Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms604 (14 / agost / 2022)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 9

Publicació de la fitxa: 2006-08-13
Darrera modificació: 2019-01-27
Bases de dades:Cançoners
Descripció
Autor:Francesc X. Rodríguez Risquete; Sadurní Martí
Procedència:catàlegs
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:9
Sigles usuals en la tradició:L
C Milà 1878

Bibliografia

Bibliografia contextual:Massó i Torrents (1915), "Bibliografia dels antics poetes ..."
BITECA : http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1334 ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Descripció interna

1. Pere March, Jo em meravell com no es ve qui ulls ha – 1r-2v
Íncipit:JOm marauell com nos ve quj huylls ha
Rúbriques:1r Jh(esus)
1r Moss(en) P(ere) march
Observacions:Abans de la penúltima cobla: "Tornada"
Abans de l'última cobla: "Endressa"
El f. 1r té una anotació al marge interior: "Senyor falleix qui trop streny la ma al reujdor a qui la degra stendra E puja cell a qui degra dexendre" CHECK
2. Pere March, Al punt que hom naix comença de morir – 2v-4r
3. Pere March, Cest qui ço fai d'on li deu seguir dan – 4v-5v
4. Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals – 5v-6v
5. Blai Sesolles, Dona gentil e d'excel·lent natura – 6v-7v
6. Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal lloc – 7v-8v
7. Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemic de jovent – 9r-13r
8. Pere Despuig, Pus que bondat ne és abtesa – 13r-14r
9. Ausiàs March, Molt he tardat en descobrir ma falta – 14r-15v
10. Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir – 16r-18r
11. Pere Tresfort, Gran càrrec han hui tuit l'hom de paratge – 18v-19v
12. Pere Joan de Masdovelles, Dona d'honor qui viure vol honesta – 19v-20v
13. Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pensa molt saber – 20v
14. Pere Joan de Masdovelles, L'home d'honor qui trenca sa paraula – 21r
15. Pere Joan de Masdovelles, Temps és estat que m'anaveu pastar – 21r-22r
16. Pere Joan de Masdovelles, Lliurada us sou a mi no per amor – 22r-23r
17. Joan Fogassot, Si bé no em sent en res lo foc d'amor – 23v
18. Joan Berenguer de Masdovelles, Bé saps, Amor, que volentat havia – 24r-31r
19. Joan Berenguer de Masdovelles, A vós, qui sou de complida bellesa – 31v-32v
20. Joan Berenguer de Masdovelles, Vós sou sens par, verge Dona, polida – 32v-33v
21. Joan Berenguer de Masdovelles, Ans Déu creàs angelical natura – 34r-35v
22. Joan Berenguer de Masdovelles, Poderós Déu e hom incomprensible – 35v
Íncipit:Poderos deu ez hom jncomprensible
Rúbriques:35v Cobla sparça ffeta per lo dit masdouelles
23. Joan Berenguer de Masdovelles, Alguns han dit e volgut sostenir – 35v-36v
24. Joan Berenguer de Masdovelles, Mon Creador, incomprès dreturer – 37r-v
25. Joan Berenguer de Masdovelles, Per gran raó, verge Dona, diguist – 38r-v
26. Joan Berenguer de Masdovelles, Mercè de mi hages, mon sol Senyor – 39r-43r
27. Joan Berenguer de Masdovelles, Dins un gran prat, a totes parts a caire – 43v-44v
28. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus dau raho a mi, de mal perlar – 45r-46r
29. Joan Berenguer de Masdovelles, Ara conech sso que no conexia – 46r-47r
30. Joan Berenguer de Masdovelles, Enuig mostrau haver que us vulla bé – 47v-48v
31. Joan Berenguer de Masdovelles, Per que·m digues que, sens vostre voler – 48v-49v
32. Joan Berenguer de Masdovelles, Un jorn, mirant, així com fer solia – 49v-51r
33. Joan Berenguer de Masdovelles, Sert es a tots c'amor es cosa pura – 51r-52r
34. Joan Berenguer de Masdovelles, Si prest no em val vostra gran gentilesa – 52v-53v
35. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus per amar he de morir – 53v-54r
36. Joan Berenguer de Masdovelles, Ja que lo temps no es vui tal com solia – 54v-55v
Consistència:fragmentària
37. Joan Berenguer de Masdovelles, En lloc molt alt de terra plana mir – 55v-56v
Consistència:fragmentària
Observacions:Manquen les dues primeres cobles
38. Joan Berenguer de Masdovelles, Yeu vull ez am la plus bella que·s mir – 56v-57v
39. Joan Berenguer de Masdovelles, Eras, pus sui si fort enamorats – 58r-59r
40. Joan Berenguer de Masdovelles, No crec prengués ab major paciença – 59r-60r
41. Joan Berenguer de Masdovelles, De vos, Amor, no pusch ges null be dir – 60r-61v
42. Joan Berenguer de Masdovelles, Anuig me te insesantment llunyat – 61v-62v
43. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus no em feu bé, ne fer no el me voleu – 62v-63v
44. Joan Berenguer de Masdovelles, Ço que no vol ma dispossissio – 64r-65r
45. Francesc Martí Gralla, Mossèn Joan, segons openió – 65v-66v
46. Joan Berenguer de Masdovelles, Mossèn Francesc, lo noïble agulló – 67r-68v
47. Joan Berenguer de Masdovelles, Despuis partim de la bona ciutat – 68v-70r
48. Joan Berenguer de Masdovelles, Destretz d'amor, ab cuytat enament – 70v-71v
49. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus que sabi que a vostra senyoria – 71v-72v
50. Joan Berenguer de Masdovelles, Pus vei que us plau per vós vaja rodant – 72v-73v
51. Joan Berenguer de Masdovelles, Tant hai sofert, que plus avant sofrir – 74r-75r
52. Joan Berenguer de Masdovelles, Morir me cuit de dol e gran faunia – 75r-76r
53. Joan Berenguer de Masdovelles, Si james pusch del tot aconseguir – 76v-77v
54. Joan Berenguer de Masdovelles, Quan me ssove d'aquell jorn que parti – 77v
Consistència:fragmentària
55. Joan Fogassot, Vostre parlar no sie scas – 78r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Vostre parlar no sie scas
Observacions:Manquen els dos primers versos
Bibliografia:Miriam Cabré: http:/​/​www.rialc.unina.it/​67.11.htm
56. Guillem Tinter, Per lo just do que demanau – 78v-79r
57. Guàrdia, Mossenyer meu, per conseguir – 79r-80r
58. Joan Fogassot, Ffins aci me 'veu mostrada – 80r-v
59. Anonimi (RIALC), Senyora, pus pietat – 81r
60. Anonimi (RIALC), Pus mon cor hage rescatat – 81r-v
61. Francesc Ferrer, Lo conhort
62. Berenguer de Vilaragut, A Dieu prey me fira l'am – 85v
63. Gilabert de Pròixida, Trasit m'avets, dona desconaxent – 86r-v
64. Jaume Escrivà, Amor, Amor, quisvulla us don lausor – 87r
65. Jordi de Sant Jordi, Pus que tan bé sabets de cambiar – 88r
66. Joan Roís de Corella, Gens no cregau que la vostr[a] onor – 88v-89r
67. Pere de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir – 89v
68. Joan (fra) Basset, Per gran rayso, cruel dona malvada – 90v
69. Bernat de Palaol, Cercats d'uimai, ja en siats bella i pros – 91r-v
70. Francesc Centelles, Donosa sou, bella, sens gens offana – 93v
71. Pau de Benviure, Per fembre fo Salomo enganat – 94r-v
72. Anonimi (RIALC), De gran dolor crusel ab mortal pena – 97r-98v
73. Pere Torroella, Qui volrà veure un pobre estat – 99r-102v
74. Lluís de Vila-rasa, Començ de cas me porta pensament – 103r-v
75. Lluís de Vila-rasa, Sobresdamor m'ha tret de llibertat – 103v-104r
76. Lluís de Vila-rasa, No és pus amor sinó ço que jo sent – 104r-v
77. Lluís de Vila-rasa, Sí com l'hom flac qui en brega no és estat – 104v-105r
78. Lluís de Vila-rasa, Com l'hom posat en l'extrem de la mort – 105v-106r
79. Ausiàs March, Si com rictat no porta béns ab si – 106r-107v
80. Pere Torroella, Si volreu, enamorats – 108r-v
81. Lluís de Vila-rasa, Tant jo no pens que ja no puc entendre – 108v-109v
82. Pere Torroella, Enamorats, los qui per ben amar – 109v-111v
83. Jordi de Sant Jordi, Enyorament, enuig, dol e desir – 111v-112v
84. Jordi de Sant Jordi, Sovint sospir, dona, per vós, de lluny – 112v-113v
85. Jordi de Sant Jordi, D'haver lo nom e lo dret tall d'aimia – 114r-v
86. Jordi de Sant Jordi, Ara ojats, domnas, que us fau sauber – 115r-116r
87. Pere de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir – 116r-117r
88. Lluís de Vila-rasa, L'enuig és meu e vostre el dan – 117r-v
89. Ausiàs March, Així com cell qui en lo somni es delita – 117v-118v
90. Ausiàs March, Pren m'enaixí com al patró que en platja – 119r-v
91. Raimbaut de Vaqueiras, Bona dompna un consell vos deman – 120v-121r
Rúbriques:Riambau de vaqueras
91. Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprenc e desaprenc ensemps – 121r-122v
92. Ramon de Cardona, Lo vostre sguart ences l'autrir greu flama – 122v-123r
93. Ramon de Cardona, Amant amor, d'amor suy ben amats – 123v-125r
94. Blai Sesolles, Per a totstemps hay cremat l'inventari – 125r-126v
95. Pau de Benviure, Domna gentil, vós m'enculpats a tort – 126v-127v
96. Jordi de Sant Jordi, Ajustat vei d'Amor tot lo poder – 127v-128v
97. Jordi de Sant Jordi, Tant és li mals que em faits sofrir – 128v-129r
98. Jaume March, Sus en lo mig d'una costa – 129v
99. Pere March, Blanxa i bella n'és la costa – 129v-130r
100. Jordi de Sant Jordi, Un cors gentil m'ha tant enamorat – 130r-131r
101. Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amics, de béns e de senyor – 131r-132r
102. Bernat Serra, Pus so destret no·m tenguats a follia – 132r-v
103. Joan Berenguer de Masdovelles, Anuig trop gran en la festa que feu – 133r-134r
104. Joan Berenguer de Masdovelles, Perdut he pler, deport, solas he riure – 134r-135r
105. Joan Berenguer de Masdovelles, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda – 135r-136r
106. Joan Berenguer de Masdovelles, Vos no sentiu sso que sentir deuria – 136v-137v
107. Ausiàs March, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra – 137v-138r
108. Ausiàs March, Tant he amat, que mon grosser enginy – 138r-139r
109. Ausiàs March, Amor se dol com breument jo no muir – 139r-140r
110. Ausiàs March, Quins tan segurs consells vas encercant – 140r-141r
111. Ausiàs March, Malventurós no deu cercar ventura – 141r-142r
112. Ausiàs March, Junt és lo temps que mon goig és complit – 142r-143r
113. Ausiàs March, Si Déu del cors la mia arma sostrau – 143r-144r
114. Ausiàs March, Oïu, oïu, tots los qui bé amats – 144v-145r
115. Ausiàs March, Tant en Amor ma pensa ha consentit – 145v-146r
116. Ausiàs March, Sobresdolor m'ha tolt l'imaginar – 146v-147r
117. Ausiàs March, Lo jorn ha por de perdre sa claror – 147v
118. Ausiàs March, Sí com lo taur se'n va fuit pel desert – 119r
119. Ausiàs March, Sens lo desig de cosa desonesta – 148r-149r
120. Ausiàs March, Tots los desigs escampats en lo món – 149r-150r
121. Ausiàs March, O mort, qui est de molts mals medecina – 150r-151r
122. Ausiàs March, La mia por d'alguna causa mou – 151r-152r
123. Ausiàs March, Tot metge pren càrrec de consciença – 152v-153r
124. Ausiàs March, Los ignorants Amor e sos exemples – 153r-v
Consistència:fragmentària
Observacions:Manquen els versos 41-100 (ed. Pagès)