Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms702 (01 / juliol / 2022)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 148

Publicació de la fitxa: 2009-06-13
Darrera modificació: 2016-11-14
Bases de dades:Sciència.cat, Translat, Eiximenis
Descripció
Procedència:altra procedència
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:148

Relligadura

Datació:s. XX
Notes:III + III folis de paper de fil verjurat, sense filigrana visible.
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí, ras.
Títols:De dalt a baix, inscripció, en tinta negra: «F. Eixi-|-menis | Cerca-|-pou i | Art | de ben | morir». Al capdavall «BUB, Ms. 148».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres dobles nervis centrals i dos nervis simples interns, sense formar seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Coberta de pergamí, ànima de cartró; molt tibant ara el pergamí.
Altres:210 x 155 x 45
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Miquel Rosell (1958-1969), Inventario general de manuscritos ..., vol. 1, pp. 187-188
Duran (1998-2008), Repertori de manuscrits catalans ..., vol. 2.1, pp. 129-132
Catàleg online de la UB
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 2040
MCEM (2011-<act.>), Manuscrits Catalans de l'Edat ..., id 414
Reproduccions fotogràfiques:BiPaDi
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit miscel·lani.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1575 - expressa
Notes:Fins al foli 127v, el manuscrit és un recull d'obres de pietat. A partir del text XIII i fins al final l'interès del compilador es decanta cap a textos profètics i astrològics, en els quals sembla que també s'hi integren les notícies sobre desgràcies i les notes sobre naixences.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis 1-45, 89-125, del pelegrí, semblant a la de Briquet 7602, datada a Provença el 1552.
b) Folis 47-77, filigrana d'un cercle, amb arc interior i dues majúscules «AV», coronat amb creu llatina de doble traç, que no hem sabut identificar en cap repertori i en tot cas, pot estar relacionada amb Valls i Subirà II, 55, documentada a Barcelona el 1570.
c) Foli 128, filigrana de la mà somada d'una estrella de cinc puntes, potser relacionada amb la de Valls i Subirà II, 197, documentada a Sevilla el 1568.
d) Folis 132-135, filigrana de la flor de lis, no igual, però relacionada amb la de Briquet 7217, datada a Périgueux el 1531. Ambdues apareixen cap a l'extrem del full, i la del nostre manuscrit no serà anterior a la de Briquet 7217, no solament per la naturalesa del paper, ans també perquè la filigrana és més evolucionada.
Foliació
Núm. total de folis:135
Núm. de guardes afegides:3 + 3
Notes:Hi ha una foliació coetània del ms. que va del foli 1 al 98, deixant sense numerar la que seria pàgina de títol, actualment foli [0]. Numera 16 el foli 36. Havent arribat al foli 99, en el foli següent el foliador recula sense raó aparent al foli 59; a partir d'aquest foli, una mà del segle XX ha continuat la foliació correcta en llapis fins al final del manuscrit, coexistint amb l'altra fins a l'actual foli 127 (= 86 de la numeració reculada).
Dimensions
Alçada x base:205 x 144
Composició material
Plecs
Número:15
Notes:Al primer quadern, originalment un senió, li manca un foli entre els actuals [0] i 1, que segurament era en blanc, com es pot comprovar per la disposició de les filigranes.
El plec 9) és de paper diferent, més fi i pitjor de qualitat, no veient-s'hi filigranes; i així com els quaderns d'aquest volum presenten el paper plegat en quart (amb la filigrana situada just en mig del plec), el quadern 9 presenta un plegat en octau, on la filigrana se situaria a l'angle superior o l'inferior de la part central del plec; per això, retallats els marges, la filigrana no es distingeix.
El plec 13) és un quaternió incomplet, distorsionat en la seva estructura per la posició actual de la costura (entre els ff. 124 i 125, que en realitat no són el centre del plec); es conserva íntegra la primera part del plec, però de la segona només romanen els dos primers folis, havent-se perdut els altres dos que eren en blanc.
El plec 14) està format per dos folis sense solidaritat, el primer amb la part superior de la filigrana de la mà amb flor de cinc pètals i el segon sense filigrana.
El plec final és un ternió plegat en octau, del mateix tipus de paper que el plec 9), sense cap filigrana visible.
Els plecs 9) i 15) són de paper plegat en octau, la resta del volum és de paper plegat en quart.
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:5/6
Folis:[0]-10
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:11-22
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:23-34
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:35-46
Plec 5
Tipus:4+2
Folis:47-54
Reclam:Accusatoria
Plec 6
Tipus:4+2
Folis:55-62
Plec 7
Tipus:4+2
Folis:63-70
Plec 8
Tipus:4+2
Folis:71-78
Plec 9
Tipus:5+2
Folis:79-88
Plec 10
Tipus:5+2
Folis:89-98
Plec 11
Tipus:7+2 més un
Folis:99-113
Reclam:[amb el foli 112 intercalat a l'interior del quadern subjectant-se al foli anterior mitjançant un taló.]
Plec 12
Tipus:4+2
Folis:114-121
Plec 13
Plec:Plec coix.
Tipus:4/2
Folis:122-127
Plec 14
Plec:Plec coix.
Tipus:1/1
Folis:128-129
Plec 15
Tipus:3+2
Folis:130-135

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Notes:Impaginació: 10 + 15 + 25 × 20 + 45 + 30.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:45 x 15
Número de ratlles:23-25
Ratllat:sí. <<<<>>>>. Aparentment hom va emprar la mina de plom per a definir la justificació, però la restauració ara no permet d'assegurar-ho. Primera línia de la caixa escrita. Dues línies verticals i dues línies horitzontals de justificació, escriptura de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Es veuen quatre perforacions rodones als angles de la caixa.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:s. XVI
Especificacions:Redactada potser en moments successius i diferents, de traç descurat. Copista únic.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Fol 5r, 6r, 8r, 28r.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Alguna caplletra en vermell. Alguna rúbrica.
Marginalia:sí. fol 1r-2v, 6v-14r, 16r-17r, 19v-24v, 27v, 29v30v, 32r-35r, 38v, 44r.

Història

Segells:Timbres de la BPB: fol 1r. Timbres de la BUB: Fol 1r. Timbres de la Diputació Prov. de Barcelona: Fol 48r, 60r, 61r, 71r.
Notes de possessors:Foli [o], marge superior, en llapis vermell: «205-33».
Estat de conservació:El manuscrit va patir un procés d'oxidació molt fort, que li va causar grans danys a les primeres i sobretot a les darreres pàgines. Del foli 130 en endavant, hi ha un forat cada vegada més gros, amb pèrdua de text molt forta als folis 132-135. Ha estat restaurat fa poc, per bé que la restauració no ha pogut evitar el fenomen de la transparència del paper originari, factor que dificulta la comprensió del que ha restat de text en els folis més devastats.
Procedència:Catalunya.

Descripció interna

1. Francesc (pseudo) Eiximenis, Cercapou – 15v-36r
Consistència:fragmentària
2. Francesc (pseudo) Eiximenis, Confessional (Memorial per confessar-se) – 47v-64r
3. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – 130v-132r
Consistència:fragmentària
Observacions:Cf. supra, n. 48, III, iii.
4. Anònim, Tractat de l'art de ben morir, versió 1, Traductor: Anònim – 64-88v
5. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 36v-38v
Consistència:fragmentària
Observacions:Cf. supra, n. 48, III, iii.
6. Agustí d'Hipona [sant] (pseudo), Anònim, Espill del pecador, Traductor: Anònim – 89-103
7. Innocenci III, De menyspreu del món, Adaptador: Anònim – 111-119V
8. Isaac de Nínive, Llibre d'Isac, Traductor: Anònim – 119v-121v
9. Isaac de Nínive, Regles de l'abat Isac, Traductor: Anònim – 121v-127v
10. Anònim, Tractat dels dotze signes (BRUB 148) – 135v
Consistència:fragmentària