Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms837 (20 / abril / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 309

Publicació de la fitxa: 2009-08-29
Darrera modificació: 2016-05-17
Bases de dades:Sciència.cat, Cançoners, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:309

Relligadura

Original:no
Datació:s. XX
Estat:Restaurada.
Notes:Un foli de guarda davant i un altre darrere. Alguns folis de reforç relligats a l'interior del ms., que també han estat numerats en la darrera foliació (ff. 43, 49-52, 57, 83-84, 87-89, 99, 137-141, 147, 149-150 i 152, tots en blanc).
Llom
Matèria:Pergamí
Altres:«Ms. 309 | 2 - II»
Coberta
Matèria:Catró folrat de pergamí

Història

Segells:De la Biblioteca de Catalunya (antics als ff. 2r i 166r; moderns als ff. 1r i 170r).
Intervencions d'interès històric:«Rebutj / d'Arxiu» (escrit amb llapis per una mà del s. XIX-XX en un bocí de paper mig encolat al primer foli de guarda anterior, pertanyent a una probable relligadura d'aquesta datació prèvia a l'actual).
Procedència:Ingressà a la BC l'abril de 1914 per compra al llibreter de Barcelona Salvador Babra, amb el tercer lot que se li adquirí (45 unitats, els actuals mss. 295-339). Babra potser l'havia adquirit a Vic.
Persones relacionades:Salvador Babra (1874 – 1930)

Bibliografia

Descripcions:AA.DD. (inèdit), Inventari de manuscrits de la ..., vol. 1, pp. 126-128
AA.DD. (1959), Guía de la Biblioteca Central de ..., p. 64
Bohigas i Balaguer (1968), Cincuenta años de la antigua ..., pp. 133-134
Massó i Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura ..., pp. 33-34, § f1
Polak (1993-1994), Medieval and Renaissance Letter ..., vol. 2, pp. ***
Duran (1998), Repertori de manuscrits catalans ..., vol. 1, pp. 182-183
BITECA manid 1579: http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1579 ...
MCEM: http:/​/​mcem.iec.cat/​veure.asp?id_manuscrits=55
Omès al Catàleg en línia de la BC [11-III-2010]

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:10
Notes:Volum factici format per fragments de diferents mss. (A: ff. 1-98; B: ff. 100-119; C: f. 120; D: ff. 121-122; E: ff. 123-153; F: ff. 154-159; G: f. 160; H: f. 161; I: ff. 163-166; i J : ff. 169-170) relligats junts en el s. XX.

Mesures generals (varien lleument): 210x145 mm. Foliació seguida actual, a llapis (I + iiii + 170 + ii + I), que substitueix les foliacions antigues de cada fragment. Aquesta foliació actual sembla que també substitueix una altra foliació recent, que ha estat seguida en altres descripcions del volum. Els ff. 8v, 15v, 21v, 34v, 42v-43v, 49r-52v, 55v, 56v-57v, 74rv, 78v, 79v, 82r, 83r-84v, 86r-89v, 99rv, 137r-142v, 147rv, 149r-150v,152rv, 155v, 159v, 162rv, 166v-168v i 170v són en blanc. Dibuix d'un cap al f. 86v.

Textos en llatí, en català i en aragonès copiats per diverses mans dels ss. XIV i XV; en folis inicialment en blanc i als marginals altres mans dels ss. XVI i XVII van afegir altres textos en català i en castellà, i en paper pautat del s. XIX-XX una altra mà d'aquesta datació va elaborar un sumari de tot el contingut del volum. Tots els textos a ratlla tirada.

A part dels textos que aquí interessen, conté també (A: s. XIV-XV) un fragment de manual d'ars dictaminis, en llatí (1, ff. 1r-7r); un recull d'aforismes, sentències i versos, en català (2, ff. 7v-8r); l'Epistola de cura et modo rei familiaris del Ps.-Bernat de Claravall, en llatí (3, ff. 9r-14v); un recull de sentències i conjurs, en llatí (4, f. 15r i 16rv); un nou fragment de manual d'ars dictaminis, en llatí (5, ff. 17r-19v); un fragment d'ars rethorica, en llatí (6, ff. 20r-21r); un recull de proverbis, en català (8, ff. 35r-37r); un poema en llatí (10, f. 42r); un nou recull d'aforismes i sentències, en llatí (11, f. 44rv); un poema misògin, en llatí (12, ff. 45r-48v); un comentari sobre les filles de Jerusalem (13, f. 53rv); una sentència cancel·lada, en català (14, f. 54r); un glossari d'adverbis llatí-català (15, ff. 54v-55r); una llista de definicions, en llatí (16, f. 56r); una exposició sobre la Ratio quare beata virgo Maria dicitur advocata nostra, en llatí (17, ff. 58r-73v); uns aforismes, en llatí (18, f. 75r-78r); un poema en honor del rector de Planella, en llatí (20, f. 80rv); uns aforismes, en llatí (21, f. 81r); un formulari d'una carta, en llatí (23, 82v); un facet, en llatí (24, f. 85rv); un poema de Pierre de la Vigne contra els predicadors, en llatí (25, ff. 90r-98v). – (B: s. XIV) Oracions, en llatí (26, ff. 100r-104v); comentaris sobre els psalms (27, ff. 104v-110r); una oració a sant Antoni de Pàdua, en castellà, afegida en el ss. XVI o XVII (28, f. 110v); unes taules pasquals per als anys 1314-1336, en llatí i en català (30, ff. 111v-113v); el De miseria humane conditionis d'Innocenci III, en llatí (31, ff. 114r-119v). – (D: s. XV) Fragment d'un text sobre els estaments de bona vida, en català (33, ff. 121r-122v). – (F: d. 1480) Un text recordatori per a un plet entre Daniel Breuhens, rector de Sant Andreu de Bancells, i Nicolau Bosc, procurador del monestir de Sant Pere de Casserres, sobre l'ermita de Santa Maria de Vallclara, de Vilanova de Sau, en català (36, ff. 154r-159r). – (G: 1486) Actes notarials sobre veïns de Sau i altres llocs del bisbat de Vic, en català (37, f. 160rv). – (H: 1367, Hostalric) Una procura feta per Bernat de So, senescal de Catalunya, a Francesc Vidal per investigar un plet sobre el castell de Savassona (Osona), en llatí (38, f. 161rv). – (I: 1409, Casp) Concòrdia entre Pero Roiz de Moros, castellà d'Amposta, i Ramon de Mur, batlle general d'Aragó, en nom del rei, en ocasió de la guerra de Sardenya, en aragonès (39, ff. 163r-166v). – (J: s. XIX-XX) Taula del contingut del ms., en català prenormatiu, amb una foliació parcialment afegida amb llapis que no correspon a l'actual (40, ff. 169r-170r).

En descrivim (només parcialment) les unitats de composició A-C i E, que són les que contenen els textos que aquí interessen.

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 98

Datació i origen

Datació:s. XIV ex. - XV in. - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Alguns folis restaurats.
Foliació
Núm. total de folis:98
Notes:Foliació antiga (ff. XXX-CXXXV, XXIX i XLIIII).

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:1r-98v
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XIV ex. - XV in.
Especificacions:Diverses mans.
Escriptura 2
Lloc al ms:81v
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:s. XVI
Especificacions:Una mà que tornà a copiar l'oració per als cucs present en aquest mateix foli.
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples. En alguns textos. En vermell.
Rúbriques:Rúbriques. En alguns textos. En vermell.
Majúscules:sí. En alguns textos. Resseguides en vermell.
Marginalia:sí. Notes marginals i manícula del s. XVI al text 8 (ff. 35r-37r); dibuix d'un cap al f. 86v.

Història

Intervencions d'interès històric:Proves d'escriptura als ff. 56v i 79v.

Unitat de composició B

Folis implicats:100 - 119

Datació i origen

Datació:s. XIV - estimada
Notes:Les taules pasquals (text 30) porten dates extremes de 1314-1336.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Alguns folis restaurats.
Foliació
Núm. total de folis:20

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:100r-110r, 111r-119v
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XIV
Escriptura 2
Lloc al ms:110v
Tipologia:XVI
Especificacions:Una mà del s. XVI o XVII copià una oració en castellà.

Unitat de composició C

Folis implicats:120 - ***

Datació i origen

Datació:s. XV-1 - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Restaurat.
Foliació
Núm. total de folis:1
Dimensions
Alçada x base:215 x 145

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:120rv
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV-1
Decoració i jerarquització
Inicials:Buit per a la caplletra A, indicada amb la corresponent lletra guia.
Rúbriques:Rúbriques. Amb la mateixa tinta que el text.

Unitat de composició E

Folis implicats:123 - 153

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Alguns folis restaurats.
Foliació
Núm. total de folis:31
Notes:Foliació antiga (ff. XXXV-XLVIII, LV-LVIII i LXI; i LXIIII i LXVI, respectivament).

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:123r-148v
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV-2
Escriptura 2
Lloc al ms:151r, 153rv
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV-2
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples. En vermell (text 34).
Rúbriques:Rúbriques. En vermell (text 34).
Majúscules:sí. Realçades en vermell (text 34).

Descripció interna

8. Cató, Llibre de Cató (versió 1), Traductor: Anònim – A – 22-34
9. Anònim, Vida de sant Alexi, Traductor: Tusson (fra) – A – 37v-41v [LXVIIIv-LXXVv]
Observacions:En noves rimades. Verificar que no hi hagi més d'una obra i consistència.
Edicions:Cingolani (1990), "La Vida de sant Alexi catalana ..."
18. Anonimi aggiunti (RIALC), Pus que·s perdet en mercaders la fes – A – 79r [CXIIIIr]
Edicions:Grapí Rovira (2005), "Al marge dels cançoners (2) ..."
21. Anònim, Oració per fer sortir els cucs a un infant – A – 81v [=CXVIIv]
Rúbriques:«Oració molt bona e provada a infant qui aga cuycs fer-los-li à axir e convertir en ayga»
Observacions:Fora de la rúbrica en català, el text és en llatí. Tornada a copiar per una mà de prin. del s. XVI a la meitat inferior del mateix f. 81v
28. Anonimi aggiunti (RIALC), Dins en .j. any son scrites – B – 111rv
Íncipit:«Dins en .I. any són scrits / cinquanta .II. setmanes complides...»
Èxplicit:«... per ço cor totes són scrites / sinó aquestes que us he dites»
Observacions:Segueixen unes taules pasquals i per saber els anys de traspàs, amb una anotació al marge del f. 111v d'una mà del s. XV avançat
Edicions:Meyer "Nouvelles catalanes inédites", pp. 613-614
Grapí Rovira (2003), "Un calendari català medieval ..."
Bibliografia:Grapí Rovira (2005), "«Axí és fet lo compte dret» ..."
31. Anònim, Tractat d'astrologia (BC 309) – C – 120rv
Consistència:fragmentària
Íncipit:«Càncer. -- [A]quest és lo signe de cànçer. E si roman en .VIII. o en .IX. o .X. és del signe de cànçer y és de natura freda e umida e és de part de tremuntana. E qui en aquest signe serà nat serà hom fort cert y savi e serà gran letrat...»
Èxplicit:«... E deu morir en terra stra<n>ya. E la casa de so<n> pare és en lo signe de capricornus, de mitjant deembre entrò a mitjant gener. E aurà dues mulers e la primera li serà fort malvada, mas ab l'altra aurà molt de bé»
Rúbriques:«Càncer»
Observacions:Extracte d'un tractat d'astrologia sobre les característiques dels 12 signes. Aquest extracte únicament inclou les de cranc. El text és molt similar al del tractat acèfal del ms. Vic 190, ff. 1ra-36vb (sense identificar), on cranc comença al f. 3rb.
34. Hug de Saint-Cher, Espill de la Santa Església sobre la missa, Traductor: Anònim – E – 123r-148v
35. Guillem Despuig, Art del cant pla, Traductor: Anònim – E – 151r, 153rv [=LXIIII, LXVI]
Consistència:fragmentària
Consistència:El text correspon al dels ff. IVv-Vr, VIv-VIIr de l'edició de Pedrell, basada en el ms. BC 1327
Observacions:Són dos folis no correlatius
Edicions:Guillelmus de Podio (1912), Art del cant plà