Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms79 (31 / juliol / 2021)

Salamanca - Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca - Manuscritos - 2664

Publicació de la fitxa: 2006-08-08
Darrera modificació: 2019-05-10
Bases de dades:Sciència.cat, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Salamanca
Institució:Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca
Fons:Manuscritos
Signatura:2664
Signatura alternativa:2-I-2 [Biblioteca de Palacio]
83 [Colegio de Cuenca, Universidad de Salamanca]
1070

Relligadura

Original:no
Datació:s. XIX ex.
Llom
Matèria:Pell bruna
Títols:«REYES DE ARAGÓN» (teixell).
«S. XIV» (a la part inferior).
Coberta
Matèria:Pell bruna
Decoració de la coberta:Quatre flors de lis al final d'unes línies que parteixen de les nervatures del llom.
Altres elements:Una tela vermella protegeix l'interior de les cobertes (anterior i posterior).

Història

Segells:De la BGHUSal (ff. 1r i 74v).
Notes de possessors:«Akest libre és de mossèn Manuel? [o bé] Casa[de]mont?», amb el nom ratllat. d'una mà del s. XVI (f. 1v).
«De la bibliotheca del Colegio Mayor de Cuenca, nº 83», d'una mà del s. XVII (f. 2r), que repeteix la signatura al f. 1v («Nº 83»).
Ex-libris d'Alfons XIII d'Espanya (1886-1931), gravat en or (interior de la coberta anterior).
Intervencions d'interès històric:Els primers i últims folis, originalment en blanc, contenen diverses anotacions i proves d'escriptura. Al f. 2r una mà d'inicis del s. XVI copià un eixarm en català per al mal de queixal (text 1) i després, envoltant-lo, aparentment la mateixa mà consignà l'ingrés com a monjos del monestir de Ripoll de Miquel Amalric (1505), Narcís Amalric (1525) i Bartomeu de Galliners (1525), també en català (text 2). Al f. 3v una altra mà del s. XVI, que escriu en sicilià, anotà el record d'un viatge a Catalunya de Corradino Valguarnera per conèixer Bartomeu de Montagut i altres parents catalans, fet l'any 1549 (text 3). Al f. 5v una mà castellana del s. XVII resumí el contingut del ms. i una altra, també castellana, aventurà erròniament l'autoria del text 5, atribuint-lo a Pere Miquel Carbonell («Echa, segun se presume, por Carbonel»). Als ff. 71v-72r una mà de la segona meitat del s. XV copià el text d'una missa en llatí (text 8) i potser també l'elaborada rúbrica amb caplletra en negre i els dibuixos que hi ha al f. 73r.
Proves d'escriptura de mans del s. XVI al f. 1r-2r, entre les quals destaquen: «Al molt amat y tant vir[t]uós mossèn Johan Cassademont, de la par[r]òquia de Sanct Aniol [de Finestres], confés aver...» (f. 1r); i «Jo, Miquel Faja, de Sanct Aniol [de Finestres], confés aver...» (f. 1r), ambdues d'una mateixa mà. N'hi ha més d'altres mans als ff. 71v-73v i als marges inferiors del text 5.
Anotacions marginals de diverses mans, entre les quals una de Pere III el Cerimoniós: «Aquesta crònica és comprovada ab cartes públiques del nostre archiu e és vera» (f. 29r). Una altra consigna la donació d'Olot al monestir de Ripoll per Bernat II de Besalú (f. 29v).
Procedència:1. Elaborat a l'escriptori reial catalanoaragonès, per encàrrec de Pere III el Cerimoniós (c. 1370). Probablement, és el ms. al qual fan referència les ordres reials de tramesa al monestir de Ripoll de 19/11/1366 i, exclamant-se pel retard, 12/02/1367 (Rubió i Lluch 1908-1921: I, docs. 216 i 219; cfr. Soberanas 1961: 192-193, que interpreta que en aquestes dates encara no s'hauria acabat de copiar). -- 2. Monestir de Ripoll (des de poc després de c. 1370 fins almenys 1525). -- 3. En el s. XVI sembla que passà a mans particulars de la zona de la Garrotxa. -- 4. Biblioteca del Colegio Mayor de Cuenca , de la Universitat de Salamanca (s. XVII-1798). -- 5. Real Biblioteca (Biblioteca de Palacio), des de vers 1802 fins a 1954. -- 6. BGHUSal, des de 1954.
Persones relacionades:Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387)
Miquel Amalric (fl. 1505 – 1562)
Narcís Amalric (fl. 1525 – 1584)
Bartomeu de Galliners (fl. 1525 – 1544)
Joan Casademont (fl. s. XVI)
Miquel Faja (fl. s. XVI)
Corradino di Valguarnera (fl. s. XVI m.)
Bartomeu de Montagut (fl. 1529 – 1549)
Pere Miquel Carbonell (1434 – 1517)
Alfons XIII d'Espanya (1886 – 1941)

Bibliografia

Descripcions:Massó i Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la ..., p. 22
Massó i Torrents (1906), "Historiografia de Catalunya en ...", pp. 559-561 [78-80 del tiratge a part], ms. A
Menéndez Pidal (1918), Crónicas generales de España, pp. 96-102, núm. 17
Bohigas i Balaguer (1985), Sobre manuscrits i biblioteques, pp. 115-117
Soberanas Lleó (1961), Crònica general de Pere III el ..., pp. 191-193, ms. A
Bohigas (1972), "El llibre manuscrit en llengua ...", p. 73
Lilao Franco - Castrillo González (1997-2002), Catálogo de manuscritos de la ..., vol. 2, pp. 1060-1061
Moralejo Álvarez (2000), Ex-libris Universitatis: el ..., p. 184, núm. 20
Galende Díaz (2002), "Manuscritos de la biblioteca del ...", p. 224, núm. 83
Catàleg online de la BGHUSal
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1117
Reproduccions fotogràfiques:Repositorio documental Gredos (USAL)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Segons Bohigas (1985), té la mateixa decoració que el ms. BnF Esp. 99 (Ordinacions de la cort).

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:c. 1370 - estimada
Origen:Barcelona [escriptori reial]
Notes:Datació segons Bohigas (1972: 73).
Altres datacions: s. XIV-m (Massó 1906; Soberanas 1961: 191); s. XV-1 (Faulhaber, a BITECA).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Notes:La relligadura actual inclou guardes en paper (4+4).
Foliació
Núm. total de folis:74 ff. (1-5 prel. + 6-74)
Núm. de guardes afegides:4 + 4
Notes:Foliació antiga en aràbics i en tinta a l'angle superior dret del recto dels folis, que exclou el cinc folis preliminars. Aquesta foliació ha estat substituïda per una altra, en llapis, introduïda per la biblioteca, que té en compte tots els folis del ms.
En blanc els ff. 2v, 3v , 4r, 72v, 73v i 74rv (aquest darrer retallat a un terç). Originalment eren en blanc els ff. inicials (ff. 1-3 [+1]) i finals (ff. 72-74 [+1]).
Dimensions
Format:in-fol.
Alçada x base:290 x 220 mm
Composició material
Plecs
Número:8
Tipus:7[-1]+7, 4+4, 4+4, 4+4, 4+4, 4+4, 4+4, 7+7[-1].
Notes:Dos folis tallats, dels quals es conserven els talons, entre els ff. 3 i 4 i al final, tot seguit del f. 74.
Reclams:sí. Horitzontals centrats (ff. 13v, 21v, 29v, 37v, 45v, 53v, 61v).

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
columnes
Quantes columnes:2
Notes:Els texts 5-8, a dues columnes (excepte f. 6r); la resta a línia tirada.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:170 x 130 mm
Número de ratlles:28
Ratllat:sí. A punta seca.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 4v-69va (texts 4-5)
Tipologia:Gòtica textual
Localització:Barcelona (escriptori reial)
Datació:c. 1370
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 69va-71vb (texts 6-7)
Tipologia:Gòtica textual
Datació:s. XIV últim quart
Escriptura 3
Lloc al ms:ff. 71vb-72rb (text 8)
Tipologia:Humanística rodona
Datació:s. XV-2
Escriptura 4
Lloc al ms:f. 2r (texts 1-2)
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:s. XVI primer quart
Escriptura 5
Lloc al ms:f. 3v (text 3)
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:c. 1549
Escriptura 6
Lloc al ms:f. 5v (anotació en castellà)
Tipologia:XVII
Datació:s. XVII
Correccions antigues
Correcció 1
Especificacions:Del mateix copista principal, amb ratllats en vermell i addicions als marges (text 5).
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades; Florides; Historiades. Al text 5, caplletres historiades als ff. 6r (Jesucrist beneeix assegut amb un evangeliari obert a la falda), 22va (Guifé el Pilós ret homenatge a un rei de França), 30ra (matrimoni de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó); la resta, florides, en vermell, blau, verd i or, amb prolongacions vegetals i d'estels daurats. El contorn de totes aquestes caplletres és en or. A la continuació del text 5 copiada per la mà 2 (texts 6-7), caplletres afiligranades en vermell i filigrana negra.
Orles i extensions:Orla. Orla historiada al f. 6r.
Dibuixos:Miniatures. A l'orla historiada del f. 6r (text 5): cinc àngels en sengles cercles, a dalt; dos profetes a cada lateral, identificats amb cartells (Zacaries i Daniel, Jeremies i Isaïes); sant Jordi amb el drac i la donzella, a baix. A l'exterior, ornamentació vegetal amb paons i un gall (a dalt), altres aus (laterals), i amb els escuts d'Aragó antic i de la casa reial.
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. Al text 5 rúbriques en vermell i calderons en vermell i blau, alternats. Als texts 6-7 rúbriques en vermell, sense calderons.
Majúscules:sí. Tocs de safrà (text 5) i de vermell (texts 6-7) en les majúscules.
Marginalia:sí. Dibuixos de caps als ff. 72r i 73r i en aquest darrer, sol, lluna, estels i flors, tot en tinta negra, de la mà 3, que també dibuixà caplletres en negre als ff. 1v i 73r.

Descripció interna

1. Anònim, Eixarm per a mal de queixal (BGHUSal 2664) – f. 2r
Preliminars:[Rúbrica:] «Per mal de caxal y de dents».
Íncipit:«+ Ihesus, Maria, sal vos. + Ave Jesús, ver fill de Déu...».
Èxplicit:«... dona gorida de mal de caxals y de dents y de tot mal. Amén. Fiat, fiat, fiat + + + + +».
Observacions:Copiat al mig del recto del foli. El text 2, afegit després, n'omplí la part superior i la inferior.
2. Anònim, Notes sobre l'ingrés d'uns monjos al monestir de Ripoll – f. 2r
Íncipit:«Divendres, a .II. del mes de maig de l'any de la nativitat de nostra senyor Déu .M.D. e cinch, fra Miquel Amalrich, en edat de .X. anys...»
Èxplicit:«... y del beneventurat mossènyer sanct Benet per lonc temps, amén. Aquests dos monyos són cosins germans sens negun grau».
3. Corradino di Valguarnera, Recordatori d'una visita a Catalunya – f. 3v
Íncipit:«+ A dy .XVI. di genaro anno 1549. — Ego fecit. — Viny in Barsalona lo magnifico Corradinu Valguarnera, siciliano, lu qualy viny a vidir e conuxir li soy parenti...»
Èxplicit:«... in la vila di Sansa [sic] Pau a vidiry la sra. sua soru, la sra. Mugorba, quali api tanti horna [sic] e mucha merce».
4. Anònim, Calendari solar per als anys 1044-1448 (BGHUSal 2664) – ff. 4v-5r
Íncipit:«Circulus solaris...»
Èxplicit:«... Avent entrò a Nadal».
Observacions:S'hi copià l'any 1352 en vermell.
5. Pere III el Cerimoniós, Crònica dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona, Traductor: Anònim – ff. 5v-69va (òlim Vv, 1r-64va)
Preliminars:[Rúbrica:] «Cròniques dels reys d'Aragó e dels comtes de Barcelona» (f. 5v).
Íncipit:«De la població d'Espa[n]ya e per què hac nom axí. Segons que havem lest en molts libres, lo primer hom que·s poblà...» (f. 6r).
Èxplicit:«... e puys fo trelladat en lo monestir dels frares menors de la ciutat de Leyda. Item, fuit cognominatus Benignus ex eo quare fuit curialis in verbis et familiaritate eius subditis quare tanquam socius erat eis» (f. 69va).
Observacions:Amb una addició de la mà 2 al final (f. 69va).
6. Anònim, Crònica breu de Pere III el Cerimoniós – ff. 69va-71rb
Preliminars:[Rúbrica:] «Del rey En Pere».
Íncipit:«Lo rey En Pere fo fill del dit rey Amfós. Succey a aquel en lo regna he agué .IIII. mulers...»
Èxplicit:«... E jaquí dos fills, so és, l'imfant Don Johan, primogènit, e l'imfant Don Mertí, duch de Montblanch».
Observacions:És una addició al text 5, copiada per la mà 2.
7. Anònim, Crònica breu de Joan I el Caçador – ff. 71rb-71vb
Preliminars:[Rúbrica:] «Del rey En Johan».
Íncipit:«Lo rey En Johan fo fill del dit rey En Pere he agué .III. mulers...»
Èxplicit:«... E fo soterrat en la Seu de Barcelona e puys treladat en lo monastir de Poblet».
Observacions:És una addició al text 5, copiada per la mà 2.
8. Anònim, Missa beatissime Virginis Marie – ff. 71vb-72rb
Preliminars:[Rúbrica:] «Sequitur missa beatissime Virginis Marie».
Íncipit:«Incipit introitus. Salve, sancta parens, enixa puerpera[l] Regem...»
Èxplicit:«... in cuius veneratio ne hec tue obtulimus maiestati per Dominum nostrum et cetera».