Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms752 (24 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 42

Publicació de la fitxa: 2009-07-29
Darrera modificació: 2015-11-05
Bases de dades:Cançoners, Translat
Descripció
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:42

Història

Procedència:Del convent de Santa Caterina (dominics) de Barcelona (Villanueva).

Bibliografia

Descripcions:Villanueva (1803-1852), Viage literario a las iglesias de ..., vol. 18, p. 176
Llabrés i Quintana (1889), Jahuda Bonsenyor: Llibre de ..., p. xxiv, ms. F (a partir de Villanueva)
Massó i Torrents - Rubió i Balaguer (1914-1927), "Catàleg dels manuscrits de la ...", pp. 119-120
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1365

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV ex. - XV in.

Descripció interna

1. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs – ff. 1r-34v
2. Brison, Breviari de regiment d'alberg, Traductor: Anònim – ff. 35r-41v
3. Brunetto Latini, Llibre del tresor, II.62-67, Traductor: Anònim – ff. 42r-52v
Íncipit:Íncipit del pròleg: Recomta marchus Tullius phisosoph qui fo ·j· dels bels parlers del mon e fon consol de Roma ...
Íncipit del text: Primerament ans que tu parles penssa en ton cor qui est tu qui vols parlar ...
Èxplicit:... Car el matex diu que tu parles ab iusticia abans que tu iutges he que tu aprenes ans que respongues / E si tu diligentment guardaras aquestes coses que en aquesta present obra te he amonestades a tu abastara a parlar be he a dir e a fer co que fer deus Amen.
Rúbriques:Rúbrica del pròleg: Rethorica
Rúbrica del text: Modus et gestus oratorius
4. Pus que demandat m'havets – ff. 53r-54r
Íncipit:Per que demandat me hauets/ Que volets apendre de scriure
Rúbriques:d(e) duplici modo sc(ri)bendi
Recepta per apendre de scriure dreçada a vna monge qui volia apendre de hun galant
Observacions:L'ordre de les cobles és respecte del testimoni copiat al cançoner de Saragossa I, II, IV i III. Manca la cobla V i la tornada és una altra.