Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms637 (02 / juliol / 2020)

Carpentras - Bibliothèque Inguimbertine - 381

Publicació de la fitxa: 2007-03-21
Darrera modificació: 2020-03-02
Bases de dades:Cançoners
Translat
Descripció
Autor:Sadurní Martí, M. Victoria Rodríguez Winiarski, Laia Danés
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Carpentras
Institució:Bibliothèque Inguimbertine
Signatura:381
Sigles usuals en la tradició:Fb — Cançoner París-Carpentras (b)
Coberta
Títols:Antigament va ser catalogat com el volum II del manuscrit 377, o 377 bis, per Lambert (1862).
També va ser conegut com "Rimos dei Trobadors", títol factici esmentat per Lambert (1862). Figurava a la vella enquadernació (no original) d'aquest manuscrit; apareixia com el segon volum d'un altre que portava el mateix títol i que conté el Breviari d'amor de Matfre Ermengaut (Lambert 1862: 198). El relligador devia considerar que tots dos manuscrits eren una unitat i els va titular així per indicar aquesta relació. Actualment el còdex no porta cap títol a les cobertes.

Història

Procedència:Aquest manuscrit és una de les dues unitats codicològiques que componen el Cançoner català F. Vegeu també el manuscrit París - BnF - Manuscrits: Esp. - 487.

Bibliografia

Bibliografia contextual:Manid 1089

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1391 - 1433

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:113
Núm. de guardes originals:2 + 2
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Actualment, el manuscrit té un total de 121 folis, organitzats com segueix: 2 guardes modernes + 2 guardes antigues + 113 folis antics + 2 guardes antigues + 2 guardes modernes.
Dimensions
Alçada x base:220 x 294

Impaginació

Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva

Descripció interna

1. Guillem de Torroella, Una ventura us vull retraire – 1-3 (C-CII)
Consistència:fragmentària
Consistència:Fb únicament transmet els vv. 901-942, 946-1081, 1083-1092, 1104-1119, 1182-1187 de la Faula (Bohigas-Vidal Alcover 1984: xxiii).
2. Anonimi (RIALC), Si·m cavalquey un bon mayti
3. Anònim, Planys del cavaller Mataró
4. Anònim, Castell d'Amor – 24r-26r [ff. cxxxiiijr-cxxxvjr]
Consistència:fragmentària
Consistència:Obra inacabada. Únic testimoni català de l'obra, que és una traducció del francès.
Íncipit:De q(ue) es fundat lo Castell de amor Respon Lo foname(n)t es d(e) desirs | la(s) p(ar)ets so(n) d(e) sospirs | l(e)s torres d(e) dolsor | la plassa d(e) be amar | la porta d(e) p(er)sev(er)ansa... (en prosa).
Observacions:Aquest testimoni va ser copiat probablement en un moment diferent a la resta de les obres, segurament més tard. Així ho indica la manca d'elements ornamentals (és a dir els calderons i la inicial vermells a l'inici de l'obra) i la tinta emprada, més fosca, utilitzada per acabar algunes obres i fer algunes correccions (de fet es l'única obra copiada sencera amb aquesta tinta). La manca de la salutació final indica que l'obra no era considerada com a acabada pel copista, que va deixar, com a mínim, una mica més del vers d'un foli en blanc. Convé mencionar que aquesta obra és l'anterior a la llacuna de 39 folis que segon la reconstrucció que he proposat correspon als dos quaderns de Fa.
S'hi aprecien tres correccions fetes amb la mateixa tinta; la primera al f. 24v, on es ratlla la paraula «raquerjr» de la línia 17 de la segona columna; la segona al foli 25v, on la paraula, «leys» de la línia 13 de la segona columna està ratllada; el mateix succeeix amb la paraula «ordonar» de la línia 11 de la primera columna del f. 26r.
Edicions:Pagès (1927-28).
5. Anonimi (RIALC), Senyors, si entendre volets
6. Anònim, Llibre de tres
7. Anonimi (RIALC), Llibre dels mariners
8. Anònim, Disputació d'en Buch ab son cavall – 70v-73v [ff. ccxixv-ccxxijv]
Íncipit:Lectio ep(isto)le d(e)l trabayll | q(ue) en buch moch ab so(n) cauall..
Edicions:Foerster (1877), Morel-Fatio (1882), Faraudo i altres (1911), Garcés i Miravet i altres (1925), aquesta última és una edició fragmentària, Pacheco (1983).
9. Anonimi (RIALC), Senyors, qui vol esser cortes
10. Anonimi Corpus dels Cavallers de València (RIALC), Actor de pats, tot lausor e honor
11. Anonimi Corpus dels Cavallers de València (RIALC), Sitot no pot lenga d'ome bastar
12. Anonimi Corpus dels Cavallers de València (RIALC), O altitut del trezaur glorios
13. Anonimi Corpus dels Cavallers de València (RIALC), Rey eternals, inmens, victorios
14. Anonimi Corpus dels Cavallers de València (RIALC), Lenga no deu jamays devotaments
15. Anonimi Corpus dels Cavallers de València (RIALC), O Rey dels reys e Senyor dels senyors
16. Anonimi Corpus dels Cavallers de València (RIALC), Resplandor infinida
17. Anselm Turmeda, Llibre de bons amonestaments – 98-103r (CCXLVIJ-CCLIJr)
Íncipit:En no(m) d(e) d(e)u o(mn)ipotent | vull come(n)sar mo(n) p(ar)lame(n)t..
Rúbriques:<En nom d(e) jh(es)u(chri)st tota via q(ui)ns vulla gujar ab sa mara | la v(er)ge Maria libre co(m)post en Tonis p(er) ffrara En | celm turmeda | en alt(ra) man(er)a apeylat abdeyla de al | guns bons en seyaments Ja q(ue) ell mal los aja seguits emp(er)o | pensen au(er) algu(n) merit d(e) diuulgar los (a)la gent q(ui)l legira | p(re)ch d(e)u p(er) ell q(ue)l leix be finar vn so(n) cor desige>
Edicions:Aguiló, M. (1900); Olivar, M. (1927); Pedretti, M. (2008).
18. Anselm Turmeda, Cobles de la divisió del regne de Mallorques
19. Anònim, Facet, Traductor: Anònim – 74r-93r [ff. ccxxiijr-ccxlijr]
Íncipit:Senyors q(ui) vol e(ss)er cortes | be ense(n)yat e gi(n)t apres..
Observacions:Únic testimoni conegut d'aquesta obra en català, amb un afegit final unicum.
Edicions:Morel-Fatio (1886), Mussafia i altres (1887); Faraudo de Saint Germain (1910-12); Francesca Ziino (2000: Rialc); Rossana Cantavella (2013).
20. Anònim, Llibre dels set savis de Roma, Traductor: Anònim – 176-207
21. Anònim, Demandes d'amor, Traductor: Anònim – 24r-26r