Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms600 (17 / octubre / 2021)

Montserrat - Biblioteca de l'Abadia de Montserrat - Manuscrits - 992

Publicació de la fitxa: 2006-08-13
Darrera modificació: 2020-03-02
Bases de dades:Cançoners
Descripció
Autor:Sadurní Martí; Maria Victoria Rodríguez Winiaski
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Montserrat
Institució:Biblioteca de l'Abadia de Montserrat
Fons:Manuscrits
Signatura:992
Signatura alternativa:Ms. 1417 (Inventari de protecció de la Generalitat durant la Guerra Civil)
Sigles usuals en la tradició:S1 — Cançoner del marquès de Barberà
BM1 Dutton

Relligadura

Original:
Datació:1464 - 1475
Estat:Regular. La relligadura comença a cedir i demana una restauració (juny 1999)
Llom
Matèria:Pergamí
Coberta
Matèria:Pergamí
Títols:"Cançoner"

Bibliografia

Descripcions:Martí (1995), El Cançoner del marquès de ...
Martí (1997), "El cançoner del marquès de ..."
Martí (2002), "Escolios sobre impaginación y ..."
Martos (2002), "Los espacios en blanco y la ..."
Bibliografia contextual:Aramon i Serra (1964), "Una cançó i tretze cobles ..."
Reproduccions fotogràfiques:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​jlv/​12 ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1464 - 1475 - estimada
Origen:Barcelona?
Copista:Francesc Galceran de Pinós (c. 1416 – 1475)
Comitent:Francesc Galceran de Pinós (c. 1416 – 1475)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:200
Dimensions
Alçada x base:218 x 145
Composició material
Plecs
Número:1
Plec 1
Plec:Tots els plecs (11) són de 10 bifolis
Signatures:no. No hi ha reclams perquè el còdex ha estat relligat en blanc, com un manuscrit de treball de notaria.
Reclams:no. [Idem]

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
vers
Notes:El copista es va adaptant a a la impaginació del model, especialment en la secció castellana
Ratllat:no.
Perforat:no.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica híbrida
Localització:Cat. Oriental
Datació:1465 - 1475
Correccions antigues
Correcció 1
Especificacions:Mà principal
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples.
Notació musical:no.

Descripció interna

1. Pero Martines, Mervellat estic de ço que oig – 1 inici del plec – 1r-1v
Íncipit:Merauellat estich de ço que hoig
Rúbriques:Cobles fetes per do(n) [...] d(e)la fuyta del castell de fragua en lo temps del infurtunj del ilustre don Karl(es) p(ri)moge(n)it darago
Text:Edició diplomàtica : http:/​/​www.narpan.net/​ben/​msid600n1f1r1v.pdf
Observacions:Num. estrofes : 7
Num. tornades : 1
Estructura mètrica : 10 10' 10' 10 10 10' 10' 10
Estructura de rimes: abbacddc
Marginalia : no
Tradició texual : unicum
Puntuació : sí
Notes : Manca el v. 11 de la primera estrofa (el darrer tetrasíl·lab)
Reproduccions:Foli 1r : http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​jlv/​12 ...
Foli 1v : http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​124739 ...
Edicions:Riquer (1946), Obras de Pero Martínez, escritor ... n. XI, p. 134-136
Errata corrige: R fetes] fets infortuni] infurtunj 5 me] ne 26 costuma] custuma 29 Llobregat] Lobregat 37 temptau temprau 54 tant] tan 55 comuna] cumuna
Bibliografia:Riquer (1946), Obras de Pero Martínez, escritor ...
2. Diego de Castro, Pregunta de don Diego de Castre al príncipe don Karles – 1 interna – 2r-2v
Íncipit:Excellente virtuoso
Rúbriques:Pregunta de don diego de | Castre al Principe don Karles | quando el S(enyor) R(ey) su padre lo truxo | presonero d(e) la ciudat de Lerida en la | qual fue tomado | en Lanyo Lxº {en} el segundo de de[...] | bre e fue Liurado [...] | p(ri)mero de març seg | ujente
Text:Edició diplomàtica : http:/​/​www.narpan.net/​ben/​msid600n2f2r2v.pdf
Observacions:Num. estrofes : 3
Num. tornades : 0
Estructura mètrica : 8' 4' 8' 8' 4' 8' 8' 4' 8' 8' 8' 8'
Estructura rímica : aabbaaaccaa
Marginalia : no
Tradició texual : unicum
Puntuació : sí
Reproduccions:f.2r : http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
f.2v : http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
Edicions:Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la ... (diplomàtica), p. 305-306 - Errata corrige : R dezembre] de(...)bre 3 loado] Loado 18 coraçon] coracon 35 la] La
Bibliografia:Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la ..., p. 305-306
3. Carles de Viana, Respuesta del señor príncipe – 1 interna – 2v-3r
Íncipit:Pora tiempo quiatoso
Rúbriques:Respueste del S(enyor) principe //
Text:Edició diplomàtica : ???
Observacions:Num. estrofes: 3
Num. tornades : 0
Estructura mètrica :
Estructura rímica :
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Puntuació : sí
Reproduccions:2v : http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...

3r : http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
Edicions:Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la ..., 307-308. ERRATA CORRIGE: r del príncipe] del S(enyor) príncipe 14 A estas] D estas 17 lora] Lora 29 lorar] Lorar 36 la] La.
4. Juan de Mena, Guai d'aquel hombre que mira – 1 interna – 3v-5v
Consistència:A la cobla tercera («Dudo que pueda pensar») li manca el vers n. 9.
A la cobla setena («Solamente con cantar») li manca el v. 8.
La cobla novena («Pues estas virtudes tantas») ha perdut els vv. 7-8, però el copista va afegir al marge el vers 8.
Íncipit:Guay daquel hombre que mira
Rúbriques:Johan de Mena //
Text:
Observacions:Num. estrofes : 12
Num. tornades : 1 (envio)
Estructura mètrica :
Estructura rímica :
Marginalia : sí
Tradició textual : BM1-4 LB2-92 ME1-14 MH1-77 MN54-3 NH2-32 PN4-5 PN8-5 RC1-5 SA10b-216 VM1-3 11CG-62 14CG-84 (13)
Puntuació : sí
Reproduccions:3v : http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
4r : http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
4v : http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
5r : http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
5v : http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
Edicions:Crítica : De Nigris (1988), Juan de Mena. Poesie minori, 199-216 (nº 7).
Diplomàtica : Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ..., p. ???. ERRATA CORRIGE : 2 ledo] Ledo 24 grand] gran 38 norte] nocte 39 norte] nocte 123 que] qui.
5. Juan de Mena, Cuidar me hace cuidado – 1 interna – 6r-8r
Consistència:De Nigris (1988), Juan de Mena. Poesie minori, 178 afirma que BM1 només dóna 4 vv. de l'estrofa XIII, però el que ha passat és que —possiblement per un problema de l’antígraf— l’estrofa ha estat dividida en dos: els vv. 97-100 els trobem escrits abans de l'estrofa XII; després d'aquesta estrofa, en el recto del f. 6, hi trobem els vv. 101-104.
Íncipit:Cuydar me haze cuydado
Rúbriques:Johan de mena //
Text:???
Observacions:Num. estrofes : 12+1
Num. tornades :
Estructura mètrica :
Estructura rímica :
Marginalia :
Tradició texual : BM1-5 ME1-18 SA10b-139 11CG-66 12MO-11 14CG-88 (6)
Puntuació : no
Edicions:Crítica :De Nigris (1988), Juan de Mena. Poesie minori, 178-188 (n. 5).
Diplomàtica : Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ..., ???. ERRATA CORRIGE : 23 atreuido] atrauido Després del v. 26 hi manca 6v 81 C] om. 84 desseas] deseas
6. Juan de Mena, Aunque soy compañón pobre – 1 interna – 8r
Íncipit:Ahun que soi companyon pobre
Rúbriques:Sperança de Johan de mena //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Num. tornades :
Estructura mètrica :
Estructura rímica :
Marginalia : no
Tradició texual : BM1 NH2 / MH1 (3). L'atribució del poema a Fernán Pérez de Guzmán sembla totalment justificada. Cf. De Nigris (1988), Juan de Mena. Poesie minori, 481 i Vàrvaro (1964), Premesse a una edizione critica ..., 113.
Puntuació : no
Edicions:Crítica : De Nigris (1988), Juan de Mena. Poesie minori, 480-482 (n. 55).
Diplomàtica : Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ..., $. ERRATA CORRIGE : r johan] Johan
7. Juan de Mena, Decidme vos amadores – 1 interna – 8r
Consistència:És només la pregunta d'un debat amb Villalpando.
Íncipit:Desit me vos Amadores
Rúbriques:Pregunta de Johan de mena //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1 (pregunta de un debat)
Estructura de rimes: no
Tradició textual : BM1-7 EM9a-2 MH1-62 NH2-73 11CG-733 14CG-825 (6)
Marginalia: no
Edicions:Crítica : De Nigris (1988), Juan de Mena. Poesie minori, 303-306 (n. 22).
Diplomàtica : Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ..., ???.
8. Juan de Mena, A ti sola turbación – 1 interna – 8v-10r
Íncipit:Ati sola turbacion
Rúbriques:Johan de mena //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 11
Num. tornades: 1 (envio)
Tradició textual : BM1-8 LB2-94 ME1-16 11CG-63 14CG-85 (5)
Marginalia: no
Puntuació : sí
Edicions:Crítica : De Nigris (1988), Juan de Mena. Poesie minori, 161-168 (n. 3).
Diplomàtica : Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ..., ???. ERRATA CORRIGE : 2 he] hi 9 tormientos] tormiento 18 C] om. 25 mi] ami 27 C] om. 42 y] hi 54 C] om. 81 C] om. Després del v. 81 hi manca 10r.
9. Juan de Mena, Doledvos de mis dolores – 1 interna – 10v-12r
Consistència:La poesia El fijo muy claro d'Hiperión de Mena presenta dues tradicions complementàries (una d'art menor, amb asterisc, i altra d'art major) que han acabat fonent-se en una sola poesia. A la cobla sisena («Con muerte ante venida») li manca el v. 3. A la setena cobla («Jamás no fenescera») hi manca el v. 8.
Íncipit:Dolet uos de mis dolores
Rúbriques:Johan de mena //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 10
Num. tornades: 1 (envio)
Estructura de rimes: no
Tradició textual : BM1-9* CO1-9* HH1-44 LB2-96 ME1-21 MH1-148* 11CG-61* 12MO-4bis (8).
Marginalia: no
Puntuació : sí
Edicions:Crítica : De Nigris (1988), Juan de Mena. Poesie minori, 111-136, n. 1.
Diplomàtica : Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ..., ???. ERRATA CORRIGE : 27 C] om. 34 truecanos] trencanos 40 del] de 42 fuesse] fuessen 44 temprano] tremprano 46 la] om. 53 C] om. 72 fuerçar] fuercar 75 ell] el(l#) 77 de] om. 79 C] om. 87 deseperado] desesperando.
10. Juan Rodríguez del Padrón, Los siete gozos de Amor – 1 interna – 12v-16v
Consistència:La recensió no és massa bona i presenta molts problemes a les rimes i és poc rigorosa en la impaginació dels metres. Cf. Martí (1995), El Cançoner del marquès de ..., 22-25 i ara [Error: bib=7587 no existeix].
Íncipit:Ante las puertas del templo
Rúbriques:Los siete gozos damor de Johan Rodrigues del cadion Amador d(e)la princessa donya Maria Reyna d(e).. //
Observacions:Num. estrofes: 22
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició textual : BM1-10 EM9a-7 LB2-102 ME1-33 MH1-247 MN54-13 NH2-59 PN12-69 PN13-6 RC1-13 SA7-360 SA10b-213 VM1-13 11CG-165 14CG-186 (15)
Puntuació : no
Edicions:Crítica : Hernández Alonso [1982:309-319] nº 1 i [Error: bib=7587 no existeix].
Diplomàtica : Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ..., ???. ERRATA CORRIGE : r johan] Johan princessa] princessa 16 de] da 23 çego] cego 90 entendiesse] encendiesse 130 conoscan] conscan 135 c] om. 154 sus] los 157 qualquier] qualquir 167 recebir] rcebir 184 voy] vo 185 formanc] farmanc 187 verdadera] verdadere 191 c] om. 211 c] om. El signe C del v. 221 ha d'anar a l'inici del f.16v 236 plegale] plegare con] com maçies] macies
11. Pere Torroella, Sino benina cruel – 1 interna – 17r-19r
Íncipit:Sino benina cruel
Rúbriques:Moss(en) pere torrella //
Text:
Observacions:Num. estrofes: 12
Num. tornades: 1 (envio)
Estructura de rimes: no
Tradició textual : BM1-11 LB2-195 ME1-11 MP2-27 NH2-28 14CG-194 (6).
Marginalia: no
Puntuació : sí
Edicions:Crítica : Bach y Rita [1930:253-258], i Rodríguez Risquete (2003), Vida y obra de Pere Torroella, ???.
Diplomàtica : Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ..., ???. ERRATA CORRIGE : 55 c] om. 79 mal e bien] bien e mal 87 c] om. 95 que bien] bien que 121 c] om.
12. Pere Torroella, Aquestes tuyo más triste – 01-02 a cavall – 019 r - 021 v
Íncipit:Aqueste tuyo mas triste
Rúbriques:Moss(en) Pere torrella //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 14
Num. tornades: 1 (envio)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Bach y Rita [1930:226-231]
13. Pere Torroella, Ave con los hombres paz – 02 interna – 021 v - 021 v
Íncipit:Aue con los hombres paç
Rúbriques:Sparça del mesmo //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Bach y Rita [1930:232]
14. Pere Torroella, Mas envidia he d'aquel – 02 interna – 022 r - 022 r
Íncipit:Mas embidia he da queL
Rúbriques://
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Bach y Rita [1930:242]
15. Pere Torroella, Ved que me vedes vivir – 02 interna – 022 r - 022 r
Íncipit:Vet que me uedes biuir
Rúbriques://
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Bach y Rita [1930:265]
16. Pere Torroella, Pues servicio vos desplace – 02 interna – 022 v - 022 v
Íncipit:Pues seruicio vos desplaze
Rúbriques:Cançion //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 3
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: Té una tradició indirecta interessan; cf ID2139 (Glossa), ID4101 (versió) i és citat a ID0662
Bibliografia:Bach y Rita [1930:250]
17. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna – 02-03-04 inicial - interna - final del plec – 024 r - 061 v
Íncipit:Al muy prepote(n)te don Juhan el segu(n)do
Rúbriques:Juan d(e) Mena al Rey don Juhan de castilla. Las trezientas coplas que le fizo por los fetxos de.... //
Text:
Observacions:Num. estrofes: 297
Num. tornades: 1 (envio)
Impaginació: Cada cobla va acompanyada d´un número d´ordre que presenta diverses desfasaments en els següents grups de cobles: 95-196 (96-197 segon el mss.); 210-220 (220-230 segon el mss.); 290-297 (390-397 segon el mss.).
Estructura de rimes: no
Marginalia: Tota la poesia està esquitxada amb anotacions marginals amb els noms de personatges i topònims que interessaven al copista
Bibliografia:De Nigris [1994:65-184] nº 14
18. Juan de Mena, Poder de gran poderío – 04 interna – 061 v - 061 v
Íncipit:Poder de gran poderio
Rúbriques:Johan de Mena //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: És un fragment (vv.118-126) El darrer vers indica al marge la lliçó d`un altre testimoni: `alios pensando fazer podeys´ que no es pot identificar amb cap família manuscrita actualment controlada
Bibliografia:De Nigris [1988:268-286] nº 14
19. Juan de Mena, Más clara que la luna – 04 interna – 062 r - 080 v
Íncipit:Mas clara que la luna
Rúbriques:Johan d(e) Mena //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 5
Num. tornades: 1 (envio)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:De Nigris [1988:229-234] nº 9
20. Pere Torroella, Maldecir de mujeres – 05 interna – 081 v - 083 r
Íncipit:Quien bien ama(n)do persigue
Rúbriques:Coplas q(ue) fizo moss(en) pero torrell(a)s catalan dezie(n)do mal d(e)las muger(e)s //
Text:
Observacions:Num. estrofes: 11
Num. tornades: 1 (envio)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Bach y Rita [1930:199-215]
21. Gómez Manrique, Conviene que se castigue – 05 interna – 083 v - 084 v
Íncipit:Conuiene que se castigue
Rúbriques:Gomes manrique // Respuesta al mal dicho d(e) moss(en) pedro torrella catalano Quien bien ama(n)do p(er)sigue
Text:
Observacions:Num. estrofes: 11
Num. tornades: 1 (envio)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
22. Anònim, Si tu crueza ne priva – 05 interna – 100 v - 100 v
Íncipit:Si tu crueza me priua
Rúbriques://
Text:
Observacions:Num. estrofes: 1
Impaginació: Sembla que'l copista va començar a copiar els versos a ratlla tirada, però després es va adonar de l'error. El segon vers el va copiar a la mateixa linea del primer però el va ratllar i el va tornar a copiar en la linea següent
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Inèdit
23. Anonimi aggiunti (RIALC), Pus conexeu vos am ab fermetat – 05 final del plec – 100 v - 100 v
Íncipit:Pus conexeu vos am ab fermetat
Rúbriques://
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Inèdit
24. Francesc Vidal de Voyo, Si·ls trebals que dona amor – 06 final del plec – 101 r - 101 r
Íncipit:Sils trebals que dona amor
Rúbriques:Francisco Vidal de Voyo //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 3?
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Inèdit
25. Joan de Santcliment, Los fats cruels, per miga de fortuna – 06 interna – 101 v - 102 v
Íncipit:Los fats cruels p(er) miga de fortuna
Rúbriques:Johan d(e) Sencliment //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 9
Num. tornades: 1 (envio)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Ferrando [1983:205-207] i Riquer [1985:389-391]
26. Anònim, Si vós moriu, el jutge us condempnant – 06 interna – 103 r - 103 r
Íncipit:Si vos moriu el jutgeus condempnant
Rúbriques://
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum. Ferrando [1983] considera aquesta esparsa com a la segona fi del poema de Santcliment. L' estructura mètrica i el contingut permeten suposar (com fa Riquer) que es tracta de poesies diferents. Parramon no inclou aquesta poesia en el seu repertori, i per això no es fa servir cap identificació.
Bibliografia:Ferrando [1987:207]
27. Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama sens merci, Traductor: Francesc Oliver – 06 interna – 103 r - 104 r
Consistència:fragmentària
Íncipit:No ha gran temps caualcant yo pensaua
Rúbriques:La Bella dama sens merçe //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 7
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Riquer [1983:1-69]
28. Pero Martines, Carta a Carles de Viana – 07 interna – 136 v - 137 r
Íncipit:Si la present mia ta excellentia Veura de la honrade...
Rúbriques:Letre d(e) frar(e) P(ero) M(artines) al jllustre don Karles p(ri)mogenit d(e) arago·quant fou... //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Riquer [1946:93-96]
29. Bernat Hug de Rocabertí, De tot delit privat e de 'lagria – 07 interna – 138 r - 138 r
Consistència:fragmentària
Consistència:És només un fragment del pròleg
Íncipit:Vosaltres jouens en la pensa del quals amor...
Rúbriques://
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual:
Bibliografia:Heaton [1916:23]
30. Joan Roís de Corella, Lletres d'Aquil·les i Policena – 07 interna – 138 r - 140 r
Íncipit:Si sobres gran amor fent ma report destrema...
Rúbriques:Letra de Exilles que fa apoliçena //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: Sobre la tradició de aquesta peça es pot consultar l`estudi d'Annichiarico [1996]
Bibliografia:Miquel y Planas [1913:277-282]
31. Joan Roís de Corella, Raonament de Telamó e d'Ulixes – 07-08 a cavall – 140 r - 145 r
Íncipit:Ligen aquells los quals menyspresant...
Rúbriques:Contencio de aiax talamon e vlixes //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: Sobre la tradició de aquesta peça es pot consultar l`estudi d'Annichiarico [1996]
Bibliografia:Miquel y Planas [1913:1-11]
32. Anònim, Sentència del certamen poètic de Sant Just de Barcelona (1438) – 08 interna – 145 v - 150 r
Íncipit:Tam espectab(i)li q(uoque) preclaro isto in consistorio...
Rúbriques:Oratio facta p(er) materia de complanctu amoris Anno domi(nj) .M.CCCCº trisesimo octauo jn... //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Martí (2017), "La sentencia del certamen ..."
33. Francesc Galceran de Pinós, La cruel fortuna mia – 08 interna – 157 r - 157 r
Íncipit:La cruel fortuna mia
Rúbriques:Canso //
Text:
Observacions:Num. estrofes: 3?
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Inèdit
34. Francesc Galceran de Pinós, Pues me teneis soyugado – 08 interna – 157 r - 157 r
Íncipit:Pues me teneys soiugado
Rúbriques:Cançion //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 3
Impaginació: Cadascuna de les estrofes va associada a una letra capital que no guarda relació amb el text (A D V) i, a la vegada, clouen el poema tres inicials (P.V.C.). Podria tractar-se d' una poesia del príncep Carles a A D V (Agnès de Viana)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Inèdit
35. Francesc Galceran de Pinós, James degu ama lo que no veu – 08 interna – 157 v - 158 r
Íncipit:James degu ama lo que no veu
Rúbriques://
Text:
Observacions:Num. estrofes: 5
Num. tornades: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:30-31], nº 1
36. Francesc Galceran de Pinós, No pug dir sert virtut o gentilesa – 08 interna – 158 v - 158 v
Íncipit:No pug dir sert virtut o gentilesa
Rúbriques://
Text:
Observacions:Num. estrofes: 1
Num. tornades: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:31]nº 2
37. Francesc Galceran de Pinós, La virtut sou en propria forma – 08 interna – 158 v - 158 v
Íncipit:La virtut sou en propria forma
Rúbriques:Esparsa //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:31] nº 3
38. Francesc Galceran de Pinós, No crech al mon sia tant linda dama – 08 interna – 158 v - 159 r
Íncipit:No crech al mo(n) sia tant linda dama
Rúbriques:esparsa //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:31-32] nº 4
39. Francesc Galceran de Pinós, Per que·m dieu que no us vull, ma senyora – 08 interna – 159 r - 159 r
Íncipit:Per quem dieu que nous vull ma senyora
Rúbriques:esparsa //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:32] nº 5
40. Francesc Galceran de Pinós, Ab pena gran, mos debils sentiments – 08 interna – 159 r - 159 r
Íncipit:Ab pena gran mos debils sentiments
Rúbriques:esparsa //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
41. Francesc Galceran de Pinós, Ja no tench res que tot vostra no sia – 08 interna – 159 r - 159 r
Íncipit:Ja no tench res quetot' vostra no sia
Rúbriques:esparsa //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:32] nº 7
42. Francesc Galceran de Pinós, Esper esper de vostra senyoria – 08 interna – 159 v - 159 v
Íncipit:Esper esper de vostra senyoria
Rúbriques:Esparsa //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:32] nº 8
43. Francesc Galceran de Pinós, Com fel amant, pris vida d'asperansa – 08 interna – 159 v - 159 v
Íncipit:Com fel amant pris vida dasperansa
Rúbriques:esparsa //
Text:
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:33] nº 9
44. Francesc Galceran de Pinós, Del ja promes no tench mes avant cura – 08 interna – 159 v - 159 v
Íncipit:Del ja promes no tench mes auant cura
Rúbriques:esparça //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:33] nº 10
45. Francesc Galceran de Pinós, Si·m trop absent de vostra gentilesa – 08 interna – 159 v - 160 r
Íncipit:Sim trop abssent de vostra gentilesa
Rúbriques:esparsa //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:33] nº 11
46. Francesc Galceran de Pinós, No·m se si so en mar, cel o en terra – 08 interna – 160 r - 160 r
Íncipit:No se si so en mar cel o enterra
Rúbriques://
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon [1964:34] nº 12
47. Francesc Galceran de Pinós, En aquell jorn que us fiu de mi senyora – 09 inici del plec – 161 r - 161 r
Íncipit:En aquell jorn queus fiu de mi senyora
Rúbriques://
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Num. tornades: 1 (envio)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon i Serra (1964), "Una cançó i tretze cobles ...": 34 (n. 13)
48. Francesc Galceran de Pinós, Cercant cami de poder esmerçar – 09 interna – 161 r - 161 r
Íncipit:Cercant cami de poder esmerçar
Rúbriques://
Text:
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Aramon i Serra (1964), "Una cançó i tretze cobles ...": 34 (n. 14)
49. Pere Pou, Lletra de valença contra fals Amor – 09 interna – 164 r - 164 v
Íncipit:En lo temps que la desliberacio mja e dells...
Rúbriques:Aquesta es la letra que fa moss(en) pere pou als enamorats e enamorades emprant los de valença... //
Bibliografia:Inèdit
50. Pere Pou, Deseximents, deseximents – 09 interna – 164 v - 165 r
Íncipit:Deseximents deseximents
Rúbriques://
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 7
Num. tornades: 2 (envios)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
51. Francesc Galceran de Pinós, Resposta de Francesc Galceran de Pinós a Pere Pou – 09 interna – 166 r - 166 v
Íncipit:La força de vostres pregaries ab la bona voluntat...
Rúbriques:Resposta del noble don francesch de pinos A moss(en) pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
52. Pere Pou, Resposta de Pere Pou a Francesc Galceran de Pinós – 09 interna – 167 r - 167 v
Íncipit:Serie deguda cosa de vostre respondre nos segujs...
Rúbriques:Replica de moss(en) pou adon francesch //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
53. Vilademany, Resposta de Vilademany a Pere Pou – 09 interna – 167 v - 168 r
Íncipit:Pus les obres vostres pere pou mo(n)stren tenju...
Rúbriques:Resposta de vilademany a mos(sen) pou //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
54. Joan Almogàver, Resposta de Joan Almogàver a Pere Pou [a] – 09 interna – 168 v - 169 r
Íncipit:Aquella bona voluntat quem obliga en uos...
Rúbriques:Resposte de moss(en) Almugauer a moss(en) pere pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
55. Pere Pou, Rèplica de Pere Pou a Joan Almogàver [a] – 09 interna – 169 r - 169 v
Íncipit:Encara que vos discret Caualler conegau...
Rúbriques:Replica de moss(en) pou a moss(en) almugauer //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
56. Joan Almogàver, Resposta de Joan Almogàver a Pere Pou [b] – 09 interna – 169 v - 170 r
Íncipit:Qual fi deles coses entrels entenents se spera lo...
Rúbriques:Segona resposta de moss(en) almugauer //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
57. Pere Pou, Rèplica de Pere Pou a Joan Almogàver [b] – 09 interna – 170 r - 171 r
Íncipit:E si los dits dels passats tant fan per vostre part...
Rúbriques:Segona replica den pou amoss(en) almugauer //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
58. Joan Almogàver, Resposta de Joan Almogàver a Pere Pou [c] – 09 interna – 171 r - 171 v
Íncipit:Si yo he be entes vostre derrera letre me par...
Rúbriques:Terça resposta de moss(en) almugauer //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Inèdit
59. Pere Joan Ferrer, Resposta de Pere Joan Ferrer a Pere Pou [a] – 09 interna – 171 v - 173 r
Íncipit:Per esser de molt defalt als quj voluntat tenen...
Rúbriques:Resposta de pe(re) Johan ferrer amoss(en) pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
60. Pere Pou, Resposta de Pere Pou a Pere Joan Ferrer [a] – 09 interna – 173 v - 174 r
Íncipit:PVS lo vostre rehonar ab gracios estil e delicade...
Rúbriques:Replica den pou ape(re) Johan ferrer //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
61. Pere Joan Ferrer, Resposta de Pere Joan Ferrer a Pere Pou [b] – 09 interna – 174 r - 175 v
Íncipit:Fiant que les poques rahons mjes bastar deguessen...
Rúbriques:Segona resposta de pe(re)ioha(n) ferrer a pere pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
62. Pere Pou, Resposta de Pere Pou a Pere Joan Ferrer [b] – 09 interna – 175 v - 177 v
Íncipit:Encara per la differencia del saber uostre e meu...
Rúbriques:Segona Replica de pou a p(er)e Johan ferrer //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
63. Bernat Turell, Resposta de Bernat Turell a Pere Pou [a] – 09 interna – 177 v - 178v
Íncipit:ENCARA com la disposició del esser en quem trobe...
Rúbriques:Resposte den bernat turell a moss(en) pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
64. Pere Pou, Resposta de Pere Pou a Bernat Turell – 09 interna – 178 v - 179 r
Íncipit:SENS replicar avostre letre callara yo bernat turell...
Rúbriques:Replica den pou a bernat turell //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
65. Bernat Turell, Resposta de Bernat Turell a Pere Pou [b] – 09 final del plec – 179 v - 180 v
Íncipit:LOVOLER satisfer ala obligacio quel entendre v(ost)re...
Rúbriques:segona resposte den bernat turell a mo(ssen) pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
66. Pere Pou, Resposta de Pere Pou a Bernat Turell [b] – 10 inici del plec – 181 r - 182 r
Íncipit:NO ES TAN POC lo benfici quem fan vostres sing(u)lars letres...
Rúbriques:Segona replica den pou abernat turell //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
67. Joan de Cruïlles, Resposta de Joan de Cruïlles a Pere Pou [c] – 10 interna – 182 r - 183 v
Íncipit:PER ESSER ver que en los ferms amichs se...
Rúbriques:Resposta den Johan de cruhilles amoss(en) pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
68. Joan de Cruïlles, Resposta de Joan de Cruïlles a Pere Pou [a] – 10 interna – 183 v - 183 v
Íncipit:MOSSEN pou p(er) qua(n)t si meast(er) fos faria molt p(er) lo merexer...
Rúbriques:Letre de Johan de cruhilles a moss(en) pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Inèdit
69. Joan de Cruïlles, Resposta de Joan de Cruïlles a Pere Pou [b] – 10 interna – 183 v - 184 r
Íncipit:PERQVE sabeu aprechs de amada p(er)sona complaure...
Rúbriques:Altre letre de Johan de cruhilles a mossen pou //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Inèdit
70. Pere Pou, Rèplica de Pere Pou a Joan de Cruïlles – 10 interna – 184 r - 185 r
Íncipit:AQVELLS son verdedes amichs quj ab rep(re)hencio...
Rúbriques:Replica de mossen pou anan Joha(n) de cruhilles //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
71. Joan de Cruïlles, Resposta de Joan de Cruïlles a Pere Pou [d] – 10 interna – 185 v - 186 v
Íncipit:NO PODENT negu apartar so que natura dona...
Rúbriques:Segona resposte de Johan de Cruhilles a pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Tradició texual: unicum
Bibliografia:Inèdit
72. Joan Boscà, Resposta de Joan Boscà a Pere Pou – 10 interna – 186 v - 188 r
Íncipit:APARTAT de aquell saber que per ben aconsellar...
Rúbriques:Resposta den Johan Boscha //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
73. Pere Pou, Resposta de Pere Pou a Joan Boscà – 10 interna – 188 r - 188 v
Íncipit:NOTANT com rehonau boscha mereuellat dell...
Rúbriques:Replica den pou anan Johan boscha //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
74. Francí Desvalls, Resposta de Francí Desvalls a Pere Pou – 10 interna – 189 r - 189 r
Íncipit:SI POCHA experiencie e falte de subtil enginy no(m)...
Rúbriques:RESPOSTE DE FRANCI DESVALS //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
75. Pere Pou, Rèplica de Pere Pou a Francí Desvalls – 10 interna – 189 v - 190 r
Íncipit:MOLT so culpant yo franci desuals si axi es co(m)...
Rúbriques:REPLICA DE MOSSEN POV //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
76. Jaume Fivaller, Resposta (a Pou) – 10 interna – 191 r - 191 r
Íncipit:Amor amor (completar)
Rúbriques:Amor amor... (completar) //
Text:no
Observacions:Num. estrofes: 1
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
77. Jaume Fivaller, Resposta (a Pou) – 10 interna – 190 r - 191 r
Íncipit:PER ALGUN cas nos deu algu dometre aba(n)s...
Rúbriques:Resposta de Jach(me) ciualler amoss(en) pou la q(ua)l feu en no(m) de b(er)nat turell sens que ell noy fou demanat ables cobles //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
78. Pere Pou, Resposta de Pere Pou a Jaume Fivaller – 10 interna – 191 r - 192 v
Íncipit:SIEN AQVESTS jorns passats en lo rep(ar)tir de...
Rúbriques:Replica den pou amossen Jauchme Ciualler //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)
Estructura de rimes: no
Marginalia: no
Bibliografia:Inèdit
79. Miquel de Dons, Resposta de Miquel de Dons a Pere Pou – 10 interna – 192 v - 193 r
Íncipit:QVANT son virtuosos aquells quj p(er) linteres...
Rúbriques:Resposte de Miquel de dons amos(sen) pou //
Text:
Observacions:Num. estrofes: (prosa)

Estructura de rimes: no

Marginalia: no

Tradició: C-24 S1-78 (2)

Notes paleogràfiques : f.192v 32 - honor] després un em del. 33 - pou] abans un fco del. 34 - desexit] abans de la x una g del. -- f.193r 2 groçes] abans un sabens del. 26 - volra] després e ab lesforç que dels del. 28 - posseyam] supras. corr. un econsegujent del.
Bibliografia:Inèdit