçada superior.

Bibliografia

Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm 62

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV m. - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Folis 9-79, 132, 147: de la lletra R somada de creu, semblant a Briquet 8935, datada a Niewport el 1420 i a Zelanda el 1424.
b) Folis 84-131, 133-145, 148-164, 190, 204-302, 310-332: de la testa d'unicorn, semblant a Briquet 15802, datada a Ferrara el 1404.
c) Folis 172-184, 191-203, 308, 335-375: del carro de dues rodes, semblant a Briquet 3544, datada a Lucca el 1434 i entre 1463-1479, a Bèlgica entre 1452-1456, a Lille entre 1456-1474, a Roma entre 1459-1460, a Ulm l'any 1473.
Foliació
Núm. total de folis:378
Notes:Foliació en xifres aràbigues, antiga, en tinta, a l'angle superior dret del recto dels folis, amb les anomalies indicades. On la numeració ha estat alterada pel corc, hi supleix una numeració en llapis del s. XX. Al foli 80r, marge superior, en tinta del mateix color i de la mateixa mà que folia: «8 tractatus». Hi ha un salt del f. 126 al 128, i el f. 287 és repetit.
Dimensions
Alçada x base:288 x 210
Composició material
Plecs
Número:23
Notes:El primer plec és el que queda d'un antic plec de 7 × 2, que ja era mutilat quan rebé la relligadura actual. S'han perdut els folis 1-2, 4, 8, 11-12, 304, 309 i 372.
Llevat del que fa quatre, els plecs tenen el seu primer i darrer full de pergamí, i els intermitjos de paper. En el primer full de pergamí, la seqüència és carn-pèl, pèl-carn; en el darrer full de pergamí la seqüència és a l'inrevés: pèl -carn, carn-pèl.
Al plec que fa nou, hi ha un salt del foli 126 al 128 per badada del foliador, sense pèrdua de text.
Al plec que fa divuit, el foliador es va estrompassar de numerar un foli, l'actual 287 bis.
Al plec que fa dinou hi ha hagut pèrdua de folis: manquen els folis 309 i 311, amb la pèrdua de text corresponent.
Al darrer plec falta el foli 372, amb la pèrdua de text corresponent.
El foli 375r conté el Símbol dels apòstols en llatí, i en lletra humanística del finals del XV o principis del XVI, cada article atribuït a un apòstol i doblat amb un text profètic, degudament citat segons autor i capítol del llibre bíblic corresponent.
El foli 261r en blanc.
Plec 1
Plec:Plec coix i mutilat.
Tipus:3/4
Folis:3, 5 i 6 / 7, 9, 10 i 13
Reclam:lo ales
Plec 2
Tipus:7+2
Folis:14-27
Reclam:de mort
Plec 3
Tipus:7+2
Folis:28-41
Reclam:daquels
Plec 4
Tipus:7+2
Folis:42-55
Reclam:la segona
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:56-67
Reclam:axi com
Plec 6
Tipus:7+2
Folis:68-81
Reclam:posada altra
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:82-97
Reclam:i dauant
Plec 8
Tipus:9+2
Folis:98-115
Reclam:primo
Plec 9
Tipus:9+2
Folis:116-134
Reclam:malalts
Plec 10
Tipus:9+2
Folis:135-152
Reclam:lo Senyor
Plec 11
Tipus:9+2
Folis:153-170
Reclam:se a te
Plec 12
Tipus:9+2
Folis:171-188
Reclam:primer punt
Plec 13
Plec:Plec coix.
Tipus:11/9
Folis:189-208
Reclam:[amb dos talons entre els folis 205 i 206.] [qui es de deu]
Plec 14
Tipus:9+2
Folis:209-226
Reclam:dela sua
Plec 15
Tipus:9+2
Folis:227-244
Reclam:si noy han
Plec 16
Tipus:9+2
Folis:245-262
Reclam:Jhesu Christ
Plec 17
Tipus:9+2
Folis:263-280
Reclam:euangelista
Plec 18
Tipus:9+2
Folis:281-297
Reclam:Terçament
Plec 19
Tipus:9+2
Folis:298-315
Reclam:-arta si es
Plec 20
Tipus:9+2
Folis:316-333
Reclam:e quant
Plec 21
Tipus:9+2
Folis:334-351
Reclam:nostra pompa
Plec 22
Tipus:9+2
Folis:352-369
Reclam:a domino
Plec 23
Plec:Plec coix.
Tipus:5/3
Folis:370-[378]
Signatures:sí. Ha sucumbit a la guillotina. Se'n veuen rastres als fol. 190, 192, 210-212, 215-216, 266, 299, 301-303, 305, 342, 352.
Reclams:sí. Reclams horitzontals.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 40 + 56 + 22 + 56 + 40 × 37 + 192 + 60.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:192 x 134
Número de ratlles:26-30
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en sec, >>>><<<<; i en tinta sèpia, 1111 2222. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Forats per al ratllat. Són rodons, de punxó, incisos del recto al verso. Es veuen bé al principi de cada plec.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura gòtico-bastarda, de la mateixa mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Fol. 5rb, 88a, 139rb, 222ra, 245rb, 250rb, 251vb, 276va, 287bisrb, 297rb, 349rb, 365rb.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials de tractat blaves i vermelles, sense més ornamentació. Capitals blaves i vermelles alternades amb tocs de vermell i malva, també alternats. Rúbriques. Algun calderó.
Marginalia:sí. Fol. 21va-24rb, 26rb-17rb, 29ra-31rb, 33ra40ra, 43ra-47rb, 49rb-52va, 54va, 60rb-62rb, 67vb-71va, 73ra, 75ra-79ra, 81rb-82rb, 87vb, 93va-95rb, 98ra, 105rb-106va, 109ra-110va, 113rb, 121va, 123va-125ra, 132rb, 135ra-138rb, 143va-144ra, 166ra-va, 168va170rb, 172va-174ra, 183rb, 188ra-190ra, 196ra-197va, 205va, 213ra220rb, 223vb-229rb, 234rb-236va, 239va-240va, 242va, 245vb-249ra, 252ra, 257ra, 261ra-262ra, 264rab, 266ra-267rb, 273ra-279va, 281ra-284ra, 287bisrb-298rb, 300ra-302ra, 310va-311ra, 314ra, 317vb-322vb, 325ra326ra, 327va-345rb, 362rb-366va, 368ra.

Història

Segells:Segells de la «Biblioteca Universitaria Pública de Valencia» als fol. 3r, 25r.
Notes de possessors:Cfr I, 1. c).
Estat de conservació:Estrip al foli 207. Forat al foli 238, amb pèrdua de poc text. El foli 255 estripat en dues parts, sense pèrdua de text. Un altre estrip al foli 366. Taques d'humitat que han malmès seriosament les parts inferiors dels folis de paper 51-256. Folis oxidats i alguns despresos. Necessita ésser restaurat.
Procedència:Catalunya i València.

Els propietaris i procedència no consten.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – 3-374
Consistència:fragmentària
Text:Fol. 3ra, inc.: «(rúbrica) Capitol terc qui tracta com lo Saluador sen torna ala sua mare en natzaret preycant perles sinagogues (fi de rúbrica). Apres les dites coses lo saluador sen torna en Nazareth tot sol descalç per cami de setanta quatre milles e venc en Nazaret ala sua mare...».
Fol. 374va, exp.: «... dolçor e en la qual apres deu sia tots temps ta ferma sperança e sens dupte per sa aiuda seras aci aiudat e deliurat e apres per gracia del seu fi ll ella suplicant per tu seras apres saluat Amen Amen Amen».
«E açi es acabat ço ques pertayn al primer temps del cors dela santa esgleya christiana parlant curtament segons que posa lo dit Geruasius sabinensis damunt allegat resta que digam ara apres la vida del nostre saluador e curtament queucom de ço ques pertayn al segon temps de la dita santa esglea christiana segons que posa dit deuot piados e gran doctor e Cardenal Geruasius Sabiniensis. | Explicit. | Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio honor et virtus deo nostro in secula seculorum amen».
Catàlegs:J. Massó i Torrents, Manuscrits catalans de Valencia, dins «RBC», IX (1906), 193-194; Les obres, 159; Martí, Eiximenis, 475; M. Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, t. II, Valencia, Librería Maraguat, 1913, 143; BOOCT (1984) cnum 740; BITECA (1992-2007) manid 1536 cnum 740.