Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms590 (15 / maig / 2021)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Manuscrits - 188

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Vic
Institució:Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
Fons:Manuscrits
Signatura:188
Signatura alternativa:Inventari 7079

Relligadura

Datació:s. XV - XVI
Notes:Probablement és coberta original.
Llom
Matèria:Llom ras, de la mateixa pell, també gofrada, dibuixant rombes amb una margarita dins llur interior.
Títols:1) 3) 4) i 5) buides; 2) teixell de pergamí blanc molt recent, amb inscripció en tinta negra: «Eiximenis | Regiment de princeps | s.- XV | c. 188 7079».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant quatre dobles nervis interns, visibles en la part anterior del ms., formant cinc seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Posts recobertes de pell marró, gofrada.
Títols:Contratapa I, al centre, fitxa de paper enganxada, escrita en tinta: «c. 188 | (lletra del segle XIX) Debió escribirse este códice por los años | de 1474, á juzgar por la letra | Véase «Confesiones-Vich-1483». Més avall, etiqueta impresa: «Biblot. Episc. | Publ Vicens». Sobre la post hom hi havia enganxat un pergamí escrit, que ha deixat rastres tant de la pell com de l'escriptura.
Contratapa II: S'ha conservat el pergamí enganxat sobre la post el qual continua cap al llom. Corrobora que el pergamí era una lletra la inscripció que encara es llegeix en una de les cares en què fou originàriament plegat, escrita en lletra cursiva del segle XV: «Dentur domino Jacobo | de gradu notario vicensi». Es tracta amb tota seguretat de l'adreça d'una lletra (en llatí «litterae», en plural), adreçada al notari Jaume Grau, l'escriptura de la qual (almenys sis línies) s'endevina al verso del plec central dels tres en què fou plegada la lletra, ara totalment il·legible.
Altres:410 x 290 x 70
Decoració de la coberta:La tapa anterior presenta un forat al centre, on hi havia hagut un clau o botó: en resta una cabota daurada. Les dues tapes tenien 5 grans botons cadascuna, com es veu perfectament pels forats dels claus i llurs distàncies. La decoració és molt semblant a la del ms. 49 de l'ACB: Als cantells, nou incisions molt juntes dibuixen un rectangle, seguit d'una sanefa simple de llaç i punt; vénen després tres incisions que formen altre rectangle, a continuació del qual la sanefa de llaç i punt s'eixampla fins al rectangle interior de sis incisions (bordó i mitja canya), a l'interior del qual hi ha incisa una estrella de setze puntes, amb creu sobre cadascuna de les puntes.
La tapa posterior és com l'anterior, llevat de l'interior del rectangle central, on en comptes d'una estrella hi ha incises en dues columnes sis estrelles de vuit puntes, coronades de creus tot entorn.
Altres elements:Tancadors: A la tapa anterior, la pell és destruïda en el lloc on hi havia hagut els tancadors. A la tapa posterior s'hi conserven dos gafets de ferro. Cobertes (folres): Ha desaparegut l'anterior; la posterior és de pergamí. Capçaleres destruïdes: Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-36

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Ms. homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada
Notes:Pel que es diu supra, I, 1, c), és probable que es tracti de l'exemplar que apareix l'any 1524 en l'inventari dels béns de Francesc Grau, de Vic, fet pel notari Salvi Beuló. Cf. Eduard Junyent, Repertorio de noticias sobre manuscritos catalanes entresacadas de algunos inventarios de la «Curia Fumada» de Vich, dins «AST», 16 (1943), 14, n. 137: «Altre libre, appellat Dotse del crestia de regiment de ciutats, scrit de ma».

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis 1-56, 141-188, del carro de dues rodes, semblant al de Briquet 3540, documentada a Pistoia l'any 1470, amb variants similars a Florència dels anys 1463-1478, a Fabriano de l'any 1470, a Palerm de l'any 1471 i a Venècia de l'any 1490.
b) Folis 59-140 de l'unicorn, del tipus Briquet 15822, datada a Brusel·les els anys 1420-1422; també es pot posar en relació amb la de Bofarull 660, que data genèricament al segle XV.
c) Folis 189-234 de la flor, del tipus Briquet, 6641, datada a Siena els anys 1434-1435, amb variants similars a Gènova de l'any 1439, a Le Puy dels anys 1439-1453 i a Forez de l'any 1439/1469.
Foliació
Núm. total de folis:234
Notes:Foliació del segle XX, a llapis, contínua, a l'angle superior dret del recto dels folis. A partir de l'actual foli 10, comença una numeració coetània del ms. en tinta vermella, que va del foli I al LXXXIII, on queda interrompuda.
Dimensions
Alçada x base:396 x 280
Composició material
Plecs
Número:21
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:3/4
Folis:1-7
Reclam:se deuen seruar [amb taló inicial.]
Plec 2
Plec:Plec coix.
Tipus:2/0
Reclam:[taló final 8-9.]
Plec 3
Plec:Plec coix.
Tipus:5/6
Folis:10-20
Reclam:-maçions [amb taló inicial.]
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:21-32
Reclam:per axo no fo bo
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:33-44
Reclam:ua lom ab deu
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:45-56
Reclam:vol per tant
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:57-68
Reclam:en la ffe pensaren se
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:69-80
Reclam:e nouelles
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:81-92
Reclam:aquest peccat
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:93-104
Reclam:-gons diu sent ambros
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:105-116
Reclam:e qui tots los
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:117-128
Reclam:abans inprosperitat
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:129-140
Reclam:se fassa menar
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:141-152
Reclam:-patxar que no
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:153-164
Reclam:laltra qui es
Plec 16
Tipus:6+2
Folis:165-176
Reclam:saber que
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:177-188
Reclam:es la fe reyal vostra
Plec 18
Tipus:7+2
Folis:189-202
Reclam:era para e amich
Plec 19
Tipus:5+2
Folis:203-212
Reclam:car lauors sobre
Plec 20
Tipus:6+2
Folis:213-224
Reclam:catholicam aquesta veritat
Plec 21
Plec:Plec coix.
Tipus:7/3
Folis:225-234
Reclams:sí. Reclams verticals al marge inferior dret, arrenglerats amb la caixa.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli 4r: 40 + 75 + 20 + 77 + 70 × 60 + 244 + 90.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:244 x 172
Número de ratlles:46-47
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom, amb les línies de justificació tocant els quatre extrems del foli. Pautat definit amb el mateix sistema. 1111 2222. Fins al foli 11r, primera línia no escrita; des del foli 11v endavant, primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5.
Perforat:sí. Es veuen sobretot a partir del foli 189: són normalment dos, a la banda del tall, rodons, fets amb un instrument de punta arrodonida que forada del recto cap al verso.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:1-9
Datació:s. XV-2
Especificacions:Escriptura gòtico-humanística.
Escriptura 2
Lloc al ms:10-174r
Especificacions:Escriptura gòtico-humanística.
Escriptura 3
Lloc al ms:174v-178ra
Tipologia:Humanística
Datació:s. XV-2
Escriptura 4
Lloc al ms:178rb-179ra
Tipologia:Humanística
Datació:s. XV-2
Escriptura 5
Lloc al ms:179va-234v
Datació:s. XV-2
Especificacions:Escriptura gòtico-humanística, encara amb influències de la bastarda.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:folis 20va, 41ra, 46ra, 51va-b, 68vb, 205rb. Probationes pennae als folis 81r, 92r.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:a) Folis 1-9. Dues inicials afiligranades, en blau i vermell, filigranes de color vermell. Rúbriques. Calderons vermells. Al principi de la taula i de l'obra lletres artitzadament caudades.
b) Folis 10-234. Al foli 10ra, gran R inicial de tractat en tinta morada clara amb dibuix floral al seu interior, realitzat el de la part superior i esbossat i no realitzat el de la part inferior. Al mateix foli i al marge inferior, centrat, rombe de fons blau, amb dibuix d'escala feta amb carreus que puja d'esquerra a dreta, amb son replà, i sostinguda per una columna molt prima, muntada sobre basa i capitell. Més tard hom afegí dibuixos a la ploma i en tinta sèpia als angles i a l'interior del rombe; el de l'interior és una cara d'home pelut i barbat. Capitals blaves i vermelles sense filigrana, seguides de lletres gòtiques cal·ligràfiques amb tocs de groc, els quals desapareixen a partir del foli 103v. Rúbriques. Calderons blaus i vermells fins al foli 177r. Fins al foli 103v, a l'interior dels paràgrafs majúscules amb tocs de groc. Lletres caudades en les rúbriques, en els títols dels capítols i també als marges laterals, sovint perllongades i àdhuc unides entre elles amb dibuixos de traç molt fi (llaços, cares). Fins al foli 177r, noms d'autors, de llibres, a voltes de ciutats i a voltes textos bíblics subratllats en vermell.
Marginalia:sí. Foli 10r, 51v, 64rb-va, 69rb, 189ra-b (en castellà).

Història

Estat de conservació:La coberta hauria d'ésser restaurada. El primer foli és fatigat i els darrers folis del darrer plec ballen. Taques al foli 48r, sense perjudici del text. El paper és de bona qualitat, no presenta signes d'oxidació, malgrat que hi ha molts folis escrits en tinta carregada de ferro, no hi ha taques, ni amb prou feines corcs, probables beneficis del clima sec de Vic.
Procedència:Catalunya.

Família Grau, Biblioteca Episcopal de Vic.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià – 1-234
Taula de capítols:Fol. 10ra. inc. de l'obra: «(rúbrica) Capitol primer del present libre qui ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu sobre tot lo mon nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme e que ell es tot nostre be e tota nostra benauyrança (fi de rúbrica i espai en blanc). Regiment excellent e
gouernacio general passant tot enteniment dela uniuersitat deles corporals creatures daquest mon ensenye clarament illumi-|-nats vera fe cristiana que lo sobiran regidor deaquella es sauiesa fontal esaber abisal e inscrutable pelech de infi nida clemencia e prudencia. Eaxi ho posa aquell gran doctor Ciprianus en I seu sermo de condicione orbis...».
Fol. 234vb, exp. de l'obra: «... Empero aquests para sant no saben que tu per doble dret has aytal potestat car atu pertany per dret diuinal car deu lo dona a sent P. e a sos vicaris quant los dix quodcumque ligaueris super terram del qual tu est successor e vicari eternal e axi mateix per dret humanal per donacio... (fi ne mutilus)».
Rúbriques:Fol. 1ra, inc. de les rúbriques: «(rúbrica) Comensen les rubriques del present libre dit lo XIIe del chrestia qui es lo regiment de Ciutats (fi de rúbrica). Al molt alt e poderos senyor Namfos merques de Villena Compte de Denia e de Ribagorsa fi ll del molt alt princep e senyor mossenyor e de sancta memoria infant frare Pere de Arago del orde de frares menors fi ll del molt alt e poderos senyor en Jacme per la gracia de deu sanrera Rey Darago...». Fol. 9va-b, exp. de les rúbriques: «... Ca. CCCCLVIII. si dureran molt les sen-|-yories dels crestians».
Fol. 10ra, inc. de les rúbriques iter (rúbrica): «Comensen les Rubriques del present libre qui es lo dotze del chrestia qui es de regiment de Ciutats».
Catàlegs:J. Massó i Torrents, Manuscrits catalans de Vich, dins «RBC» II (1902), 236-238; Les obres, 30; Martí, Eiximenis, 462; Josep Gudiol, Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al se gle XVIII del Museu Episcopal de Vich, Barcelona 1934, 193; BITECA (2010) manid 1464; BOOCT (1984) i BITECA (2010) cnum 665.