Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms603 (08 / agost / 2022)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 7-8

Publicació de la fitxa: 2006-08-13
Darrera modificació: 2021-06-27
Bases de dades:Cançoners, Translat, Gnòmica
Descripció
Autor:Jaume Torró, Montse Ferrer
Procedència:catàlegs
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:7-8
Sigles usuals en la tradició:Ha-Hb — Cançoner Vega-Aguiló
VeAg trobadoresc
AB Milà 1878

Relligadura

Notes:Un sol manuscrit relligat en dos volums.
Llom
Títols:Cançoner català del XIVèn segle I (ms. 7), Cançoner català del XIVèn segle II (ms. 8)

Història

Notes de possessors:Antics possessors: Josep de Vega i de Sentmenat (1754 – 1831) i Marià Aguiló i Fuster (1825 – 1897).
Estat de conservació:Precària, especialment el ms. 7.
Procedència:A la Biblioteca de Catalunya des de 1908.

Bibliografia

Bibliografia contextual:Milá y Fontanals (1890), Obras completas. tomo III ...
Massó i Torrents (1915), "Bibliografia dels antics poetes ..."
Massó i Torrents - Rubió i Balaguer (1914-1927), "Catàleg dels manuscrits de la ..."
Bohigas ([1970]), "El cançoner català Vega-Aguiló"
Alberni (2003), El Cançoner Vega-Aguiló ...
Alberni (2006), Intavulare. I. Canzoneri ...
Navàs Farré (2019), Ramon de Cornet: l'autor, l'obra ..., 354-357
BITECA ms. 7 : http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1333 ...
BITECA ms. 8 : http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1206 ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:2

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1420 - 1430

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:177
Dimensions
Alçada x base:273 x 230
Composició material
Plecs
Número:24
Tipus:8+8, 8+8
Plec 1
Plec:Ms. 7
Falten els 2 primers folis.
Tipus:8+8
Folis:2-15 (xx-xx[xii])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:E la midons
Plec 2
Plec:Ms. 7
Falten 2 folis.
Tipus:8+8
Folis:16-29 (xx[iii]-xlviii)
Composició:Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:Vesem dels bens
Plec 3
Plec:Ms. 7
Falten 2 folis.
Folis 39v-40v en blanc.
Tipus:8+8
Folis:30-43 (xlix-lxiiii)
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:Bem podets far
Plec 4
Plec:Ms. 7
Falta 1 full.
Foli 48v, 52, 54 i 56v en blanc.
Tipus:8+8
Folis:44-58 (lxv-lxxx)
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:Desiran liey
Plec 5
Plec:Ms. 7
Falten 6 folis ([xci]-[xcvi]).
Tipus:8+8
Folis:59-68 (lxxxi-[xcvi])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Plec 6
Plec:Ms. 7
Falten 4 folis.
Tipus:8+8
Folis:69-80 ([xcvii]-cxii)
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:Quen vos
Plec 7
Plec:Ms. 7
Folis 81v i 88v en blanc.
Tipus:5+5
Folis:81-90 (cxiii-cxxii)
Composició:Briquet 14292 o 14317: cap de bou / Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu (f. 90)
Reclam:Ar pren camgats
Plec 8
Plec:Ms. 7
Falten 2 folis.
Després d'aquest plec, en venia un altre que s'ha perdut sencer (comprenia els ff. [cxxxviiii]-[cliv]).
Folis 93, 96v i 100v en blanc.
Tipus:8+8
Folis:91-104 (cxxiii-[cxxxviii])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Plec 9
Plec:Ms. 7
Tipus:8+8
Folis:105-120 (clv-clxx)
Composició:Briquet 8348: lletra M amb una creu / Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu (f. 120).
Reclam:Ab tal enginy
Plec 10
Plec:Ms. 7
Folis 122 i 124 en blanc.
Tipus:8+8
Folis:121-136 (clxxi-clxxxv[i])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu (ff. 129 i 131)
Reclam:Les pelhades
Plec 11
Plec:Ms. 7
Falta un foli.
Folis 143, 147v, 151r i 160v en blanc.
Tipus:8+8
Folis:137-151 (clx[xxvii]-cci)
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:Tots fis ayma(n)s
Plec 12
Plec:Ms. 7
Falten 2 folis.
Després d'aquest plec, en venien 2 més, que s'han perdut sencers (ff. [ccxviii]-[ccxlviii]).
Foli 162v en blanc.
Tipus:8+8
Folis:152-164 + 1 (ms. 7) (ccii-[ccxvii])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Plec 13
Plec:Ms. 7-8
Falten 2 folis.
Folis 167v i 172v en blanc.
Tipus:8+8
Folis:1 (ms. 8) + 165-175 (ms. 7) + 2-3 (ms. 8) ([ccxlviiii]-[cclxiiii])
Composició:Briquet 14292 o 14317: cap de bou (ff. 165, 166, 168 i 174 del ms. 7, i f. 3 del ms. 8) / Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu (ff. 167 i 171)
Reclam:E cant volguj
Plec 14
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:4-19 (cclxv-cclxxx)
Reclam:Ez splican
Plec 15
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:20-35 (cclxxxi-cclxxxxvi)
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:totes renucian
Plec 16
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:36-51 (cclxxxxv[ii]-cccxii)
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:E donchs cors
Plec 17
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:52-67 (ccc[xiii]-cccx[xviii])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:Pus quem
Plec 18
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:68-83 (ccc[xxviiii]-cccx[xxxiiii])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:car ja vey
Plec 19
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:84-99 (cccxx[xxv]-ccclx)
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Reclam:E vol que
Plec 20
Plec:Ms. 8
Tipus:7+7
Folis:100-113 (ccclx[i]-ccc[lxxiiii])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Plec 21
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:114-129 (cccl[xxv]-ccc[lxxxx])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Plec 22
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:130-145 ([ccclxxxxi]-ccccvi)
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Plec 23
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:146-161 (cccc[vii]-ccccxx[ii])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu
Plec 24
Plec:Ms. 8
Tipus:8+8
Folis:162-177 (ccccxx[iii]-ccccxxx[viii])
Composició:Briquet 11862, Valls i Subirà 1686: tres turons encerclats i amb un creu

Impaginació

Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Mà principal
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV-1
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 17-18 (ms. 7)
Datació:s. XV ex.
Especificacions:Copia unes cobles castellanes en folis que s'havien deixat en blanc.
Escriptura 3
Lloc al ms:ff. 98-100
Tipologia:Humanística
Datació:s. XV ex.
Especificacions:Copia un sirventès i una glossa.
Escriptura 4
Lloc al ms:ff. 53 i 175v
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:Potser contemporània a la mà principal.
Especificacions:Copia una cobla de Francesc de la Via i les respostes de Narcís de Sant Dionís (f. 175v), i fa correccions a la interlínia a la sextina d'Arnaut Daniel (f. 53).
Escriptura 5
Lloc al ms:ff. 176v-177v
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:Sembla contemporània a la mà 4.
Especificacions:Copia dos poemes de Figueres.

Unitat de composició B

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:11
Dimensions
Alçada x base:273 x 230
Composició material
Plecs
Número:1
Plec 1
Plec:Ms. 8
Plec afegit.
Falten 5 folis.
Tipus:8+8
Folis:178-188 (ccccxx[xviiii]-ccccliii)
Composició:Bofarull 658: Cap d'unicorn

Impaginació

Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 179v-181v
Tipologia:Humanística
Especificacions:Copia les peces de Raimon de Cornet, Jaume Rovira i Peire Cardenal (ff. 179v-181v).
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 182-188
Datació:s. XVI in.
Especificacions:Copia els miracles en prosa.
Escriptura 3
Lloc al ms:ff. 188v
Especificacions:Copia el fragment de l'Amic e Melis que tanca el manuscrit.

Descripció interna

1. Jordi de Sant Jordi, Domna, tot jorn vos vau preiant – 1 – 1r
Consistència:fragmentària
Íncipit:A cors ten belh car de merce
Èxplicit:can de mon dan no us sentits vos
Observacions:Cobles 4 i 5 i la tornada. Les tres primeres cobles estan copiades al f. 164v.
2. Anonimi (RIALC), Eres quan vei arbres e brots florir – 1 – 1v
Íncipit:Eras quant vey arbres e brotz florir
Èxplicit:muyre de glay
3. Gilabert de Pròixida, . . . / a lexe . . d'on naix vera bondatz – 1 – 2r
Consistència:fragmentària
Íncipit:a lexe [...] don naix vera bondatz
Èxplicit:de conquistar preu de cavalleria
4. Gilabert de Pròixida, . . . / Amor a çells on vol tirar – 1 – 2v-3v
Consistència:fragmentària
Íncipit:amor a çells on vol tirar
Èxplicit:car la mort vey que per vos mapressura
5. Gilabert de Pròixida, Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena – 1 – 3v-4r
Íncipit:Lo cor elhs huelhs man lo cor mis en pena
Èxplicit:dona quen mor lo vostra cavalher
Rúbriques:Proxita
6. Gilabert de Pròixida, Fort me desplay cant no vey – 1 – 4r
Íncipit:En mi donchs vey bondat e cortesia
Èxplicit:que luy suy datz ab voluntat molt francha
Rúbriques:Sparça
7. Gilabert de Pròixida, En midons vey bondat e cortesia – 1 – 4v-5r
Íncipit:Fort me desplay cant no vey
Èxplicit:be quant vos am mays que me
Rúbriques:Proxita
8. Gilabert de Pròixida, D'amor serai plus que no suell – 1 – 5v-6v
Íncipit:Damor seray plus que no suelh
Èxplicit:que dins mon cor no tinch ferma cresença
Rúbriques:Proxita
9. Gilabert de Pròixida, Amor aisí m'ha fait sentir – 1 – 6v-7r
Íncipit:Amor aysi ma fayt sentir
Èxplicit:ab lieys qui es dona ses par
Rúbriques:Proxita
10. Gilabert de Pròixida, Bé volgra ésser ten benaventurós – 1 – 7r
Íncipit:Be volgre sser ten beneventuros
Èxplicit:car no plus lam e plus gaug me repren
Rúbriques:Sparça
11. Gilabert de Pròixida, Mals parladors vull per tostemps maldir – 1 – 7v
Íncipit:Mals perladors vulh per tostemps maldir
Èxplicit:quelhs mauciuran ols dare panetença
Rúbriques:Proxita
12. Gilabert de Pròixida, Le sovenirs que amors fina me porta – 1 – 8
Íncipit:Le sovenirs quamors fina ma porta
Èxplicit:com hi vay fis per amor quim procura
Rúbriques:Proxita
13. Gilabert de Pròixida, Eres quan torn lai on és mon voler – 1 – 9r
Íncipit:Eras quant torn lay on es mon voler
Èxplicit:com tot mey dol revivon delagria
Rúbriques:Proxita
14. Gilabert de Pròixida, Si lo món perir devia – 1 – 9r-10r
Íncipit:Si lo mon perir devia
Èxplicit:ne daria conaxença
Rúbriques:Proxita
15. Gilabert de Pròixida, Si per servir de cor e de sauber – 1 – 10v-11r
Íncipit:Si per servir de cor e de sauber
Èxplicit:e dels aymans foral pus rich que sia
Rúbriques:Proxita
16. Gilabert de Pròixida, Amant llanguesc e llanguint pas gran pena – 1 – 11v-12r
Íncipit:Amant languesch e languin pas gran pena
Èxplicit:dona del mon quem hagues sim volia
17. Gilabert de Pròixida, Pus que en turment hai mis tostemps ma vida – 1 – 12v-13r
Íncipit:Pus quem turmen hay mis tostemps ma vida
Èxplicit:queb mal quem fetz fau belha creatura
Rúbriques:Proxita
18. Gilabert de Pròixida, Dona, per Déu, hajats mercè de mi – 1 – 13v
Íncipit:Dona per dieu hajats merce de mi
Èxplicit:a dompnaytal don lo mon es honrat
Rúbriques:Proxita Sparça
19. Gilabert de Pròixida, Puis he d'amor ço que haver-ne solia – 1 – 13v-14r
Íncipit:Puys he damor ço quaver ne solia
Èxplicit:sitot vas me etz de crusel paria
Rúbriques:Proxita Sparça
20. Gilabert de Pròixida, Pus que vos plai, domna, que res no us dia – 1 – 14r-15r
Íncipit:Pus que vos play dompna que res no us dia
Èxplicit:mauriets leu stort de ma rencura
Rúbriques:Proxita
21. Gilabert de Pròixida, Dels aimadors sui lo plus cossirós – 1 – 15r-16r
Íncipit:Dels aymadors suy lo plus cossiros
Èxplicit:mas com no pux covem que vostre sia
Rúbriques:Proxita
22. Gilabert de Pròixida, Dona del món no es pens que per amors – 1 – 16r-17r
Íncipit:Dona del mon nos pens que per amors
Èxplicit:puys dieu la volch formar ses deffalhença
Rúbriques:Proxita
23. Anònim, Madre, por no me dar nada – 1 – 17v-18r
Íncipit:Madre por no me dar nada
Èxplicit:no us quiero mas responder
Observacions:Copiada a dues columnes.
24. Anònim, Una ballesta fas fer – 1 – 18v
Íncipit:Una ballesta fas fer
Èxplicit:a ma senyora
Rúbriques:Cobles de la ballesta
25. Guillem de Cabestany, Lo dous consire – 1 – 19
Consistència:fragmentària
Íncipit:Lo dolç cossire
Èxplicit:per la vostra salutz
Rúbriques:Guillem de Cabestany
26. Anonimi (RIALC), Doncs, com seria – 1 – 20r
Íncipit:Dons com saria
Èxplicit:e dels als suy dubtaire
27. Anonimi (RIALC), Mala domna, fals vos sui e ginyós – 1 – 20r
Íncipit:Mala dompna fals vos suy e ginyos
Èxplicit:ben se pot far men fes affensendatz
28. Peire Cardenal, Tostemps azir falsetat et engan – 1 – 20r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Mantz homens son en est mon quea stan
Èxplicit:e no y trob om argent cant los refon
Rúbriques:Esparça
Observacions:Conté només la tercera cobla. Transmesa com una esparça anònima.
29. Anonimi (RIALC), Rei qui vilan pren en honor – 1 – 20v
Íncipit:Rey qui vilan pugen honor
Èxplicit:planyer nol deu paratge ne deffendre
Rúbriques:Esparça
30. Arnaut Catalan, Ramon Berenguer IV de Barcelona, Amics n'Arnaut, cen domnas d'aut paratge – 1 – 20v-21r
Íncipit:Amichs narnautz cent dompnes de peratge
Èxplicit:quem pusch levar can cunquegat me sia
Rúbriques:Partimens
31. Anonimi (RIALC), Atressí em pren com la mola com mol – 1 – 21v-22r
Íncipit:Atresim pren can la mola com mol
Èxplicit:tant fort me puny un desir de sa vista
32. Cadenet, Amors, e com er de me? – 1 – 22r-23v
Íncipit:Amors e com es de me
Èxplicit:trop me greu pena crescuda
33. Arnaut de Maruelh, Aissi com cel qu'am' e non es amatz – 1 – 23v-24v
Íncipit:Ayci com celh quiz aime nos amatz
Èxplicit:per dir e far totz faytz ben stan
34. Gilabert de Pròixida, D'eres anant no sai què puxa dir – 1 – 25
Íncipit:Deres anan no say que puxa dir
Èxplicit:nos deu lexar si donchs no u tolh la mort
35. Pere March, Dona val tant com de far mal s'estrà – 1 – 26r
Íncipit:Viuda que port color blanch ne saffra
Èxplicit:de mal renom e davol sobremesa
Rúbriques:Mossen P March Esparça
Observacions:És la segona estrofa. La primera està copiada al f. 31r.
36. Pere March, Al punt que hom naix comença de morir – 1 – 26r-27v
Íncipit:Al punt com neix comence de morir
Èxplicit:e sens ergulh lo be qui breument passa
Rúbriques:Mossen P March
37. Pere March, Jo em meravell com no es ve qui ulls ha – 1 – 28r-29r
Íncipit:Jom maravelh com nos ve qui hulhs ha
Èxplicit:quen tot be far me don gran fortelesa
Rúbriques:Mossen P March
38. Pere March, Cest fals de món no el prezi un pugès – 1 – 29v-31r
Íncipit:Cest falç de mon nol presi un puges
Èxplicit:tot ço que vos desplagues si u fasia
Rúbriques:Mossen P March
39. Pere March, Dona val tant com de far mal s'estrà – 1 – 31r
Íncipit:Dona val tan com de far mal cestra
Èxplicit:e quen bondatz pensa mays quen belhesa
Rúbriques:Mossen P March / Sparça
Observacions:És la primera estrofa. La segona està copiada al f. 26r.
40. Pere March, Domna em plats ben arreada – 1 – 31r-32r
Íncipit:Dompnam platz ben arreada
Èxplicit:per far la festa honrada
Rúbriques:Mossen P March
41. Pere March, Tots grans senyors qui bé vol avenir – 1 – 32r-33v
Íncipit:Tots grans senyors qui be vol avenir
Èxplicit:ez entendutz val pro veyramen
Rúbriques:Sirventesch de Mossen P March
42. Anònim, Endevinalles – 1 – 33v-34v
Consistència:fragmentària
Íncipit:Demanda / Ques una cosa qui de continuu sona y los ostes son muts y tots corren ensemps
Èxplicit:y van las cartas por mutxas partes / Demanda
43. Blacasset, Si·m fai amor ab fizel cor amar – 1 – 35
Íncipit:Sim fay amor am fizel cor amar
Èxplicit:seray tostemps de la mort desirans
Rúbriques:En Blancacit
44. Folquet de Marsella, Per Deu, amors, be sabetz veramen – 1 – 36r
Íncipit:Per deu amors ben saubetz veramen
Èxplicit:quel major bruy celeray me ventura
Rúbriques:Folquet de marcelha
45. Folquet de Marsella, Sitot me soi a tart aperceubutz – 1 – 37
Consistència:fragmentària
Íncipit:Sitot me suy trop tard apercebutz
Èxplicit:ne quant de be ja may no us en calharia
46. Uc de Sant Circ, Tres enemics e dos mals seignors ai – 1 – 38
Consistència:fragmentària
Íncipit:Tres enamichs e dos mals senyors hay
Èxplicit:en ma chançom comandech qua luy la trames
Rúbriques:Jacme Scriva
Observacions:Falten alguns versos.
47. Anonimi (RIALC), Bona domna, Dieu cui veser – 1 – 39r
Íncipit:Bona dompna Dieu cug veser
Èxplicit:ne meny se pach davols baros
48. Peire Vidal, Així com cell qui del tot s'abandona – 1 – 41r-42r
Íncipit:Axi com celh qui de tot sabondona
Èxplicit:car honor mes queyeu sa beutat retraya
Rúbriques:Pere Cathala
49. Peire Vidal, Mos cors se mor languen, mais mort non es – 1 – 42v-43v
Íncipit:Mos cors se mor languen mays mort non es
Èxplicit:ab gay coven damor sa companyia
Rúbriques:Peyres Cathala
50. Anonimi (RIALC), Bé en faits pervent, amors, que pauc vos costi – 1 – 43v-44v
Íncipit:Ben fayts perven amors que pauch vos costi
Èxplicit:per que mes greu sim fetz pitz de mort trayre
Rúbriques:Autra
51. Anonimi (RIALC), Així can és en muntanya deserta – 1 – 45
Íncipit:Axi cant es en muntanya deserta
Èxplicit:mays finamors me ditz quel vos romangua
Rúbriques:Autra
52. Anonimi (RIALC), Sí com per dol Fènix quan és antics – 1 – 46
Consistència:fragmentària
Íncipit:Si com per dol ffenix quant es entichs
Èxplicit:Aysi suy pres que no mi val castichs
Rúbriques:Autra
53. Bernart de Ventadorn, Ab joi mou lo vers e·l comens – 1 – 46v-47v
Consistència:fragmentària
Íncipit:Ab joy mou lo verç el començ
Èxplicit:mi confondetz e vos no vey jausir
Rúbriques:Autra
54. Anònim, A Dieu coman vostra valor e vós – 1 – 48r
Íncipit:A Dieu coman vostra valor e vos
Èxplicit:quen totes parts vostre plevis mapelh
Rúbriques:Jutge daurena
55. Reina de Mallorca, la, Es ieu am tal que és bo e bell – 1 – 49r
Íncipit:Ez yeu am tal ques bo e belh
Èxplicit:ab amorosa pença
Rúbriques:La Reyna de Mallorques
56. Cadenet, De nula re non es tan gran cardatz – 1 – 49v
Consistència:fragmentària
Íncipit:Ja no es hom ten prous ne tan presan
Èxplicit:quels conoysens ne diran plus lausors
Rúbriques:Esparça
Observacions:Correspon a la segona cobla, transmesa com una esparça anònima.
Edicions:Bohigas i Balaguer (1988), Lírica trobadoresca del segle XV ...
57. Uc de Sant Circ, Nuls hom no sap d'amic tro l'a perdut – 1 – 50
Íncipit:Nuls homs no sap damich fins la perdut
Èxplicit:si fos vertats ayço com men diria
Rúbriques:Nuch de sent circh
58. Anonimi (RIALC), Eres dirai ço que us dei dir – 1 – 51
Íncipit:Eras diray ço que us dey dir
Èxplicit:sonech un corn en lalba
Rúbriques:Alba
59. Arnaut Daniel, Lo ferm voler qu' el cor m' intra – 1 – 53
Íncipit:Lo ferm voler que dins al cor me intra
Èxplicit:ques pus arditz qui celh quin cambra intra
Rúbriques:Arnaut Deniel
60. Bernart de Ventadorn, Amors, e! que us es vejaire – 1 – 55r-56r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Amors e que us es vigayre
Èxplicit:per que doblen mey cossire
Rúbriques:Bernat de Ventadorn
61. Guillem de Saint Leidier, Domna, eu vos sui messatgiers – 1 – 57r-58r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Dompna yeu vos son missatgiers
Èxplicit:son pays qui tot mi resplan
Rúbriques:Guillem de sant Lesder
62. Anonimi (RIALC), Amors, com faits amar ten aut? – 1 – 58r-59r
Íncipit:Amors com fayts amar ten aut
Epíleg:mas gelos joy me desencasta
Rúbriques:Autra
63. Andreu Febrer, Sobre·l pus naut alament de tots quatre – 1 – 59v-60v
Íncipit:Sobrel pus naut alament de tots quatre
Rúbriques:Andreu Fabrer
64. Andreu Febrer, Ja per dir-vos mon cor e mon talan – 1 – 61
Íncipit:Ja per dirvos mon cor e mon talan
Èxplicit:denant vos no mo lexara dir may
Rúbriques:Andreu Fabrer
65. Andreu Febrer, Lo foll desir que Amor ha fait intrar – 1 – 61v-62v
Íncipit:Lo fol desir quamor ha fayt intrar
Èxplicit:merce us deman de mon folh penssamen
Rúbriques:Autra
66. Andreu Febrer, E las, amors! Ten pauc vos cal de me – 1 – 63
Íncipit:E lhas amors ten pauch vos cal de me
Èxplicit:car yeu ses vos a mort no pux gandir
Rúbriques:Andreu Fabrer
67. Andreu Febrer, Del cor preion me pàrton li sospir – 1 – 64
Íncipit:Del cor preyon me parton li sospir
Èxplicit:car altramen ja suy prop de finire
Rúbriques:Ffebrer
68. Andreu Febrer, Domna, lo jorn que ieu me partí de vós – 1 – 65
Íncipit:Dompna lo jorn quyeu me perti de vos
Èxplicit:e mays als proz en cuy fis pretz atura
Rúbriques:Andreu Fabrer
69. Andreu Febrer, Si en lo món fos gentilesa perduda – 1 – 66
Íncipit:Sin lo mon fos gentilesa perduda
Èxplicit:cant me sove de la vostramistança
Rúbriques:Andreu Fabrer
70. Andreu Febrer, Dolorós crits ab vots brava, terrible – 1 – 67r-68r
Íncipit:Doloros critz ab votz brava terribla
Èxplicit:dels sants crosats passi delay sus londa
Rúbriques:Sirventesch fet per Andreu Fabrer per lo passatge de Barbaria
71. Andreu Febrer, Pus que estorts sui del llac de la mar fonda – 1 – 68
Íncipit:Pus questorts suy del lach de la mar fonda
Èxplicit:car Dieu nol vol mays lur secta sostenda
Rúbriques:A Febrer
72. Andreu Febrer, Combes e valls, puigs, muntanyes e colls – 1 – 69r-70r
Íncipit:Combas e valhs puigs muntanyes e colhs
Èxplicit:ffay mantes vets bufar lo cpa de lungla
Rúbriques:A Fabrer
73. Andreu Febrer, Ai! cors avar, escàs, rics de mercè – 1 – 70
Íncipit:Ay cors avar scars richs de merce
Èxplicit:Mort vina tost feneix maspre ventura
Rúbriques:A Febrer Balada
74. Andreu Febrer, Del tot me cuidava lleixar – 1 – 71r-72r
Íncipit:Del tot me cuydave lexar
Èxplicit:loindanamor si de vos lhay
Rúbriques:A Febrer
75. Andreu Febrer, Ara em plats bé com l'afan e el martire – 1 – 72v-73v
Íncipit:Arem platz be com lafan el martire
Èxplicit:per quyeu los fuig mas nol suy scapat
Rúbriques:Ffebrer
76. Andreu Febrer, Amors, qui tost fer quan li plai – 1 – 74r-78r
Íncipit:Amors qui tost fer quant li play
Èxplicit:mon lay deffina
Rúbriques:Andreu Febrer
77. Andreu Febrer, Las, a qui diré ma llangor? – 1 – 78v-81r
Íncipit:Las a qui dire ma langor
Èxplicit:com per liey ma mort desesper
Rúbriques:Lay den Ffabrer
78. Jordi de Sant Jordi, Tant és li mals que em faits sofrir – 1 – 82
Íncipit:Tant es li mals quem fayts soffrir
Èxplicit:que us vulh amar ses deffelhir
Rúbriques:Dança e scordit
79. Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'hom que en tots afars no sia – 1 – 83r
Íncipit:Nom asalt dom quen tots afars no sia
Èxplicit:car de tot past fay gorgua com segonya
Rúbriques:Cobla sparça
80. Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal lloc – 1 – 83r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Ja donal mon nom fara del blanch groch
Èxplicit:e celh vos pert qui us vol tostemps seguir
Rúbriques:Sparça
Observacions:Només conté l'última estrofa i la tornada.
81. Pere II el Gran, Peironet, Can vei en Peironet plorant – 1 – 83v
Íncipit:Can vey en Peyronet ploran
Èxplicit:es ab mi narnau tritxador
Rúbriques:Tenço
82. Rigaut de Berbezill, Atressi con l'orifanz – 1 – 84
Consistència:fragmentària
Íncipit:Atressi com laurifan
Èxplicit:quel jorn quel vey no pux felir en re
Observacions:Falta l'última tornada.
83. Bernart de Ventadorn, Can vei la lauzeta mover – 1 – 85r-86r
Íncipit:Cant vey la lauseta mover
Èxplicit:de joy e damor mescon
84. Aznar Pardo, Lleialtat vol e bon drech me comanda – 1 – 86v-87r
Íncipit:Leyaltatz vol e bon dreig me comanda
Èxplicit:que us serviray fins que larma pertescha
Rúbriques:Pardo
85. Anònim, La fiya / no me le digais mal – 1 – 87v-88r
Íncipit:La fiya / no me le digays mal
Èxplicit:dese fray Anthon
Rúbriques:Anthon
86. Pistoleta, Bona domna, un conseill vos deman – 1 – 89
Íncipit:Bona dompna un cosselh vos deman
Èxplicit:e no y dubtets nen hajats spaven
Rúbriques:Reambau de Vaqueras
87. Ponç d'Hortafà, Si ai perdut mon saber – 1 – 90
Íncipit:Si nay perdut mon sauber
Èxplicit:quim fay secors ne valença
Rúbriques:Riambau de Vaqueras
88. Raimbaut de Vaqueiras, Ar pren comjat per tostemps de chantar – 1 – 91
Íncipit:Ar pren camgat per tostemps de xantar
Èxplicit:si plus te vey mays te vay meyspresan
Rúbriques:Riambautz de Vaqueres
89. Huguet del Vellat, En breu veirem una fragor abatre – 1 – 92
Íncipit:En breu veyrem una freyor abatre
Èxplicit:qui deu portar als franchs vide joyose
Rúbriques:Duguet del Velhat
90. Capellà de Bolquera, Li fait Dieu són escur – 1 – 94r-95r
Íncipit:Li fayt de Dieu son scur
Èxplicit:e no y guardets vivença
Rúbriques:Capelha de Volqueres
91. Guillem de Montaignagol, Nuls hom no val ni deu esser prezatz – 1 – 95v-96r
Íncipit:Nuls homs no val ne deu esser presats
Èxplicit:a cuy play mays donar que celh quilh pren
Rúbriques:Montangolh
Observacions:Falten dos versos a la tercera cobla.
92. Cerverí de Girona, De pena en mal e de mal en martire – 1 – 97
Íncipit:De penan mal e de mal en martire
Èxplicit:man mes en playt abtal quamor nom deny
Rúbriques:En Cerveri
93. Joan Ramon Ferrer, Com sia just, per gran manutenença – 1 – 98r-100r
Íncipit:Com sia just per gran manutença
Èxplicit:si tengut es en pena terminable
Rúbriques:Sirventesch preceptes retoricals observant per leonismitat simpla daccent greu disuasint dir Johant Valenti lohablament junyint aver presa mort casual per amors pus ques presupposat aquell esser de virtuts illustrat lo qual fou fet per lo magnifich mossen Johan Ramon Fferrer cavaller e doctor en cascun fet
Observacions:Envoltat d'una glossa.
94. Bernat de Palaol, Cercats d'uimai, ja en siats bella i pros – 1 – 101
Íncipit:Cercats duymay jan siatz belha y proz
Èxplicit:mas novamors me restaurem soste
Rúbriques:Bernat de Palaol
95. Rius, Peire de, Armes, amors e caça – 1 – 103
Íncipit:Armas amors e cassa
Èxplicit:amb les quals se mente
Rúbriques:Peyres de Rius
96. Aimeric de Peguillan, Cel que s'irais ni guerrej' ab amor – 1 – 104
Íncipit:Celh qui sirax ne guerregab amor
Èxplicit:proesa cor rich de prets enrequir
Rúbriques:Peyres Vidals
97. Lluís Icard, Perque d'huimai la vostra valor tanta – 1 – 105r
Íncipit:Per que duymay la vostra valor tanta
Èxplicit:ay no us dira so crey plus ben aymia
98. Lluís Icard, De novell joi e de novella amor – 1 – 105v
Íncipit:De novelh joy e de novelhamor
Èxplicit:que presi mays que totalta ricor
Rúbriques:Luis Ycart
99. Lluís Icard, Fraires molt cars, maravill-me de vós – 1 – 106r
Íncipit:Frayres molt cars maravilme de vos
Èxplicit:car si u fasetz renoms mals en vos dobla
Rúbriques:Cobla tramesan Regedelh per en Luis Ycart
100. Manuel de Rajadell, Si port ventall, bells amics, a m[os] pros – 1 – 106r
Íncipit:Si port ventalh belhs amichs am pros
Èxplicit:car servint liey en me virtutz redoble
Rúbriques:Luis Ycart
Observacions:Resposta a la cobla anterior.
101. Lluís Icard, Tant quant lo món d'amar no és cautelós – 1 – 106r
Íncipit:Tan quan lo mon damar nos cautelos
Èxplicit:ne us liure may del mal que vos encobla
Rúbriques:Regadelh
Observacions:Rèplica a la cobla anterior.
102. Lluís Icard, . . . / no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis – 1 – 106v-107r
Íncipit:No cresi pas quel mon se cort nes mis
Èxplicit:per quelhs ligens legin tu nols desplaya
Rúbriques:Luis Ycart autra
103. Lluís Icard, Si bé no em plats xantar cançó ne vers – 1 – 107v-108r
Íncipit:Si be nom platz xentar canço ne vers
Èxplicit:no partens me de servir son cors noble
Rúbriques:Ycart
104. Lluís Icard, Quan me sové de la beutat diversa – 1 – 108v-109r
Íncipit:Can me sove de la beutat diversa
Èxplicit:haiats de me si vos play sovinença
Rúbriques:Luis Ycart
105. Lluís Icard, Malauts e greus destrets – 1 – 109v-118r
Íncipit:Malautts e greus destretz
Èxplicit:veus dampnatge
Epíleg:Es acabada la dita obra
Rúbriques:Consolacio o avis de amor
106. Lluís Icard, Eres quan vei dels brots tombar la flor – 1 – 118v-119r
Íncipit:Eras quant vey dels brots tombar la flor
Èxplicit:e vos etz caps donchs per vos fan la festa
Rúbriques:Autra Ycart
107. Lluís Icard, Na Pau, Na Pau, tant desir vostra pau – 1 – 119v
Íncipit:Ne Pau ne Pau tant desir vostra pau
Èxplicit:Na Pau ne Pau
Rúbriques:Cobla sparça Ycart
108. Lluís Icard, Bella ses par, en prets e laus s'abonda – 1 – 119v
Íncipit:Belha ses par on pretz e laus sabonda
Èxplicit:car per tostemps vulh far vostra doctrina
Rúbriques:Sparça Ycart
109. Lluís Icard, Si us am de cor e si desir que fos – 1 – 120
Íncipit:Si us am de cor e si desir que fos
Èxplicit:que pus no us vey de me siats membrans
Rúbriques:Luis Ycart
110. Lluís Icard, Ab tal enginy me feric d'un encontre – 1 – 121r
Íncipit:Ab tal enginy me ferich dun encontra
Èxplicit:e dels trebalhs vey quels fa bonesmena
Rúbriques:Cobla sparça Ycart
111. Lluís Icard, Parlar d'amor no pusc si no planyent – 1 – 121
Íncipit:Parlar damor no pusch si no planhen
Èxplicit:lo mon e mi tot pauch me semblaria
Rúbriques:Luis Ycart
112. Joan Ces-Avasses, Gais trobadors, si volets bona regla – 1 – 123
Íncipit:Gays trobador, si voletz bona recgle
Èxplicit:entre los sants qui veson merevelhas
Rúbriques:Johan Cesavassas ganya joya
113. Joan (fra) Basset, No desir tant del món la senyoria – 1 – 125r
Íncipit:No desir tant del mon la senyoria
Èxplicit:sim val ton pretz senyora valarosa
Rúbriques:Ffra Johan Basset Sparça
114. Joan (fra) Basset, Una cançó novella vull xantar – 1 – 125r-126r
Íncipit:Una canço novelha vulh xantar
Èxplicit:ca a Dieu pur vostra cors infanta
Rúbriques:Canço Bacet
115. Joan (fra) Basset, Gran temps ha que malaltia ma vexa turmentar – 1 – 126r-128r
Íncipit:Gran temps ha que malaltia ma vexa turmentar
Èxplicit:quem donets tost si us play bona respost
Rúbriques:Basset
116. Joan (fra) Basset, Ab lletres d'aur per mesura – 1 – 128
Íncipit:Ab letres d'aur per mesura
Èxplicit:legitz los predits vocables
Rúbriques:Dança de Nostra Dona Bacet
117. Joan (fra) Basset, Maires de Dieu, valerosa princessa – 1 – 129
Íncipit:Mayres de Dieu valerosa princessa
Èxplicit:e res no val tant com la vostra cort
Rúbriques:De Nostra Dona ffra Basset
118. Joan (fra) Basset, Astres no us fuig pus tant sabers se planta – 1 – 130
Íncipit:Astres no us fuig pus tan sabers se planta
Èxplicit:si com laucelhs ques pres quant hom lo tancha
Rúbriques:Cobla tramesa al molt alt don Enrich per fra Basset Es de rims equivocs e maridats
119. Joan (fra) Basset, Enmieg del cor porti VII colps mortals – 1 – 130r
Íncipit:En miey del cor porti ·vii· colps mortals
Èxplicit:tres letres ditz les quals Dieus volch nomnar
Rúbriques:Cobla sparça divinitiva Basset
120. Joan (fra) Basset, Us arbres secs, verds, sai, fullats e fulles – 1 – 130r
Íncipit:Us arbres sechs verts say fulhats e fulhes
Èxplicit:la cerp ans dits cischan layguem fa nosa
Rúbriques:Cobla sparça divinitiva
121. Joan (fra) Basset, Dir me cové, se bé em tenc l'engeny flac – 1 – 130v-131v
Íncipit:Dir me cove si bem tench lengeny fflach
Èxplicit:que·ns deffendretz de tota gent malvada
Rúbriques:Basset Vers compost de rims maridats tractan lausors de Nostra Dona e ganya joya
122. Joan (fra) Basset, Aspres dolors, penetrant, me destenta – 1 – 132r
Íncipit:Aspres dolors penetrant me destenta
Èxplicit:car en lo mon no pux mays be concebre
Rúbriques:Cobla sparça recosta Basset
123. Joan (fra) Basset, Terribles crits, agres, provocatoris – 1 – 132
Íncipit:Terribles crits agres provocatoris
Èxplicit:lo deffunt dit depres vostrexcellhença
Rúbriques:Plant fet per la mort del Reverent Cardinal
de Tholosa fet per fra Basset
124. Joan (fra) Basset, Lausant vostra saviesa – 1 – 133
Íncipit:Lausan vostra saviesa
Èxplicit:dins la cova tenebrosa
Rúbriques:Dança de laors de Nostra Dona Basset
125. Joan (fra) Basset, Us dracs fiblants va pel món trop corrents – 1 – 134
Íncipit:Us drachs fiblans va pel mon trop correns
Èxplicit:e glosar prim segons son dreig albir
Rúbriques:Vers clus Basset
126. Joan (fra) Basset, Domna valent de llial valor, tembre – 1 – 135r
Íncipit:Dompna valen de lial valor tembre
Èxplicit:e si us dich fals que lamp del cel me fira
Rúbriques:Sparça Basset
127. Joan (fra) Basset, Garaus amichs (Lletovari) – 1 – 135r-138r
Íncipit:Garaus amichs
Èxplicit:ne siats fora
Rúbriques:Letovari que fra Basset ha fet per en Garau de Massanet
128. Joan (fra) Basset, Amor servir honrant, presant e tembre – 1 – 138v-140r
Íncipit:Amar servir honran presan e tembre
Èxplicit:ffassats tost finar lo scisme
Rúbriques:Vers lauda lo qual conte dos versos simples e lo primer tracta lausors de Nostra Dona laltre muda novelh stil e es deprecatori a Deu sobre lo scisme lo qual ha fet fra Basset e ganya joya
129. Joan (fra) Basset, Ieu vos requir, Na llàdria malvada – 1 – 140v-141r
Íncipit:Yeu vos requir na ladria malvada
Èxplicit:per squivar les penes infernals
Rúbriques:Ffra Basset Maldit
130. Joan (fra) Basset, Pus havets bondat despesa – 1 – 141v-142r
Íncipit:Pus havetz bondat despesa
Èxplicit:no us trop na maliciosa
Rúbriques:Ffra Basset Maldit
131. Joan (fra) Basset, Bé els mills sospirs vos fau tot jorn de renda – 1 – 142r
Íncipit:Belhs mils sospirs vos fau tot jorn de renda
Èxplicit:com deu haver qui us ama sens falhença
Rúbriques:Cobla sparça Basset
132. Joan (fra) Basset, Ab fin voler vos am, senyora bella – 1 – 142v
Íncipit:Ab fin voler vos am senyora belha
Èxplicit:sino de vos per qui mantench divisa
Rúbriques:Ffra Basset Sparça
133. Aznar Pardo, Lleialtat vol e bon drech me comanda – 1 – 144
Íncipit:Layaltats vol e bon dreg me comanda
Èxplicit:que us serviray fins que larma partescha
Rúbriques:Pardo
Observacions:Ja copiada al f. 86v-87r.
134. Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'hom que en tots afars no sia – 1 – 145r
Íncipit:Nom asaut dom quen tots afars no sia
Èxplicit:car de tot past fay guorga com segonya
Rúbriques:Cobla esparça
Observacions:Ja copiada al f. 83r.
135. Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal lloc – 1 – 145r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Ja donal mon nom fara del blanch groch
Èxplicit:e celh vos pert qui us vol tostemps servir
Observacions:Només conté l'última cobla i la tornada.
Ja copiada al f. 83r.
136. Pere II el Gran, Peironet, Can vei en Peironet plorant – 1 – 145v-146r
Íncipit:Can vey en Peyronet ploran
Èxplicit:ez ab mi narnau tritxador
Rúbriques:Tanço
Observacions:Ja copiada als f. 83v.
137. Rigaut de Berbezill, Atressi con l'orifanz – 1 – 146r-147r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Atressi com loriffans
Èxplicit:quel jorn quel vey no pusch felhir en re
Rúbriques:Autre
Observacions:Falta l'última tornada.
Ja copiada al. f. 84.
138. Ponç d'Hortafà, Si ai perdut mon saber – 1 – 148
Íncipit:Si nay perdut mon sauber
Èxplicit:quim fay socors ne valença
Rúbriques:Riambautz de vaqueres
Observacions:Ja copiada al f. 90.
139. Guerau de Maçanet, Amors joi mi renovella – 1 – 150
Íncipit:Amoros joy mi renovelha
Èxplicit:miran la flor de lamenlha
Rúbriques:Guerau de Massanet
140. Bernat de Palaol, Jaume Rovira, Sènyer Bernats, dues poncelles sai – 1 – 151v-153r
Íncipit:Senyen Bernatz dues puncelhas say
Èxplicit:sapiatz ni mas mi menys
Rúbriques:Tenço feta entre en Jachme Rovira e Bernat de Mallorgues lany MCCCLXXXVI
141. Anonimi (RIALC), E!, quant m'és greu quan no remir – 1 – 153v-154r
Íncipit:E quant mes greu quant no remir
Èxplicit:disiraver unalba
Rúbriques:Dictat antich
142. Anonimi (RIALC), Ai ulls traïdors, e com m'havets †tan tris† – 1 – 154
Íncipit:Ay hulhs traydors com mavets trayts
Èxplicit:ne temats mort
Rúbriques:Disputa del hulh ab lo cor e parla primer lo cor
143. Anonimi (RIALC), Totes ensems no valen tant com una – 1 – 155
Íncipit:Totes ensemps no valan tant com una
Èxplicit:don manta gen li va merce claman
Rúbriques:Canço
144. Anonimi (RIALC), D'un xipelet de set flors enramat – 1 – 156r
Íncipit:Dun xipelet de ·vii· flors enramat
Èxplicit:de mi us recort qui son vostre sirven
Rúbriques:Autra
145. Anonimi (RIALC), Eres quan vei arbres e brots florir – 1 – 156v-157r
Íncipit:Eres quan vey los arbres gen florir
Èxplicit:car al presen no us fau de pus deman
Rúbriques:Autra
146. Joseta, Tot lo voler – 1 – 157v-158r
Íncipit:Tot lo voler
Èxplicit:en peradis stia
Rúbriques:Joseta
147. Anonimi (RIALC), Puis per amors fis prets és mantenguts – 1 – 158v-160r
Íncipit:Puys per amors fis pretz es mantenguts
Èxplicit:mas que vulhatz que us am e us sia belh
Rúbriques:Vers damor de ques ganya la violeta en Tholosa
148. Pere Tresfort, Jovencells qui no [ha] aimia – 1 – 161
Íncipit:Jovencelhs qui no aymia
Èxplicit:de tot laig vici que sia
Rúbriques:P Tresfort
149. Pere Tresfort, Ab fletxes d'aur untats d'herba amorosa – 1 – 162r
Íncipit:Ab fletxes daur untatz derbamorosa
Èxplicit:ans les menyspreu de lega captinença
Rúbriques:Pere Tresfort
150. Jordi de Sant Jordi, No pot ren dir ne far que bé estia – 1 – 163r-164r
Íncipit:No pot ren dir ne far que be stia
Èxplicit:vos amare tan com aytal siatz
Rúbriques:Lestat donor e damor que feu mossen Jordi
151. Jordi de Sant Jordi, Domna, tot jorn vos vau preiant – 1 – 164v
Íncipit:Dompna tot jorn vos vau preyan
Èxplicit:que daltre nom cur nem sove
Rúbriques:Autre Jordi
Observacions:Són les tres primeres cobles; les dues últimes i la tornada estan copiades al f. 1r.
152. Melcior de Gualbes, Pus me sui mès en l'amorosa questa – 1 – 165
Íncipit:Pus me suy mes en lamorosa questa
Èxplicit:en tot mon cors nom sent nulha part sana
Rúbriques:Galbes
153. Melcior de Gualbes, Molt m'és plasents, bella, com senyoreja – 1 – 166
Íncipit:Molt mes plasens belha com senyorega
Èxplicit:que de mos greus mals hagats sovinença
Rúbriques:Melchior de Gualbes
154. Melcior de Gualbes, Acompanyat d'un amorós desir – 1 – 167r
Íncipit:Acompanyat dun amoros desir
Èxplicit:a negun fayt cortes ne ben stan
Rúbriques:Galbes Sparça
155. Arnau March, Llevant mos ulls, pres del cel vi estar – 1 – 168r-169r
Íncipit:Levant mos ulhs pres del cel vi star
Èxplicit:joy e plasser
Rúbriques:Visio de la Verge Maria feta per mossen A March
156. Arnau March, Si m'havets tolt, Amor, del tot lo sen – 1 – 169v-170v
Íncipit:Si mavetz tolt amor del tot lo sen
Èxplicit:del vostra cors morir ses pietat
Rúbriques:Mossen Arnau March
157. Arnau March, Novell penser m'és venguts sobtament – 1 – 171r-172r
Íncipit:Novelh pancer mes vengutz soptamen
Èxplicit:molt mils de totz don ne vi [interromput]
Rúbriques:Mossen A march
158. Ivany [mossèn], En re del món no prenc joi ne sejorn – 1 – 173r
Íncipit:En re del mon no prench joy ne segorn
Èxplicit:qui no ha paria
Rúbriques:Mossen Yvany
159. Ivany [mossèn], Eu sai un prat on ha fulles e flors – 1 – 173v
Íncipit:Eu say un prat hon ha fulhas e flors
Èxplicit:(...) a no suy ne vulh esper
Rúbriques:Mossen Yvany Sparça
160. Jaume Bonet, D'amor me clam e maldic tots sieus faits – 1 – 174
Íncipit:Damor me clam e maldich totz sieus faytz
Èxplicit:pus no us desmalha
Rúbriques:Cobla tramesa per Jachme Bonet en Joha dolivelha e en A de Muntanyans
161. Jaume Bonet, Dol me costreny ten fort ab sforç gran – 1 – 174v-175r
Íncipit:Dol me costreny ten fort ab sforç gran
Èxplicit:no muyre yeu tro sus denant (...)
Rúbriques:Altre Jach Bonet
Observacions:Il·legible en part perquè un tros del foli ha estat estripat.
162. Francesc de la Via, Pus que d'amar sabets l'arts d'avantatge – 1 – 175v
Íncipit:Pus que damar sabets lart daventatge
Èxplicit:sere pus gays que nol senyors de Luca
Rúbriques:Cobla tramesa per en Ffrancesch de la Via a mossen Narcis de Sant Deunis qui li respos en dues maneres
163. Narcís de Sant Dionís, Succesir vull en lo vostre heretatge – 1 – 175v
Íncipit:Sucsesir vulh en lo vostreretatge
(...) amors ha tal usatge
Èxplicit:(...)mpratz quant dels suca
(...)s dos cors ensemps descluca
Rúbriques:Reposta primera de mossen Sant Deunis
(...) a de mossen (...)s
Observacions:Il·legible en part perquè un tros del foli ha estat estripat.
164. Melcior de Gualbes, Palaus d'Onor ples de [perilh . . .] – 1 (ms. 8) – 1
Íncipit:Palays donor ples de (...)
Èxplicit:de paradis nos semble que devalh
Observacions:Foli molt malmès.
165. Francesc de la Via, Procés de Corona d'Aur contra en Bernat Tudela – 1 (ms. 8) – 2r-63v
Consistència:fragmentària
Íncipit:(...) e sobrel prat pausar
Èxplicit:Nomnat sant deniel
166. Gabriel Ferruç, Santa dels sans, excel·lents e suprema – 1 (ms. 8) – 65r-66r
Íncipit:Sancta dels sans excelhens e suprema
Èxplicit:deffendens me del foch inextingible
Rúbriques:Vers tractan de la salutacio angelical fet per en Gabriel Ferruç ab lo qual ganya joya
167. Gabriel Ferruç, Reina de prets, doctrina dels saubents – 1 (ms. 8) – 66r-67v
Íncipit:Reyna de pretz dottrina dels saubers
Èxplicit:vostra sofferta
Rúbriques:Requesta damor tançonada per en Gabriel Farruç ab la qual ganya joya
168. Gabriel Ferruç, Pus flac sou que nulla estopa – 1 (ms. 8) – 67v-68r
Íncipit:Pus flach sou que nulha stopa
Èxplicit:tostemps veniu con hom sopa
Rúbriques:Gabriel Ferruç
169. Gabriel Ferruç, Us plants crusels ab gemecs dolorosos – 1 (ms. 8) – 68v-70r
Íncipit:Us plants crusels ab gemechs dolorosos
Èxplicit:inffinits gaug quell Satan no y fa guerra
Rúbriques:Gabriel Ferruç Plant fet per la mort del rey en Fferrando en persona de la reyna
170. Gabriel Mòger, Gabriel Ferruç, Sènyer En Ferruç, vós qui tenits procura – 1 (ms. 8) – 70r-71v
Íncipit:Senyen Ferruç vos qui tenits procura
Èxplicit:con folh mesqui
Rúbriques:Tenço moguda per en Gabriel Moger contra en Gabriel Ferruç stant en Mallorques per les dones de la dita ciutat
171. Guerau de Maçanet, Gabriel Ferruç, Jaume Ripoll, Amics Gueraus en cui fis prets s'agença – 1 (ms. 8) – 71v-77r
Íncipit:Amichs Garaus en cuy fis prets sagença
Èxplicit:que be li stara
Rúbriques:Tenço moguda per en Gabriel Ferruç an Garau de Massanet
172. Bernat Metge, Seguesca el temps qui viure vol (Sermo) – 1 (ms. 8) – 78r-81v
Íncipit:Seguescal temps qui viure vol
Èxplicit:Quan ops nous han
Rúbriques:Bernat metge
173. Bernat Metge, Llibre de Fortuna e Prudència – 1 (ms. 8) – 82r-103v
Íncipit:Jats queu sia molt occupats
Èxplicit:Car yeu no say pus rich deport
Rúbriques:Bernat metge
174. Vicenç Comes, Destret per fina amor – 1 (ms. 8) – 104r-116r
Íncipit:Destret per finamor
Èxplicit:Ab ferma leyaltat
Rúbriques:Aci comenca una ventura la qual feu en vicens comes
175. Anònim, Requesta amorosa – 1 (ms. 8) – 117r-119v
Íncipit:Alta de pretz flor de mesura
Èxplicit:lieu e prest
Rúbriques:Aci comensa una raquesta la qual trames un frare a una monge
176. Jordi de Sant Jordi, Can vei li temps camjar e embrunusir – 1 (ms. 8) – 120r-123r
Íncipit:Cant vey li temps camgar enbrunusir
Èxplicit:Car trasit suy en cresensa
Rúbriques:Pacio amoris secundum Ovidium
177. Guillem de Torroella, Una ventura us vull retraire (La faula) – 1 (ms. 8) – 124r-146r
Íncipit:Una ventura us vulh retrayre
Èxplicit:Quieu hauia sofert en mar
Rúbriques:Aci comenca la faula den Torrelha
Bibliografia:Pagès (1936), La poésie française en ...
178. Guillaume de Machaut, Amis, mon cuer et toute ma pensee – 1 (ms. 8) – 147r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Amis mon cuer e touta ma pensea
Èxplicit:Vous ameray tous les jours de ma via
Observacions:Només conté la primera estrofa, d'acord amb el Roman de Cardenois.
Bibliografia:Alberni (2012), "El Roman de Cardenois i ..."
179. Anònim, Amis, si pour ma folhia – 1 (ms. 8) – 147r
Íncipit:Amis si pour ma folhia
Èxplicit:de ce que mon duer desire
Bibliografia:Alberni (2012), "El Roman de Cardenois i ..."
180. Guillaume de Machaut, Mes dous amis, a vous me vueil compleindre – 1 (ms. 8) – 147r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Or soyt ensi con Diu ha ordone
Èxplicit:Ana pres ma mourt marma vos amera
Observacions:Són els 6 darrers versos de l'obra, d'acord amb el Roman de Cardenois.
Bibliografia:Alberni (2012), "El Roman de Cardenois i ..."
181. Gleu, Je ne me vueilh plaindre doresnavant – 1 (ms. 8) – 147v-148r
Íncipit:Je ne me vueilh paindre doresnavant
Èxplicit:ne ne me chant de me dame maisteresse
Rúbriques:Glen balada
182. Adiu, mon dieu, ma joya, mon plaisir – 1 (ms. 8) – 148v
Íncipit:Adiu mon dieu ma joya mon plaisir
Èxplicit:Adieu la plus gracieusa du monde
Rúbriques:Autre
183. Amours, je voy des autres amoureux – 1 (ms. 8) – 149
Íncipit:Amours je voy des autres amoreux
Èxplicit:un seul coffort de ma tres belha dame
Rúbriques:Autre
184. J'aime, dehay; on m'aime or soy haïs – 1 (ms. 8) – 149v-150r
Íncipit:Jaune de hay on mamie or soy hais
Èxplicit:Or fait ma dame (...) je men los
Rúbriques:Autra
185. Oton de Grandson, Amours, sachies que pas ne le vou dire – 1 (ms. 8) – 150v
Íncipit:Amours sachies que pas ne le voudrie
Èxplicit:de li seruir ne seray james las
Rúbriques:Autre
186. Je vi l'autrier la belle au corps gai – 1 (ms. 8) – 151
Íncipit:Je vi lautrier la belha au corps gay
Èxplicit:Sa vous supli que lo croiez pour voir
Rúbriques:Autra
187. Jaume Escrivà, Hoies ores mon cuer ce que vueil dire – 1 (ms. 8) – 152
Íncipit:Hoies ores mon cuer ce que vueil dire
Èxplicit:Car cuer marri de duel ne se puet traire
Rúbriques:Moss(en) jach scriva
188. Oton de Grandson, Il n'est confort qui tant de ben me fasse – 1 (ms. 8) – 153r
Íncipit:Il nest confors qui tant de ben me fasse
Èxplicit:Car che(...)usa joya de li louer
Rúbriques:Autra
189. Oton de Grandson, A mon advis dieu rayso et nature – 1 (ms. 8) – 153v
Íncipit:A mon avis dieu rayso e natura
Èxplicit:Car trop par est son cuer plain de reffus
Rúbriques:Autra
190. Oton de Grandson, Or est ainsi que par la bonne e belle – 1 (ms. 8) – 154r
Íncipit:Or est aynssi que par la bonne e belha
Èxplicit:Pries pour moy tous les loyaus amans
Rúbriques:Autra
191. Oton de Grandson, Pardiu amour c'est chose convenable – 1 (ms. 8) – 154v
Íncipit:Pardiu amour cest chosa covenable
Èxplicit:Tout au rebours de ce quon vuelt trouuer
Rúbriques:Autra
192. Et las amour et ma sole maistresse – 1 (ms. 8) – 155
Íncipit:Et las amour et ma sola maistresse
Èxplicit:Pardu om mon ami gracieux
Rúbriques:Autra
193. Pater noster qui es ben sage – 1 (ms. 8) – 155r-159r
Íncipit:Pater noster qui es ben sage
Èxplicit:Et de tous mauls si nous delhiure
Rúbriques:Autra
194. Garencières, Jean de, Enseignement du dieu d'Amours – 1 (ms. 8) – 159v-162v
Íncipit:Un jour me vint que par merenconie
Èxplicit:de te venir a tous mauls socourir
Rúbriques:Garanson
195. Oton de Grandson, Salut de paix et bonne entencion – 1 (ms. 8) – 163
Íncipit:Salus et pais et bonnentencion
Èxplicit:Car le courrous ne vault pas una mailhe
Rúbriques:Garanson
196. Oton de Grandson, Je souloye de mes yeux avoir joye – 1 (ms. 8) – 164r-167r
Íncipit:Je soloye devouir avoir joye
Èxplicit:sur sa bounte
Rúbriques:Congie que prist micer Otto de gransonde sa dame
197. Oton de Grandson, Pastourelle – 1 (ms. 8) – 168r-171r
Íncipit:Una gentil jone vergire
Èxplicit:Ja vu tout seul ne trouuveroyt
Rúbriques:La vergiera de m(icer) Otto
198. Oton de Grandson, Je conois bien les tourmens amoureux – 1 (ms. 8) – 171v-172r
Íncipit:Je conois bien les tourmens amoureux
Èxplicit:A ne foundre pinst et puis re nouelhier
Rúbriques:Granson balada
199. Oton de Grandson, La balade de Saint Valentin double – 1 (ms. 8) – 172v-173v
Íncipit:Ilh a passe des ans set et demi
Èxplicit:Pardonnes moy besoing le me fayt fayre
Rúbriques:Granson
200. Oton de Grandson, La complainte de l'an nouvel – 1 (ms. 8) – 174r-176r
Íncipit:[J]adis me vint que par merencolie
Èxplicit:En nel dame (...) croy que peradis
Rúbriques:Granson
201. Figueres, D'Amor, si em planc, ne vaig plorós – 1 (ms. 8) – 176v-177r
Íncipit:Damor sim planch ne vayg ploros
Èxplicit:Car non dire si no tot be
Rúbriques:Dansa de figueres
202. Figueres, Morir cuit, las – 1 (ms. 8) – 177v
Íncipit:Morir cuyt las
Èxplicit:farta de mal
Rúbriques:Clam de amor fet per figueres
203. Ramon de Cornet, Guardacors – 2 – 178r-179v
Íncipit:Lo meu cars fills un noble guarda cors
Èxplicit:Lay gen cosir e derminis folrat
Rúbriques:Lo bell guardacors que feu fra ramon de Cornet
204. Jaume Rovira, Qui vol al món desir, prets, fama granda – 2 – 179v-181r
Íncipit:Qui vol al mon de fis prets fama granda
Èxplicit:Senes les quals no val res senyoria
Rúbriques:Jaume Rovira en laor de virtuts
205. Peire Cardenal, Si tostemps vols viure valents e pros – 2 – 181
Íncipit:Si tots temps vols viure valents e pros
Èxplicit:Ne lo paubret trop anar ne pitos
Rúbriques:Serventesch tot uniçonant ffet per en pere cardenal
206. Anònim, Miracles en prosa – 2 – 182r-188r
Íncipit:En una esglesia de Sancta Maria la qual feu fer Contasti emperador
Èxplicit:en la qual per intersesio ssua li placia tots arribem
Rúbriques:Miracle molt glorios en que (...)
207. Anònim, Història d'Amic i Melis, versió 2, Traductor: Anònim – 2 – 188v
Consistència:fragmentària
Íncipit:Assi comença la istoria de Amich e Melis la qual diu que un sant hom estava en una ciutat ...
Èxplicit:(...) Amich pres muller (... )
Observacions:Foli molt malmès.